Ungene koste seg med boller og saft.


Søndagsskolen startet opp igjen

søndag 19.januar, etter at den ble lagt ned til sommerferien. Første søndagen var det ni barn til stede. Rolf Bøe, Rebecca Løvstø Gabrielsen, Trude Johansen, Merete Næss ønsket velkommen. De trenger din støtte og oppmuntring. Det blir nå søndagsskole hver søndag parallelt med gudstjenesten. Det jobbes med et nytt opplegg som vi tror blir spennende og engasjerende. Vi utfordrer foreldre, besteforeldre og andre til ta med barn til søndagsskolen. Det gjelder både egne og andres barn. La oss be for søndagsskolen og lederne.

Personalia
Heidi Nøstrud Rollefsen, datter til Inger og Helge Nøstrud, døde brått 21. januar: Våre tanker og bønner omslutter familien i sorg og savn.

Økonomien
Kassereren forteller at inntektene til menigheten i desember ble på kr 75.000, herav julegave på kr 23.760. Budsjettet er på kr 50.000. Vi er meget takknemlige for den flotte avslutningen av fjoråret. Gud velsigne hver glad giver!

Fast givertjeneste
Ved medlemsopptagelse nylig ble vi minnet om hva som forventes av våre medlemmer. Det handler om å dele velsignelser og ansvar. Et av våre felles ansvarsområder er økonomien.
    Det er ingen medlemskontingent, ei heller tiende- plikt i Misjonskirken. Alt er frivillig. Og vi tror at de fleste vil gjerne gi også. Det er en større lykke å gi enn å få. De fleste vil kjenne velsignelse av å gi. Men i blant blir givertjenesten preget av tilfeldigheter. Noen er ofte borte fra gudstjenestene og når de er der, har de kanskje ikke kontanter med seg. Menigheten har ingen kortautomat. Og hvis en ikke har system i givertjenesten er det er lett å glemme hva en har gitt i løpet av en måned, slik at det blir gitt lite.
    I en annen menighet ble medlemmene utfordret til å skrive opp hva de gav i løpet av en måned. Det ble en sjokkerende opplevelse for flere. De trodde de ga mer enn de egentlig gjorde. Da ble fast givertjeneste redningen.
    Vi vil også oppfordre til fast givertjeneste. Noen har det allerede, mens andre trenger å forta en fast overføring fra kontoen sin hver måned. Eller gjøre bruk av månedsofferkonvoluttene. Vi utfordrer hver enkelt til å gjennomtenke sin givertjeneste på nytt. Kanskje trengs en justering?
    For menighetens del er det et å ønske flere faste givere. Kasserens oversikt viser at det svinger for mye, slik at menigheten har problem med likviditeten i perioder.
De fleste av oss mottar en mengde spørsmål om støtte både fra andre kristne og humanitære organisasjoner. Vi kan ikke støtte alt, men det er viktig at vi som har forpliktet oss i menigheten og i Det Norske Misjonsforbundet prioriterer dette.
Takk for at du vil stå med oss. Gud velsigner hver glad giver!

Medlemsskap
Det vil bli medlemsopptagelse i nær framtid. Interesserte bes melde seg til pastor eller ungdomsarbeider.

NMU-dagen
Blir feiret i år søndag 16. februar. Hva er NMU-dagen? En dag der vi setter arbeidet blant barn og unge i fokus både lokalt og sentralt.
    NMU er fellesskap som består av 125 lokallag ulike steder i landet. Det er barnegrupper, søndagsskoler, speidere, tenåringsgrupper, ungdom. Til sammen har NMU 4350 medlemmer. Medlemstallet har steget med 5 % siste år.
    NMU har valgt å fokusere på tre områder ledertrening, ledertrening og evangelisering. Nmu er samtidig et serviceorgan for menigheter og nevnte grupper, der en kan hente hjelp og ideer til det lokale arbeide.
    Dette arbeide i likhet med alt annet koster penger. Derfor vil vi støtte dette arbeidet. NMU-arbeidet er særdeles viktig i dagens samfunn. Vi ønsker å prege den unge generasjonen med evangeliet.
    NMU-dagen i Larvik blir markert med en familiegudstjeneste søndag 16. februar. MiBaGo, lovsangsgruppa og speiderne samt søndagsskolen vil delta.
    Menigheten vil samle inn en gave til NMU den dagen. Samtidig vil fokusere på NMUs satsing i Colombia, derfor blir en utlodning til dette formålet under kirkekaffen den dagen.

