Åremålsdager
Vi gratulerer Elisabeth Andreassen og Elisabeth Arnesen med 50-årsdagen som for begge er 15. februar.

Borte fra legemet – hjemme hos Herren
Yngvar Nilsen sovnet stille inn etter kort tids sykeleie lørdag 20. januar. Han ble 83 år gammel. Yngvar Nilsen har vært et trofast medlem i Misjonskirken siden 1943 og var i Misjonskirken senest på nyttårsfesten. Vi vil minnes ham i takknemlighet og takker for hans engasjement i søndagsskolen i mer enn 50 år, hans innsats i formiddagstreffet siden starten og deltagelse i andaktsgruppa. I flere år var han med i menighetens styre og hatt en rekke verv. Yngvar var en av støttepillarene i menigheten. Nå har han fått hvile fra sine gjerninger og hviler i vår Frelser favn. Vi lyser fred over hans gode minne!
    Yngvar Nilsen ble begravet fra Undersbo kapell fredag 26. januar. Våre varmeste tanker går til familien i deres sorg og savn.


Det ble ei jente
Oriana og Jon Arne Hoppestad fikk ei jente 16. januar. Her er brev og bilder fra dem:

Hei kjære venner,
og takk for hilsninger og oppmuntringer gjennom denne siste ukens store begivenhet.
    Jeg har ikke villet skrive noe før vi fikk henne i hus, men siden vi nå har hatt gleden av å våke i drøye 30 timer i strekk, så ser jeg ingen grunn til å utsette dette.
    Ja, hun heter Ana Margarita. Den første er jo grei (selv om vi velger den spanske utgaven med bare en "n"). Den andre delen kommer fra svigermor (Herminia Margarita), så nå får vi vel innpass på begge sider. Hun ble født tirsdag 16. januar kl. 21.30, men pga. komplikasjoner under fødselen fikk vi ikke se henne før onsdag formmiddag. Hun veide 3100g, og målte 49 cm. Ikke stort, sier dere, men etter nøyaktig en uke ut og inn på dette sykehuset så har vi ikke sett noen som kan matche henne. Resten av detaljene kan dere se selv nedenfor.
    Hun hadde store pusteproblemer da hun ble født. Det er nå iorden. Det er allikevel en prøve til vi må ta - av hjernen - for å sjekke at hun kom fra det uten varig mèn. Vi håper dere kan være med i bønn en liten stund til, vi regner med å få vite dette i løpet av neste uke. Men vi er veldig rolige begge to, og alt ser normalt ut.
    Vel, jeg skal hilse fra Oriana, og nok engang takk for at dere husket på oss.
Jon Arne
Nye medlemmer
I årets første gudstjeneste hadde vi gleden av ønske to nye medlemmer velkommen i menigheten. Det er Bjørg Austrheim Dahl, som fikk kontakt med Misjonskirken gjennom et Alpha-kurs. Det førte til bevisst kristen tro. Også Dag Flermoen ble ønsket velkommen. Han har vokst opp i menigheten og derfor var det naturlig å bli medlem.
Vi ønsker dem velkommen i fellesskapet!

Søndagsskolen
Søndagsskolen tok en pause etter sommerferien, men nå er det klart for oppstart igjen. Søndag 4. februar går startskuddet igjen. Barna vil være med i gudstjenesten noen minutter, for å så å ha sin egen undervisning tilrettelagt for dem. Foreløpig blir det søndagsskole på de søndager, der det ikke er tidsignal på ettermiddagen. Det betyr at det blir søndagsskole omtrent annen hver søndag. Det er Rolf Bøe, Monica Rabben og Merete Næss som vil dele på ansvaret. Det hadde vært ønskelig med en medhjelper til. Vi gleder oss over oppstarten først og fremst med tanke på at barna får et tilbud, men det øker også muligheten for barnefamilier å delta på gudstjenesten.
    Støtt søndagsskolen og lederne og be for dem i dager som kommer. Be også om at barna må lære å kjenne Jesus Kristus som sin beste venn.

