Sydlandsk stemning


Da Ansgarkoret gjestet Misjonskirken 31. mars ble det en varm opplevelse i dobbel forstand: En nærmest fullsatt sal sørget for at den fysiske temperaturen ble vel høy etter hvert, og viste samtidig en respons som gjorde sitt til at Ansgarkoret ga alt de hadde. Og det var ikke lite! Det ble en fantastisk gospelkveld, med gnistrende solister og med et kor som sprudlet av glede og begeistring. Og med dirigent/ pianist/organist Syver som bandt det hele sammen på en utmerket evangeliserende måte - og som forøvrig var både høyt og lavt. Vår ungdomspastor Jan Roger Rabben holdt en fin andakt, og ungdommen solgte pølser, brus og sjokolade etterpå. Etter konserten ga kormedlemmene uttrykk for at dette var den mest inspirerende forsamling de hadde møtt i Norge. Konserten var den første konserten etter at musikklinja kom tilbake fra studietur til New Orleans. Dirigenten ga uttrykk for at han mer enn gjerne kommer til Larvik igjen med neste års utgave av Ansgarkoret. Vi gleder oss allerede.

Ten-bibelskolen
Det er ikke mange gangene igjen av dette konfirmantåret, før elevene er kledd til en festsamling hvor de er midtpunktet. Vi har hatt tre elever: Mari H. Kjøndal, Sonja Isabell Llovez og Christian Øyslebø. De har vært samlet hver onsdag til undervisning fra Bibelen og sosialt samvær. Og så har de deltatt på konfirmantleir på Vegårtun.
Vi minner om den store dagen som er søndag 30. april kl 11.00.
JRR

Gratulerer
Den 24. april fyller Martha Fjeldstad 80 år. Vi ønsker deg Guds rike velsignelse over dagen!

En hilsen fra Vestlandet

Nå er det snart 8 måneder siden vi forlot Larvik og satte kursen vestover. Vi prøver å følge litt med fortsatt, når det gjelder «Kirken ved Bøkeskogen». Vi snakker med noen på telefonen, leser menighetsbladet og følger med på Internett. Dessuten har ett par stykker vært innom og sett vårt nye hjem.
Hvordan har vi det? Veldig bra. De første månedene fulgte vi spent med på hvordan byggeriet gikk fram over, og midt i november kunne familien flytte inn. Det var en opplevelse å flytte inn i en ny bolig man selv har fått lov å sette sitt preg på. Huset ligget på et helt nytt boligfelt med kort vei til skog og mark. Avstanden til byen er 2,5 km på sykkel og føtter. Skal man bruke bil, blir det noe lengre. Jentene har falt godt til på skolene. Solveig blir russ nå til sommeren og starter opp på musikklinjen på Ansgarskolen til høsten. Elisabeth er ferdig med ungdomsskolen og fortsetter på «Videregående» de tre neste årene.
Haugesund misjonsmenighet har tatt godt imot oss og vi opplever en spennende tid. Det er en voksende optimisme. Møtebesøket har vært stigende. Et nytt kor for unge voksne fra 20 år og oppover, har sett dagens lys. I høst og her i vår har vi hatt bibelskole med temaene «Med fokus på menigheten» og «Nådegavebasert tjeneste». Fremmøtet og interessen har vært bra. Foruten kirken eier menigheten også et eldre hus ved siden av. I løpet av vinteren er dette huset blitt modernisert. Det har blitt en flott stue med plass til ca 30, nytt grupperom, konferanserom, og to nye kontorer. Pastorens kontor er bare en fryd for øyet. Det må være det fineste i hele Misjonsforbundet. Det var litt skryt vestfra. Men som sagt, så trives vi veldig godt og opplever å være på rett plass. Vi vil ønske dere alt godt for framtiden og gratulerer dere med ny pastor fra sommeren.
Vi hilser dere med: Heb. 13,8:
«Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid.»
Famlien Andersen,
Hagtornvegen 51,
5535 Haugesund


MiBaGo på Tunheim
Gospelino fra Tunheim hadde invitert MiBaGo og Korklubben fra Nevlunghavn til en ettermiddag med barnegospel søndag 2. april. Korene sang sammen i felleskor og hver for seg. En fullsatt sal kunne glede seg over sprudlende barnesang, dans og drama.
MiBaGo på internett

Fryser du??
Som dere kjenner til, skal vi nå «modernisere» kjellerstuen i Misjonskirken. Ungdommer er villige til å hjelpe til, bl.a. med hogging av ved. Veden skal selges, og inntekten går til delfinansiering av prosjektet. Lørdag 25. mars var vi en fin gjeng som begynte med hogst. Har du bruk for ved, ring en av de nedenfornevnte NÅ - for husk - den som kommer først til mølla.
Pris pr. favn (blandingsved) Kr. 900,-. Vi har også noe bjerkeved/ hardved. Veden er da tilkjørt (i Larvik). Skal du ha kort ved er det pristillegg. Kontakt Jan Roger Rabben 33 18 19 15 (kontor), Toralf Øyslebø 33 12 74 77 eller Einar Engvoldsen 33 11 67 39.

