MiBaGo
MiBaGo gjorde en flott innsats på Torget lørdag 31. november. I forbindelse med tenningen av julegrana sang MiBaGo flere flotte julesanger. Sjelden har undertegnede hørt så klar og tydelig sang ved et slikt utearrangement. Det var svært mye folk på torget denne lørdag ettermiddag, og det var en glede å være tilhører. MiBaGo representerte Jesus Kristus og Misjonskirken på en meget fin måte. Takk skal dere ha.
    MiBaGos juleavslutning fant sted på Grøtterød grendehus onsdag 11. desember. MiBaGo, foreldre, besteforeldre fylte hele huset og det var en flott fest. Med mye sang, leker, god bevertning og utlodning. Thore Tellefsen holdt andakt.

Julefeiringen i Misjonskirken
Julaften var Misjonskirken fullsatt til familiegudstjenesten. Det gleder og inspirerer. Juledagen var noe mindre besøk, men en velsignet gudstjeneste.
Juletrefesten var den 29., og salen var fylt med barn og voksne. Det var gang rundt treet, solosang og leker, Sverre Henriksen holdt andakt og tryllet. Og barna fikk sin godtepose til slutt.
    Nyttårsfesten hadde 80 deltagere i alderen 3-85 år. Vi syntes dette er en flott måte å feire inngangen til et nytt år på. Vi tror alle koste seg både med koldtbord, kaffe, kaker. Ellers var det ulike aktiviteter og leker. Festen munnet ut i en våkenattsgudtjeneste, der Herren Jesus kom oss nær. Hjertelig takk til komiteen som har gjort en kjempejobb til stor glede for oss andre.


Hjemlov
Anton Odberg gikk hjem til Gud 18. desember 88 år gammel. Han ble begravd fra Undersbo kapell 27. 12. Forstanderen forrettet. Anton Odberg var gift med Andrine, Alfhild Mathisens søster. Vi lyser fred over hans minne og vil omslutte våre venner i bønn og omsorg.

Konsert med fOundation
Lørdag 1. februar kl. 20 er det duket for konsert med «fOundation» i Misjonskirken. Musikken deres har røtter i 70-tallets funkmusikk. De ønsker å spille glad funk som sprer det glade budskap. Bandet startet som et lovsangsteam i Storsalen i Oslo, nå er de opptil 9 mann! De har spilt på ca. 30 konserter, bl.a. to ganger både på Skjærgårdsgospel og dp-festivalen. Kvelden før de kommer til Larvik har de konsert i Filadelfia, Oslo. Du kan lese mer om dem på internett: www.home.no/foundation

Gospelgudstjeneste
Søndag 2. februar blir formiddagens gudstjeneste preget av gospel-bandet «The Midwest Singers». De fire unge guttene spiller en type gospel som f.eks «The Blind Boys of Alabama» og til en viss grad Aretha Franklin litt preg av gospelkvartett, men også med sterke føringer mot blues og country. Av instrumenter bruker bandet kontrabass, gitar, banjo, trommer og ikke minst Hammondorgel. Organisten har flere ganger gjestet svarte kirker i New Orleans og Chicago, og fått anledning til å spille orgel der, etterfulgt av spontant tilbud om fast organistjobb. Så nå har du sjansen til å høre hva orgelet vårt duger til!
    Dette er musikk til å bli glad av musikk som passer for alle aldre. Har du ventet på en anledning til å ta med deg naboen din til Misjonskirken? Her er den!

Tom innvendig?
Slik introduseres ALPHA- KURS-satsingen som starter med Alphamiddag fredag 24. januar. Middagen starter kl. 19.00 og koster kr 100. Det legges opp til en festkveld med ulikt innhold. Kom selv og ta noen med deg. Vi utfordrer deg til å betale for dem som du inviterer med på middagen. Egen påmelding til Alphamiddagen enten på oppslagstavla i kirken eller til menighetskontoret.
    Alphakurset starter torsdag 30. januar kl. 19.00. Deretter hver torsdag fram til påske. Kurset koster kr 200. Da er kurshefte inkludert. Alphaweekend kommer i tillegg. Velkommen til Alphakurs. Meld deg på så snart som mulig.

