Åremålsdager
Ellen Ravndal fyller 80 år 27. desember og
Solveig Nilsen fyller 80 år 28.desember.
3. januar fyller Alfhild Johansen 90 år.
    Vi gratulerer hver enkelt jubilant hjerteligst og ønsker Guds rike velsignelse både over høytidsdagene og framtids dager.

Til minne
Solveig Bua gikk hjem til Gud mandag 5. november. Hun ble 61 år gammel. Hun har ble døpt i Misjonskirken i 1974 og senere ble hun medlem i menigheten. Hun var aktiv med i kafeteriaen så lenge helsen tillot det. De siste to årene har hun kjempet med sykdommen. Solveig Bua ble begravet fra Tanum kirke tirsdag 13. november under stor deltagelse. Thore Tellefsen forrettet. Skriften sier: «Borte fra legemet, hjemme hos Herren.» Vi lyser fred over Solveig Bua’s minne!
    Vår tanker går til ektemannen Anders som sitter igjen med savnet.

Barnedåp
Marte Naper Nilsen, datter til Annette Naper Nilsen og Richard Dolven Nilsen, vil bli døpt i sanggudstjenesten søndag 16.desember. Sverre Henriksen, pastor i Horten vil foreta dåpshandlingen. Vi ønsker Marte og familien Guds velsignelse.

Vigde
Carina Nøstrud og Isak-André Isaksen ble viet i Misjonskirken 10. november av menighetens pastor. Vi ønsker Guds velsignelse over deres samliv og deres nye hjem.
Økonomien
Samlede inntekter til menigheten og misjonen i oktober kr 52.000. Det er ca. 12.000 under budsjettet. Hjertelig takk til hver enkelt giver. I dette menighetsblad finner du en giro som du gjerne må benytte. Vi vet at du er glad i menigheten og vil støtte den.

Julefeiring i Misjonskirken
Som kristne vil vi feire Jesu fødsel med glede og takk. La oss finne sammen i vårt åndelig hjem i høytiden til felles tilbedelse, lovprisning og takk. Ta gjerne familie, slekt og venner med deg til de ulike gudstjenester og fester. Vi henviser til programoversikten, vel møtt!

Sang i advent
blir det søndag 16. desember. Det blir en flott sanggudstjeneste med ulike innslag. (Se programoversikten). Siste frist for påmelding til grøten er søndag 8. des. Gudstjenesten er, som alltid, åpen for alle, selvsagt.

Innbydelse til nyttårsfest
Du/dere er herved invitert til fest i Misjonskirken på nyttårsaften. En fest for store og små, unge og eldre. Det blir en fest med god mat, sang og musikk, lek og underholdning. Festen starter kl 18.30. Midnattsgudstjeneste kl 23.00-23.45 v/Thore Tellefsen. Gudstjenesten vil være åpen for alle og trenger ingen påmelding. Bindende påmelding til festen t.o.m
16. des på oppslagstavla eller på telefon 33 18 19 15 (kirka) eller Sylvia 33 18 15 87.
    Priser: 0- 5 år gratis. 5-12 år kr 40,- Over 13 år kr 100,- Maks kr 300,- pr. familie. Hjertelig velkommen skal du være!
Hilsen Arrangementskomitéen.

