Ungdomsklubben «Signal» åpnet
Det var med stor spenning mange så fram til den offisielle åpningen av ungdomsklubben «Signal». Fredag 20. oktober skjedde det. Ca 50 ungdommer fant veien til Misjonskirken den kvelden. Jan Roger Rabben ledet og holdt Jesuspreik. Dansegruppa «Praise» uttrykte sin glede på sin måte. Turid Løsnes representerte Larvik kommune og brakte en fin hilsen og overrakte blomster og pengegave. Menighetens formann ønsket lykke til og overrakte blomster til Jan Roger Rabben som takk for utrettelig innsats under forberedelsene. Etterhvert var det musikk, tv-spill, bordtennis m.m. Signalene tyder på at ungdommen trives og vi håper at mange unge vil finne veien til ungdomsklubben «Signal» i Misjonskirken i framtiden. Vær med å gjøre dette tilbudet kjent og be for arbeidet.


Dansegruppa Praise åpnet kvelden med dans.


Turid Løsnes overrekker Jan Roger Rabben en sjekk
og blomster fra Larvik kommune.Gotteriet i kiosken er populært.

Menigheten gikk i vannet
Dette skjedde bokstavelig talt på Brunla ungdomsskole søndag 22. oktober. Små og store boltret seg først i svømmebassenget og så i gymsalen hvor det var hinderløype. Alle hadde en fin ettermiddag. Det var Elisabeth Søyland Ring som hadde ansvar for «Tidsignal» og valgte å legge samlingen dit. Det er flott å kunne være sammen både på møter og gjøre andre ting sammen. Det styrker fellesskapet i menigheten og gir også muligheter til å invitere venner med seg. Vi ønsker med alt hva vi gjør å bygge Guds rike og vinne mennesker for Gud.


Fredrik og bestefar Sverre.


Helene, Christine og Julia.


Jan Roger hjelper Maria over bommen.


Åremålsdager
10. november fyller Karoline Tidemansen 95 år. Vi gratulerer!

Økonomien

Vi takker dere som har gitt en rask og positiv tilbakemelding på brevet med vaskelista. Og vi håper ennå flere sender sin gave på tilsendte giro. Kollekten i september måned ligger på ca 43.000 kr. Det er ca 10.000 under budsjettet. Vi takker hver enkelt giver. Hvis vi løfter i flokk henter vi inn igjen etterslepet. La oss gi Gud hva Guds er. Gud velsigner hver glad giver!

Fellesmøter til stor inspirasjon
Fellesmøtene i Nanset kirken 24.-29. oktober har vært en god opplevelse. Sammen med mennesker fra ulike menigheter har vi fått servert meget inspirerende og byggende forkynnelse fra Kjell Petter Dahl. Han har øset både fra bibelens skattkammer og fra egen erfaring til inspirasjon for oss alle.
I tillegg har det vært gode sang og musikk-krefter med Larvik kammerkor og Metodistkirkens gospelkor. Og ikke minst allsangen har løftet oss. Vi takker Herren Jesus for den store kirkefamilien i Larvik, som vi får være en del av. «Herre! Send vekkelse over byen!»

«Vi over førti»
Lørdag 4. november er det klart for en ny hyggekveld. Stedet er igjen Skautvedt. De tidligere kveldene har vært populære og vi tror fortsatt på suksess dersom du tar med deg godt humør og kommer. Vi synger sammen, så ta med deg instrument og sangstemme. Det er laget en egen innbydelse med alle opplysninger du trenger. Vi sier velmøtt. «Livet begynner etter de førti».

Gla’sangskveld
blir det i Misjonskirken søndag 12. november. Det er en sangkveld der vi synger og gleder oss sammen. Vi regner med ha dette et par søndager i løpet av hvert semester. Det skal være lavterskel samlinger med en trygg ramme, uten dødpunkter med varighet ca en time. Deretter blir det tilbud om kaffe m/ något attåt. Ta dine venner med og kom.

Geir Johannessen
pastor i Kristiansand, med evangelistgave, vil besøke menigheten 17.-19. november. Han vil delta på ungdomsklubben «Signal» fredag kveld. Lørdag ettermiddag vil han undervise på et seminar under tittelen: «Utrustet til tjeneste». Dette er et meget aktuelt tema som skal gi oss veiledning til å finne vår tjeneste i Guds rike. Seminaret har også en praktisk del. Til seminaret ønsker vi påmelding av hensyn til matserveringen. En liten avgift blir det også. Ellers vil vi benytte Geir Johannessen som gjestetaler i søndagens møter.

Misjonsstevne
finner sted i Misjonskirken søndag 26. november. Det er felles opplegg for menighetene i Vestfold. Pastor Inger Håøy Braa vil preke. Menighetens lovsanggruppe deltar, og det gjør også Sverre F. Henriksen og Thore Tellefsen. Det er viktig at vi utdyper fellesskapet med våre trossøsken, så sett av kvelden.

Ansgarringens Julemesse
blir fredag 24. og lørdag 25. november. Der blir det salg av trearbeider, kaker, håndarbeider. Stor utlodning. Ansgarringen trenger hjelp til baking av småkaker. Hvis noen kan tenke seg å hjelpe til å bake, så kontakt Solveig S. Thorsen 33 18 51 42. Hele inntekten går til Ansgarskolen, vår flotte skole i Kristiansand.