Søndagsskolen
Som nevnt i forrige nummer starter søndagsskolen opp igjen 12. januar. Vi utfordrer foreldre, besteforeldre og andre til ta med barn til søndagsskolen. Det gjelder både egne og andres barn. La oss be for søndagsskolen og lederne.

Ny pastor i Tønsberg
Vår nabomenighet får ny pastor fra nyttår. Søndag 12. januar blir Olaf Alsaker innsatt som pastor av distriktsforstander Sven Øverland. Olaf Alsaker er, som mange vet, gift med Liv Kristin.
    Samme dag blir deres andre barn, Ole Sivert, båret fram til velsignelse. Vi gleder oss over at misjonsmenigheten i Tønsberg får ny pastor. Og nytter anledningen til å ønske Olaf og Liv Kristin Guds velsignelse i en krevende oppgave. Samtidig som vi håper på et fruktbart samarbeide. Olaf Alsaker har de siste 7 årene vært pastor på Nesodden.

Ansgarringens julemesse
Julemessa 29. og 30. november ble også i år en god opplevelse. Til tross for skikkelig vinterføre var det mye folk, særlig på fredagen. Salg av julekaker gikk unna i en fei og en god del håndarbeider, sokker, julepynt gikk unna. Fellesskapet og samtalene rundt kafebordene har også stor betydning. Totalt kom det inn mer enn 45.000 kr på messa.
Ansgarringen hadde førjulsfest onsdag 18. desember, samtidig som det var en «takk for innsatsen»-fest.
    Ansgarringen vil gjennom Menighetsbladet takke hver enkelt som har støttet messa enten med håndarbeider, bakevarer, gevinster eller kjøpt lodd. Hjertelig takk! Ansgarringen starter nytt semester 22. januar med årsmøte.

Bilder ønskes!
Gunnar Nøstrud, Alf Rød og Elisabeth Søyland arbeider i 120 års-komitéen og vil gjerne låne gamle bilder etc. Bruk gjerne «idé-kassa» i gangen. Husk å skrive ditt navn bakpå så får du dem i retur etter bruk.

Årsmøtet
Menighetens årsmøte finner sted søndag 2. februar kl 17.00.
Det er viktig at så mange som overhode mulig av menighetens medlemmer møter fram. Årsmøtet er menighetens øverste besluttede organ, derfor bør du være med. Her velges lederskapet, planer og kurs for kommende år stikkes ut. Her vedtas budsjett. Velkommen til en fin samling om Guds rike. Årsmøtet innledes med andakt og nattverdfeiring.

Formiddagstreff
18. mars 1978 ble formiddagstreffet startet. Oscar Olaussen, Camilla Fjelberg og Edle Mathisen ble utfordret av menighetens ledelse til å starte opp. Det skulle bare være to treff hvert halvår, men det ble så populært at det allerede første året var holdt 4 treff på våren og 7 på høsten. Senere ble det formiddagstreff annen hver uke. De siste to år har det vært tredje hver lørdag. Atskillig smørbrød har vært smurt og utallige kaker bakt, i tillegg til utallige vaffelhjerter. Mange ulike medhjelpere har stilt opp.
    Fortsatt er treffet populært, og oppmøtet er mellom 30- 50 personer hver gang. Mange setter stor pris på denne samlingen lørdag formiddag. Det er mange som etterlyser treffet når det går for lang tid mellom samlingene.
Imidlertid er det en del av vertskapet som i dag har kommet langt over pensjonsalderen.
    I kjøkkengjengen er de fleste over 80 år og disse har tydelig signalisert at de trenger avløsning. Dersom vi ikke får nye medarbeidere vil dette tilbudet stoppe opp til sorg for mange.
    Formiddagstreffet er 25 år i år. Det har gitt mye velsignelse og glede til mange. Vi tror fortsatt dette treffpunktet har livets rett.
Vi lar derfor utfordringen gå ut: Kan du tenke deg til å være en del av kjøkkengjengen og gi en lørdag hver tredje uke eller en lørdag hver sjette uke, vil det være mulig å kjøre videre med dette.
    Gi tilbakemelding til valgkomiteen v/Einar Engvoldsen om du er villig.