Formannen har ordet
I dag skriver vi 18. november 2001, og vi er på full fart inn i vinter og mørketid. En fantastisk kveldshimmel i flammer mot vest, 10 plussgrader og en blikkstille fjord gir meg likevel en sterk følelse av å være privillegert. Her sitter jeg, mangler ingenting og føler Guds godhet mot meg og mine.
    Her sitter jeg, midt i Guds skaperverk, og kan bare nyte. Jeg føler trangen til å takke Herren for at han aldri gav meg opp. At han, for hver gang jeg ikke brydde meg, for hver gang jeg lukket øyne og ører, ga meg en ny sjanse.
    Hva har jeg gjort, som gjør meg fortjent til denne Guds kjærlighet? Svaret er enkelt, veldig enkelt: Ingen ting, absolutt ingenting.
    Tankene mine går bakover i tid til Betlehem, for litt over 2000 år siden. Til et lite guttebarn som ble født i en stall med det formål å gi alle mennesker mulighet til frelse og evig liv, mot at han måtte dø på et kors for å betale prisen for oss, for deg og meg. Det er fantastisk, det er utrolig, det er vanskelig å forstå, ja nesten umulig, men det er sant.
    I lyset av, det denne lille gutten gjorde for oss, blir alle de vanskeligheter, bekymringer og problemer jeg har hatt, på en måte, små og ubetydelige. Men samtidig var disse vanskelighetene, bekymringene og problemene, noen ganger, av en slik art at de nesten tok all kraft og mot fra meg. Slik er det kanskje med deg akkurat nå, min kjære venn. Fatt mot, ta imot hjelpen der du kan få den. Jeg ber deg, ha Jesus Kristus med deg hele tiden.
    Kjære venner! Det er bare fem små uker igjen til julaften, til vi igjen skal feire og minnes det som skjedde i Betlehem. Det er kanskje viktigere enn noen gang å holde fast ved dette «håpet» som ble gitt oss mennesker den dagen. Det er kanskje viktigere enn noen gang at Larvik Misjonsmenighet vil være en levende og synlig menighet i Larvik.
    Jeg ønsker på denne måten å takke deg for året som har gått, og håper og ber om at du også vil være en del av fellesskapet i menigheten neste år.
    Jeg ønsker deg en fredfull og gledelig julefeiring med vår Herre Jesus Kristus i sentrum.
    Gud velsigne deg.
Terje Olafsen

Romania-aksjonen
I 12 år har Grenlandsaksjonen holdt på å sende pakker med klær,sko og mat til mennesker i nød i Romania. Atskillige trailere har blitt sendt med hjelp til mennesker i nød. En underavdeling av Grenlandsaksjonen ble startet Misjonskirken også. starten var Gunnar Nøstrud, Alfred Tidemandsen, Ragnar Hovland og Arne B. Thorsen med. Medarbeider har skiftet som naturlig er. Men Ragnar Hovland har stått i spissen hele tiden, godt hjulpet av Karin. Gode medarbeidere i den senere tid. Arne B. Thorsen, Torgeir Svendsen og Oddvar Johnsen. Rolf Bø har stått klar til bringe esker til mottaket i Skien.
    Men nå er det slutt på innsamlingen i Larvik. Det har blitt endel restriksjoner i forhold til hva som kan sendes. Dette vanskeliggjør oppgaven, så nå legges mottaket ned. Vi beklager dette, men har forståelse for avgjørelsen. Vi vil samtidig takke alle giverne og de som har stått i spissen for innsatsen.
    Vi minnes Jesu ord om de fattige: «Det dere har gjort mot en av disse mine minste små , har dere gjort mot meg».

Hjertelig takk for innsatsen!
Vi vil gjerne gjennom menighetsbladet få rette en varm takk til Torgeir Svendsen og Arne B. Thorsen for deres iherdige og utrettelig innsats på det praktiske plan i menigheten. Sammen med Sverre Isak Isaksen gjør de en kjempejobb. De har i løpet av den senere tid utbedret lekkasje på kirketaket, skiftet toaletter. I forstanderboligen har de skiftet kjøkken sammen med annet vedlikehold. Nytt gjerde er satt opp og gårdsplassen har blitt steinlagt.
    Disse praktiske nådegavene møter vi en gudstjeneste på hverdagsplan som er av uvurderlig betydning. Vi vil med dette uttrykke vår hjertelig takk og ber Gud velsigne våre trofast medarbeidere.

Bruce Olson
Pionér-misjonæren besøkte Misjonskirken torsdag 22. november. Hans tale var et mektig vitnesbyrd om hva Herren vår Gud kan gjøre med og gjennom et menneske som hengir seg til ham. Det var et sterkt vitnesbyrd om Guds makt til å forvandle mennesker, folkegrupper og nasjoner. Bruce Olsons tale understreket betydningen av at troen blir ikledd kjøtt og blod i den kultur som utsendingen kommer. Virkelig tankevekkende.
    Til tross for at besøket kom i stand på meget kort varsel, så var det meget godt besøkt. .

