Barnevelsignelse
Søndag 8. desember blir Felix Berget sønn til Liv f. Melberg og Vegard Berget , bosatt i Porsgrunn, båret fram til velsignelse i Misjonskirken. Vi ønsker Guds velsignelse over barn og foreldre.

Viet
Liv Reidun Haave og Leif Runar Bjerk Larsen ble viet i Misjonskirken av forstanderen fredag 15. november. Vi ønsker Guds velsignelse over deres hjem.

Til minne
Gunnvor sin mann Olav Berglund døde 6. november og ble gravlagt fra Undersbo kapell tirsdag 11. november. Vi lyser fred over Olavs minne og våre tanker er hos Gunnvor og hennes familie.

Nye medlemmer
Samuel Isaksen, Trude Johansen og Magnus Tufte blir ønsket velkommen som medlemmer i menigheten søndag 1. desember. Det er stor glede, ikke minst siden dette er en frukt av ungdomsarbeidet. Vi ønsker Guds velsignelse over de unges liv og tjeneste.

Dåp
Samuel Isaksen døpes til Kristus søndag 1. desember. Samuel er vokst opp i menigheten, barnevelsignet, konfirmert og nå er det naturlig med dåp. Vi takker Gud for Samuel og ber om at Guds velsignelse vil følge ham.

Økonomien
Gaver og kollekter til menigheten og misjonen i oktober ble på kr 52.000. Det er litt over budsjettet. Vi takker hver enkelt giver. I november har menigheten mottatt en gave på kr 20.000 fra Skautvedt-komitéen som vi herved vil takke hjertelig for. Menigheten har i skrivende stund likviditetsproblem, slik at vi ligger etter med tilskudd til DNM, NMU og DNM-sør. Vi håper at julebrevet sammen med offer og gaver i desember vil hjelpe oss til å komme ajour igjen. La oss løfte i flokk. Må Herren Jesus skape giverglede og ansvarsbevissthet. Takk for at du vil stå med oss. Gud velsigner hver glad giver!

Nyttårsfest
På årets siste dag blir det igjen stor fest i Misjonskirken. Festen er åpen for alle som vil være med. De senere årene har det vært en flott fest med god mat, god underholdning, taler, leker og moro. Oppslutningen har vært meget god og det har vært stor alderspredning med barn, tenåringer og voksne i ulik alder. Fast innslag er en åpen våkenattsgudstjeneste ved pastor’n. Etter at det nye året er ringt inn, serveres kaffe og kaker.
    Følgende opplysninger er viktige: Priser: Kr 140,- pr. person. Barn 5-12 år kr 50,- Barn under 5 år gratis. Familie max kr 350,-Påmelding på liste i gangen. Bindende påmelding f.o.m. 16. desember.
    Årets komité: Inger Møll, Hilde Øyslebø, Inger Sørensen, Elisabeth Søyland.
Meld deg på snarest. Du er hjertelig velkommen til nyttårsfest!

Nytt alpha-kurs
Fredag 24. januar inviterer vår menighet til Alphamiddag i Misjonskirken. Middagen starter kl 19.00 og koster kr 100. Det legges opp til en festkveld med ulikt innhold. Kom selv og ta noen med deg. Vi utfordrer deg til å betale for dem som du inviterer med på middagen. Egen påmelding til Alphamiddagen enten på liste på oppslagstavla i Misjonskirken eller til menighetskontoret. Alphakurset starter torsdag 30. januar kl 19.00. Deretter hver torsdag fram til påske. Kurset koster kr 200,-
    Da er kurshefte inkludert. Alphaweekend kommer i tillegg. Velkommen til Alphakurs. Meld deg på så snart som mulig.

Søndagsskolen starter opp igjen

Det er en glede å fortelle at søndagsskolen starter opp igjen 12. januar, etter at den ble lagt ned til sommerferien. Nå har det meldt seg fire medarbeidere: Rolf Bøe, Rebecca Løvstø Gabrielsen, Trude Johansen, Merete Næss. Det blir nå søndagsskole hver søndag parallelt med gudstjenesten. Vi utfordrer til ta med barn til søndagsskolen. Det gjelder både egne og andres barn. La oss be for søndagsskolen og lederne.

