Julehilsen
Vi vil ønske menighet, møtebesøkende, barn og unge en fredfull julehøytid og et framgangsrikt nytt år.
    Takk for samarbeide, forbønn og støtte i året som har gått.
Med hilsen Monica, Alexander, Mathias og Jan Roger Rabben. Bjørg og Thore Tellefsen.

Ungdomsalpha
Ungdomsalpha for den som vil finne meningen med livet, for den som vil vite hvem Jesus er, for den som vil vite hva som skjer når vi dør, for den som vil kjenne Den Hellige Ånd, for den som har mange spørsmål.
Alpha er et kurs over 12 uker for den som vil lære litt om hovedpunktene i den kristne tro. Ungdomsalpha er et kurs tilrettelagt for ungdom som søker å vite hva kristendom er og det passer for den som har tatt de første skritt på troens vei. Det burde være obligatorisk for alle ungdommer enten de tror eller ikke. Kurset er brukt med hell i mange ulike sammenheng.
Vi ønsker å tilby dette kurset i Misjonskirken på nyåret med start onsdag 17. januar og hver onsdag fra kl 19.15 til 21.00. Avsluttes med fest onsdag 4. april. Inkludert i kurset er en weekend 2.-4. mars.
    En alphakveld består av en enkel sosial samling med noe å bite i,
20 minutters undervisning av en av pastorene og påfølgende gruppesamtale. Her kan alle spørsmål stilles. Kurset er gratis, men vi spleiser på maten.
For å kunne arrangere kurset trenger vi: Noen praktiske medhjelpere og noen gruppeledere. Opplæring gis. Interesserte medhjelpere kan ta kontakt med en av pastorene.
    Deltakerne melder seg på til ungdomspastor’n innen 12.januar.

Økonomien
Kollekten i oktober måned ligger på ca 46.000 kr. Det er ca 8.000 under budsjettet. Vi takker hver enkelt giver. I disse dager sender vi ut en julehilsen til alle menighetens medlemmer med vedlagt giro. Vi håper at mange vil gi menigheten en julegave enten ved å bruke giroen eller i kollekten. Gud velsigner hver glad giver!

Gledesmelding
Ungdomspastor Jan Roger Rabben kunne gledesstrålende fortelle fra ungdomsklubben «Signal» at åtte ungdommer hadde gitt til kjenne at de ville søke frelse under klubbkvelden fredag 3. november. Det er et flott takke-emne. De unge ble invitert til oppfølgingskveld, der alle kom. De vil fortsatt følges opp. På nyåret vil vi i menigheten starte ungdomsalpha-kurs både for disse og for andre ungdommer i og utenfor menigheten.
Vær med å takke og be for våre barn og unge. Møt dem med oppmuntring og en åpen holdning, slik at de kan finne sin plass i menighetsfamilien.

ETTERLYSNING
I et ungdomlig og ekspansivt miljø trenges det medarbeidere. Hver fredag fra kl 20.00 til 24.00 skjer det noe i Misjonskirken. Det er ungdomsklubben Signal. Kan du hjelpe til? Lønn får du på den store dag, men mye glede kan vi allerede nå love deg. Ta kontakt med ungdomsklubben Signal v/ klubbleder Jan Roger Rabben. Husk «CV» og «attester».

Gla’sangskvelden
Gla’sangkvelden i Misjonskirken søndag 12. november ble en fin opplevelse for de 65 som var til stede.
    Egill A. Jensen veiledet oss gjennom kvelden med sine korte introduksjoner av sangene. Egill sammen med Per Pedersen og Thor Juel Nilsen på gitar, Edle Mathisen piano og Dag Flermoen ledet forsamling i kraftig og inspirerende allsang. Etterpå var det samling rundt kaffebordet, der mange stanset igjen. Dette ga mersmak, derfor er det avsatt to søndagskvelder i vårsemesteret til Gla’sangkveld. Merk deg søndagene 4. februar og 22. april. Kom selv og ta gjerne venner og kjente med deg.

Etterklang fra nådegaveseminar
Det var inspirerende å høre Geir Johannessens undervisning på seminaret lørdag 18. november. Det handlet om å kjenne seg selv og finne ut av hvilken gave som den enkelte har fått av Gud. Hver enkelt ble utfordret til å jobbe videre med dette. Det ble også delt ut skjema for å bruke til dette. En ble oppfordret til søke hjelp hos gode venner for å få dem til å gi tilbakemeldinger og bekreftelser på at gavene fungerer.
    Menigheten har jobbet med dette tidligere også. Vi har derfor en bok som heter «Nådegavetesten» som er meget nyttig til bruk her. Den kan fås kjøpt på kontoret. Pris kr 120,- ferdig prutet.
    Pastoren er også tilgjengelig for samtale på dette området for den som ønsker det. Som tidligere skrevet er det beste både for den enkelte og for menigheten å finne sin rette tjeneste utfra de gaver en har.


Aksjon Håp
Søndag 10. desember går en landsomfattende misjonsaksjon, dør til dør-aksjon, av stabelen. Bak aksjonen står Norsk Misjonsråd, der de aller fleste kirkesamfunn og misjonsorganisasjoner er med. Målet er å samle inn 60. mill. kr.
Av totalbeløpet er målet 2,5 mill. kr i Vestfold, av disse 367.000 kr. i Larvik kommune.
Skal målet nås så er det viktig at en får nok bøssebærere søndag 10.desember, slik at hvert hjem kan nås. Aksjonstart kl.15.00 utgang fra Metodistkirken.
    Det er akutt behov for bøssebærere. Kan du være med som bøssebærer? Meld fra til Else Gunn Holt, tlf. 33 18 52 71 snarest. Hun er leder av lokalkomiteen i Larvik/ Nanset/Tjodalyng. Aksjonen trenger givere, bøssebærere og forbedere. Både egen aksjonsavis, informasjonsbrosjyre og bønneliste er laget.
Så ønsker vi lykke til og håper at målet nås.

