Småspeiderne på Skautvedt
13.-14. september dro ulveflokken vår på sin årlige overnattingstur til Skautvedt. Fredagskvelden gikk med til leirbål med pølsegrilling og «stjerneløype» inne på en mørklagt låve. Hvalbergets søndre topp ble besteget lørdag formiddag med knall utsikt utover larviksfjorden. Det var også topp med deilig badetemperatur midt i september!Weekenden på Vegårtun
108 personer deltok på menighetsweekenden på Vegårtun 30.8-1.9. Derav ca 30 fra Tønsberg/Horten.
    Hele alderskalaen var representert fra 1 til 80 år. Vi var velsignet med flott vær og det var en vellykket tur. Vi opplevde et godt fellesskap rundt bordet og med Ordet, i skøy og moro, i vann og på land. Tilbakemeldingene er meget positive og vi håper på å kunne gjenta dette.


Inspirerende gudstjeneste
søndag 22. september. Med flott sang av MiBaGo, mange barn og foreldre. Og en god familiepreken av ungdomsarbeideren. Neste familiegudstjeneste 10. november.

Til minne
Jenny Mathilde Sandvik
sovnet stille inn på Byskogen bo og behandlingssenter søndag 25. august. Hun ble 88 1/2 år gammel og vært medlem i Misjonskirken siden 1963. Så lenge helsen var god, kom hun trofast til gudstjenesten. Hun var også aktiv med i kvinnemisjonen. Nå er hun borte fra legemet og hjemme hos Herren. Jenny Sandvik ble begravet fra Undersbo kapell torsdag 29. august. Forstanderen forrettet. Vi lyser fred over hennes minne. Våre tanker går til familien som sitter igjen med savnet.

Vigde
Vi gratulerer Gudrun (Nilsen) og Einar Holst som ble viet i Berg stenkirke fredag 30. august. Vi ber om Guds velsignelse over deres hjem!

Runde år
Vi gratulerer Gunvor Berglund med 75 års dagen 14. oktober og Thor Bigseth med 60 årsdagen 16. oktober. Vi ønsker Guds velsignelse over liv og virke.

Ungdomsweekenden
Takknemlige ser vi tilbake på Ungdomsweekenden på Skautvedt.
    Ca 30 ungdommer var samlet på Skautvedt 23.-25. august. Siri Iversen var med som taler sammen med vår ungdomsarbeider. Lovsangsgruppa var på plass og Herren sørget for flott vær og rikelig med velsignelse. Ungdommen fikk møte Gud og flere har bekjent at de har blitt berørt av Jesus. Noen har også blitt frelst. Vi gleder oss over det som skjer. Stå med i bønn.

Gla’sangkvelden
samme dag hadde god tilslutning og stadig nye mennesker finner veien til denne kvelden. Det gleder oss. Neste Gla’sang 17. november.

Konfirmanter
Konfirmantundervisningen startet opp tirsdag 3. september kl 19.00. I år er det tre jenter som leser til konfirmasjon.: Helene B. Engvoldsen, Camilla Klipper Bruun og Renate Magnussen. De ble presentert på gudstjenesten søndag 27. september. Det er ungdomsarbeideren som vil ha hovedansvaret for undervisningen, som vil følge ungdomsalpha med endel tillegg. 1-3. november skal de være med på konfirmantleir på Vegårtun. Vi ber dere om å ta konfirmantene med i bønn.

Søndagsskolen
Slik ledersituasjonen er i søndagsskolen, så startes den ikke opp etter ferien. Vi har mistet Merethe Næss som medarbeider og Rolf Bøe ser seg ikke i stand til å drive søndagsskolen alene. Det er beklagelig at vi ikke makter å finne nye ledere. Vi håper imidlertid at barna finner sin plass i de andre barnetilbud som menigheten har.
Se også samtalekvelden om Misjonskirken barnearbeide onsdag 16.oktober for alle interesserte.

NMUs landsmøte til Larvik
NMU har rettet en forespørsel om vår menighet kan påta seg å arrangere landsmøte 2003. Menighetens styre har drøftet dette og går inn for at vi er vertskap for landsmøte 12.-14. september. Selv om dette vil medføre endel arbeid, så tror vi også det vil gi inspirasjon og velsignelse til menigheten.

Fellesmøter med Asbjørn
Motto for møtene er Lev Livet og vi håper at mange mennesker skal finne livet i Jesus Kristus i løpet av disse dagene. Gjør hva du kan for å få komme til møtene og inviter med deg venner. I alle møter vil det være gode sang og musikk-krefter. Vi nevner Kor 3, Tensingkoret, Kammerkoret, Manpower og en sang/musikkgruppe fra Skien. I alle møter vil en forsanger/lovsangsgruppe delta. Det arbeides med busstransport til Nanset kirke disse dagene.

Besøk av Ansgarkoret
Ansgarkoret under ledelse av John Yngvar Syvertsen besøker Misjonskirken fredag 8. november. Med som taler er Roy Elling Foss, som er en av lærerne ved skolen. Vi anbefaler den fredagskvelden. Det vil være en stor opplevelse for de som kommer. Sett av kvelden.

