Åremålsdager
Vi gratulerer Eva Lise Børven Olsen med 50 årsdagen 9. mars.

Økonomien
Vi vil takke for kr 59.000 som kom inn i offer og kollekter i januar.
I tillegg har vi fått gaver som lysestaker, lysglobe og forsterker. Vi er meget takknemlige for offergleden som på denne måten kom til uttrykk. Det er en flott start på det nye året. Gud velsigner hver glad giver! Samtidig vil vi minne om det som ble sagt på årsmøtet at første halvår trenger vi jevnt tilsig av midler, slik at vi har likvide midler første halvår. Dette fordi de forskjellige tilskudd ikke kommer før i annet halvår.

Menighetens årsmøte
fant sted søndag 11. februar. Årsmøte hadde en meget positiv tone og var en inspirerende samling. 63 av menighetens medlemmer hadde funnet sammen.
Terje Olafsen ledet årsmøte med stø hånd. Forsamlingen mintes tre av menighetens medlemmer som var døde siden forrige årsmøte. Thore Tellefsen holdt andakt om å virkeliggjøre drømmemenigheten. Både årsmelding og regnskap ble enstemmig godkjent. Inntektene viste en fin stigning fra året før. Det framlagte budsjett ble vedtatt med små justeringer.
    Festkomiteen sørget for en fin bevertning, slik at årsmøtet også ble fest.
Terje Olafsen ble valgt til menighetens formann med overveldende flertall. I styret fikk han med seg Eva Gundersen Bøe, Hilde Øyslebø og Dag Flermoen. Fra før sitter Einar Engvoldsen, Per Møll og Sylvia Nøstrud i styret.
    Vararepresentanter ble Berit Winter Sørensen, Bodil Svendsen og Gro Bigseth.
Tilsammen er det 90 ulike personer som tar del i det frivillige arbeidet i menigheten.

Menighetsmøte
Torsdag 15. mars håper vi å kunne legge fram forslag på ny ungdomspastor. Detvil bli informasjon om DNM-sør og valg av delegater til DNM-sør årsmøte på Betel Bjorbekk lørdag 23. mars.

Heder til Betty og Sverre


På menighetens årsmøte ble Betty og Sverre Isaksen
overrakt blomster som takk for innsatsen
som småspeiderledere i 26 år.


Ekteparet Isaksen takker av etter 26 aktive år i speiderarbeidet.
Menighetsbladet har hatt en samtale med disse trofaste medarbeiderne.
Hvordan kom dere inn i dette arbeidet undrer vi?
    Sverre forteller at han ble utfordret til å være med i ulveflokken, siden han hadde speidererfaring fra sin ungdom i Frelsesarmeen. Betty hadde ingen speiderbakgrunn, og ble først med som vikar. Etterhvert ble hun med fast.
    Den første tiden var det bare gutter i alderen 7-11 år, men fra høsten -86 var det både gutter og jenter. På det første møte i ulveflokken kom det to gutter, så økte det på. Og i en periode var det ca. 30 gutter, noe som nesten var i meste laget å holde styr på. Ellers har det variert mellom 20-30 barn.
    Betty og Sverre presiserer at de ikke var alene om arbeidet. Men i de siste årene har det vært vanskelig å få nye ledere med i arbeidet.
    - Hva har vært drivkraften i arbeidet?
    - Hovedmålet har vært å få med barna i menigheten, som en naturlig del av den. Dernest har det vært en glede å få være med. Det har på ingen måte vært en byrde.De har gledet seg til speidermøtene og vært glade i barna som de møtte. Det var en helt annen dimensjon å jobbe blant mennesker enn med de døde ting i vanlig jobb, uttrykker Sverre. Gjennom speiderarbeid har vi erfart hva velsignelse er.
    Speideren har dessuten vært en interesse som Betty og Sverre har hatt felles. Det har vært en styrke. De har inspirert hverandre. Om den ene tenkte på å slutte, så oppmuntret den andre til å fortsette. Samtidig har de utfylt hverandre. Sverre har jobbet mest med aktiviteter, mens Betty har jobbet med andakter. Deres fire gutter vært med etter tur, slik at hele familien har vært sammen i speideren.
    «En gang speider, alltid speider,» sier Sverre, derfor fortsetter jeg nå som reserve. Betty føler seg imidlertid ferdig.
    - Hva med frukter av speiderarbeidet?
    - Vi tror at det som er sådd gjennom dette arbeidet bærer frukt over tid. Det gleder oss at det går godt med de som vi har jobbet med. Ekstra gledelig er det å se at de som ble med også tar over stafettpinnen. Slik det skjedde da Richard D. Nilsen ble troppsleder, Fred Isaksen ble flokkleder og Kristian Isaksen troppsassistent. Ellers vil evigheten vise de egentlige resultater.
    - Har dere spesielle minner fra denne tiden?
    - Det aller første som de kommer på er fra den gang de, før opptagelsen, var rundt i hjemmene for å prøve speiderskjorter. Betty husker at en av guttene var så stolt og glad at han serverte kake og kaffe. Disse besøkene ga veldig fin kontakt med hjemmene og var veldig verdifulle.
    De minnes også fra en tur til Skautvedt da en av guttene tråkket opp i et jordvepsbol og ble ganske dårlig. Men etter en halvtime var han på fotballbanen etter at han hadde vært gjenstand for ledernes forbønn.
    På vegne av menigheten takker vi for den store innsatsen Betty og Sverre har gjort. Guds velsignelse følger dem.

