Feiret NMUs 90 år med karneval
NMU-dagen ble feiret søndag 10. februar av hele menigheten. Først var det familiegudstjeneste med speiderparade, sang og dans. Deretter kunne de som ville gå natursti i Bøkeskogen - en løype med sju poster. Tilbake fra skauen ble det skiftet til karnevalsfest. Det var mange fine kostymer - sjørøver, klovn, prinsesse, heks, konge, Chaplin m.m. Pølser, brus, boller og kakao gikk ned på høykant, og med leker og utloddning ble dette en riktig fin fest hvor alle koste seg til langt på ettermiddagen.


klikk her for større bilde (188k)


Døpt til Kristus
Hannah Kolflaath Auen ble døpt til Kristus i Misjonskirken søndag 24. februar. Øyvind Toeneiet talte og forrettet. Det ble en fin høytidstund. Vi takker for Hannahâs vitnesbyrd og ønsker Guds velsignelse over hennes liv.

Opptagelse i flokken
I en stemningsfull seremoni i «speiderhula» ble seks aspiranter ble 5. februar tatt opp i småspeiderflokken vår.

Ny start for MiBaGo
Onsdag 6. februar gikk startskuddet på nytt for MiBaGo, på Grøtterød grendehus på Veldre. Lederne Mariann og Carina Isaksen kunne ønske 11 barn velkommen til koret. Første dagen gikk med til å bli kjent. Det ble servert boller, kake og saft. Det ble også tid til å synge litt. Hver onsdag kl. 17.30-18.30 vil det være øvelse for barnegospelkoret. Koret er lagt til rette for barn mellom 5-10 år. Yngre kan og være med, men sammen med voksenperson. Eldre kan óg få være med. Vi ønsker lykke til og Guds velsignelse.


MiBaGo er i gang på Veldre, og 20 unger er allerede med.Årsmøtereferat
Menighetens årsmøte fant sted søndag 3. februar. Ca 70 medlemmer var møtt fram. Årsmøtet startet med minneord og andakt av forstanderen etterfulgt av nattverdfeiring. Dette ga årsmøtet en fin start.
    Årsmeldingene fra menigheten og avdelingene vitner om stort engasjement på ulike plan i menigheten. Regnskapet viste, for aller første gang, en omsetning på over en million. Og nytt budsjett ble enstemmig vedtatt.
Ved valgene ble følgende valgt inn i styret: Einar Engvoldsen (gjenvalg) og Gunnar Nøstrud. Fra før er Terje Olafsen, Dag Flermoen, Hilde Øyslebø og Eva Gundersen Bø med i styret. Terje Olafsen ble valgt til menighetens formann. Til varamann ble Bjørn Kjøndal valgt.
    Andre valg og godkjenning av råd og utvalg i menigheten.

Konstituering
I styremøtet torsdag 7.2 konstituerte styret seg slik: Viseformann: Gunnar Nøstrud. Kasserer: Einar Engvoldsen. Sekretær: Eva Gundersen Bø. Dag Flermoen og Hilde Øyslebø er styremedlemmer.

Økonomien
Den økonomisk oversikt for januar måned viser en inntekt som følger budsjettet. Det vil si at vi har fått inn kr 50.000 i gaver og offer. Vi synes vi er en god start på året. Vi har kjøpt inn heftet «De ga med glede» skrevet av Jon Magne Løvdahl, pastor for Lista misjonsmenighet. Det setter fokus på givertjenesten og er en del av menighetens undervisning om dette tema.
    Heftet vil bli delt ut gratis og vi utfordrer hver enkelt til å lese igjennom heftet og utfra det vurdere sin egen givertjeneste.

