Konfirmantene våre

I år er det tre jenter som leser til konfirmasjon i Misjonskirken; (f.v.) Renate Magnussen, Helene B. Engvoldsen og Camilla Klipper Bruun. Bildet er fra presentasjonen på gudstjenesten søndag 27. september. Det er ungdomsarbeideren som vil ha hovedansvaret for undervisningen, som vil følge ungdomsalpha med endel tillegg. 1.-3. november er de med på konfirmantleir på Vegårtun. Vi ber dere om å ta konfirmantene med i bønn.

Fellesmøtene
Fellesmøtene i Nanset kirke er avsluttet. Asbjørn Johansen har forkynt evangeliet på en inspirerende og aktuell måte. En blir slått av engasjementet og bildebruken. Det er aldri kjedelig å sitte under Asbjørns talerstol. Det er også en glede å kunne møte kristne fra andre menigheter og kjenne fellesskapet. I år har det vært et meget stort spekter når det gjelder sang og musikkkrefter.
    Oppslutningen har vært noe større enn i fjor, men det burde ikke være noen sak for kristenfolket i Larvik, å mønstre slik at Nanset kirke hadde vært fullsatt hver eneste kveld.
    Selv om det ikke skjedde, tror vi likevel at det er av stor betydning å kunne stå sammen i fellesskap hvert år. Fellesskapet og enheten mellom de kristne er et vitnesbyrd for verden. Neste samling er i januar.

Nytt Alpha-kurs
Fredag 24. januar inviterer vår menighet til Alphamiddag med kursstart torsdag 30.januar. Menigheten har tidligere arrangert Alphakurs og som resultat av det har Bjørg Austreim Dahl blitt knyttet til menigheten. Hun gikk på Alphakurs i 1998. Menighetsbladet har hatt en liten samtale med henne.
    - Hva var årsaken til at du begynte på Alphakurs, undrer vi.
    - Jeg begynte på Alphakurs i Misjonskirken etter ha sett en annonse i ØP. På den tid var jeg søkende, selv om jeg hadde min barnetro. Jeg ville gjerne vite mer om den kristne tro og om hva Bibelen lærte. Jeg hadde begynt å lese litt i Bibelen selv, uten at jeg forsto så mye. Alphakurset ville jeg på.
    - Hva betydde Alphakurset for deg?
    - Jeg syntes Alphakurset var veldig bra. Jeg lærte så mye og fikk gode forklaringer, sier Bjørg.
    - Så fant jeg svarene og ble en personlig kristen. Dette har hatt stor betydning, ja all betydning for meg, legger hun til.
    - Hva skjedde etter kurset?
    - Jeg gikk et kurs til. Jeg følte jeg trengte det. Etterpå har jeg funnet meg til rette i gudstjenesten og jeg ble med i en bibelgruppe. Jeg føler at jeg har blitt så godt mottatt i menigheten og jeg har fått venner.
    Senere har hun blitt medlem i menigheten også.
    Bjørg kan gjerne tenke seg å gå et nytt Alphakurs og anbefaler det til andre.
    Nytt Alphakurs: Meld deg på du også og forsøk å få meg deg andre på kurset. Påmelding skjer til menighetskontoret . Det henger også en påmeldingsliste på tavla i gangen, der du kan skrive deg på.

Ansgarringens julemesse
Det blir i år julemesse fredag 29. og lørdag 30. november.
    Kvinnene i Ansgarringen jobber utrettelig med å forberede messen. På messa vil du bl.a. finne håndarbeider, votter, sokker, drops og hjemmebakte kaker.
    På lotteriet kan du vinne kaffeservise m/duk, kransekaker og flere fine gevinster.
Det blir åresalg flere ganger pr. dag. Ellers blir det selvsagt kafeteria, der du kan nyte fellesskapet over en god kopp kaffe. Gjør dette godt kjent, der du ferdes. Inntektene går til Ansgarskolen, Misjonsforbundets flotte skole på Hånes i Kristiansand.

Bakehjelp
Ansgarringen trenger villige hjelpere til å bake småkaker, som skal selges under julemessa. I fjor kunne de solgt langt flere kaker om lageret hadde vært større. Esker til å pakke småkakene finnes på kjøkkenet i Misjonskirken. På forhånd takk!

Allehelgen-søndag

Allehelgensøndag er en dag der tankene vies dem som har gått bort. Det er en dag for ettertanke, sorg og savn. Men det er også en dag for håp og trøst. Vi vil markere dette og spesielt invitere de som har mistet noen av sine i løpet av siste året.