Herre! Vi vil se Jesus
(Joh. 12.21)
En gang kom en prest på talerstolen og fant en liten lapp hvor det stod følgende ord: «Vi vil gjerne se Jesus.» Dette var en alvorlig og tro Herrens tjener, og ordene ble til vekkelse i hans forkynnergjerning, og han ba Gud om nåde til å framstille Jesus. Han fikk det. - Kristus strålte fram i hans budskap. Da han så senere en dag stod på talerstolen, lå det en ny lapp, og på den stod det skrevet; «Og de ble glade da de fikk se Herren.» Ja, det er Jesus vi trenger å se, det er han - og han alene - som kan løse alle våre problemer. Ser vi på oss selv, blir vi mismodige, ser vi på omgivelsene, blir vi forvirret - og ser vi mot framtiden blir vi bekymret, men ser vi på Jesus, blir vi glade, sterke og frimodige.
Det var da Kristen i Pilegrims vandring fikk se Kristus på korset, at syndebyrden - som holdt på å dra han ned i fortapelsen falt av ham og rullet ned i Jesu Kristi grav. Det var blikket på Jesus som også befridde oss fra syndens skyld og dom. Det var ved å se hen til den oppstandne frelser vi førtes inn i seierslivet (Rom. 6.4.), og det er ved å bli opptatt med Jesus i hans opphøyelse ved Faderens side at vi kan fylles med den Hellige Ånd. (Ap.gj. 2, 33; Joh. 7, 39).
Du som frykter det mektige uvær og de store bølger må også ha ditt blikk festet på Jesus, og han skal føre deg trygt og sikkert fram til målet, Ja, under alt som møter deg, ta ikke ditt blikk fra Jesus!
Ved den Hellige Ånds forherligelse av Kristus ser vi ham nå med troens øyne, men en dag skal vi se ham som han er, åsyn til åsyn, og vi skal mettes ved å beskue ham. Herlige dag! Lengter du til den?

Einar Engvoldsen


:formannen

«Jeg har satt foran deg en åpen dør»

Flere ganger i løpet av den siste tiden har jeg hørt nevnt dette sitatet fra Bibelen. Hver gang har det vært i forbindelse med menigheten vår. Det har vært formet som direkte tiltale til menigheten gjennom profeti og gjennom bønn. Verset som det ligger nærmest å referere til, står i Johannes Åpenb. kap 3:8. «Se jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den igjen.» Dessuten sier Jesus i Joh. 10:7 «Jeg er døren inn til fårene». Ja, så kommer vi tilbake til det igjen, det er Jesus først og Jesus sist. Jesus er døren vi skal gå inn igjennom. Han er den åpne døren som er satt foran oss. En åpnet dør er det meningen at vi skal gå inn igjennom. «Jeg er døren. Om noen går inn gjennom meg, skal han bli frelst. Og han skal gå inn og gå ut og finne føde.» Vi er en menighet med mange mennesker som har en dyp og ekte nød for hvordan vi skal nå de ufrelste. Mange river og sliter billedlig talt i «seletøyet» og ivrer for at vi må få mennesker til menigheten slik at de kan bli frelst! Og; Jesus gav misjonsbefalingen for at vi skulle adlyde den! Og disiplene gjorde det. Men det var aldri tvil om hva som var deres drivkraft og pasjon. Det var fellesskapet med Jesus, det daglige livet med Han, det at de daglig kunne gå inn og gå ut og finne føde, og gjorde nettopp det! Disiplene var i nesten daglig nærkontakt med Jesus i mer enn 3 år. Etter det fikk de beskjed om, ja han «..BØD dem at de ikke skulle forlate Jerusalem, men vente på det som Faderen hadde lovt...». Vi så hva som skjedde etterat de i mellomtiden hadde vært «utholdende i bønnen». Da kom det som «Faderen hadde lovt»; Den Hellige Ånd ble utøst over dem, og disiplene var utrustet med evner som de tidligere ikke hadde hatt. De fikk noe nytt fra det tidspunktet som de ikke hadde hatt før. Det var en ny utrustning, en ny dugelighet som gjorde at de virket som magneter på folk. Hva var hemmeligheten deres? De hadde gått inn gjennom den døren som er åpen. Jesus sier det også slik: «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham..». I vårt menighetsarbeid kommer ingenting foran Jesus hvis vi vil lykkes. Det gjelder for deg og meg. Vår første prioritet må være å gå inn gjennom «døren», inn til Jesus og fellesskapet med Han og gå inn og gå ut og finne føde. Og for komme tilbake til overskriften; Jeg tror Gud oppfordrer oss NÅ til komme inn i hans nærhet som enkeltmennesker. Når han sier til oss: «Jeg har satt foran deg en åpen dør» da tror jeg at det nå er en spesiell gunstig tid, en spesiell løftetid, en spesiell «nådetid» for den enkelte av oss, hvor vi vil få oppleve at han kommer spesielt nær oss i vårt lønnkammer hvis vi ønsker han NÅ. Og husk at: «Det er nøden som gjør levende, kjødet gagner ikke noe. «Vi har vel erfart lenge nok at det er slik det er, har vi ikke? Så igjen: la oss benytte oss av denne nådetiden hvor Gud sier til deg og meg: Jeg har satt foran deg en åpen dør!


Nils Børven


April/maiprogram
Søndag 2. april

kl 11.00 Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Sveinung Lorentzen taler. Kirkekaffe. Søndagsskole.

Søndag 9. april
kl 11.00 Gudstjeneste. Ole Flermoen taler. Søndagsskole.

Fredag 14.-18. april
Ungdommer reiser på påskeleir.

Søndag 16. april - palmesøndag
kl 11.00 Gudstjeneste. Ole Flermoen taler. Søndagsskole.

Torsdag 20. april - skjærtorsdag
kl 18.00 Vennefest. Leif Rasmussen taler.

Fredag 21. april - langfredag
Korsvandring.

Søndag 23. april - påskedag
kl 11.00 Gudstjeneste. Rune Einarborg taler.

Søndag 30. april
kl 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste. Jan Roger Rabben taler.

Onsdag 3. mai
kl 18.00 Styremøte.

Søndag 7. mai
kl 11.00 Gudstjeneste. Søndagsskole.

Søndag 14. mai
kl 11.00 Gudstjeneste. Søndagsskole.