Hjertelig takk
Som de fleste av oss har lagt merke til, så har vi fått på plass en lysglobe og to fine lysestaker i smijern. Det er en gave som vi er meget takknemlige for. Disse redskapene skal synliggjøre at Kristus er verdens lys og hjelpe oss til å stemme sinnet til tilbedelse og hengivelse til vår Herre.

Besøk i mars og april

Aksel og Margot Pedersen var pastorpar i Larvik misjonsmenighet i perioden 81-87 og vant seg mange venner både i og utenfor menigheten. De kommer på besøk til menigheten i mars. De blir med på pensjonistfesten lørdag 17. mars og gudstjenesten søndag 18. Vi gleder oss til gjensyn med disse og ber om Guds velsignelse.
Distriktsforstander Sven Øverland kommer også besøk. Han vil tale på gudstjenesten søndag 1. april. Dessuten vil han ha samling med styret.

Pensjonistfest
Lørdag 17. mars. Det er menigheten som arrangerer denne festen sammen de unge i ungdomsklubben Signal. Aksel Pedersen taler og synger. Andaktsmusikken blir med. Vi regner med at de unge vil bidra med noen innslag. Pga. bevertningen vil vi gjerne ha påmelding. Liste henger på tavla, der kan du skrive deg på eller så kan du gi beskjed til menighetens pastorer.

Ansgarkoret med gospelkonsert
Ansgarkoret vil holde konsert i Misjonskirken fredag 23.mars. Ansgarkoret teller ca 30 ungdommer. Når koret holder konsert i Larvik er det nettopp hjemkommet fra New Orelans. Med roots-inspirert gospel som det svinger av, med en dirigent som elsker improvisasjon og overraskelser, og med vårt eget ekte Hammond B3 i spissen for et drivende komp, ligger det an til å bli en kjempeflott kveld. Det er absolutt en kveld, da du bør være til stede og inviter gjerne venner og kjente med deg.

last ned plakaten i pdf-fomat (180 kb).


Sangerbesøk
Søndag 11. mars vil Larvik kammerkor synge i kveldsmøtet. Flere av oss hørte kammerkoret under fellesmøtene i høst og ble begeistret.
    Larvik godtemplarkor med Siv Børven Olsen som dirigent vil synge på sangkvelden søndag 25. mars. Kristen sang og musikk er det mange som setter pris på. Vi vet at det vil føre mennesker til Misjonskirken som sjelden eller aldri er her. Da er det viktig at de finner vertskapet, misjonsmenigheten hjemme. Velkommen til disse to lavterskelkveldene.