Familiegudstjeneste
Det blir igjen en glede å høre MiBaGo synge. (Undertegnede listet seg inn på siste øvelse og det var en fryd å høre.) Speiderne deltar også. Etter gudstjenesten inviterer vi til kirkekaffe. Vi utfordrer hele menigheten til å være med denne dagen, du vil ha stor glede av det.

«Jeg er en kristen og vil det være»
Slik lyder tema for Gla’sangkvelden søndag 17. november. «Edle gutter» vil være i aksjon, andakt og kveldskaffe hører også med. Vi gleder oss . Herved er du invitert. Vi håper du kommer. Vi utfordrer deg også til å invitere venner med deg .

JESUS 2002
David Åleskjær holder på med lage en film med tittelen «Asfaltevangeliet».
I den forbindelse reiser han rundt for å samle penger til filmen og reklamere for den. Dessuten vil han holde en tale, der deler av filmen blir vist. Det blir også vist en halvtimes film «Jesus 2000». Den fremstiller hvordan amerikanske media ville ha behandlet Jesus dersom han var på jorda i dag. En fin film, som har noe av det samme konseptet som Asfaltevangeliet har.
    Thomas Åleskjær og Tommy Karlsen blir også med. Det vil være en utfordrende kveld, som hele predikantringen i Larvik har stilt seg bak. Målgruppen er 16-35 år, men langt flere vil ha utbytte av kvelden, ikke minst kirkefremmede.
Stedet er Vineyards lokale — det runde hus på Elveveien søndag 10.11 kl 18.00.
Mer informasjon kan du finne på internett: www.asfaltevangeliet.com

Jon Arne Hoppestad
Sammen med sin kone Oriana ble Jon Arne Hoppestad innviet til misjonstjeneste i Colombia på DNMs årskonferanse i Drammen.
    Utreise er ikke fast lagt ennå. Men våre venner vil besøke oss søndag 17. november og formidle impulser fra misjonsarbeidet. Jon Arne har en spesiell plass i våre hjerter, siden han var ungdomsarbeider i menigheten. Derfor er det naturlig at menigheten støtter misjonsprosjekter han skal lede i Colombia.

Barnearbeidet TID
Det er med dyp beklagelse at vi bekjentgjør at dette tilbudet opphører. Denne gangen skyldes det ikke ledermangel, TID hadde 8-10 ledere, men det kom ingen barn til tross for at det var sendt rundt ca. 600 innbydelser til ulike barneskoler i byen.
Vi forstår ikke hvorfor dette skjer. Men må forholde oss til fakta. Alle barneledere i menigheten møtte menighetens styre for å drøfte situasjonen omkring vårt barnearbeide. Konklusjonen av møtet var at en nå bør forsøke å styrke det arbeidet, som er rettet mot barn, nemlig speider og MiBaGo.
    Så får vi bruke tiden til bønn og å undersøke andre muligheter til å nå barna med de gode nyheter om Jesus.

Seminartilbud på Vegårtun
Seminaret «Fra asken til ilden» og DNM —SØR lederseminar på Vegårtun lørdag 23. november kl 11.00-18.00. Åpent for alle interesserte.
    Følgende tema belyses: «Ungdom og menighetsliv», «Personlig perspektiv», «Hvilke verdier er de førende i NMU/DNM-arbeidet», «Sunn åndelighet» og «Utprøving og tilhørighet». Temaene blir belyst av ulike talere.
    Fullstendig oversikt finner du på tavla i Misjonskirken. Lederseminaret tar for seg «Målrettet menighet og målrettet lederskap» ved Geir Johannessen og Sveinung Lorentsen.

Bønnearbeidet vokser
Det er en gledelig utvikling i bønnemøtet torsdag formiddag. Dessuten vil de unge arrangere åpne bønnesamlinger på søndag kveld. Dette gleder og bønn virker.

Kvinneseminar
DNMs kvinnekomité inviterer til Kvinneseminar i Salemkirken, Oslo 31.01-02.02. Tema: «Å venne seg til å leve nær Gud». Program finnes utlagt i Misjonskirken.

