O jul med din glede!
Denne setningen fra en av våre kjære julesanger passer som oppsummering av menighetens julearrangementer.
    TID arrangerte en strålende førjulsfest onsdag 13. desember. Det var Luciaopptog, drama/ dansegruppe, familiekor, bevertning. Utstilling av flotte hobbyarbeider. Gledelig oppslutning både av store og små.
    Familiegudstjenesten julaften med fullsatt Misjonskirke, flott pyntet med tre, blomster, stall ble stemningsfull. Nydelig sang, musikk av familien Gärtner og trygg leder i Elisabeth Søyland Ring ga en fin start på selve julefeiringen.
Gudstjenesten 1. juledag var også en fin opplevelse, tross noe mindre oppslutning.
    Torsdag 28. var det juletrefest for hele familien. Både store og små hadde en trivelig fest, med gang rundt juletreet, leker og unge solister.
    Nyttårsaften var det tusenårsfest i Misjonskirken med ca. 80 deltakere i alderen to til nitti år. Det var mye god mat, fint opplegg og godt fellesskap.Ved slike anledninger bygger vi relasjoner og åpner for nye mennesker i fellesskapet.
    Nytt av året var julebordturen til Strømstad 17.desember. 47 personer reiste sammen med «pappa» Per og hadde en strålende tur. Vi nøt nydelig mat i fellesskapet rundt bordene på bortturen og hadde det hyggelig i reservert krok på hjemturen. En dristig ide som ble meget vellykket ikke minst på grunn av flott vær, rolig sjø og gjennomtenkt opplegg.
Takk for Herre for gleden du gir og nå møter vi det nye året med julegleden i vårt hjerte.


Krybben ble beundret av barna.
Ida Ring (7) og Benjamin Bøe (6), debuterte begge med flott solosang på juletrefesten.


Hjemme hos Herren
Karoline Tidemandsen sovnet stille inn på Byskogen bo og behandlingssenter 23.desember. Hun ble vel 95 år gammel og har vært medlem i vår menighet siden 1979. Hun hørte med blant de stille i landet, men brant for misjonen, og var med i Kvinnemisjonen og Ansgarringen.
Hun ble begravet fra Hedrum kirke onsdag 2.januar. Vi lyser fred over hennes minne og våre tanker går til Alfred og den øvrige familie.

Åremålsdager
Vi gratulerer Bodil Einarsen med 75 årsdagen 24.januar.

FOKUS på samliv
«Sammen i kjærlighet» heter en bok som er skrevet av Egil Østebrød og Ole Magnus Olafsrud. Det er ressursbok om samliv, barn og nærmiljø. Den henter fram Bibelens visjoner og gode tanker for ekteskap og familieliv samtidig som den gir innblikk i de psykologiske mekanismer som er virksomme mellom mennesker. Boka er en jordnær arbeidsbok og har derfor fått en meget god mottagelse.
    Rundt denne boka vil vi invitere til samtalegrupper med start i slutten av januar. Vi tenker oss to grupper som hver består av ca fem par som samtaler om temaene ca hver tredje uke. Tidspunkt er ikke bestemt, men det vil bli vurdert sammen med deltagerne. Vi tror at gode ekteskap kan ble bedre og at det er mer viktig med service på samlivet, enn på bilen.
Inger og Per Møll, Bjørg og Thore Tellefsen har sagt seg villige til å være gruppeledere. Interesserte kan ta kontakt med forstanderen.

Ungdomsalpha
Ungdomsalpha for den som vil finne meningen med livet, for den som vil vite hvem Jesus er, for den som vil vite hva som skjer når vi dør, for den som vil kjenne Den Hellige Ånd, for den som har mange spørsmål.
    Alpha er et kurs over 12 uker for den som vil lære litt om hovedpunktene i den kristne tro. Ungdomsalpha er et kurs tilrettelagt for ungdom som søker å vite hva kristendom er og det passer for den som har tatt de første skritt på troens vei. Det burde være obligatorisk for alle ungdommer enten de tror eller ikke. Kurset er brukt med hell i mange ulike sammenheng.
Vi ønsker å tilby dette kurset i Misjonskirken på nyåret med start onsdag 17. januar og hver onsdag fra kl.19.15 til 21.00. Avsluttes med fest onsdag 4. april. Inkludert i kurset er en weekend 2.-4. mars.
    En alphakveld består av enkel sosial samling med noe å bite i, 20. minutters undervisning av en av pastorene og påfølgende gruppesamtale. Her kan alle spørsmål stilles. Kurset er gratis, men vi spleiser på maten.
    For å kunne arrangere kurset trenger vi: Noen praktiske medhjelpere og noen gruppeledere. Opplæring gis. Interesserte medhjelpere kan ta kontakt med en av pastorene. Deltagerne melder seg på til ungdomspastor’n innen 12. januar.

Økonomien
Kollekten i november måned ligger på ca 42.000 kr. Det er ca 13.000 under budsjettet. Vi takker hver enkelt giver. I skrivende stund merker vi respons på giroen som ble utsendt sammen med julehilsen til menighetens medlemmer og det gleder oss. Vi håper at flere vil gi menigheten en gave enten ved å bruke giroen eller i kollekten. Gud velsigner hver glad giver!

Bønneuke
Siden 1860 har det vært arrangert bønneuke i Norge og gjennom mange år som felles bønneuke, slik også i år. I Larvik vil bønneuken bli markert med felles bønnesamlinger i uke 3. I Frelsesarmeen onsdag 17. kl. 19.30, torsdag 18. kl. 11.00 i Misjonskirken og i St.Frans fredag kl. 19.30.
    Bønneuken avsluttes med bønnegudstjeneste i Larvik kirke søndag 21. kl.19.30. Utover disse bønnesamlinger utfordres vi som enkeltpersoner og menighetsfellesskap til å bruke tid i bønn. Det gir perspektiv å vite at over hele verden er det mennesker som ber i forbindelse med den internasjonale bønneuke.