Invitasjon til nytt Alphakurs
Alphakurs holdes i ulike menigheter i vårt land og i mange andre nasjoner. Kurset har fått en fantastisk mottagelse og blir regnet som en tjenlig måte å kommunisere hovedpunktene i den kristne tro, både for søkende og troende mennesker. Vår menighet har også tidligere arrangert Alphakurs.
    Fredag 24.01.03 blir det arrangert en landsomfattende Alpha-middag, der det dekkes bord i mange ulike forsamlinger. Deriblant Larvik misjonsmenighet.
I forkant av middagen blir en storstilt reklamekampanje til 1,2 mill. satt igang . TV blir tatt i bruk og Alpha Norge vil fordele påmeldinger til ulike menigheter etter geografi og interesse. Men minst like viktig er det at fotfolket, du og jeg, står med.
Vi utfordrer deg derfor til å melde deg på kurset og få venner og kjente til å gjøre det samme. I tiden framover høsten utfordres du til å be for dette og bearbeide dine venner. Alpha-kurset er en fin måte å gjøre seg bevisst hovedpunktene i den kristne tro.
    Vi trenger også medarbeidere for å kunne avholde kurset. Det gjelder gruppeledere og hjelp på kjøkkenet. Thore Tellefsen og Øyvind Toeneiet vil undervise. Kursdagen blir torsdag og kurset varer 12 uker. Kurs start torsdag 30. januar.
Først gjelder invitasjon til Alphamiddag fredag 24.01. kl 19.00. Velkommen!

Menigheten er 120 år i 2003
Nærmere bestemt 26. mars og vi vil markere dette weekenden 20.-22. mars.
    En jubileumskomité er nedsatt og vi kommer tilbake til dette nærmere. Men ber dere allerede nå merke dere datoen.
Da blir det full fest.

Økonomien
I august kom det inn kr 50.000,- til menighetens arbeide. Det ligger tett opp til budsjettet. Vi takker også for en anonym gave på kr 10.000,-. Det varmer og oppmuntrer. Budsjettet er er kr 50.833,- pr. måned . Det betyr at vi ved utgangen av august ligger ca 33.000,- under budsjettet. Det liker vi dårlig. Kassereren melder om at menigheten for tiden sliter med likviditeten. Vi utforderer hverandre til fast givertjeneste. For noen vil det være en hjelp med fast overføring fra bankkontoen din, til menighetens konto hver måned. Derfor ber vi om at du overveier dette. Vi ønsker å gi Herren det som tilhører ham. Guds velsignelse vil følge deg!

Be for byen
av pastor Thore Tellefsen
Jesus Kristus kaller oss til å være forbedere for byen vår. Som han talte til bortførte jøder, taler han til oss: "Be for byen deres, for når det går den vel, så går det dere vel." Jeremia 29,7.
    Jesus har satt misjonsmenigheten i Larvik for at vi skal velsigne byen med forbønn. Guds plan er at menigheten skulle være en velsignelse for hele byen. Vi tror den har vært det gjennom forkynnelse, undervisning og forbønn helt siden starten. Det står ikke til noe menneske å lodde dybden av dette.
    Men vi som er med i misjonsmenigheten i dag er kalt til å gjøre i vår tid. Vi er ikke fornøyd med å ha det godt, vi vil berøre byen.
    Hver dag reflekterer Østlands-Posten vårt lokalsamfunn og gir oss samtidig et oppkomme av bønneemner som gjelder byen vår.
    Hva tenker jeg på? Mennesker i sorg. Mennesker som mister arbeidsplasser. Rus og stoffproblem. Kriminalitet i ulike former. Her møter vi også materialismen og kjøpepresset. Vi utfordres på hvilke verdier som vår by skal bygges på. Vi utfordres på hvordan vi skal bruke skattepengene våre. Det handler om skole og eldreomsorg. Hvordan vi møter våre nye landsmenn. Listen kunne vært mye lengere.
    Visstnok lever vi i et av verdens rikeste land, men likevel finnes det så mye nød. Sosial nød og åndelig nød. Ofte henger det sammen. Nøden har mange ansikter, så her er et vell av utfordringer. De står i kø.
    Som kristne er vi utfordret til å be for våre, folkevalgte og mennesker med innflytelse. Herren legger områder og situasjoner på våre hjerter. Kall det gjerne en bønnebyrde.
    Samtidig representerer de helliges bønner sterke krefter. «Et rettferdig menneskes bønner er virksom og utretter mye». I «King James» oversettelsen lyder det slik: "Et rettferdig menneskes bønn virker med stor kraft". Jakob 5,16
    La oss være utholdende i bønnen med takk til Gud.
OKTOBERPROGRAMMET

Søndag 6. oktober
kl 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Thore Tellefsen.

Onsdag 9. oktober
kl 18.30: Distriktsforstanderen møter styret.

Søndag 13. oktober
kl 11.00: Gudstjeneste. Taler: Thore Tellefsen.
kl 19.00: Fellesaksjonen: "LEV LIVET" starter i Nanset kirke. Asbjørn Johansen. Lovsangsteam.

Onsdag 16. oktober
kl.19.00: Samling om menighetens barnearbeid.

Torsdag 17. og fredag 18. oktober
kl 19.00: Fellesaksjonen "LEV LIVET" i Nanset kirke.

Lørdag 19. oktober
kl 16.30: Andakt på Furuheim.
kl 19.00: Fellesaksjonen "LEV LIVET" i Nanset kirke.

Søndag 20. oktober
kl. 11.00: Gudstjeneste. Thore Tellefsen.
kl. 19.00: Fellesaksjonen avsluttes i Nanset kirke.

Fredag 25. oktober
kl. 20.00: Misjonær Svein Watne besøker ungdomsklubben Signal. Alle er velkommen til å høre Svein og se hvordan Signal fungerer.

Lørdag 26. oktober
kl 11.00: Formiddagstreff/kafeteria.

Søndag 27. oktober
kl. 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Thore Tellefsen
kl. 19.00: Søndagskveld i Misjonskirken. Øyvind Toeneiet. Fog deltar. Gospelkoret fra Metodistkirken. Lovsang og bønn.

Søndag 3. november
kl.11.00: Allehelgensgudstjeneste i håpets tegn. Thore Tellefsen. Solosang.