Ungdomspastor
Jan Roger Rabben, vår ungdomspastor har gitt beskjed om at han slutter i stillingen til sommeren. Han og familien vil da flytte til Trondheim. Årsaken er Mathias sin sykdom. Behandlingen vil pågå i lang tid framover, derfor føler familien Rabben at de trenger å komme nærmere familien sin. Vi beklager sterkt at vi mister dem, men har samtidig forståelse for deres avgjørelse. Forøvrig gjør vi oppmerksom på at Jan Roger fortsatt er 50 % sykemeldt av samme grunn som nevnt ovenfor.
Menighetens styre er allerede i arbeid med å finne en ny ungdomspastor fra sommeren og vil komme tilbake med innspill i saken. Be om Guds ledelse og hjelp!

Ungdomsalpha
Kurset startet opp onsdag 17. januar med tolv deltagere. Vi gleder oss over det og ikke minst over det engasjement som de unge viser i samtalegruppene. Jan Roger Rabben, Thore Tellefsen og Else Gunn Holt er ledere. Hilde Øyslebø og Einar Engvoldsen tar seg av det praktiske. Ungdomsalpha-kurset fortsetter hver onsdag framover våren. Vi ber om Guds velsignelse over de unge som går der.

Økonomien
Vi vil takke for kr 40.000 som kom inn i offer i desember. I tillegg kom det inn kr 22.700 som en respons på julebrevet som ble sendt rundt. Vi er meget takknemlige for offergleden som på denne måten kom til uttrykk. Når det gjelder oversikten for hele året henviser vi til årsmøtet. Gud velsigner hver glad giver!

NMU-søndag på Skautvedt
Søndag 4. mars vil vi markere NMU-søndagen. Da drar vi til Skautvedt etter gudstjenesten. Der vil vi spise sammen, ha ulike aktiviteter og andakt, sang og musikk.

Gla’sangskveld
Det er klart for en ny Gla’sangkveld i Misjonskirken søndag 4. februar. Det var en meget fin og inspirende samling forrige gang. Opplegget nå vil være skåret over samme lest, så du kan trygt invitere venner og kjente med deg. Foruten mye allsang, vil Ellen Jane Langerud være med som solist. Pastoren holder andakt. Vi gleder oss til samlingen og sier: Vel møtt!

Menighetens årsmøte
Søndag 11. februar kl 17.00

Vi vil gjennom menighetsbladet utfordre hvert enkelt medlem til komme på årsmøtet. Det er et meget viktig møte i menigheten! Der drøfter vi hvordan vi skal ha det og hva vi skal gjøre i Guds rike. Rapporter og regnskap gir mange takkeemner og samtidig muligheter for ettertanke og kurs-justeringer.
    Vi snakker iblant om at misjonsmenigheten er demokratisk styrt. Skal det fungere i praksis må hver enkelt ta del i de beslutninger som gjøres. Årsmøtet er arena for dette. Om du har mye eller lite å si betyr mindre. Endog ved din tilstedeværelse viser du ditt engasjement. Velkommen til et forhåpentlig godt og festlignende årsmøte i felleskap med gode venner. Det vil også bli barnepass.

Ny troppsleder


Fra nyttår har Richard Dolven Nilsen overtatt som troppsleder i speidertroppen vår. Han etterfølger Fred Isaksen, som er blitt leder av småspeiderflokken. Menighetsbladet har hatt en samtale med den nye troppslederen.
    - Engang speider, alltid speider, sies det.
    Richard bekrefter det. Han forteller at han begynte i småspeideren i Misjonskirken ni år gammel fordi en kamerat inviterte ham med. Siden har han blitt. Først speider, så patruljefører og senere ble han troppsassistent. Han var også med i roverlaget. Etterat han flyttet til Oslo ble han med i roverlaget i Oslo NMU og var også roverombud i NMU. Nå er han tilbake på plass i hjembyen og i Misjonskirken.
    - Hva er din visjon for speideren?
    - Målet for speiderarbeidet har fire punkter. Jeg ønsker at de unge skal lære 1. Friliuftsliv,
2. Praktisk viten, 3. Speider-idealer og 4. Kristen tro.
Speiding handler om engasjement for hele mennesket. Han håper å få med seg flere, for som det nå er i speidertroppen, så er det plass til flere. Generelt så har det vært en nedgang i speiderarbeidet, så også i Larvik. Richard håper å kunne snu trenden. Speiding er topp og har virkelig noe å tilby. Ikke minst turer og leirer er festlig. Første helg i februar planlegger troppen tur til Lifjell.
    - Hvordan ser du på forholdet menighet og speider?
    - Speiderne har en viktig plass i menigheten fordi den tilbyr andre ting enn det de andre gruppene gjør, ikke minst det som har med friluftsliv å gjøre. Speideren kan også bli inngangsporten til menigheten, slik det ble for meg, sier Richard.
    - På den andre siden er det viktig at menigheten gir speidergruppa støtte, aksepterer dens metoder og inkluderer speiderne i fellesskapet. Det er viktig at det synliggjøres at speiderne også er en del av menighetsfelleskapet og ikke noe på siden av den.
Vi ønsker Richard lykke til med speideren, og tror på vekst når vi hører hans entusiasme.
    Ellers jobber Richard som datakonsulent i Tønsberg, er gift med Anette og planlegger å starte husbygging på vårparten. Vi synes det er flott at han vil engasjere seg i speideren.