Min drømmemenighet

Etter oppfordring trykker vi deler av pastorens årsmøtetale.

Drømmemenigheten er et fellesskap der mennesker får møte den levende Gud og blir berørt av ham. Det er et sted der det er inspirerende gudstjenester der livsglede, lovprisning og tilbedelse har forskjellige uttrykksformer og der bønnen er levende.
    Drømmemenigheten er en menighet der mennesker stadig blir omvendt og frelst. Det er et sted der mennesker blir født på ny. Det er et sted der mennesker ønsker å være Jesu disipler og å gjøre andre til disipler. Drømmemenigheten er senter med fokus på misjon.
Drømmemenigheten er et fellesskap der medlemmene er åpne for hverandre og tar imot hverandre uten fordommer. Det er et sted der kjærligheten er varm og praktisk. Et fellesskap preget av tilgivelse og samhold. Det er sted der mennesker møter hverandre med respekt og taler vel om hverandre.
    En menighet som både møtes i små fellesskap så vel som i stormøter.
Drømmemenigheten er et sted der mennesker blir frigjort til å tjene med de naturgaver og nådegaver som Gud har gitt den enkelte. Der vi hjelper hverandre med å finne vår plass i felllesskapet.
    Drømmemenigheten har lav terskel og en åpen dør. Men den er på ingen måte konturløs fordi Guds ord forkynnes og praktiseres der.
    Drømmemenigheten er et fellesskap med hjerte for de svake, med hjerte for rus- og stoffmisbrukere. Et sted der de utslåtte får støtte til å reise seg igjen. Et sted der Gud helbreder både legemlig og sjelelig. Det er et sted der enslige mødre og fedre finner praktisk hjelp og støtte. Samtidig som mennesker lærer å leve sammen.
Drømmemenigheten er et sted der himmelstigen står reist, slik at mennesker i sorg og livskriser får livsmot og håp.
    Drømmemenigheten min har hjerte for barna, de unge, manndommen og alderdommen. Den har rom for syke og friske, velutdannede og u-utdannede, rike og fattige, enslige og familier, nordmenn og utlendinger. Drømmemenigheten er den menighet dit jeg våger å ta med meg mine venner.
    Kanskje vi kan formulere våre drømmer i en felles visjon: «Larvik Misjonsmenighet ønsker å være et fellesskap der mennesker lærer å leve med Gud og med hverandre.»

Thore Tellefsen

Mars programmet

Fredag 2.-4. mars
kl. 19.30: Alpha-og ungdomsweekend på Skautvedt.

Søndag 4. mars
kl. 11.00: GUDSTJENESTE. Nattverd. Månedsoffer. Thore Tellefsen

Lørdag 10. mars
kl.11.00: Formiddagstreff, kafeteria

Søndag 11. mars
kl.11.00: GUDSTJENESTE. Jan Roger Rabben. Lovsangsgruppa. Søndagsskole
kl.18.00: Kveldsmøte. Tema v/Thore Tellefsen. Sang: Larvik Kammerkor

Torsdag 15. mars
kl.19.00: Menighetsmøte.

Lørdag 17. mars
kl. 15.00: Fest for pensjonister. Pastor Aksel og Margot Pedersen

Søndag 18. mars
kl.11.00: GUDSTJENESTE. Pastor Aksel Pedersen
kl.17.00: Tidssignal. J. R. Rabben. Sang: Carina Nøstrud

Fredag 23. mars
kl.20.00: Konsert med Ansgarkoret.

Søndag 25. mars
kl.11.00: GUDSTJENESTE. Taler: Thore Tellefsen. S.skole
kl.19.00: Sangkveld. Larvik Godtemplarkor m.fl. Andakt: Thore Tellefsen

Lørdag 31. mars
kl.11.00: Formiddagstreff