Korsvandringen langfredag
Det er tradisjon at byens menigheter arrangerer korsvandring gjennom byen vår, så også i år. Her er deltakerne på vei opp Kristian Fredriksvei. Underveis stanset de på forskjellige steder i byen, for å synge og be.Åremålsdager
Andrine Odberg fyller 80 år 8. april. Randi Jensen fyller 85 år 11. april. Inger Møll fyller 60 år 25. april.
    Vi gratulerer med høytidsdagene og ønsker hver enkelt av dem Guds rike velsignelse.

Glaísang kveld
Søndag 14.april er det igjen glaísang kveld. Denne gangen med gjester fra Brunlanes. Tema er «Forsoningen.» Gjør hva du kan for å invitere venner og kjente til denne lavterskelkvelden.

MiBaGo
MiBaGo nydebuterte med fin sang på familiesamlingen søndag 10. mars. Øvelsene fortsetter og koret vokser. Søndag 21. april er det duket for ny opptreden i Misjonskirken. Denne gangen på familiegudstjenesten. Vi ønsker velkommen store og små til en inspirerende formiddag.

NMUs landstyre
har sitt styremøte på Skautvedt fredag-søndag 12.-14. april. I den sammenheng vil de delta på gudstjenesten i Misjonskirken søndag. Vi gleder oss allerede.

Intervju med Øyvind Toeneiet
Vår nye ungdomsarbeider Øyvind Toeneiet har vært i tjeneste i menigheten ca to måneder. I den forbindelse har menighetsbladet stilt ham noen spørsmål.
    Hvilke førsteinntrykk sitter du igjen med?
    Positive inntrykk av en spennende menighet, en menighet i bevegelse og som vil noe. Det er mye snakk om vekkelse både blant unge og eldre ñ det gjør meg godt.
Vi har fått en varm velkomst. Folk er åpne og lett å komme i kontakt med. Vi har også blitt invitert hjem til folk.
    Har du rukket å bli kjent i byen?
    Noe kjent, men ikke mye. Vi har sett litt på de vakre omgivelsene: Stavern, Helgeroa, Mølen. Det minner litt om Sørlandet, så vi gleder oss til det blir sommer.
    Hva med ungdomsklubben Signal?
    Mange spennende ungdommer, som ønsker å nå ut med evangeliet. De er kreative og bedende. Vi står overfor mange utfordringer.
    Som for eksempel? Organisering. Ungdom i dag er veldig uorganiserte og har lite struktur. Dernest må vi hjelpe dem til å ta avgjørelser. Vi ser det også som viktig å få til happenings. Det betyr å lage til litt større opplegg som kan trekke flere ungdom til seg. Dette kan gjerne skje sammen med andre unge i byen eller med distriktets menigheter.
    Hva med arbeidsopplegget?
    Foruten signalkvelden på fredagen driver Mette og jeg en cellegruppe for jenter og gutter. Vi har felles undervisning, mens samtalen skjer hver for seg.
Er cellegruppa bare for noen få utvalgte?
Alle er hjertelig velkomne. De som er med må gjerne ta med venner og kamerater. Vi må være åpne for å dele gruppa om antallet øker. Nå er det 8 gutter og 6-7 jenter.
Ellers er jeg opptatt av personlig kontakt med mennesker både kirkefremmede og folk som har behov for sjelesorg. Jeg vil være tilgjengelig.
    Øyvind forteller at han deltar på fotballtreningen hver mandag, og trener på SATS. Han er en ivrig motorsykkelentusiast og håper på kontakter gjennom dette.
    Jeg har en bra dialog med andre menigheter i byen og andre misjonsmenigheter.
    Har du en visjon for arbeidet?
    Å fylle storsalen med ungdom på en vanlig fredagskveld. Da jeg nevnte det for ungdommen ville de at det i tillegg skulle være kø fra Kongegata til Misjonskirken! sier han.
    Sentralt i Øyvinds visjon står det å disippelgjøre de unge. Underveis er Alpha et godt redskap. Et villig hjerte er Guds motor og bønn er drivstoffet, avslutter Øyvind, som legger til at han og Mette er et team selv om hun jobber i 75% stilling i hjemmesykepleien i sentrum sone.

