Årets konfirmasjonssøndag
Søndag 27. april var det konfirmasjon i Misjonskirken. De tre konfirmantene var (f.v.) Camilla Klipper Bruun, Helene Blandkjenn Engvoldsen og Renate Magnussen. Deres «læremester» Øyvind Toeneiet holdt dagens tale og jentene hadde danseopptrinn.

Personalia
Rolf Yngvar Bøe fyller 50 år lørdag 3. mai.
Alfhild Mathisen fyller 80 år mandag 19. mai.
Gro Bigseth fyller 60 år torsdag 22. mai.
Samme dag fyller Marit Frantzen 65 år.
Hildur Salminen fyller 85 år søndag 25. mai, mens
Elsa Dahl fyller 85 år tirsdag 3. juni. Vi gratulerer våre medlemmer med åremålsdagene og ønsker Guds velsignelse over liv og tjeneste.

Dugnadsuke
En ny dugnadsuke blir 5.-10. mai, dvs uke 19. Det ble gjort mye fint arbeid sist gang. Nå er det utvendig som teller.
    I tillegg skal vi skifte gulvet i kjeller inngangen, der det har blitt vannskade. Misjonskirken er vårt åndelig hjem og sammen må vi sørge for å holde det like bra som vårt eget hjem. Derfor regner vi med stor oppslutning.

Menighetsmøte
er satt til torsdag 8. mai. Flg. saker blir tatt opp: Nmu-landsmøte 11.- 14. september. Referat fra DNM-sør sitt årsmøte. Andaktstelefonen nedleggelse eller videre drift? Loppemarked. Økonomi og skattefrie gaver. Alphakurs-evaluering og framtidig satsing. Frukt pause. Vi utfordrer deg til å komme på menighetsmøtet og gi dine synspunkter.

17. mai-fest
Det er planlagt nasjonalfest 17. mai i år også. Festtaler er Øyvind Riise Jensen. Øvrig program kommer vi tilbake til. Du er velkommen!

Lopper
Vi skal ha loppemarked i slutten av oktober. I den forbindelser trenger vi lopper. Har du noe som vi kan bruke ta kontakt med Berit Schou-Hanssen på tlf. 33 18 16 17 og avtal henting. På forhånd takk!
MiBaGo-konsert
MiBaGo hadde konsert på Sky skole lørdag 5. april. Det var både godt og festlig å se og høre disse barna. En flott konsert. Ca. 50 voksne var tilstede og det er flott å se hvordan foreldre og familien til barna slutter opp. Vi gleder oss til neste opptreden. Det er i år 25 år siden MiBaGo ble startet. Vi tror det blir en form for feiring til høsten. Noe vi vil komme tilbake til. Så følg med.

Påskesamling på Skautvedt
Begge NMU-Sør sine påske arrangement ble avlyst pga. for liten deltagelse. Det var trist for de som gjerne ville på leir. Men vår ungdomsarbeider visste råd og ordnet en kriseløsning. Han tok med seg våre ungdommer til Skautvedt og laget en mini-leir der fra skjærtorsdag til 1. påskedag. Stein Bjørkholt, som skulle vært taler på den avlyste påskefestivalen, ble med som taler. Han talte inspirerende til de unge om Guds rike nåde. Guds ånd virket sterkt under hele leiren, slik at flere av de unge ble berørt av Jesus Kristus. Noen fikk et nytt møte med Herren Jesus og fikk nytt mot. Ikke alle var med hele tiden, antallet varierte mellom 15- 25 var med. De vi har snakket med var meget godt fornøyd med dette opplegget. Noen benyttet endog sjansen til et bad i Farris. Det eneste klage vi har hørt er teleløsningen som gjorde veien nesten uframkommelig. Vi vil gjerne berømme initiativet til vår ungdomsarbeider. Dette er disippeltrening i praksis.


Fra korsvandringen langfredag.


Vi møter soloppgangen påskedagsmorgen ved Minnehallen.