Ansgarringens Julemesse
gikk av stabelen fredag 24. og lørdag 25.november. Det var mye folk, tross mye regn på fredagen. Inntekten ble kr 31.800 brutto og det er et meget fint resultat.
Ansgarringen vil si hjertelig takk til alle som har bidratt med kakebaking, lefsebaking og dere som har støttet oss på annen måte.

Nyttårsaften
Kom og bli med på den store spleisefesten i Misjonskirken. Vi pynter oss til fest for å markere overgangen til et nytt årtusen. Store og små er hjertelig velkommen!
Vi kjøper inn felles mat som alle er med og spleiser på. Festmiddagen vil bestå i et nydelig koldtbord. Dessert blir is og kransekake. Frukt og drikke er inkludert.
Utover kvelden vil det være underholdning og en midnattsgudstjeneste- før vi hilser det nye århundre velkommen!
    Påmeldingsfristen er 17. desember. Bindende påmelding. Avbestillingsgebyr kr 50 pr. pers. Dette av hensyn til beregning av matinnkjøp.
    Vi gleder oss til festen og håper å se akkurat deg! (Påmeldingsliste
i gangen og kontaktpersoner er Sylvia Nøstrud, Elisabeth S.Ring, Hilde Øyselbø og Mariann Isaksen).

Menighetens årsmøte
Årsmøtet er satt til søndag
11. februar kl.17.00.

Fotball på mandager
Det er fremdeles mulighet for flere å være med på trimmen på Nanset skole på mandagskveldene (kl 20-22). Det har vært 10-11 stykker hver gang, bl.a. en gjeng fra Betania som også er med.

Ordet ble menneske og tok bolig i blant oss
Slik lyder juleevangeliet i Johannes-evangeliet. Gud ble menneske. Hvilket under! Ikke
i noen annen religion forekommer slikt. Gud ble menneske i kjøtt og blod i Jesus Kristus. Det lille barnet som ble født i Betlehem var både Gud og menneske. Det skjedde fordi Gud ville frelse menneskeslekten. Så håndfast har Guds frelse blitt. Den er ikke et knippe læresetninger, heller ikke et sett leveregler, ei heller en lovkodeks. Guds frelsesvilje er synliggjort gjennom personen Jesus Kristus.
    Det er Guds kjærlighet til sin egen skapning som er drivkraften. I det lave og ringe begynte Gud å vise sin frelse. Inn i vår fattigdom og forgjengelighet kom han. Inn i mørke og dødsskygge tente han håp.
    Det er dette vi feirer. Vår jubel vil ingen ende ta, selv etter at vi har holdt på i 2000 år. Fordi det er hele vårt livsgrunnlag. Guds gave.
Julen er både gave og oppgave.
Oppgaven synes ikke å være altfor vanskelig. Gavene som gis, alle de gode ønsker som uttales, uttrykker Guds vilje. Han vil at vi skal dele med hverandre, uttrykke vår kjærlighet og godhet.
    Vi lever i en travel adventstid, der utfordringene står i kø. Blant disse er utfordringen fra Aksjon Håp. Det handler om å gi en gave til de som lite eller ingen ting har. Det handler om åsynliggjøre Guds frelse og kjærlighet i en verden som virkelig er skakk-kjørt.
For oss som bekjenner troen på Jesus, skulle det være naturlig å gi et par timer søndag 10. desember for å samle inn en kjærlighets gave fra det norske folk til mennesker på livets skyggeside. Det er i pakt med julens oppgave. Da blir troen kledd i kjøtt og blod til velsignelse og hjelp for våre medmennesker i den verden han kom for å frelse.

Thore Tellefsen

Desemberprogrammet

Søndag 3. desember
kl 11.00: GUDSTJENESTE. Nattverd. Månedsoffer. Taler: Thore Tellefsen
kl 17.00: SANG I ADVENT.

Onsdag 6. desember
kl 18.30: Ansgarringens adventssamling. Pastor’n deltar.

Lørdag 9. desember
kl 11.00: Formiddagstreff.

Søndag 10. desember
kl 11.00: GUDSTJENESTE. Taler: Thore Tellefsen.
kl 15.00: Aksjon Håp. Bøssebærere møter i Metodistkirken.

Onsdag 13. desember
kl 17.00-19.00: TIDs Førjulsfest. Luciatog, dans/drama, hobbyutstilling, sang, andakt, utlodning. Kaker – kaffe – saft. Alle hjertelig velkommen!

Søndag 17. desember
NB! kl 10.30:
GUDSTJENESTE. Taler: Jan Roger Rabben.

Julaften 24. desember
kl 16.00: FAMILIEGUDSTJENESTE. Thore Tellefsen, Elisabeth Søyland Ring

1. juledag 25. desember
kl 11.00: HØYTIDSGUDSTJENESTE.Taler: Thore Tellefsen

Torsdag 28. desember
kl 17.00: Juletrefest for hele familien. Andakt, sang/musikk. Bevertning. Gang rundt treet.

Nyttårsaften 31. desember
kl 18.00: FEST i Misjonskirken for alle generasjoner. Påmelding innen 17.12
kl 23.00: Midnattsgudstjeneste v/pastoren. Åpent for alle.