Årskonferansen i Drammen
I tiden 9.-12.mai vil Det Norske Misjonsforbund avholde årskonferanse i Drammen. I år sammen med NMU som fyller 90 år. Det vil bli mange ulike samvær under konferansen, både offentlige møter og forhandlinger. Siden det er så kort vei til Drammen håper vi at mange av menighetens medlemmer vil nytte anledning til å være til stede. Det er åpne møter, men bare menighetens valgte delegater vil ha stemmerett.
    I menighetsmøtet etter gudstjenesten 14. april vil delegatene bli valgt. Konferanse sakene blir gjennomgått på menighetsmøte torsdag 2. mai. Ikke 18. april som tidligere bekjentgjort.

Tønsberg 60 år
Tønsberg misjonsmenighet feirer sitt 60 årsjubileum søndag 21. april med festsamvær, der distriktsforstander Sven Øverland er taler. Bjørg og Thore Tellefsen representerer vår menighet.

Dugnadsuke
Huskomiteen trenger hjelp og legger opp til vårdugnad i uke 17. Vi trenger en skikkelig vårrengjøring og håper du kan ta del i arbeidsfellesskapet den uka. Å jobbe sammen styrker fellesskapet.

Lederråd
Vi vil minne våre ledere om at neste lederråd blir torsdag 23. mai. Invitasjon blir sendt ut senere, men vi ber lederne i avdelingene om å tenke høstprogram og nødvendige ting å ta opp den kvelden.

Søndags kveldsmøte
Framover blir det søndagskveldsmøter fortrinnsvis en gang pr. måned. Alle er hjertelig velkommen. Møteopplegget skal ha en ungdommelig stil og preget av ungdommen. Samtidig vil vi be om at det vil bli en møteplass, der Gud kan frelse og fornye mennesker i alle aldre. Velkommen du også.

Fellesmøter i oktober
Predikantringen er allerede i gang med å planlegge høstens fellesmøter. I år, som ifjor, vil Asbjørn Johansen være hovedtaler. Fellesmøtene starter søndag 13. oktober. Det første møtet vil være et inspirasjonsmøte. Deretter fortsetter møtene fra torsdag 17. oktober og ut uka. Disse møtene vil sikte på kirkeuvante mennesker. Alle møter blir i Nanset kirke. Fra skolestart blir det bønnemøter hver mandag kl. 21.15. Vi anbefaler disse møtene til menighetens forbønn.
    Menigheter i Larvik vil stå sammen for å vinne mennesker for Jesus.

Påskefestival
NMU arrangerer påskefestival for ungdom på Sagavoll folkehøyskole i Gvarv. Fra Larvik reiste 11 ungdommer sammen med Mette og Øyvind Toeneiet. De hadde noen fine dager sammen.

Weekend på Vegårtun
Menigheten har fått leie Vegårtun leirsted 30.8-1.9 2002. Det er flott tid på Vegårshei. Programmet er klart og ligger i Misjonskirken. Flere har meldt seg på. Men vi venter fortsatt på din påmelding.

Rune Fridell
Hjemmemisjonssekretæren besøkte oss lørdag 9. mars med seminaret: «Hvordan bygge en smittende menighet.» Ca 25 medlemmer fikk en inspirerende innføring i et meget viktig tema. Nå er det bare å brette opp skjorteermene og jobbe for å virkeliggjøre det vi fikk høre. Gud elsker hvert menneske og ønsker at hvert menneske skal finne veien hjem til ham. Vår hovedoppgave som kristne å hjelpe mennesker å finne denne veien. Må Gud hjelpe oss!