Økonomien
Gaver og kollekter til menigheten og misjonen i september ble på kr 45.000,- Det er ca 5.000,- under budsjettet. Vi takker hver enkelt giver. Vi har nå et etterslep som vi må sørge for å hente inn igjen de siste månedene av året. Dette er viktig ettersom menigheten har blitt pålagt endringer når det gjelder brannsikring. Dette vil beløpe seg til over 30.000,- kr. Heldigvis kan vi takke for en anonym gave på kr 10.000,- i oktober. Men vi trenger ekstra inntekter i tiden framover: Må Herren Jesus skape giverglede og ansvarsbevissthet. Takk for at du vil stå med oss. Gud velsigner hver glad giver!


Mulighetstenker
av pastor Thore Tellefsen

Dette var tema for Asbjørn Johansens preken på avslutningsmøtet i felles uka. Det var et positivt og engasjerende budskap som var til inspirasjon og velsignelse for mange.
    Han viste til at det egentlig finnes to mennesketyper, mulighetstenkere eller umulighetstenkere. Selvsagt er dette forenklet.
    Mulighetstenker er den som ikke ser vanskeligheter og problem i alle ting. Mulighetstenkeren er den som gjør ser mulighetene selv i den vanskeligste situasjon.
Vår Gud er mulighetenes Gud. Jesus har tegnet et slikt bilde av Gud. Han så mulighetene i mennesker som var preget av synd og last. Han gikk til dem enn til de fromme. Det er et faktum at den første menighet besto av tollere og syndere. Mennesker som hadde ødelagt livet sitt , men som Jesus ga nye sjanser. Han reiste dem opp og vasket dem rene. Han ga den ny kraft og viste tillit til hver enkelt av dem.
Det finnes ingen mennesker som Herren vår Gud har avskrevet. Ingen er håpløs og umulig for ham. Den vanskeligstilte er egentlig en kandidat til et under.
    I en av de andre talene under fellesmøtene ble det talt om hvor viktig det er å bestemme seg for noe. Det er utrolig hva mennesker kan gjøre sammen , dersom de bestemmer seg for noe. Ikke minst når deres bestemmelse harmonerer med Guds bestemmelser. Teksten som da ble brukt handlet om de fire mennene som bestemte seg for å bære kameraten til Jesus. Mange hindringer møtte de, men de holdt fast på sin bestemmelse. Og kameraten fikk møte Jesus og ble både tilgitt sin synd og helbredet fra sykdom.
    I vår nærhet er det mange som trenger Jesus. For ham er intet umulig. La oss bestemme oss til å utnytte mulighetene. Menighetens bestemmelse er uttrykt slik: Larvik misjonsmenighet ønsker å bygge et fellesskap, der mennesker finner frelse, møter omsorg, vokser i troen og utrustes til å tjene Herren med glede.
    Tro på mulighetenes Gud og bestem deg for å være med i fellesskapet.

NOVEMBERPROGRAMMET

Søndag 3. november
kl 11.00: Allehelgensgudstjeneste i håpets tegn. Månedsoffer. Thore Tellefsen. Sang: Carina N. Isaksen. Musikk v/Eskil Domben.

Tirsdag 5. november
kl 19.00: Israelskveld. Lege/psykiater Elisabeth Sandsdal, nylig hjemkommet fra Israel. "Israel i dag".

Fredag 8. november
kl 20.00: "Exlent night" med Ansgarskolens kor. Roy Elling Foss taler.

Søndag 10. november
kl 11.00: Familiegudstjeneste. Thore Tellefsen. Sang og musikk v/MiBaGo. Speiderparade.
kl 18.00: "Jesus 2002" i Vineyards lokale – det runde hus på Elveveien. David og Thomas Åleskjær.

Lørdag 16. november
kl 11.00: Formiddagstreff/kafeteria.
kl 16.30: Andakt på Bøkeskogen eldresenter

Søndag 17. november
kl 11.00: Gudstjeneste. Tale: Jon Arne Hoppestad. Misjonsoffer
kl 18.00: Glasangkveld. Tema: "Jeg er en kristen og vil det være". Thore Tellefsen. Kveldskaffe.

Lørdag 23. november
kl 18.00: "Vi over førti" på Skautvedt. Hver enkelt sørger for mat og drikke selv. Vi sørger for lys og varme, allsang og fellesskap.

Søndag 24. november
kl 11.00: Gudstjeneste. Taler: Mette Toeneiet.
kl 19.00: Kveldsmøte. Øyvind Toeneiet. Lovsangsgruppa.

Fredag og lørdag 29.-30. november
kl 10.00-17.00: Ansgarringens julemesse. Lørdag til kl 15.

Søndag 1. desember
kl 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Thore Tellefsen. Lovsangsgruppa.