Markerer 35 år
Onsdag 6. mars markerer Ansgarringen at det er 35 år siden starten. Den onsdagen blir det festkveld i Misjonskirken, forteller leder Marit Frantzen til Menighetsbladet. Vi serverer gryterett, kaffe og bløtkake. Det skal bli en hyggelig kveld med ulike innslag. Flere av medlemmene som har vært med siden starten regner vi med den kvelden.
Det hele begynte 1. mars 1967. Da var 22 damer samlet hos Ragna Johansen i Kongegata. Hensikten var å danne en forening som skulle arbeide for julemesse, hvor inntekten skulle gå til Ansgarskolen. Foreningen fikk navnet «Ansgarringen». Det ble besluttet at møtene skulle holdes i Misjonshusets lillesal to onsdager for måneden. Til komité ble valgt. Formann Ragna Johansen. Kasserer: Hardis Thorsen, Sekretær: Elsa Dahl. Styremedlemmer var: Gudrun Gärtner, Alma Mathiesen og Gunvor Møichen
Første året ble det holdt julemesse i Festiviteten og det kom inn ca kr 17.000, hvorav 10.000 ble sendt Ansgarskolen. Slik står det å lese i referatboka, som har fulgt foreningen siden starten.
    Siden har Ansgarringen arbeidet jevnt og trutt med arbeidsmøter, fester, turer og hvert år med julemessa som høydepunkt. Ragna Johansen var leder fram til -78. Da overtok Ella Jacobsen i et år. Deretter var Karin Hovland leder fram til 98. Ledere fra 98 Solveig Thorsen og Aase Jensen. De to siste årene har også Marit Frantzen vært med i ledelsen. Tilsammen har Ansgarringen sendt ca 680.000 til Ansgarskolen, mens menigheten har fått ca 450.000. Utenom dette har de hatt et adoptivbarn og Skautvedt og misjonen har fått gaver. Trofaste medlemmer med støtte fra folk i og utenfor menigheten har gjort dette mulig.
    Siste året har Ansgarringen fått nytt tilskudd og opplever en inspirerende tid.
Vi takker Gud for driftige, oppfinnsomme og trofaste kvinner som på denne måten tjener Guds rike. Vi ønsker Guds velsignelse over tjenesten i dager som kommer.

Misjonsdag i Horten
Søndag 17. mars arrangerer misjonsmenighetene i Vestfold en felles misjonsdag. Samlingene vil finne sted i Misjonskirken, Fergegaten i Horten.
Misjonskonsulent og evangelist Jon Ultvedt blir med som taler. Han har flere år bak seg som misjonær i Colombia. Vi tror det vil bli en flott dag. Mellom misjonsgudstjenesten kl. 12.00 og misjonsseminaret kl. 17.00 blir det servert middag. Og det blir litt tid til fellesskap med misjonsfolket. Vi ordner skyss for de som ikke har bil. Felles avreise blir fra Misjonskirken kl 11.00. La oss sette alt inn på få til god oppslutning den dagen. Vi i Vestfold krets trenger å stå sammen.

Påskefeiring
Påsken, en av de store høytider i året nærmer seg. Vi gleder oss og satser på at det skal bli en fin tid i Misjonskirken. Det er en myte at alle reiser bort i påsken. Kom sammen med oss til påskefest på skjærtorsdag. Felles gudstjeneste med metodistene på langfredag og til oppstandelsesjubel første påskedag. Få disse samlingene med i dine planer for høytiden. Det vil berike din tro og ditt liv.

Aslaug I. Halden
er som nevnt i Ecuador. Hvis noen vil sende henne en hilsen, så er hennes e-post adressen:
aslaug_irene_halden@hotmail.com


Rune Fridell
Vil besøke oss lørdag 9. mars med et seminar kl. 14.00-18.00. Tema: «Hvordan nå moderne mennesker med evangeliet.» Det vil bli samtale og anledning til spørsmål samt kaffe. Vi vil utfordre alle som ønsker at mennesker skal bli frelst om delta på seminaret. Ikke minst bør ledere i de ulike avdelinger være med. Dette er helt i tråd med menighetens målsetting, som uttrykker at vi vil være et fellesskap, der mennesker finner frelse, møter omsorg og vokser i troen. La oss sette fokuset her. På søndag 10. vil Rune Fridell tale i gudstjenesten.