DNM-sør
Distriktsårmøte ble avholdt i Betania Skien lørdag 16. mars. 39 personer fra ulike menigheter i distriktet møtte fram. Fra Larvik kom Terje Olafsen, Øyvind Toeneiet og Thore Tellefsen.
    Årsmøtet gikk inn for å tilsette Arne Lindtveit i 1/2 stilling og Jon Bergan i 1/4 stilling til å ivareta utleie, drift og markedsføring av Vegårtun leirsted. Foreløpig for et år. Vegårtunkomiteen ble nedlagt og inkludert i distriktsstyret. Årsmøtet opprettholdt den nåværende ordning med årsmøte hvert år. Det var mange gode ord om distriktsforstanderen.
    Etter valget består distriktsstyret av Toralf Øyslebø, Larvik, Ingleif Meling, Kr.sand, Inger Lisbeth Aas Pedersen, Gjerpen, Thorleif Bruseland, Bøle, Roar Kolbjørnsen, Heddal. Varamann: Arvid Juvang, Heddal. Ny formann ble Kjell Aaberg, Bråstad.
    Retreat på Vegårtun 11.-14.april. Edin Løvås blir med sammen med Sven Øverland og Arne Lindtveit.
    Det blir pensjonistleir på Vegårtun 6.6-11.6.

Økonomien
Den økonomiske oversikt for februar måned viser et underskudd på kr 12.000 i forhold til budsjettet. Vi håper at vi skal rette opp igjen dette i de kommende måneder. I disse dager er vaskelister sendt rundt til de fleste av menighetens medlemmer. Siden vasking ikke lenger skjer på dugnad, så er det viktig at hver enkelt bidrar, slik at dette ikke belaster de vanlige driftsutgiftene.
    Takk for at du vil stå med også på det økonomiske plan. Gud velsigner enhver glad giver.


Du mangler vel ikke?
«Dere er en utvalgt slekt» (1. Pet. 2,9)


Kunne du tenke deg å bo i et hus med huller i muren? Tenk hvis noen av steinene i huset en dag fant ut at nå ville de ikke være steiner i huset lenger! De forsvant bare, helt plutselig. Det ville bli et sørgelig syn. Man kunne ikke holde varmen i det huset, og det ville ikke være særlig solid.
    I Bibelen er den kristne menighet sammenliknet med et hus. Slik et hus er bygd av mange steiner, slik består den kristne menighet av mange mennesker. «Dere er en utvalgt slekt», sier apostelen Peter til den kristne menighet. Det betyr at hvert enkelt menneske i menigheten er utvalgt av Gud til å tilhøre menigheten. Ikke en eneste av dem kan unnværes. Vi er alle sammen like nødvendige i menigheten som den enkelte murstein er i et hus. Et hus som mangler mange mursteiner, er ikke et godt hus. En menighet som mangler mange av dem som hører til der, er ikke en god menighet.
    Derfor må vi sørge for å være med når menigheten vår samles i Misjonskirken og på møter og søndagsskole. Vi skal være med, ikke bare fordi det er godt for oss selv å være med, men også fordi det er godt for de andre.
    Tomme stoler i Misjonskirken er som et hus hvor noen av steinene mangler.Aprilprogrammet

Søndag 7. april
kl. 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Thore Tellefsen.

Lørdag 13. april
kl. 11.00: Formiddagstreff/kafeteria.

Søndag 14. april
kl. 11.00: Gudstjeneste. S.skole. Øyvind Toeneiet . Besøk fra NMU
Etter gudstj.: Kort menighetsmøte m/valg av delegater til DNMs årskonferanse.
kl. 18.00: GLAísangkveld. Tema: «Forsoningen» Gjester: Thore Svendsen, Sverre Gusland. Andakt: Thore Tellefsen. Kveldskaffe.

Søndag 21. april
kl. 11.00: Familiegudstjeneste. Andakt: Thore Tellefsen. MiBaGo synger og spiller. S.skolen deltar.
kl. 19.00: Kveldsmøte. Øyvind Toeneiet og ungdommen.

Uke 17 mandag 22.- lørdag 27. : Vårdugnad.

Søndag 28. april
kl. 11.00: Gudstjeneste. Tale: Thore Tellefsen.

Torsdag 2. mai
kl. 19.00: Menighetsmøte.

Lørdag 4. mai
kl. 11.00: Formiddagstreff/kafeteria.

Søndag 5. mai
kl. 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. S.skole. Tale: Thore Tellefsen.
kl. 19.00: Søndagskveld i Misjonskirken. Øyvind og Mette Toeneiet. Ungdommen.