Åremålsdager
Karen Marie Olsen fyller 85 år 10. oktober.
Bjørn M. Larsen fyller 70 år søndag 21. oktober.
Vi gratulerer hjerteligst og ønsker Guds rike velsignelse både over dagen og framtids dager.

Født
Anette og Richard Dolven Nilsen ble stolte foreldre til ei jente 8.september. Hun skal hete Marte. Vi gratulerer!

Økonomien
Gaver og kollekter til menigheten og misjonen i august ble på kr 36.500. Det er ca 15.000 under budsjettet. Vi ber om og håper å ta det tapte inn igjen framover høsten. Vi ber om at Herren Jesus skaper giverglede. Vi takker hver enkelt for gavene som blir gitt til Herrens sak. «Bær tienden til forrådshuset og prøv meg på denne måten, så skal jeg åpne himmelens luker og øse ut over dere velsignelse i rikt mål.» Mal 3,10
Gud velsigner hver glad giver!

Åpen kirke
Misjonskirken står åpen for den som måtte ønske en stille stund, tid til ettertanke og meditasjon, takk og bønn. En kan tenne lys i globen. Ingen skal oppleve at en bør snakke med noen, men tilbudet er der.
    Vi vet at det er et stort behov for stillhet og ro i vårt samfunn.   Mennesker ønsker å finne veien til det hellige uten at det er gudstjeneste.
    Fredager mellom kl 10.00 -14.00 vil Misjonskirken stå åpen for ovennevnte tilbud.

Menighetsmøtet
Fra menighetsmøtet 20. september nevner vi:
Utfordring til å dele sin tro
Formannen hadde et meget inspirende tanker om å arbeide med dele troen med andre og bryte isolasjonen. Samsvarer med det som er skrevet i pastorens hjørne.

Utfordring til praktisk arbeid
Huskomiteen har lagt fram en oversikt over hva som må gjøres
i pastorboligen av vedlikehold før den nye ungdomspastoren flytter inn. Oversikten ble referert på menighetsmøte 20.september.
    I tillegg skal alle toalettene i underetasjen skiftes. Toalettene er allerede i hus, men vi trenger hjelp til montering. Kan vi gjøre arbeidet på dugnad, vil vi spare menigheten for store utgifter. Sverre I. Isaksen har oversikten og vi ber dere, som kan ta dere tid til litt dugnad, tar kontakt med ham.

Skautvedt-bom
Treschow-Fritzøe har besluttet sammen med eierne av steinbruddene der oppe å sette bom på veien som fører til Skautvedt. Årsaken er de mange tyverier av redskap og sprengstoff. Bommen blir plassert nesten ute ved E-18. Dette betyr at den som skal benytte leirstedet vårt må ha nøkkel. Bommen kan stå oppe under menighetens arrangement, men må være låst om natten. Skautvedt-komiteen vil disponere et antall nøkler. Dette til etterretning.

Kirkekaffe
Menighetens ledelse ønsker å arrangere kirkekaffe i forbindelse med møter. Vi vil bruke kirkekaffen som arena for fellesskap og samtale. Men kirkekaffe gjør seg ikke selv. Vi ønsker å gjøre det enkelt med kaffe/te og kjeks. Kan du ta ansvar for en søndag, så skriv deg på lista på tavla i gangen. På forhånd takk!

Søndagsskole og barneparkering
Søndagsskolen har to ledere, derfor vil vi i tiden framover ha søndagsskole annen hver søndag. Den andre søndagene håper vi å få til barneparkering, slik at barna får et tilbud under talen. Følg med i annonsering.