Ett folk i Kristus
Herren Jesus har mye folk i Larvik. De feirer riktignok gudstjeneste på forskjellige steder. Men de er ett folk. Søndag 14. januar vil vi igjen markere enheten.
    Under gudstjenestene søndag formiddag vil byens forkynnere bytte prekestol. I Misjonskirken vil en av byens prester taler Guds ord, mens Thore Tellefsen taler i Brunlanes frikirke og Jan Roger Rabben taler i Betania.
    På kvelden blir det et stort fellesmøte i Misjonskirken, der frikirkepastor Ulf Børge Rahm taler og Misjonskirkens lovsangsgruppe synger. Her er muligheter til å oppleve fellesskapet og enheten med kristne fra andre menigheter. Det passer glimrende med vårt motto: "Guds barns enhet og synderes frelse."Aksjon Håp

Else Gunn Holt, i komiteen for Aksjon Håp, vil takke hjertelig enhver som gjorde en innsats som bøssebærer, forbeder og giver i forbindelse med aksjonen. I Larvik kommune kom det inn kr 445.000. Et meget flott resultat. Mens det på landsbasis kom inn 50. mill. Også det er et meget fint resultat. Pengene betyr hjelp til mennesker i nød og er et vitnesbyrd om nestekjærlighet og giverglede. Det oppnås resultater når kristne står sammen.

Gla'sangskveld
Det er klart for en ny Gla'sangkveld i Misjonskirken søndag 4. februar. Det var en meget fin og inspirende samling forrige gang. Opplegget nå vil være skåret over samme lest, så du kan trygt invitere venner og kjente med deg. Derfor sier vi: Vel møtt!

Nytt år - nye muligheter - fornyet engasjement

Så er vi inne i et nytt årtusen. Vi vandrer videre på livet vei. En vei som ender i himmelen, for oss som tror. Underveis dit vandrer vi i ulike landskap. Vi vil møte sterke stigninger, åpne sletteland, utforbakker, skarpe vinger og vanskelige kryss. Veien kan bli smal og trang og enkelte rundkjøringer kan være vanskelige å komme ut av. Overraskelser underveis må også vi regne med. Livet går ikke alltid på skinner. Men vår Gud kalles Immanuel, det betyr Gud er med oss. Derfor har vi ingen ting å frykte.
    Store utfordringer og muligheter ligger foran oss både på det personlig plan og i menighets sammenheng. "Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør", lyder ordet fra Herren. La oss gå inn gjennom den og ta utfordringene.
    Første skritt er å stille seg til Herrens disposisjon. "Herre, her er jeg. Bruk meg der du ser jeg kan være brukelig." Det er utrolig hva Herren kan utrette gjennom mennesker som hengir seg til ham. Tenk hva ildsjelene har betydd i Guds rike. Ta plass blant dem.
Og det er utrolig hva vi kan makte, dersom vi står sammen. Derfor utfordrer Gud oss til samhold og samarbeide. Visst er vi forskjellige og ser ulikt på enkelte ting, men dersom vi står sammen og vandrer med Herren Jesus så kan ingen ting stoppe oss.
    Vi ser mulighetene, men noe makter vi ikke fordi økonomien hindrer oss. "Gi keiseren det keiserens er, og Gud hva Guds er" sa Jesus og anbefaler tiendeprinsippet.
    I en menighet ble de utfordret til holde regnskap med hva de gav. Mange ble sjokkert fordi de ga mye mindre enn de trodde. Hvorfor? De glemte å ta med penger på gudstjenesten, noen hadde bare kort, noen ganger noen få mynter. Andre dager var de ikke tilstede. Det ble en radikal omvendelse.
    La oss også sjekke hvordan givertjenesten fungerer. Fast givertjeneste er viktig fordi det gir jevne inntekter til menigheten og misjonen.
Nytt år - nye muligheter og et fornyet engasjement hører sammen.
Thore Tellefsen
Januarprogrammet
Søndag 7. januar
kl 11.00: GUDSTJENESTE. Nattverd. Månedsoffer. Medlemsopptagelse. Taler: Thore Tellefsen
kl 19.00: Bønn og Lovsang innfor et nytt år. Tale: Jan Roger Rabben.

Onsdag 10. januar
kl. 17.00: T.I.D. Oppstart.

Fredag 12. januar
kl. 20.00: Ungdomsklubben Signal-oppstart.

Søndag 14. januar
kl. 11.00: GUDSTJENESTE. Taler: En av byens prester.
kl. 19.00: FELLESMØTE I MISJONSKIRKEN. Pastor Ulf Børge Rahm, Sang: Misjonskirkens lovsangsgruppe.

Onsdag 17. januar
kl. 19.15: UNGDOMSALPHA starter opp.

Torsdag 18. januar
kl. 11.00: Ekumenisk Bønnemøte

Søndag 21. januar
kl. 11.00: GUDSTJENESTE. Taler: Thore Tellefsen
kl. 17.00: TIDSIGNAL. Taler: Jan Roger Rabben
kl. 19.30: Felles bønnegudstjeneste i Larvik kirke

Søndag 28. januar
kl. 11.00:GUDSTJENESTE. Taler: Jan Roger Rabben
kl. 17.00: TIDSIGNAL. Duettpreken. Dansegruppa. Familiekoret

Onsdag 31.januar
kl. 18.30: Ansgarringens årsmøte

Søndag 4. februar
kl. 11.00: GUDSTJENESTE. Nattverd. Månedsoffer. Taler: Thore Tellefsen
kl. 18.00: GLA’SANGKVELD