Til minne
Stina Røsjordet døde plutselig i sitt hjem mandag 2. juli og ble begravet fra Undersbo kapell 6. juli. Hun ble 81 år gammel. Stina har vært et trofast medlem i menigheten gjennom flere år. Vi takker Gud for hennes liv og gjerning og lyser fred over hennes minne. Våre tanker går til hennes store slekt og ber om Herrens nåde og trøst for dem.
    En gave til Misjonskirken ble samlet inn i kapellet og vi takker for kr 3.850,-


Vigde
Marianne Møll og Henrik Dalen ble viet av forstanderen i Larvik kirke lørdag 21. juli. Ekteparet blir bosatt seg i Trondheim. Vi ønsker Guds velsignelse over deres hjem.

Åremålsdager
Ellen Nøstrud fyller 90 år 6. september. Vi gratulerer og ønsker Guds velsignelse over dagen og framtiden.


Døpt til Kristus
Søndag 17. juni ble fem ungdommer døpt til Kristus på tro og bekjennelse. Det var Kristian Isaksen, Tom Klefstad, Sonja Isabel Llovez, Sondre Alexander Juul Nilsen og Alexander Olafsen. Ungdomspastor Jan Roger Rabben foresto dåpshandlingen. Vi takker Gud for de unges vitnesbyrd og engasjement. Og ønsker dem Guds velsignelse videre i livet!
Kristian Isaksen, Sondre Alexander Juul Nilsen, Alexander Olafsen, Tom Klefstad og Sonja Isabel Llovez.

Økonomien
Utdrag av menighetens regnskap viser at ved utgangen av juli måned hadde det kommet inn kr 354.000 i kollekt og gaver til menighet og misjon. Det er en betydelig økning i forhold til i fjor. I juni og juli klarte vi nesten å holde budsjettet, noe som virkelig gleder oss. Sommergaven har til nå innbragt kr 18.150 og bruktsalget 12. juli innbragte ca 10.000 kr. Vi er meget takknemlige for givergleden som menighetens medlemmer viser. Likevel ligger vi ca kr 6.000 under budsjettet. Løfter vi i flokk tar vi det snart inn igjen.
Gud velsigner hver glad giver!

Speiderne på landsleir
Tidlig lørdag 30. juni møttes 4 speidere og 2 ledere utenfor Misjonskirken for å dra på landsleir i Fredrikstad. Etter snaue 3 timer med bil og ferje ankom vi plankebyen, som de lokale kalte den. Der var det full aktivitet med oppbygging av leir, og våre speidere gikk i gang slik at vi også kunne få et sted å bo. I løpet av lørdagen var lavvoen, matteltet, spisebordet og dusjen omhyggelig satt opp. Dermed lå alt klart til at vi hadde vår egen lille base midt blant 9000 andre speidere.
    Åpningsleirbålet startet det hele på lørdag kveld med stort show.
    Søndagen begynte med en friluftsgudstjeneste med mellom 12 og 15.000 deltagere. Deretter gikk det slag i slag utover i uka med forskjelige økter på dagen, og aktiviteter på torget i leirbyen på kvelden.
    På tirsdag ettermiddag pakket speiderne sekken for å dra ut på haik. En tur med overnatting under åpen himmel og vekk fra ledernes mas. Våre speidere hadde valgt den lengste ruten og fikk seg en fin tur til Vettatoppen hvor de overnattet.
    Det ble bare varmere og varmere utover i uka, og utendørsbassenget ble flittig besøkt på onsdag og torsdag.
    På fredag var det avslutningsleirbål med et kjempestort fyrverkeri, og leiren ble revet. De fleste sov godt på turen hjem på lørdag etter en uke med fint vær, mange opplevelser og mange nye speidervenner.
    De som var med fra Larvik NMU var: Anne S. Gjerde, Simen Buodd, Andreas Hem, Christian Øyslebø, Kristian Isaksen og Richard D. Nilsen


Landsleiren i Fredrikstad.
Christian Øyslebø og Kristian Isaksen.


Simen Buodd.Ledere
Fortsatt behov for nye medarbeidere.
    I søndagsskolen er det behov for to nye medarbeidere, som kan samarbeide med Rolf Bø og Merete Næss. Monica Rabben har sluttet og flyttet, vi trenger hennes etterfølger. Det handler om å kunne gjøre noe for barna annen hver søndag under gudstjenesten. De øvrige søndager prøver vi å få til barneparkering.
    Ungdomsklubben Signal trenger voksenleder, etter Torunn Engvoldsen som har sagt hun trekker seg som leder fra høsten av etter mange år som ungdomsleder.
Ta kontakt med forstanderen.
    Vi vil også gjennom menighetsbladet takke Torunn Engvoldsen for den iver og engasjement hun har vist for de unge i vår menighet. Takk for innsatsen og Gud velsigne deg i engasjementet med barna i T:I:D.
    La oss be fram ny villige medarbeidere i menigheten.