Nåde rikt, ikke nådeløst
av pastor Thore Tellefsen

Nådeløst ! Det var en av mange reaksjoner på den såkalte Tønne-saken, som har opptok hele nasjonen like før jul. Media har råkjørt ennå engang og satt mennesker i gapestokken. Det gjentar seg stadig. Stakkars den som blir utsatt for slikt. Med media i spissen synes vårt samfunn å bli mer og mer nådeløst. Samtidig har vi, i den senere tid sett, at mennesker som har vært siktet for alvorlige forbrytelser har vært uskyldige. Derfor bør vi trå varsomt, selv om ting ser ganske innlysende ut.
Vi skal på ingen måte forsvare urett. Den skal selvsagt straffes. Men synderen må få mulighet til å gjøre opp for seg, få tilgivelse og kunne reise seg igjen.
Inn i denne nådeløse verden lyder evangeliet:
    «Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet. Av hans fylde har vi alle fått. Nåde over nåde.»
    Jesus Kristus kom for å gi oss ufortjent godhet og kjærlighet. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Men Gud vil gjennom Jesus Kristus vise verden sin nåde.
Hva du enn har gjort av feilgrep, så finnes det tilgivelse og oppreisning. Her finnes bunnløs nåde for den største synder. Jeg vil be deg om å ta imot denne nåden og leve i den daglig. Dette er det sanne livselement for enhver kristen.
    Samtidig vil jeg utfordre deg til å vise andre mennesker nåde. Da handler det om å være raus og eie et tilgivelig sinn. Det handler om å gi dem nye sjanser. Kanskje det i kjølvannet av både vårt og menighetens liv, ligger mennesker som ble feilbehandlet. Noen som kjenner seg uthengt og fordømt. Mon tro om de ikke trenger en bønn om tilgivelse fra oss.
    Dette handler igjen om det som er menighetens ønske: Å være et fellesskap der mennesker møter omsorg og varme. Et fellesskap der det er mye varme vil det være et sted med mye raushet, tilgivelse, forståelse og hjelp til å kunne reise seg.
    Et slikt fellesskap er gudvillet og et fellesskap som stadig vil vokse.JanuarprogrammetSøndag 5. januar
kl 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Øyvind Toeneiet taler.

Torsdag 9. januar
kl 19.00: Samling for Alpha-medarbeider.

Søndag 12. januar
kl 11.00: Gudstjeneste. Taler: Pastor Ulf Børge Rahm
kl 18.00: Fellesmøte i Larvik Vineyard, Elveveien. Taler: Magne Tangen

Lørdag 18. januar
kl 11.00: Formiddagstreff/kafeteria.

Søndag 19. januar
kl 11.00: Gudstjeneste. Thore Tellefsen. Sang: «Sendebud» fra Verningen.

Fredag 24. januar
kl 19.00: ALPHA-MIDDAG

Lørdag 25. januar
kl 16.30: Andakt Bøkeskogen eldresenter

Søndag 26. januar
kl 11.00: Gudstjeneste. Thore Tellefsen. Sangkoret fra Betania Misjonskirke i Skien. Kirkekaffe

Torsdag 30. januar
kl 19.00: Alpha-kurset starter.

Lørdag 1. februar
kl 20.00: Gospelkveld. «fOundation».

Søndag 2. februar
kl 11.00: Gudstjeneste. «The Midwest Singers».
kl 17.00: Menighetens årsmøte. Andakt. Nattverd. Årsmøtesaker, regnskap, budsjett, årsmeldinger. Bevertning.