Menigheten 120 år
Menigheten ble stiftet 26. mars 1883. I 2003 fyller menigheten 120 år. Det er mange år med mye velsignelse fra Herren. Vi vil markere dette med en jubileumshelg 21.-23. mars. En komité bestående av Gunnar Nøstrud, Alf Rød og Elisabeth Søyland arbeider med dette. Komitéen vil gjerne låne gamle bilder etc. i den forbindelse.
Vi kommer tilbake med nærmere program senere. Merk deg datoen.

Foundation and the Midwest singers
besøker Misjonskirken 1. og 2. februar. Dette vil bli en to flotte musikalske opplevelser. Det er dyktige musikere og sangere som vil besøke oss. På lørdag kveld med sikte på ungdom og på søndagen i en spesiell gospelgudstjeneste. Nærmere omtale senere.

Årsmøtet
Menighetens årsmøte finner sted søndag 2. februar kl 17.00.

Menighetsmøte
Torsdag 21. november var det innkalt til menighetsmøte. Det var ca 25 tilstede. Særlig gledelig var det at mange unge var til stede. Men hvor var de andre? Menighetsmøte er en viktig del av menighetens struktur. Vi snakker om menighetsdemokrati, der hver enkelt har medbestemmelses rett. Men skal det fungere må styre og menighet ha en felles arena – menighetsmøtet til å utveksle synspunkter. Ikke minst for styret er menighetsmøtet en viktig arena for å kommunisere mål for virksomheten.
    På menighetsmøtet ble det samtalt om handlingsplan for 2003. Det kom flere nyttige innspill. Kassereren hadde en oversikt og en redegjørelse for muligheten for å kunne gi skattefritt til menighetsarbeidet i kommende år. Menighetsmøtet var både byggende og inspirerende, der mange flere burde vært med.


Formann Terje hilser

Nok et år går mot slutten, og vi har fått lov til å legge enda et år bak oss med gleder og sorger, skuffelser og overraskelser. Vi er ikke annerledes enn andre i så måte, Men vi har også fått et år sammen med vår Herre Jesus Kristus i troens, håpets og kjærlighetens tegn.
    Til deg som leser dette og som ennå ikke har tatt imot Jesus som din personlige frelser, og som Guds sønn, vil jeg be deg finne fram Bibelen og lese Johannes evangelium 3, 16.
    I en kjent sang heter det: «Du vet vel om at du er verdifull.» Det er sant, og la ikke noen eller noe, få deg til å tro noe annet. I Guds øyne er du uendelig verdifull, du er en juvel. Likevel er det mitt og ditt ansvar å klarlegge vårt forhold til Jesus Kristus. Han trenger seg ikke på.
    Vi er inne i «ventetiden» med alt det innebærer. En ventetid vi kristne ser fram til med stor glede. Markering av dagen det lille barnet ble født i Betlehem. Ikke la det viktigste drukne i støyen fra alt det andre som sloss om vår tid og oppmerksomhet.
Jeg vil gjerne takke deg for all omsorg, varme, oppmerksomhet og ikke minst den forbønn som Inger Lise, Alexander og jeg har vært gjenstand for.
    Jeg vil også takke for det du gjør for menigheten og dermed for Kristus, enten det du gjør er synlig eller mer i det skjulte.
    Neste år er vår kjære menighet 120 år. Det skal markes på forskjellig vis.
Jeg vil ønske deg og dine en tid full av omsorg, varme og kjærlighet for hverandre. Måtte Guds rike velsignelse komme over deg og ditt hus.
Terje Olafsen


Hilsener
Kjære dere alle, jeg vil ønske dere en velsignet julehøytid og alt godt for året som kommer. Jeg tenker på dere og ber for dere hver dag. Hilser dere med Ef. 2,8-10: For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose seg. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå inn i dem.
Kitty Jørgensen, Kristiansand