Innsettelse av ungdomspastor
Det blir innsettelse av Øyvind Toeneiet søndag 27. januar og velkomstfest samme dag. Distriktsforstander Sven Øverland vil lede innsettelsen og være med oss den dagen. Vi gleder oss allerede. La oss ta vel i mot Øyvind og Mette, slik at de kan trives i blant oss.

Årsmøte 3. februar
Vi ber dere om å merke dagen. Dere som har lederansvar må sørge for at årsmeldingen er klar til 15. januar og at regnskapet leveres til revisjon.

Ole med ny bok
Ole Flermoen har i disse dager kommet ut med en ny bok. Den heter «Fra syndefallet til harmageddon».


Julebesøk
av pastor Thore Tellefsen

«Vi får besøk i jula! De kommer hjem til jul!»
Slik uttaler noen seg med glede og begeistring. Familie og venner som kommer på besøk eller kommer hjem, er liksom noe av høydepunktet i julefeiringen vår. Før besøket skal det vaskes og ryddes, bakes og ordnes med mat. Det skal ikke mangle på noe. Ofte er det tradisjonen som setter sitt preg på det.
    Men ikke alle får besøk i jula. De som engang kom, kommer ikke lenger. Relasjoner er brutt. De er der ikke lenger, noen er borte. Noen ved død , andre ved samlivsbrudd eller på grunn av sviktende helse. De som iblant stikker innom er der heller ikke. De er opptatt med sitt. Så sitter en der i sin ensomhet, og gruer seg for den store høytiden.
    Andre opplever at det ikke er plass til dem verken fysisk eller sosialt. Det var ikke rom for Maria og Josef i Betlehem heller. Alle plasser var opptatt, bortsett fra hos ham som så muligheten i stallen.
    Er det plass for Jesus i din julefeiring? Får han komme på besøk? Ser du muligheten til å gi ham en plass ?
    Han kommer i den ensommes, den fattiges og utstøttes skikkelse.
Skal han komme på besøk i dag, trenger han noen som han komme gjennom. Han vil komme, som før, i menneskeskikkelse, ikke bare gjennom tv-ruta eller via radiobølgene.
    Kanskje du skulle være en som bragte Jesus på besøk til familie og venner eller til ensomme mennesker?
    Ta med deg de gode gaver: Guds fred og de gode nyheter om frelse og evig liv, de gode ord til oppmuntring og trøst. Det gode nærvær, der du er nærværende med hele ditt vesen.
    «Kom, Jesus! Vær vår hyttes gjest! Hold selv i oss din julefest! Da skal med Davidsharpens klang, deg takke høyt vår nyårssang.»
Pastorfamilien vil ønsker dere en velsignet julehøytid og et fredfullt nytt år. Takk for støtte og forbønn i året som ligger bak oss.

Desemberprogrammet

Søndag 2. desember
kl 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Thore Tellefsen
kl 18.00: Misjonskveld. Kongofilmen. Ingunn Rui deltar.

Onsdag 5. desember
kl 17.00: TIDs førjulsfest. Allsidig program

Lørdag 8. desember
kl 11.00: Formiddagstreff. Aksel Pedersen

Søndag 9. desember
kl 11.00: Gudstjeneste. Aksel Pedersen taler og synger.

Onsdag 12. desember
kl 19.00: Ansgarringens førjulsmøte.

Søndag 16. desember
kl 11.00: Sang i adventgudstjeneste. Sverre Henriksen. Lucia-opptrinn v/småspeiderne. Line Christiansen. Opplesning. Mye allsang. Trompetsolo. Barnedåp. Etter gudstjenesten: Julegrøt. Kaffe, pepperkaker

Julaften 24. desember
kl 16.00: Familiegudstjeneste. Thore Tellefsen. Trompetsolo. Gave til misjonen.

1. juledag 25. desember
kl 11.00: Høytidsgudstjeneste. Taler: Thore Tellefsen

Fredag 28. desember
kl 17.00: Juletrefest for hele familien.

Søndag 30. desember
kl 11.00: Gudstjeneste. Thore Tellefsen taler.

Nyttårsaften 31. desember
kl 18.30: Nyttårsfest. (Påmelding innen 16. desember)
kl 23.00: Midnattsgudstjeneste v/Thore Tellefsen

Søndag 6. januar
kl 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Thore Tellefsen.