Aksjon Håp

Søndag 10. desember går en landsomfattende misjonsaksjon, dør til dør-aksjon, av stabelen. Bak aksjonen står Norsk Misjonsråd, der de aller fleste kirkesamfunn og misjonsorganisasjoner er med. Målet er å samle inn 60. mill. kr. Samtidig som en synliggjør norsk misjons betydning. Det er også viktig å få fram at kristen-Norge kan gjøre noe sammen. Og å vise at det kristne budskap fører til sosialt engasjement og har en avgjørende betydning for utvikling av menneskerettigheter, menneskeverd, respekt og toleranse. Aksjonen har også som mål at bistanden skal være hjelp til selvhjelp. Det betyr at de innsamlede midlene ikke skal gå til norske misjonærer, men til prosjekt som de nasjonale kristne står for med bistand av norske medarbeidere.
Det Norske Misjonsforbund får 1,1 mill. kr dersom innsamlingsmålet blir nådd. Misjonsforbundet har tre prosjekt som pengene vil gå til 1. Rehabiliteringsenteret i Colombia. 2. Arbeidet i sentral-asia. 3. Kongo.
    Av totalbeløpet er målet 2,5 mill. kr i Vestfold, av disse 367.000 kr. i Larvik kommune. Skal målet nås så er det viktig at en får nok bøssebærere søndag 10. desember, slik at hvert hjem kan nås. Aksjonstart kl 15.00. Kan du være med som bøssebærer? Meld fra til Else Gunn Holt, tlf.33 18 52 71 snarest. Hun er leder av lokalkomiteen i Larvik/ Nanset/Tjodalyng. Ellers er Hilde Øyslebø av fylkeskomiteen.
Aksjonen trenger givere, bøssebærere og forbedere. Både informasjonsbrosjyre og bønneliste er laget. Så ønsker vi lykke til og håper at målet nås.

Nyttårsaften
Allerede nå er planlegging i gang for stor nyttårsfest i Misjonskirken. Ifjor var det en flott gjeng samlet. I år bør det bli ennå fler. Nærmere opplysninger kommer i neste nr. av menighetsbladet. Reserver dagen.

Menighetsbladet
Har du noe på hjertet som du mener passer i menighetsbladet eller bekjentgjøringer og reportasjer fra arbeidet du står i, så ta gjerne kontakt med forstanderen. Frist for innlevering til neste nr. er 23. november.

God redskap er halve jobben
Det sier vi ofte, når noe skal utføres. Det er flott å se fagfolk som kan sine ting. Jobben blir effektivt og fint utført.
    Det er slik det burde fungere i menigheten også, selv om vi gjør det på dugnad. Nå er det ikke fagfolkene eller de profesjonelle vi er ute etter. Men mennesker som har utrustning på forskjellige områder i livet. I menigheten er det mange forskjellige oppgaver som skal utføres. Noen er praktiske tjenester, andre tjenester er rettet mot undervisning, andre har evne til å administrere, andre kan kommunisere med barn og unge, eller har mye omsorg å gi eller har en forbønnstjeneste.
    Det aller beste er: rett person på rett plass. Det er best for den som får bruke sine evner på rett måte. Det gir en følelse av å mestre en ting. Jeg utfører noe for Gud. Dessuten gir det mening å få være en brikke i den store helheten. For menigheten og fellesskap blir effektiviteten også større. Det er meningen at menighetsfellesskapet og så skal være et tjenende fellesskap.
    Om ikke lenge vil valgkomiteen begynne sitt arbeid for å finne personer til de forskjellige tjenester i menigheten. Da er det viktig at hver enkelt har tenkt igjennom sine evner og gaver, samtidig som en vurderer hvilken mulighet en har til å ta sin del i menigheten. Si gjerne fra til komitéen hva du kan og vil bidra med. Det vil lette arbeide for valgkomiteen og gi dem bedre oversikt. Si gjerne fra hva du har lyst til. Så får fellesskapet bekrefte det ved å velge deg. Ingen er full-lært med en gang, vi lærer ved å gjøre. Gud styrker ved sin nåde og ved sin Ånd. La oss tjene med glede i hans rike. Velkommen som medarbeider!

Thore Tellefsen

Novemberprogrammet
Lørdag 4. november
kl 19.00: Hyggekveld på Skautvedt for «Vi over førti»

Søndag 5. november
kl 11.00: GUDSTJENESTE. Nattverd. Månedsoffer
Tema:»Borte fra legemet- hjemme hos Herren». Thore Tellefsen
kl 17.00: TIDSIGNAL. Jan Roger Rabben

Søndag 12. november
kl 11.00: GUDSTJENESTE. Taler: pastor Sverre F. Henriksen
kl 18.00: GLA’SANGKVELD

Lørdag 18. november
kl 11.00: Formiddagstreff. Geir Johannessen
kl 15.00-19.00: SEMINAR. Geir Johannessen. Tema: «Utrustet til tjeneste.» Påmelding. Pris kr 50. Ungdom/studenter kr 20. Kaffe/mat ca kl 17.00

Søndag 19. november
kl 11.00: GUDSTJENESTE. Taler: Geir Johannessen «Nådegaver og tjeneste»
kl 17.00: TIDSIGNAL. Geir Johannessen

Fredag 24.- lørdag 25. november
Ansgarringens julemesse.
Fredag kl 10.00-16.00 og Lørdag 25. kl 10.00-15.00

Søndag 26. november
kl 11.00: GUDSTJENESTE. Taler: Thore Tellefsen
kl 18.00: MISJONSSTEVNE. Taler: Inger Håøy Braa. Lovsangsgruppa. Besøk fra Tønsberg/Horten. Kafeteria fra kl 17.00

Søndag 3. desember
kl 11.00: GUDSTJENESTE. Nattverd. Månedsoffer. Taler: Thore Tellefsen
kl 17.00: SANG I ADVENT.