Vi ønsker dere en velsignet julehøytid og et nytt år med fred og framgang for Guds rike.
    Takk for samarbeide, støtte og forbønn i året som er gått.
Bjørg og Thore Tellefsen Mette og Øyvind Toeneiet


Forventning og nedtelling
av pastor Thore Tellefsen

Adventstiden er en tid preget av forventing. Og som kristne lever vi i en dobbel forventning. Vi driver med nedtelling til den store festen, feiringen av vår Frelsers fødselsdag. Alle våre forberedelser har den store dagen som mål. Vi steller og styrer, baker og vasker, pynter, ordner og handler gaver til de vi er glade i. Det hører med til forberedelsene.
    Plutselig er dagen der og festen i gang. Vi gleder oss sammen og feirer barnet i krybben i Betlehem. Vi synger og jubler for vår Frelser og tilber ham.
Dette gjentar vi år etter år. Hva vi gjør og hvordan vi gjør det styrer tradisjonen. Barnas nedtelling til julaften hører sammen med forventningen.
    Tiden for den største av alle fester nærmer seg. Hvilken fest er det? Festen i himmelen. Den dagen da Jesus Kristus samler hele sin familie, alle Guds barn til fest. Han fortalte disiplene, før han dro, at han skulle gjøre ferdig forberedelsene før han kommer tilbake. Det er stor aktivitet i himmelen for å gjøre i stand til denne festen. Der blir ikke spart på noen ting. Englene jobber utrettelig.
    Nedtellingen er i gang, selv om ingen vet dag eller time for når han kommer. Men vi vet at han kommer. Det har han sagt.
    Også til den festen er det viktig å gjøre forberedelse. Det er helt avgjørende for oss mennesker å forberede oss til den festen. Uten forberedelser risikerer vi å bli stående utenfor og ikke få delta i festen. Og disse forberedelsene handler ikke om innkjøp, ei heller om mat og klær. Det handler om å leve i troen på Jesus og å bekjenne hans navn. Det handler om dele ut innbydelser til andre. For Herren Jesus vil ha så mange som mulig med til festen. De som var forberedt gikk med ham inn til festen, heter det i en av Bibelens lignelser.
    La oss forberede oss samtidig som vi følger nedtellingen, ikke til katastrofer, men til festen i himmelen. Tenk når jeg min frelser skuer og hans åsyn møter mitt, når med jubel jeg får se ham, som for all min synd har lidt. Tenk hvilken dag det skal bli. Tenk hvilken jubel. Gå ham i møte med stor forventning.

DesemberprogrammetSøndag 1. desember
kl 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Thore Tellefsen. Lovsangsgruppa. Medlemsopptagelse. Dåp.
Kl 19.00: Bønn. Forbønn for Alpha.

Lørdag 7. desember

kl 11.00: Formiddagstreff/kafeteria.

Søndag 8. desember
kl 11.00: Gudstjeneste. Øyvind Toeneiet. Sang: Kor Z fra Verningen. Barnevelsignelse.

Lørdag 14. desember
kl 16.30: Andakt på Furuheim

Søndag 15. desember
kl 17.00: Sang i advent. Dag Flermoen trompet. Lovsangsgruppa. Carina N. Isaksen, Mette Toeneiet m.fl. Andakt v/Thore Tellefsen. Etterpå serves pepperkaker og gløgg.

Søndag 22. desember
kl 11.00: Gudstjeneste. Thore Tellefsen.

Julaften 24. desember
kl 16.00: Familiegudstjeneste. Taler: Øyvind Toeneiet. Trompetsolo. Sang av barn. Solosang.

1. juledag 25. desember
kl 11.00: Høytidsgudstjeneste. Øyvind Toeneiet taler. Solosang: Liv Kristin Alsaker.

Søndag 29. desember
kl 17.00: Juletrefest for små og store. Andakt, sang, musikk, opplesning, juletregang, bevertning.

Tirsdag 31. desember
kl 18.30: Nyttårsfest. Påmelding!
kl 23.00: Våkenattsgudstjeneste.

Søndag 5. januar
kl 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Øyvind Toeneiet taler.