Speiderleir
Fem speidere og to ledere, Richard Dolven Nilsen og Kristian Isaksen, fra NMU- troppen i Larvik var på leir på Dvergnestangen utenfor Kristiansand 23.-30. juli. Det var en såkalt regional leir Sør med 155 deltagere fra 10 speidergrupper. Leirens motto var: «Himmel og hav».
    Kristian Isaksen og Kristoffer Hanssen hadde laget en leirsang med samme tittel som leirens motto. På leiren var det fullt kjør med Speid-o-rama, haik, ta sjansen-opplegg, samlinger om misjon, bibeltimer og møter.
    Leirprest var Karstein Voie, mens Kristin Pedersen hadde ansvaret for misjonen.
    Leiren var velsignet med fint vær. Kristian Isaksen sier til menighetsbladet at leiren var den beste blant de beste. Han legger til at det var greit å være en liten gruppe for, da ble det mindre oppvask.


Andreas Hem og Magnus Buodd tar en tørn med oppvaskbalja.


Andreas Hem, CØ og troppsleder Richard Dolven Nilsen.


Kafeteria på Nattbyen

Menigheten prøvde å utnytte nattbyen Larvik til å få noen ekstra inntekter til menighetsarbeidet. Vaffelpressa gikk og produserte byens beste vafler. Det var utlodning av ei baby-born dukke med utstyr, spekeskinke og kransekake. Disse ble vunnet av Liv Karoline Alsaker, fam.Tellefsen og fam. Egill Jensen. Ellers var det muligheter for ansiktmaling, dropssalg og salg av gamle bøker. Elisabeth Andreassen var hovedansvarlig for opplegget. Ellers var det en rekke av menighetens medlemmer som tok et tak på ulike områder. Inntektene ble ca 5.000 kr. Takk til alle trofaste og gode medarbeidere. Takk for støtte.

Menighets-weekenden
Det nærmer seg menighetsweekenden på Vegårtun 31. august- 1. september. Det har meldt seg 75 personer til weenden fra Larvik. I tillegg kommer ca 25 fra Tønsberg og Horten, slik at vi blir ca 100 mennesker i ulik alder som sette hverandre stevne på Vegårtun. Det gleder og inspirerer. Vi håper på en flott helg, der vi får oppleve fellesskap på flere plan. Flott er det at venner fra de andre Vestfold-menighetene blir med også. Be for oss.

Økonomien
Den økonomiske oversikten viser at det i juni kom inn i sommergaver, kollekter kr.56.193 og i juli kr 50.437. Det er hyggelige tall med tanke på at det er sommer. Budsjett pr måned er kr 50.833 . Inntektene i juni og juli tilsammen ligger over budsjettet. Likevel betyr det at vi ved utgangen av juli ligger ca 33.000 under budsjettet. Det liker vi dårlig. Kassereren melder om at menigheten for tiden sliter med likviditeten. Inntil vi får tilskudd fra ulikt hold er det nødvendig med et økonomisk løft. Herved er utfordringen gitt! La oss løfte i flokk. Gud lønner en hver glad giver!

Oppstart i avdelingene
Tid startet onsdag 21. august kl.17.30-19.00. Merk nytt start tidspunkt. TID vil fortsette som før annenhver onsdag.
    MiBaGo, på Grøtterød grendehus, startet samme onsdag til samme tid. Men der blir blir det øvelse hver onsdag.
    Speiderne starter tirsdag 27. august kl 18.00.
    Søndagsskolen fortsetter i samme spor som tidligere ca annenhver søndag. Første søndag er 8. september.
    Ungdomsklubben Signal er allerede i gang. Den startet opp fredag 16.august og holder åpent hver fredag.
    Ansgarringen hadde sin første samling onsdag 21. august. Mens Kvinnemisjonen starter mandag 2. september. Første samling på kafeteriaen er lørdag 24. august.
Gjør dette kjent for familien, venner og naboer. Bedre enn annonser i avisa er din reklame for menighetens ulike samlinger. Bruk anledningen overfor de du omgåes.
Vi vil vokse og bli flere.

Nye ledere
Speiderne trenger flere ledere, fordi noen av de nåværende slutter. Derfor vil vi be om at andre ser oppgaven og tar et tak.
    Søndagsskolen behøver også et par nye ledere. Mibago trenger også to medhjelpere.
    Det gjelder den oppvoksende slekt, neste generasjon som vi vil berøre med evangeliet om Jesus og Guds kjærlighet.
    Det er et privilegium å få bruke sine evner og sitt liv i tjeneste for Herren Jesus.