Hvordan feiret du påske?
Vi har stilt dette spørsmålet til noen av våre medlemmer.
Bjørg og Oddvar Johnsen har hatt en flott hjemmepåske. Palmehelgen hadde de besøk av barn og barnebarn. Det betydde turer til stranda med boller, mat og kaffe, plukking av steiner i fjæra. De deltok både på påskefesten og oppstandelsesgudstjenesten i Misjonskirken og fikk med seg felles gudstjenesten i Metodistkirken langfredag. Ellers ble det turer på kyststien i det strålende været.
    Hilde og Toralf Øyslebø tilbrakte første del av påske på Kleivset på Sørlandet. Der det ble mange fine turer i skog og mark og fisking i vannet. Skjærtorsdag var de med på å stelle til fest i Misjonskirken. Hjemme var det rolige dager i hagen. Hilde måtte en tur på legevakta påskeaften, men stilte likevel på gudstjenesten påskedag. Vi savnet sangen «Påskemorgen slukker sorgen» påskedag ellers var det en fin gudstjeneste.
    Torhild Fjellheim og Morten Dahl tilbrakte hele påsken på Mortens hytte på Dagali. Det var flott skiføre, nylig sol og det ble mye skigåing og soling. Noe ansiktene bar tydelig preg av. Vi fikk også med oss en kveldsgudstjenste i Dagali kapell skjærtorsdag, forteller de. Der var det stemningsfullt og flott. Der var det godt med folk, en blanding av turister og bygdefolk.
    Værmessig har det vært et flott påske og påskebudskapet sitter: «Jesus lever!»

NMU-landsmøte i Larvik
Torsdag 11.- søndag 14. september arrangerer NMU sitt landsmøte i Larvik med Larvik Misjonsmenighet som teknisk arrangør. Dette har menigheten sagt ja til for et halvår siden.
I     disse dagene vil 75- 150 representanter fra vår ungdomsorganisasjon møtes til inspirasjon og drøftelser. Torsdag ettermiddag og fredag formiddag blir det leder nettverk, ca 30 personer. Fra fredag ettermiddag blir det årsmøte med innlagt inspirasjon.
    Thor Heyerdahl videregående skole er leiet for anledningen til overnatting, bespisning og forhandlinger. Møter og gudstjenester blir i Misjonskirken, der det også vil være bespisning og kafeteria.
    Dette er en stor oppgave for vår menighet, derfor trenger vi hjelp av mange ulike personer. Vi trenger hjelp til servering og tilrettelegging, nattevakter på skolen, tekniker og ulike medarbeidere. Det vår ungdomsarbeider som står i spissen for dette arrangementet. Men som menighet må vi løfte i flokk.
    Du som leser dette er herved utfordret til å ta del i gjennomføringen av dette arrangement. Si fra til ungdomsarbeideren hva du kan hjelpe til med. All hjelp er nødvendig og kjærkommen.
    Vi tror at disse dagene vil bety mye for de som kommer og for oss som menighet i Larvik. 120 åringen er fortsatt vital. La oss ta et tak sammen.

Stevne i Horten
Vestfold-menighetene i Misjonsforbundet har felles samling i Horten Kristi Himmelfartsdag, 29. mai. Det blir gudstjeneste etterfulgt av kirkekaffe. Taler og nærmere detaljer vil komme senere. Vi håper at flere fra Larvik vil dra dit og være en del av fellesskapet.

Økonomien
Mars: Vi har i skrivende stund ingen oversikt over innkomne kollekter og gaver, men som tidligere nevnt kom det inn store gaver på jubileums helgen. Likviditeten er god. Vi takker enhver giver for gavene. Vi understreker fortsatt betydning i fast givertjeneste og nå kommer ennå en grunn for dette: Skattefri gaver til menigheten. Som tidligere nevnt i menighetsbladet blir det igangsatt en slik ordning i menigheten vår. Orientering blir gitt på menighetsmøtet.


Tanker om menigheten (del 2)
av ungdomsarbeider Øyvind Toeneiet

Forts. fra neste nr.