Etterklang
Menighetsweekend på Skautvedt ble en fin opplevelse. Selv om regnvær la en demper på uteaktivitetene, så fikk vi god tid innendørs til fellesskap og samtale. Forstanderens bibeltime om «Forankring og forandring» ble godt mottatt.  Søndagen sammen med venner fra Horten og Tønsberg var inspirerende. Sverre Henriksens familieandakt ga mersmak.
    Koret Privilegium fra Randesund var til stor glede og inspirasjon 15. og 16. september. Vi hygget oss sammen med dem på Skautvedt lørdag og sanggudstjenesten søndag var velsignet. Kanskje et kor, bestående av mennesker midt livet, kunne være en tanke for vår menighet også? Hvem tar utfordringen til å dra det i gang?

Speiderne øker
Det er igjen blitt livlig i kjelleretasjen på tirsdagskveldene.
I ulveflokken har det begynt 12 nye småspeidere, og med 16 stykker totalt må vi flere år tilbake for å finne så bra oppslutning. «Akela» Fred Isaksen, «Bagheera» Elisabeth Søyland og «Baloo» Ole Petter Sørensen reiser sammen med flokken på tur til Skautvedt 28.-29. september.
    I troppen har antall speidere mer en doblet seg, fra tre til sju. Så det går riktig vei.

Jon Arne Hoppestad
besøker Misjonskirken søndag
7. oktober og taler i gudstjenesten. Jon Arne blir støttet av vår menighet i sitt misjonsarbeide i Colombia. Han kom hjem til Gjerpen i sommer og vi gleder oss til å høre fra arbeidet der ute.

Fellesmøtene i Nanset kirke
Asbjørn Johansen vil være taler i fellesmøtene i tidsrommet 21.-28. oktober. De fleste av oss kjenner ham og vet å sette pris på hans forkynnelse. Han vil ha med seg en sanggruppe fra Skien i disse møtene.
    Lørdag 27. blir det storbesøk fra Kongo, Sanggruppen Kimia, et fargesprakende afrikansk fyrverkeri som spiller og synger til Herrens ære. De har også tidligere har besøkt Norge og noen av dere husker forrige besøk med glede. Ellers medvirker byens ulike sangkrefter og forkynnere. Vi håper på riktig stor oppslutning om møtene, som blir i Nanset kirke. Vi ønsker å markere at kristne i Larvik er ett og kan samarbeide samtidig vil vi ha en åpen og trygg profil slik at kirkeuvante kan finne seg til rette.  Kom selv og ta del i fellesskapet og ta gjerne noen med deg!
    Alle møter starter kl 19.00. Bønnemøte fra kl 18.15. I år vil det gå buss fra Langestrand kirke, start kl 18.15 via Jernbanen, Prinsegata med stopp ved Metodistkirken med retur etter møtet. Ellers fyller vi bilene og tar med oss venner og kjente.
    Felles bønnemøter i Kirkestuen, Larvik kirke hver mandag kl 21.15 fram til fellesmøtene.

Høstens TV-aksjon til Kirkens nødhjelp
Søndag 21. oktober går innsamlingsaksjonen av stabelen. Denne gangen handler det om bekjempelse av Hiv/Aids . Noen mener at dette er den største katastrofe verden noen gang har stått ovenfor.
    Hør bare her: 36,1 mill. mennesker er smittet av hiv-viruset. 21,8 mill. har hittil dødd av aids. 4,3 av disse var under 15 år. 5,3 mill. ble smittet i løpet av år 2000. 55% av de smittede, i Afrika sør for Sahara, er kvinner. 13. mill. barn er blitt foreldreløse pga. hiv/aids.
    Kirkens nødhjelp jobber med forbyggende arbeid, slik at smitten stopper. Pleie for dem som er angrepet. Omsorg for de foreldreløse barna, slik at de kan møte menneskelig varme, få utdanning og en verdig oppvekst.
    Kirkens nødhjelp trenger bøssebærere i Larvik. Kan du være en av dem? Meld fra til kommunens servicekontor. Støtt aksjonen Ta vel imot bøssebærerne.