Solveig Paulsen
har vært på NMU teamet i Colombia i to år og som i høst var tilrettelegger for det nye teamet, som dro ut. Hun vil være med oss NMU- dagen. Solveig vil fokusere på misjonsarbeidet i Colombia verbalt og ved bilder. Kom og bli inspirert!

Ungdomstur til Lifjell
10.-12. januar dro 18 forventningsfulle ungdommer fra ungdomsklubben Signal i Misjonskirken med kurs for Lifjell. Der ble det er flott weekend i fellesskap med 30 unge fra Metodistkirken, 4 fra Frikirken i Brunlanes og 2 fra misjonsmenigheten i Tønsberg.
    Det ble en fartsfylt helg med ski, aking, møter, film og god mat. Møtene var utrolig bra. Lovsangsbandet gjorde at det ble sving på lovsangen. Øyvind Toeneiet talte inspirert , om å leve nær Jesus i felleskap og bønn, slik at det tok skikkelig tak i de unge. En ung mann bekjente at han ville ta imot Jesus som sin frelser. Det var flott å oppleve fellesskap med unge fra andre menigheter.
    Det er tydelig at turer betyr et ekstra løfte i ungdomsarbeidet. Det skaper samhold, knytter de unge mer sammen og skaper forventninger for arbeidet framover.

Søttenmøte
Hva er det for noe? Ikke misforstå det handler ikke om å sutre. Snarere tvert i mot. Det skal være en storsamling der hele menigheten unge og eldre kommer sammen for dele livet med Jesus Kristus.
    Samtidig ønsker vi at det skal være en god og trygg ramme, slik at vi kan invitere våre venner med oss. Lovsangsgruppa vil lede sang og musikken. Vi har med andre sangkrefter og hver gang blir dagens gjest invitert.
    Søndagsskole blir det også under samlingen og avslutningsvis blir det kirkekaffe. Det er planlagt tre slike samlinger i vår og den søndagen disse finner sted blir det ikke ordinær gudstjeneste på formiddagen.
    Første samling finner sted søndag 9. februar med besøk av blant annet Michael Miziox fra Kongo. Kom og vær fra første samling. Ta gjerne noen av dine venner med deg!!!

Bli med på jubileumsfeiring
Larvik Misjonsmenighet 120 år. Menigheten ble stiftet 26. mars 1883. Dette vil vi markere med en jubileumshelg 21.-23. mars under mottoet: «Rotfestet og framtidsrettet.» Programmet blir som følger:
    Fredag 21. mars kl 20.00: Ungdomsklubben Signal 120 års jubel.
    Lørdag 22. mars kl 18.00 : Jubileumsfest. Festtale v/ misjonsforstander Sveinung Lorentsen. Bildekavalkade. Musikk-koret synger. Prolog. Lovsangsdans. Lovsangbandet.
Gryterett med tilbehør, kaffe og bløtkake. Jubileumsoffer. Påmelding!
    Søndag 23. mars kl 11.00: Jubileumsgudstjeneste. Taler: Distriktsforstander Sven Øverland. Sang av Mette Toeneiet og MiBaGo. Speiderne og lovsangsgruppa deltar. Kirkekaffe.
    Søndag 23. mars kl 19.00: Konsert med Rev John Bluesband m/Jon Ultvedt.