DNM-sør
Søndre distrikt avholder sitt årsmøte i Betania Skien lørdag 14. mars. Program kommer senere.
    DNM-sør innbyr til Retreat på Vegårtun 11.-14. april. Edin Løvås blir med sammen med Sven Øverland og Arne Lindtveit.
    Pensjonistleirer på Vegårtun blir det 29.5-3.6 og fra 6.6-11.6. Program kommer fra Tolleif Andersen.

Bønn og frelse
av pastor Thore Tellefsen

Frelsens vei er enkel. Bibelen forteller at Jesus kom til jorden for å bringe oss frelse. Og Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Det betyr imidlertid ikke at alle mennesker blir frelst. Hvert eneste menneske må få høre om Jesus og få en mulighet til å ta imot frelsen. Frelsen er Guds verk, men også en personlig sak. Derfor må hver enkelt be om den.
    Vi sier ofte at hver enkelt må be frelsesbønnen. Den kan være lik den tolderen i templet ba. Han sa: «Gud, vær meg synder nådig.» Eller så kan den lyde slik: «Jesus Kristus kom inn i mitt liv, tilgi meg mine synder og la meg få være Guds barn.» Eller noe tilsvarende enkelt. Vi tror Gud hører en slik bønn og den bedende får del i frelsen.
    En annen side ved dette tema er at de aller fleste som blir frelst, har vært gjenstand for forbønn. Endog mennesker som kommer fra et tilsynelatende kirkefremmed miljø, finner ofte ut at de har vært gjenstand for forbønn i kortere eller lengere tid. Det kan være forbønn fra en besteforeldre, foreldre, tante, onkler eller en kjenning. Noen av forbederne kan være døde før den de ber for blir frelst. Sannheten er at de ble bedt inn til Kristus. Et bønnebarn går sjelden fortapt, skal kirkefader Augustin ha sagt. Det viser oss at forbønnen er uhyre viktig. Fattig er det menneske som ikke har noen forbedere.
    I forbindelse med vekkelsesarbeidet har, nå avdøde, Armin Gesswein ofte fremhevet sammenhengen mellom vekkelse og bønn. Han kom selv til Norge under vekkelsestiden og tok med seg impulser derfra, som han senere har omsatte i et helt liv. Gud gjør ingen ting som ikke er svar på bønn, skal han ha sagt. Den setningen rommer mye. Vekkelse er Guds verk. Men vi maktesløse og svake mennesker kan samarbeide med den Allmektige gjennom våre bønner for å få vekkelse. Hvilket perspektiv! Kjære venner, la oss be om at mennesker skal bli frelst i Larvik i tiden som kommer. Gud hører bønner i dag som før. Bønnen er nøkkelen til nådens dør.MARSPROGRAMMET

Søndag 3. mars
kl. 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Mndoffer. Tellefsen.
kl. 18.00: Aktuell søndagskveld. Øyvind Toeneiet, ungdommen, Bønn og lovsang.

Onsdag 6. mars
kl. 19.00: Ansgarringens 35 årsfest

Lørdag 9. mars
kl. 14.00-18.00: Seminar v/hjemme-misjonssekretær Rune Fridell.

Søndag 10. mars
kl. 11.00: Gudstjeneste. Tale: Rune Fridell. S.skole.
kl. 17.00: Tidssignal/Familiemøte. MiBaGo m.fl. Tale: Øyvind Toeneiet

Søndag 17. mars FELLESDAG I HORTEN
kl. 12.00: Misjonsgudstjeneste. Tale: Jon Ultveit
kl. 17.00: Misjonsseminar v/Jon Ultvedt

Lørdag 23. mars
kl. 11.00: Formiddagstreff/kafeteria

Søndag 24. mars
kl. 11.00: Gudstjeneste. S.skole. Tale: Thore Tellefsen. Kirkemiddag?

Skjærtorsdag 28. mars
kl. 18.00: Påskefest m/kjærlighetmåltid. Nattverd.

Langfredag 29. mars
kl. 11.00: Fellesgudstjeneste i Metodistkirken. Pastor Roy S. Johansen taler.

1. påskedag 31. mars
kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste. Thore Tellefsen.

Søndag 7. april
kl. 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Thore Tellefsen.
kl. 19.00: Kveldsmøte. Øyvind Toeneiet.