Mammaklubb
Det skal være et treffsted for mødre med barn under skolealder. Annenhver mandag kl. 17.00 – 19.00. Kontakt personer er Merete Næss og Inger Møll. På første samling var det fem mødre til stede og det er rom for flere.

Menighetsweekend
I likhet med i fjor arrangerer vi menighetsweekend på Skautvedt, 8.-9. september. Opplegget er skåret over samme lest som i fjor. Men nytt av året er at Vestfoldstevnet er en del av opplegget. Venner i Tønsberg og Horten er invitert til å komme begge dager, eventuelt en av dagene. Vi starter lørdag formiddag med bibeltime og parallelt barneopplegg. Mat og aktiviteter følger naturligvis med og vi avslutter dagen med festsamvær med stor spennvidde.
    Søndag blir det generasjonsgudstjeneste, der Hortenspastoren Sverre Henriksen vil engasjere store og små. Weekenden avsluttes på ettermiddagen med sang og musikk-stund.
    Denne weekenden bør du prioritere, den er viktig for deg og for menigheten som helhet. Ta gjerne dine venner med deg! Til lunsjen lørdag kl. 14.00 er det påmelding, slik at festkomiteen kan beregne maten. De øvrige måltider besørger hver enkelt selv. Vel møtt på Skautvedt.

Besøk fra Randesund
Lørdag 15. og søndag 16. september får vi besøk av Koret fra Misjonskirken der. De teller ca 20 personer. De vil overnatte på Skautvedt og derfor vil vi arrangere en fellesskapskveld der på lørdagskvelden. Der vil koret synge og vi vil dele erfaringer som vi har. Vi tror det vil bli både hyggelig og oppbyggelig. Påmelding er nødvendig pga. bevertningen. Liste er oppsatt i gangen. Koret vil også delta på sanggudstjenesten i Misjonskirken søndag formiddag.

Hilsen fra vår nye Ungdomspastor
Som de fleste vil være kjent med, så har Øyvind og Mette Toeneiet takket ja til stillingen som ungdomspastor i vår menighet. Vi har fått følgende hilsen fra Øyvind:
Vi gleder oss og er spente på hva som venter oss i Larvik. Det var en god følelse å si ja til kallet.. Vi er trygge på at det er det rette valget, og tror at tiden i Larvik vil bli en fin tid. Der Gud vil forme oss i den tjenesten vi er satt inn i. Vi kan være i gang innen 01.02.02, inntil da ønsker vi å komme til dere noen helger i løpet av høsten. Hvis det er mulig starter vi tidligere.

Hvem er Øyvind og Mette?
Jeg (Øyvind) er født 13.april 71 . Jeg er vokst opp i et kristent hjem, hvor vi tilhørte Grim kirke. Jeg har trodd på Jesus hele livet, men hadde noen «tvilsomme» år fra jeg var 12-14 år. Disse årene bekjente jeg meg ikke som kristen, selv om jeg innerst inne trodde.
27.12.85 skjedde det noe som fikk meg til å ta et standpunkt. Pappa døde av hjerteinfarkt, noe som kom som et sjokk på hele familien. I denne perioden opplevde jeg helt konkret hvordan Jesus grep inn i livet mitt i den sorgprossessen jeg var i. Jeg kan ikke si på timen da jeg ble frelst, men jeg fikk lov til å vokse i vissheten om Jesu eksistens og virke.
    Siden har jeg vokst i troen og et kall har vokst fram i livet mitt. Etter å ha prøvd meg som misjonær, fant jeg etter hvert ut at det er hyrde som er min tjeneste.
Mette, født 04.02.76, har vært frelst hele livet bortsett fra ei uke i 7. klasse. Livet uten Gud ble for tamt for henne, så ei uke var nok.
    Hun har gjennom hele sitt liv hatt en åndelig vekst, og går med kall til heltidstjeneste. Vet ikke 100 % hva slags kall, men hyrde/leder tjeneste er det nok snakk om. Hun avsluttet sin pastor utdannelse ved Ansgar våren 2001. Mette er flinkere på skolen enn jeg er, med andre ord, hun er utrolig dyktig!
    Sammen utfyller vi hverandre i arbeidet for Gud. Vår sterkeste side er vel ungdomsarbeid. Vi har begge en fin måte å få kontakt med ungdom på. Men vi har flere ting enn ungdomsabeid, som vi fungerer i.
    Selv liker jeg å forkynne og undervise, også når det ikke er for ungdom. Jeg har også en god del erfaring innen sjelesorg, alt fra kjærlighetssorg til mennesker som er utsatt for overgrep av et eller annet slag. Mette er flink til å synge, og har ennå noe som er uforløst angående sang.
    Vi ønsker dere Guds velsignelse i Larvik, og gleder oss til å slutte oss til det arbeidet Gud har for Larvik misjonsmenighet.
Med vennlig hilsen
Mette og Øyvind Toeneiet

