Konfirmasjon
Søndag 29.april var det konfirmasjonsdag i menigheten. Gudstjenesten ble til stor velsignelse for familie og menighet. Her presenterer vi årets konfirmanter Tom Klevstad og Sondre Alexander Nilsen sammen med ungdomspastor Jan Roger Rabben.

Fødsel
Mariann og Fred Isaksen fikk palmesøndag 8. april en datter.

Økonomien
Vi takker for kr 43.500 som er kommet inn i kollekt og gaver til menighet og misjon i løpet av mars. Vaskeliste-giroer er sendt ut, noe som har gitt kr 17.000 i gaver. Fra Larvik kommune har vi fått kr 12.000 til barn og ungdomsarbeidet. Dessuten har vi fått kr 30.000 i forbindelse med søknad om anlegg i kjellerstua. Vi er takknemlig for gavene ansett hvor de kommer fra. Likevel synes vi det er bekymringsfullt at de vanlige gavene ligger under busjettet. Vi løfter i flokk og klarer budsjettet som er på kr 53.500 pr. måned. Ved Guds velsignelse og hjelp.

Inspirerende påskefeiring
Påskefeiringen i Misjonskirken var tradisjonell, men samtidig veldig inspirerende.
Kreative kvinner hadde gjort en kjempejobb ved å sette opp et kors med stoffer og lys. Dessuten var fotvaskingen illustrert. Dekorasjonen kom til sin rett og ble brukt på en aktiv måte for å få fram påske-evangeliet og forsterke det.
    Hele opplegget hadde fellesskapet som en rød tråd. Gudstjenesten palmesøndag ble etterfulgt av kirkekaffe, skjærtorsdag fellesskapsmåltid med nattverd som ramme og langfredagen utvidet vi fellesskapet. Først hos metodistene til gudstjeneste, og på ettermiddagen med økumeniske korsvandring med stasjoner forskjellige steder i byen, der en stanset for å synge og be. Velsignet var det også å samles til påskegudstjeneste og synge «Han er oppstanden halleluja.» Samlingene var meget godt besøkt og, vi takker Gud for hans velsignelse.

Menighetsmøtet
Torsdag 19. april drøftet vi på ny ungdomspastorsaken. Fire kandidater ble presentert, uten at det ble tatt noen endelig avgjørelse. Menighetsmøtet ønsket at de som var ukjent skulle besøke menigheten, slik at vi kunne bli kjent med dem.
    Årskonferansen i Haugesund 24.-27. mai sto også på programmet. Konferansesakene ble nevnt og menighetsmøtet valgte Dag Flermoen, Isak-André Isaksen, Carina Nøstrud og Bjørg Tellefsen til å representere menigheten på årskonferansen. Pastoren deltar også. Ellers hadde pastoren et innlegg om «Etiske utfordringer i vår tid». Kassereren ga en økonomisk oversikt. (se annet sted i bladet). Loppemarkedet ble også nevnt og vi har vanskeligheter med finne lagringsplass. Vi kommer tilbake til dette senere.

Årsmøte i DNM-Sør
Betel, Bjorbekk var lørdag 24. mars stedet for DNM-Sørs årsmøte.
Rundt 30 deltakere fra distriktets menigheter hadde møtte fram. Toralf Øyslebø og Thore Tellefsen representerte vår menighet. Arne Lindtveit ble gjenvalgt som formann i DNM-sør. Toralf Øyslebø ble gjenvalgt til styret. Ellers ble det valgt Vegårtun-komite. Det ble ikke valgt noen NMU-sør komité, men det ble opplyst at det arbeides med dette. Etter årsmøte var det evangelisk møte, der Kari Mette Hidle talte og informerte om misjon. Det var sang av Jomås-musikken.

Konsert 13. mai
Søndag 13. mai vil det bli konsert i Misjonskirken. Vi får da besøk av 15 sangere med band fra Salem Choir, Sandefjord som vil framføre sanger av Andrae Crouch. Crouch er en internasjonal meget kjent sanger og sangforfatter, som har besøkt Norge flere ganger. Blant annet på Skjærgårdsgospel og i Egil Svartdals program på TV. Hans sanger framføres i mange sammenheng. Vi tror det skal bli en fin opplevelse å høre i Misjonskirken. Dette må du få med deg! Ta med deg venner og kom med oss.

17. maifest
Menigheten vil også i år arrangere nasjonalfest 17. mai. Velkommen!

Familiefest 30. mai
TID arrangerer familiefest som avslutning på vårsemesteret onsdag 30. mai. Den kvelden kommer Kristin Pedersen på besøk. Hun har vært noen år i NMU-team Colombia og er nå ansatt i NMU. Alle er velkommen til festen som får mange fine innslag.

Talekassetter?
I lang tid har alle talene i Misjonskirken blitt tatt opp på kassett. Tanken var de skulle kunne lånes av interesserte. Etterspørselen har vært meget liten i den senere tid. Sverre Isaksen har hatt ansvaret for dette. Nå vurderer han om denne ordningen skal fortsette. Framover er det bare gjestetalere som blir tatt opp. Skulle noen ha synspunkter på dette, så ta kontakt med Sverre.

Ungdomspastor
Jan Roger Rabben er tilbake i jobb igjen. I første omgang i halv stilling. Han er fortsatt halvt sykemeldt pga. Mathias sykdom.
    Rabben har, som kjent, sagt opp sin stilling og blir værende i Larvik ut juni måned. Søndag 10. juni kl. 17.00 blir det avskjedsfest for familien Rabben.
    Så langt vi forstår har det ennå ikke ordnet seg med verken jobb eller bolig i Trøndelag. La oss huske våre venner i bønn og be om at det må åpne seg muligheter, slik at de ser Guds ferdiglagte gjerninger.