Konfirmant-undervisning
Konfirmantundervisningen starter opp tirsdag 3. september kl.19.00. Det er ungdomsarbeideren som vil ha hovedansvar for undervisningen, som vil følge ungdomsalpha med endel tillegg. Så langt vi forstår vil det vil det bli to konfirmanter. Vi ber dere om å ta dem med i bønn.
Martin til Ansgarskolen
Martin Nøstrud, en av menighetens ivrige ungdommer, vil kommende år studere ved Ansgarskolen. 19.august begynner han på skolens Bibel og musikk-linje.
Martin forteller at han har drevet med musikk, lyd og vært tekniker i en rekke år. Slagverk/trommer har han spilt i 7 år.
    Jeg har kommet opp et visst nivå, men trenger undervisning for å komme videre. Dessuten ønsker jeg å bli mer kjent med Jesus, sier Martin som siden han var var liten har tenkt å gå på Ansgar. Ikke så underlig med tanke på at både mor, bror og søster har hatt sin tid på Ansgarskolen.
Hovedinstrumentet blir trommer men Martin regner med å være med i Ansgarkoret som sanger. Han har lite håp om å få spille trommer der også.
    Martin forteller at han er vokst opp i menigheten. Han har gått menighetstrappa, søndagsskolen, speider, MiBaGo, junior/treffpunkt. Han har mixet i menigheten. Menigheten har vært mitt andre hjem.
    — Her kan jeg komme for å slappe av, spille musikk og finne engasjement. Og her har jeg funnet venner.
    Det var på høstweekend på Vegårtun høsten 97 at Martin valgte bevisst å følge Jesus.
    Bandet FOG har stått sentralt i Martins liv de siste årene.
    Martin har vært primus motor for å få igang et ungdomsband. Jeg ønsket å spille sammen med noen andre, sier Martin, som fikk med seg Dag Flermoen på tangenter og Halvard Nikolaisen på gitar. Kristian Isaksen spiller bass. Det har vært moro. Om vi ikke lærte så mange melodier første året, så lærte vi samspill. Til å begynne kalte gruppa seg «Vokalistløs». For det var de. Nå kaller de seg FOG som står for Followers of God, Guds etterfølgere. Vokalister er kommet med og nå leder gruppa også lovsang. Martin håper at gruppa fortsetter i hans fravær.
    Martin skryter av ungdomsmiljøet i Misjonskirken, som etter hans mening har blitt veldig bra. Vi i Signal er gira på at folk skal bli frelst, noe vi også har sett skje. Det har skjedd en positiv utvikling etter at Øyvind og Mette kom. Martin har lada opp til skoleåret på Ansgarskolen med Liv og Vekst-stevnet i Grimstad, Stevnet var veldig bra i år.
    Martin kjenner få andre som skal gå på Ansgarskolen. Han ser fram til bli kjent med nye mennesker og få nye venner. Å komme hjemmefra kan være greitt, skjønt det blir nok litt rart også, uttrykker han.
    Vi ønsker Martin et godt skoleår på Ansgar og håper han kommer videre både med Jesus og i musikken.


Rett fokus!
av pastor Thore Tellefsen

Jeg har fått nye briller. Ikke bare ny innfatning, men nye og sterkere glass. Det var på høy tid, for synet var svekket i årenes løp. Nå ser jeg bedre enn før. Dessuten representerte de gamle brillene det gamle systemet med tydelige adskilte synsfelt. Nå er de byttet bort med moderne briller, såkalte progressive. Det betyr at synsfeltene har en flytende overgang. Men de nye er sannelige ikke å så lette å venne seg til. En må finne fokus på en litt annen måte, ellers ser en ingen ting.
    Åndelig talt er det også viktig å få nye briller og å fokusere rett. I vårt menighets arbeide er det er stort spekter av aktiviteter. Det er så mange ting vi ønsker å gjøre. Ulike grupper vi ønsker å kommunisere med. Det forskjellige behov vi ønsker å møte. Og ulike mål vi ønsker å nå. Forskjellige mennesker finnes det i menigheten også. Mennesker som har ulike erfaringer, oppvokst med ulike tradisjoner og arbeidsformer. Vi har ulike behov og kanskje ulikt syn på menighetsarbeide. Det kan nesten sprike i alle retninger.
    Dessto viktigere er det å være målrettet. Det betyr ikke at alle skal gjøre det samme eller at menighetsledelsen skal diktere. Likevel er det viktig å ha et samlende fokus. Hva er menighetens samlende fokus? «Med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus Kristus», sier hebreerbrevet.
    Hovedfokus for Larvik misjonsmenighet har vært og vil være Jesus Kristus. Det handler om hvem han er, hva han har gjort , hva han fortsatt vil gjøre og hva han sier.
Dette er den røde tråd som skal gå gjennom tale, sang, bønn og tjeneste i menigheten.
Jesus vil at hvert menneske skal vinne frelse og få del i det evige livet. Det var det han kom for, det var det han døde for og det er det han lever for. Dette er vårt fokus, og evangeliets fokus.

September-programmet

Søndag 25. august
kl 17.00: Samlingsfest. Thore Tellefsen, Terje Olafsen. Sang: Carina Isaksen.

Fredag 30. august
MENIGHETSWEEKEND-Vegårtun.

Søndag 1. september
Ingen gudstjeneste.

Søndag 8. september
kl. 11.00: Gudstjeneste. Nattv. Månedsoffer. Thore Tellefsen.

Lørdag 14. september
kl. 11.00: Formiddagstreff/kafeteria.

Søndag 15. september
kl. 11.00: Gudstjeneste. Thore Tellefsen.
kl. 19.00: KVELDSMØTE. Øyvind Toeneiet. Fog-bandet deltar.Lovsang og bønn.

Lørdag 21. september
kl. 16.30: Andakt på Bøkeskogen eldresenter.

Søndag 22. september
kl. 11.00: Familiegudstjeneste. MiBaGo synger og spiller. Kirkekaffe.
kl. 18.00: GLA’SANGKVELD. Tema: «Bønn». Andakt: Thore Tellefsen. Kveldskaffe.

Torsdag 26. september
kl 19.00: Menighetsmøte. Viktig, viktig. Dagsorden bekjentgjøres senere.

Søndag 29. september
kl.11.00 Gudstjeneste. Øyvind Toeneiet.