På PMF-samling
Det Norske Misjonsforbund predikant og misjonærforening holder samling på Vegårtun 10.-13. februar. Begge våre ansatte deltar. Samlingen har som tema: «Livet i ledelse!» Ommund Rolfsen fra Naturlig kirkevekst og Runar Eldebo fra Sverige vil undervise.Inspirerende gudstjenester
av pastor Thore Tellefsen

Det er et ønske som alle har. Men ikke alltid oppleves det slik. Noen synes til og med at gudstjenesten er kjedelig og lite relevant.
    Da kan det være nødvendig å stille spørsmålet: «Hva skal en gudstjeneste inspirere til?»
    Kanskje svaret er så enkelt som. Det skal inspirere oss til å leve. Leve med Gud og hverandre.
    Gudstjeneste handler om å møte Den Hellige Gud i ordet, bønnen, lovsangen og fellesskapet. Det handler om et gudsnærvær, atmosfære som bare Den Hellige Ånd kan skape.
    Men samtidig bruker Den Hellige Ånd mennesker. Både taler, sangere, musikere, forbedere og gudstjenesteledere stiller seg fram som redskaper for Gud. Deres personlighet og vesen vil selvsagt avspeiles i hva de sier og hvordan de legger opp gudstjenesten. Men ønsket er at Gud gjennom det hele skal få berøre forsamlingen. Samtidig tror vi det er viktig at hver gudstjeneste deltager har samme holdning. Stiller seg til Guds disposisjon ved at en deltar i sangen og bønnen samtidig som en åpner for Herrens ord. Derfor blir gudstjenesten også et møte med mennesker.
    Gudstjenesten skal være et fellesskap der hele menigheten skal kunne være sammen på tvers av generasjonene. Det kan være vanskelig å finne en form som tiltaler alle. Derfor må vi være litt rause med hverandre. Kanskje noen nye former og nye sanger vil gjøre gudstjenesten mer tilgjengelig for den unge generasjonen. Vi vil gjøre gudstjenesten til et sted der også gjester og fremmede vil kjenne seg hjemme.
Vi tror gudstjenesten er en kraftkilde, som gir livsmot i hverdagen. Vi trenger det i en tøff verden. La oss derfor prioritere gudstjenesten. Gjør det til en god vane og være til stede. Du trenger å være tilstede for egen del og for de andres del.
    Ofte har det sunget i vårt indre ved avslutningen: «Herren er på dette sted.» Derfor bør du komme til gudstjeneste. Så får vi sammen be om at gudstjenesten blir til inspirasjon for vårt hverdagsliv med Gud og hverandre.

Februarprogrammet

Lørdag 1. februar
kl 20.00: KONSERT. fOundation. Andakt v/Toeneiet.

Søndag 2. februar
kl 11.00: Gudstjeneste. Søndagsskole. The Midwestsingers. Thore Tellefsen.
kl 17.00: Menighetens årsmøte. Andakt. Nattverd. Månedsoffer. Årsmøtesaker, regnskap, budsjett, årsmeldinger. Bevertning. Barneparkering.

Torsdag 6. februar
kl 19.00: Alpha-kurs.

Lørdag 8. februar
kl 11.00: Formiddagstreff/kafeteria.

Søndag 9. februar
kl 17.00: SØTTENMØTE. Sang: Michael fra Kongo. Thore Tellefsen taler. Lovsangsgruppa. Kveldens gjest. Søndagsskole. Kveldskaffe.

Torsdag 13. februar
kl 19.00: Alphakurs.

Søndag 16. februar
kl 11.00: NMU-Gudstjeneste. Taler: Solveig Paulsen. Fokus på Colombia. MiBaGo synger. Innslag fra speiderne. Lovsangsgruppa. Kirkekaffe. Utlodning til inntekt for Colombia.

Lørdag 22. februar
kl 16.30: Andakt Furuheim.

Søndag 23. februar
kl 11.00: Gudstjeneste. Søndagsskole. Thore Tellefsen.
Kl 19.00: Bønn.

Torsdag 27. februar
kl 19.00: Alphakurs.

Søndag 2. mars
kl 11.00: Gudstjeneste. Søndagsskole. Nattverd. Månedsoffer. Øyvind Toeneiet.