Formannen har Ordet
Kjære venner!
Guds fred ønsker jeg deg og dine!
Jeg håper sommeren har vært givende for deg både for kropp og sjel. Men tiden går, også denne sommeren er på hell. De fleste av oss er i tilnærmet normal gjenge igjen. Jeg gleder meg til fellesskapet, både med styret og med menigheten forøvrig.
    Jeg opplever at menigheten er inne i en periode med «stigende optimisme.»
Styret og pastor arbeider sammen med tillit fra menigheten, og vi må be om at vi fortsatt kan arbeide med kraft og visdom fra Herren. Vi vil være aktive lemmer på Kristi legeme. Hver dag må vi be om Herrens nåde i det vi gjør.
    I sommer har jeg brukt mye tid i bønn og «samtale» med Gud. Ikke minst er jeg opptatt av hva vi som menighet må gjøre for å nå fram til ufrelste. Jeg har ennå ikke fått noe som går på aktiviteter rettet mot ufrelste. Men jeg vil utfordre både styret og menigheten jobbe med dette.
    Altså ber jeg dere om å vende dere i bønn til Herren og be om at vi som lederskap må få se tre viktige saker som vi skal arbeide med for å få ufrelste og søkende mennesker i tale.
Dere må gjerne komme med forslag og innspill. Legg gjerne en lapp i min posthylle i Misjonskirken, helst undertegnet med navn. Vi tror at Gud ofte gir sine barn og tjenere sammenfallende tanker, når han vil lede oss.
    I forbindelse med dette sender jeg dere en hilsen fra Salomos Ordspr. 2,6
«For Herren er den som gir visdom, fra hans munn kommer kunnskap og forstand.»
En hovedsak for oss er å vinne mennesker, det er derfor vi driver menighet.
Terje Olafsen

Nasjonal bønneaksjon Stortingsvalget 2001
Menigheten ønsker ikke å drive partipolitikk. I den sammenheng vil den være politisk nøytral. Men vi har likefullt et ansvar for det samfunn vi lever i. Og i den sammenheng er politikk viktig. Vi er midt inne i valgkampen, der de ulike partier forsøker å overbevise oss velgere om at deres parti er verd vår stemme.
    Jeg tror det finnes to måter vi kan øve innflytelse på. Det første er å bruke stemmeseddelen.
    Og det andre er bønn. Fra 20. august og fram til valget vil det være en bønneaksjon i vårt land med tanke på at vi trenger Guds hjelp og velsignelse over vår nasjon. Derfor vil vi følge opp i bønn om at Herren vår Gud gir oss en regjering og et styre som kan tjene vårt folk på best mulig måte. Bibelen utfordrer oss til å be for øvrigheten 1. Tim 2,1flg. Og i Jeremia 29,7 leser vi: Sørg for at den byen jeg har ført dere bort til, må ha fred og framgang og be til Herren for den. For når det går den vel, går det også dere vel. La oss be for by og land, slik at Herrens vilje kan skje i vårt land både åndelig og sosialt.
Kjære venner! Ta del i denne bønneaksjonen, husk dette i dine daglige bønner!

Åpen kirke
Vi har tidligere samtalt om å ha Misjonskirken åpen for den som måtte ønske en stille stund, tid til ettertanke og meditasjon, takk og bønn. En kan tenne lys i globen. Ingen skal oppleve at en bør snakke med noen, men kanskje tilbudet kan være der.
    I forbindelse med dette trenger vi en eller flere personer som kan være tilstede noen timer, slik at Misjonskirken ikke står åpen uten tilsyn. Det vil også innebære å se til at alt er ryddig og i orden samt å sette ut et skilt ved inngangen.
    Vi vet at det er et stort behov for stillhet og ro i vårt samfunn. Mennesker ønsker å finne veien til det hellige uten at det er gudstjeneste. Kan du hjelpe oss, så kontakt forstanderen.
    Fredag mellom kl. 10.00 -14.00 vil Misjonskirken stå åpen for ovennevnte tilbud.
Første gang fredag 31.august.