For oss i Larvik Misjonsmenighet synes jeg det er viktig å spørre Gud: hva er det du har for meg? Hva er min plass i menigheten? Hvilke tjenestegaver og nådegaver har du gitt meg?
Det neste er hvorfor har Gud plassert oss i Larvik? Hvem er det du Gud ønsker å nå gjennom oss? Ikke minst hva Gud ønsker å si oss!
Har vi fokus på disse tingene så vil det begynne å skje saker og ting rundt oss, i oss og blant oss.
Til slutt kunne jeg tenke meg å være litt konkret når det gjelder vår menighet. Det jeg ser er at det har blitt bedre gudstjenester, spesielt etter nyttår. Vi har erfart at gudstjenestene er blitt mer inspirerende.
Dette skylles at vi har hatt en del besøk, vi har lagt mer vekt på musikk. Musikken er mer variert, slik at det skal være noe for en hver smak. Det har vært mer målrettet forkynnelse og vi har prøvd og være kreative.
Jeg ser også at gudstjeneste som er rettet mot unge familier med barn gir god frukt! Men vi kan bli enda bedre på inspirerende gudstjenester!
Bønneaktiviteten i menigheten er økende. Uten bønn skjer det ingenting i Guds rike. Dette er det flere i menigheten som har sett og derfor satt i gang et bønnemøte en søndag i måneden utenom torsdagsbønnen. Vi har det siste året sett flere komme til tro på Jesus, noe jeg mener er et resultat av målrettet bønn!
Det som har vært en mangel i mange menigheter er ledertrening. Det er vel bare speideren som har sett dette som en viktig nødvendighet og gjort noe med det. Det med å lede andre er viktig uansett hva din oppgave er. Vi har alt for ofte sett at når noen slutter i en oppgave så er det ingen til å ta over. Vi burde kanskje tenke at vi skal «produsere oss selv» gjennom andre som har de samme gaver og tjenester. Det vil også lette jobben vår!
Jeg vil til slutt nevne livsnære grupper som er alfa og omega når det gjelder å bevare nyfrelste. Disse gruppene er også viktige for oss som har vært frelst en stund. Det er her man blir kjent med hverandre, man utvikler nådegaver og tjenestegaver. Disse gruppene må være åpne for alle, dette bør være et prinsipp. Mange opplever det lettere og ta med venner til en slik gruppe enn til et møte.
Skal vi lykkes er det helt nødvendig at vi har kjærlighet til Gud og hverandre. Denne kjærligheten får vi ved å ta imot den nåde som vi har fått gjennom Jesus Kristus, Rom. 3:24.Mai-programmet

Søndag 4. mai
kl 11.00 Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Øyvind Toeneiet. Søndagsskole.
kl 19.00 Bønn.

Torsdag 8. mai
kl 19.00: MENIGHETSMØTE. Se omtale av saker.

Lørdag 10. mai
kl 11.00: Formiddagstreff/kafeteria.

Søndag 11. mai
kl 18.00 Syttenmøte. Thore Tellefsen. Sang: Lovsangsgruppa/Kaare Bordøy. Kveldskaffe. S.skole.

Lørdag 17. mai
kl 19.00: Nasjonalfest. Festtaler: Ordfører Øyvind Riise Jensen.

Søndag 18. mai
kl 11.00: Gudstjeneste. Thore Tellefsen. Sang: Marianne Gärtner.

Lørdag 24. mai
kl 16.30: Andakt på Bøkeskogen eldresenter.

Søndag 25. mai
kl 11.00: Gudstjeneste. Thore Tellefsen.

Kristi Himmelfartsdag, torsdag 29. mai
kl 11.00: Stevne i Misjonskirken i Horten. Kirkekaffe.

Lørdag 31. mai
kl 11.00: Formiddagstreff/ kafeteria.

Søndag 1. juni
kl 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Thore Tellefsen.
kl 19.00: Bønn.

Pinsedag, søndag 8. juni
kl 11.00: Pinsegudstjeneste. Tale: Thore Tellefsen.

2. pinsedag, mandag 9. juni
kl 11.00: Felles gudstjeneste i Bøkeskogen. Hvis regn i Larvik kirke.