– Jeg er villig
Slik uttrykte venstreradikale sosialister seg for noen år siden og inntok plasser på mange arena. Der ga de uttrykk for sine synspunkter og utøvet innflytelse.
Jeg er villig! Det er et utsagn som passer for en kristen. Jeg er villig fordi jeg har noe på hjertet som jeg må formidle videre til andre. Jeg er villig fordi Herren Jesus har gitt meg evner og nådegaver, som jeg vil bruke i Guds rike. Jeg villig til å la meg engasjere der det er behov for meg.
    Vårt menighetsarbeid blir båret oppe av frivillighet. Ingen skal tvinges mot sin vilje. Men dersom ingen vil la seg engasjere eller vil gjøre noe, så vil mange ting forbli ugjort.
På mange måter er menigheten en slags frivillighets sentral.
Paulus skriver til romerne. Jeg er villig til å forkynne evangeliet for dere i Rom. Og det førte til at han reiste dit og plantet menighet.
    Han skriver også: «Gud er den som virker i oss både å ville og gjøre etter hans gode vilje». Det er en erkjennelse av at Guds ånd virker i en kristen. Gud virker på viljen vår og han vil skape engasjement. Slik at vi gjør Guds gode vilje.
    Da kan vi lett tenke at det er Guds ansvar, når folk er uvillige. Men saken er den at Guds påvirkning møter motstand fordi vi bærer på en natur som egentlig ikke vil Gud. Derfor kan vi si: Jeg vil ikke. Det kan andre gjøre. Andre gjør det bedre enn meg. Det er andres ansvar. Noen ganger bruker vi unnskyldningen: Jeg kan ikke. Men det er ikke det som er spørsmålet. Det handler om vilje.
    Kong David ber Gud: «Hold meg oppe med en villig ånd».
    Denne bønnen trenger sikkert vi også å be. I dag vil vi utfordre hverandre til å ville. Villig til å la meg bruke av Gud til beste for Guds rike, mine medmennesker ja endog meg selv. Livets lykke er å være i sentrum av Guds vilje med livet mitt. Derfor vil jeg si: «Jeg er villig!»
Thore TellefsenFebruarprogrammet

Søndag 4. februar
kl. 11.00: GUDSTJENESTE. Nattverd. Månedsoffer. Taler: Thore Tellefsen
kl. 18.00: GLA’SANGKVELD. Gjest: Ellen Jane Langerud.

Onsdag 7. februar
kl. 17.00: T.I.D.

Fredag 12. februar
kl. 20.00: Ungdomsklubben Signal.

Søndag 11. februar
kl. 17.00: MENIGHETENS ÅRSMØTE. (barnepass)

Onsdag 14. februar
kl. 18.30: Ansgarringen.

Søndag 18. februar
kl. 11.00: GUDSTJENESTE. Pastor Sverre Henriksen

Søndag 25. februar
kl. 11.00: GUDSTJENESTE. Taler: Thore Tellefsen
kl. 19.00: BØNN OG LOVSANG. Thore Tellefsen

Onsdag 28. februar
kl. 18.30: Ansgarringen

Fredag 2. mars
kl. 19.30: Avgang Ungdomsalpha til Skautvedt.

Søndag 4. mars
kl. 11.00: GUDSTJENESTE. Nattverd. Månedsoffer. Thore Tellefsen
kl. 14.30: NMU-SØNDAG på Skautvedt.