Ringpermer til salgs!
Trenger du ringpermer eller vet du noen som gjør det?
Menigheten har fått ca 1000 ringpermer av Salminen. Disse er tenkt solgt for kr 5 pr. stk, noe som under en tredjedel av vanlig pris. Henvendelse skjer til Einar Engvoldsen, Sverre Isaksen eller forstanderen.

Asbjørn Johansen
Fellesmøtene vil finne sted i Nanset kirke 23.-28. oktober. Det vært snakk om å starte allerede fredag 19. men detaljene er ikke klare ennå. Vi oppfordrer til forbønn for fellesmøtene. Taler blir Asbjørn Johansen.

Kvalifisert til NM
Lørdag 28. til søndag 29. april var troppen med på en speiderkonkurranse, den såkalte «Tiurleiken», ved Halle i Brunlanes.
    40 vestfold-patruljer konkurrerte om tre plasser til NM i speiding, som til høsten arrangeres i Holmenkollen.
    Vår patrulje Falk besto av Anne S. Gjerde, Andreas Hem og Simen Buodd. Richard D. Nilsen og Kristian Isaksen var med som ledere og hjalp også til som postmannskap på søndagens rundløype. Konkurransen besto av et orienteringsløp, en praktisk oppgave og en teoretisk oppgave på lørdag og en rundløype med poster på søndag. På kvelden var det, som vanlig på alle speiderturer, leirbål. Der var det sang og underholdning.
Søndag morgen var det mange speidere som letet etter steder å henge opp de våte klærne sine, etter en heller våt natt. Morgenens flaggheis etterfulgtes av en «Scouts Own», gudstjeneste på speidervis.
    I rundløypa var det oppgaver som førstehjelp og taukunnskap. Patrulja vår endte tilslutt på en fantastisk andreplass i Tiurleiken og førsteplass i konkurransen om å komme til NM, som kun er for NSFs patruljer.
Naturlig kirkevekst
«No livnar det i lundar, no lauvast det i li» Denne setningen fra en av våre salmer skildrer noe av det som er i ferd med å skje i naturen omkring oss. Våren er et sterkt vitnesbyrd om livets krefter. Ikke en gang en lang, mørk og kald vinter han hindre livet.
    Iaktagelsen av naturen er utgangspunktet for naturlig kirkevekst. Det handler om å legge merke til det potensialet som ligger i naturen. Biotisk potensiale kalles det. Og naturlig kirkevekst handler om å tenke biotisk. Det motsatte er å tenke teknokratisk, som handler om å bruke det som vi mennesker kan få til.
    Et hovedord for naturlig kirkevekst er hentet fra Jesu lignelse i Mark 4,26-29. Der tales bonden som sår og om jorden som gir grøde av seg selv (automatisk). Det handler altså om det biotiske potensiale som ligger i såkornet.
    Den Gud som skaper liv i naturen, har gitt oss livets gave. Vi taler og synger om at Jesus Kristus er kommet inn i hjertet som spirende frø. Når frøet har slått rot i hjertet, så det komme til syne på en eller annen måte. Det startes en livsprossess som fører til vekst og til frukt.
Det er helt tydelig å se hos mennesker som nylig har blitt omvendt hvordan Kristus-livet vokser fram. Og det skjer også med mennesker som har levd som kristne en stund. Det er naturlig kirkevekst.
    Når vi skal bruke naturlig kirkevekst-tenkningen i menighetslivet så handler om å la livet utvikle seg. Tenke på det potensiale som finnes på ulike områder. Samtidig vil vi måtte spørre om hvorfor noe ikke vokser. Vår oppgave er å legge til rette for vekst og ta bort faktorer som hindrer vekst. Her har vi en jobb å gjøre både i eget og andres liv. Det gjelder også i forhold til andre kristne og ikke-kristne.
    La oss stanse og kjenne litt etter i eget liv, hva som Herren har gitt oss og som jeg gleder oss over. Hva er ditt vekstpotensiale? Hvilke vekst potensiale finnes for Guds rike i vår by og vårt nærmiljø? Paulus plantet, Apollos vannet. Men Gud vil gi vekst og Guds rike vokser.

Thore TellefsenMai-programmet

Søndag 6. mai
kl.11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Kent Wigardt taler. Søndagsskole.

Lørdag 12. mai
kl. 11.00: Formiddagstreff/Kafeteria.

Søndag 13. mai
kl. 11.00: GUDSTJENESTE. Thore Tellefsen. Medlemsopptagelse. Søndagsskole.
kl. 19.00: KONSERT. Sanger av Andrae Crouch. 15 sangere og band fra Sandefjord. Andakt: Thore Tellefsen.

Torsdag 17. mai
kl. 19.00: Nasjonalfest.

Søndag 20. mai
kl. 11.00: GUDSTJENESTE. Øyvind Toneide.
kl. 17.00: Tidsignal. Sang, drama/dans, Sketsj, Andakt: Jan Roger Rabben.

Tirsdag 22. mai
kl. 19.00:Menighetsmøte

Søndag 27. mai
kl. 11.00: GUDSTJENESTE. Jan Roger Rabben. Søndagsskole.

Onsdag 30. mai
kl. 17.00: T.I.D. familiefest. Avslutning for sommeren. Kristin Pedersen deltar.

Søndag 3. juni pinsedag
kl. 11.00: GUDSTJENESTE. Barnedåp. Sverre Henriksen.

Mandag 4. juni 2. pinsedag
kl. 11.00: Fellesgudstjeneste i Bøkeskogen

Søndag 10. juni
kl. 17.00: Avskjedsfest for familien Rabben.