NMUs-landsmøte
finner sted i Kristiansand 6.-9. september. Vi regner med at flere av menighetens ungdommer vil dra dit. Det er viktig inspirasjon som ligger i disse samlingene. Vi samarbeider dessuten med NMU i Ny Sprut opplegget. Be for denne samlingen.

Bakgårdsalg
Menigheten forsøkte med bakgårdsalg på nattåpent i Larvik torsdag 12. juli. Menighetens venner kom med forskjellige ting for salg. Pastorboligen ble brukt for anledningen og kvinnene hadde kafeteria i lillesalen. Vi vil takke Egill Jensen for at han stilte seg i spissen for dette og for hver enkelt som bidro enten med gaver eller med innsats. Totalt kom det inn ca kr 10.000 til menigheten. Hjertelig takk.

Takk for innsatsen
Vi vil gjerne takke hver enkelt som har vasket i Misjonskirken både i Rolf Bø’s sykemelding og nå i sommer. Samtidig som vi takker de som vasket og ordnet i forstanderboligen etter utflyttingen. Vi setter stor pris på slike praktiske tjenester til glede for oss alle. Hjertelig takk!

Fellesmøtene
Asbjørn Johansen vil være taler i fellesmøtene i tidsrommet 19.-28. oktober. De fleste av oss kjenner ham og vet å sette pris på hans forkynnelse. Han vil ha med seg en sanggruppe fra Skien i disse møtene.
    Dessuten blir det besøk fra Kongo, Sanggruppen Kimia, et fargesprakende afrikansk fyrverkeri som spiller og synger til Herrens ære. De har også tidligere besøkt Norge.
I møtet lørdag 27. blir de med. Gospelkoret Collage vil delta den første lørdagskvelden. Collage er et meget bra kor av voksne ungdommer fra ulike kirkesamfunn i Grenlandsområdet.
    Ellers medvirker byens egne sangkrefter og forkynnere. Vi håper på riktig stor oppslutning om møtene, som blir i Nanset kirke. Kom selv og ta gjerne noen med deg!
Felles bønnemøter i Kirkestuen, Larvik kirke hver mandag kl. 21.15 fra 20. august fram til fellesmøtene.

Nyhetsbrev fra Colombia
Menigheten støtter misjonsarbeidet i Colombia. Vi er med å underholder Jon Arne Hoppestad, som nylig er kommet hjem på besøk. Vi regner med å ha Jon Arne på besøk i menigheten søndag 7. oktober og venter rapport fra arbeidet da.
Fra Colombia har vi imidlertid fått et nyhetsbrev fra NMU-teamet.

Her kommer en hilsen fra oss som bor på de sørlige breddegrader. Hverdagen går sin gang med faste gjøremål, vi holder fortsatt «koken» og opplever at Gud er med oss og at arbeidet går framover.
    15.-26.juni hadde vi en evangeliseringskampanje i millionbyen Medellin (4,5 mill. innbyggere) sammen med 9 ungdommer fra fem av våre menigheter i Bogota. Turen var utrolig vellykka på alle måter. Vi «bogotaere» ble godt sammenspleisa i løpet av de dagene vi hadde der, det var gøy å se dype vennskapsbånd bli knyttet på tvers av menighetene. Vi hadde noen hektiske dager med program fra morgen til kveld. Vi deltok på møter og ungdomsmøter med lovsang, taler og drama. Vi hadde barnemøter, konserter, kampanjer og gatemøter i parker.
    Å gå ut på gater og i parker og snakke med folk var helt nytt for de fleste av oss, men det gav mersmak!
    Ei av jentene våre som var med, hadde en lang samtale med ei jente som kom bort til henne. Hun hadde fortalt masse fra livet sitt, og de avsluttet med å be frelsesbønnen. Det ble veldig sterkt for jenta vår fra Bogota. Bare i løpet av de to gatemøtene vi hadde var det over 20 stk som tok imot Jesus som sin Frelser!
    De fleste av dem, som var med, hadde heller aldri vært utenfor Bogota før. Den siste dagen var en fridag,- hvor vi blant annet var innom et lite kjøpesenter. Da vi skulle dra derfra var ei av jentene borte. Vi gikk rundt og lette etter henne, og fant henne til slutt i matvareavdelingen. Hun gikk og kikket med store øyne og syntes det var så delikat der. Hun kommer fra en av de fattigste menighetene våre og hadde aldri vært inne i en slik butikk før.
    Det som gjorde mest inntrykk på oss alle var å være i en bydel som heter Manrique. Den blir regnet for å være Melledins farligste bydel. Vi kom dit med tanke på å gå rundt og evangelisere og by inn til møte, men fikk beskjed av pastoren at det ikke var mulig på grunn av den høye kriminaliteten. Mens vi var der ble et lik henta litt lenger oppe i bakken... I stedet for å gå ut i bydelen ble vi værende på»taket» der vi sang lovsanger og ba for byen og bydelen. Det var ganske rart å tenke på at der var vi i verdens farligste land, i landets farligste by, og i byens farligste bydel. Men Guds nærvær var utrolig spesielt til stede. En opplevelse vi sent kommer til å glemme.
    VI lærte alle mye gjennom disse dagene både gjennom erfaringer vi gjorde og av å se hverandre i aksjon. Det var til stor inspirasjon for arbeidet vi har her i menighetene i Bogota.