Allehelgensøndag 4. november
Allehelgensøndag er en dag der tankene går til dem som har gått bort. Det er en dag for ettertanke, sorg og savn. Men det også en dag for håp og trøst. Vi vil markere dette og spesielt invitere de som har mistet noen av sine i løpet av siste året. I gudstjensten vil Magne Fremmelid synge hjemlandssanger og forstanderen vil tale.

Ten-weekend 12.-14. okt. på Vegårtun
NMU-SØR innbyr til tenåringsweekend på Vegårtun. Taler er Kristin Pedersen og med i staben finnes maneg kreative og tente ungdommer. Vi minner om påmeldingsfristen 8. oktober. Helst før pga. plassbegrensning.

Fornyet visjon
Legg merke til overskriften. Det står ikke ny visjon, men fornyet visjon. Det handler ikke om noe nytt, men at vi skal gjenoppdage og fornye visjonen som allerede er der.
    Menighetens visjon har helt fra starten vært: «Guds barns enhet og synderes frelse». Slik det er nedfelt i Det Norske Misjonsforbunds motto.
Å bringe Guds frelse til syndere eller å vinne mennesker for himmelen er en hovedsak for enhver kristen menighet. Når Jesus Kristus ber om enhet for sine barn, er det forat verden skal tro på ham. Altså er dette to sider av samme sak: Fellesskap og evangelisering.
    Vi vil være et fellesskap som vinner mennesker for Guds rike. Med andre ord være et misjonsforbund, ikke bare tilhøre det.
    Vi tror at mennesker i vårt nærmiljø trenger Jesus. Det gjør selvsagt mennesker på andre kontinenter også. Men vi er satt for å utbre Guds rike der. Det gjelder å utnytte de naturlige relasjoner for å vinne dem for Jesus. Det må være absolutt enklest å bringe evangeliet til de vi allerede kjenner. I det miljø der vi allerede er kjent, der vi kjenner språket, kultur og tankegang. Det er der vi bør begynne.
    I en spørreundersøkelse svarte 50% av de spurte at de ville gå til gudstjeneste, hvis noen inviterte dem med. Kanskje er ikke folk så avvisende som vi ofte tror. Vår tid er preget av religiøs lengsel, selv om noen leter andre steder enn i kirken.
    Kanskje vi skulle be Gud om en fornyet visjon, så vi både kan utnytte de relasjoner vi allerede har, søke å skape nye relasjoner. Og be om frimodighet til å be noen med til våre gudstjenester og møter.
    «Herre forny vår visjon og hjelp oss til å vinne vår neste for deg!»

Thore TellefsenOktoberprogrammet

Søndag 30. september
kl 11.00: Gudstjeneste. Inger Håøy Braa. Sang: Gunnar Nøstrud.

Søndag 7. oktober
kl 11.00: Gudstjeneste. S.skole. Nattverd. Månedsoffer. Jon Arne Hoppestad.
kl 19.00: Kveldsmøte. Thore Tellefsen. Tema: «Jesu gjenkomst og vår tid.» Lovsang og Bønn.

Lørdag 13. oktober
kl 11.00: Formiddagstreff/kafeteria.

Søndag 14. oktober
kl 11.00: Gudstjeneste. Barnepark. Thore Tellefsen.
kl 17.00: Tidsignal. Tid, S.skolen, Speiderne, Ungdommen deltar.

Søndag 21. oktober
kl 11.00: Gudstjeneste. Søndagsskole. Thore Tellefsen.
kl 19.00: Fellesmøte i Nanset kirke. Taler: Asbjørn Johansen.

Onsdag, torsdag, fredag kl. 19.00:
Fellesmøter i Nanset kirke. Taler: Asbjørn Johansen.

Lørdag 27. oktober
kl 19.00: Fellesmøte. Afrogruppa KIMIA synger og spiller.

Søndag 28. oktober
kl 11.00: Gudstjeneste. Barnepark. Taler: Asbjørn Johansen.
kl 19.00: Fellesmøte i Nanset kirke.