Gud vil menighet!
Det er ikke noe sjokkerende eller overraskende ved dette utsagnet. Menigheten er Guds instrument for å virkeliggjøre sin frelsesplan i denne verden. Menigheten kalles Kristi legeme, kropp. Hodet er i himmelen, der Kristus sitter ved Faderens høyre hånd. Mens kroppen er plassert på jorda. Gjennom sitt legeme gjør Kristus sine gjerninger, viser sin kjærlighet og stadfester sitt nærvær. På den måten virker, arbeider og bor den levende Kristus blant sitt folk.
    Dette gjelder ikke bare den universale menighet. Det gjelder også den lokale menighet. Guds menighet i Larvik og den del som samles i Misjonskirken. Det gjelder selvsagt de forskjellige grupper i menigheten også. Endog det samvær som bare har to eller tre til stede, der er også den levende Kristus nær.
    Vi tror at vår menighet har en gudvillet oppgave i vårt nærmiljø og vår kommune. Tror vi virkelig at Kristus, også gjennom vår menighet, vil prege byen med sitt nærvær? Spørsmålet blir hvor merkbart dette er for byens innbyggere og om hvilken innflytelse vi kan øve, som Guds folk. Eller hva du og jeg kan gjøre som enkeltpersoner, der vi ferdes…
Gud vil menighet – vil vi? Du og jeg? Det handler ikke, først og fremst, om våre tanker og ord, men om vårt engasjement. Om noen fattige mennesker, het det, at de ga seg først til Kristus og så til menigheten. Hengivenhet til Kristus og hans menighet er to sider av samme sak.
    Derfor vil han utfordre oss til å være hverandres lemmer og utgjøre Kristi legeme i Larvik. Vår by trenger mer enn noe annet levende og sterke menigheter. Frelsende, byggende og legende fellesskap der mennesker finner Livet med mål og mening. Fellesskap som er nær nok og åpne nok , samtidig som de er tydelige nok, slik at de representerer den levende Kristus.
    Vi tror at Herren selv vil fornye visjonen om Kristi menighet og fylle sitt folk med ånd og kraft, slik at Guds rike blir synliggjort i verden.
    Vil du være en av dem som Gud bruker?
    La oss gå sammen for å virkeliggjøre Guds planer og tanker for Larvik.
Thore TellefsenSeptemberprogrammet

Søndag 26. august
kl.17.00: Samlingsfest. Thore Tellefsen. Allsidig opplegg.

Lørdag 1. september
kl.11.00: Formiddagstreff/kafeteria

Søndag 2. september
kl.11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Thore Tellefsen
kl.19.00: Kveldsmøte. Lovsang og bønn. Tellefsen


Menighetsweekend og Vestfold-stevne på Skautvedt:
Lørdag 8. september

kl. 12.00: Samling på Skautvedt.
kl. 12.30: Bibelundervisning. / Eget opplegg for barna
kl. 18.30: Festsamvær.

Søndag 9. september
kl.12.00: Generasjonsgudstjeneste. Sverre Henriksen
kl.15.30: Sang og musikkstund.

Lørdag 15. september
kl.18.00: Fellesskapskveld på Skautvedt. Påmelding. Besøk fra Randesund misjonsmenighet

Søndag 16. september
kl.11.00: Sanggudstjeneste. Kor fra Randesund. Leif Rasmussen

Torsdag 20. september
kl.19.00: Menighetsmøte.

Lørdag 22. september
kl. 11.00: Formiddagstreff

Søndag 23. september
kl.11.00: Gudstjeneste. Thore Tellefsen
kl.18.00: Gla’sangkveld. Tema: «Nåde». Andakt: Thore Tellefsen

Søndag 30. september
kl.11.00: Gudstjeneste.