Panfløytevirituos
Andrej Baltaga besøkte Misjonskirken søndag 1. juni. Han spilte panfløyte, så det varmet langt ned i hjerte røttene. Vi følte oss nesten hensatt til den kommende verden. Han fikk da også stormende applaus fra en tallrik forsamling. Vi er takknemlige for dette besøket, som var det siste i en fjorten dagers turne. Flott var det også å høre Andrejs fine vitnesbyrd og merke både hans spilleglede og hans tydelige vilje til å sende Gud æren for musikken.

Dødsfall
Einar Schau Holst,
ektefellen til Gudrun Nilsen, døde i troen på Jesus Kristus, onsdag 21. mai, etter en tids sykdom. Han ble bisatt fra Undersbo kapell tirsdag 27. mai. Thore Tellefsen talte og forrettet. Ved båren kom det inn kr 5.100 til Misjonskirken. Vi takker hjertelig for gaven og lyser fred over Einar Schau Holst sitt minne.

Personalia
Sjur Christiansen fyller 50 år, 2. august.
Sven Skogshagen fyller 60 år, 21. juli.
Klara Bergmann fyller 80 år, 27. juni.
Øyvind Larssen fyller 90 år, 27. juli.
Vi gratulerer med åremålsdagene og ønsker jubilantene Guds velsignelse.

Vielse
Torunn Larsen og Sigmund Nøstrud skal vies i Misjonskirken lørdag 21.juni.
Vi gleder oss sammen med dem og ønsker Guds velsignelse over deres ekteskap og nye hjem.

Takk for innsats
Huskomitéen vil gjennom menighetsbladet få takke for innsatsen under dugnads uka. Det gamle belegget i kjelleretasjen ble revet av og nye gulvplater og nytt rør opplegg lagt. Slik at det ble klargjort til det nye belegget. I skrivende stund er belegget nesten ferdig lagt.
   Forstanderboligen ble beiset i løpet av noen dager. Det som gjenstår nå er beising av vinduene i forstanderboligen og Misjonskirken. Takk til dere som gjorde en innsats.

Konfirmasjon 2004
Det er tid for å bestemme seg for konfirmasjon neste år. Det ville være fint om vi allerede før sommerferien har en oversikt over hvor mange som ønsker å følge vårt konfirmant opplegg. Dersom du har noen i familien eller andre kjente, be dem ta kontakt med oss for nærmere opplysninger.

Pinseweekend på Skautvedt
Ungdomsklubben Signal med ungdomsarbeideren i spissen arrangerer pinsefestival på Skautvedt fra fredag 6. juni til andre pinsedag. Også ungdom fra Tønsberg blir med.
Ungdommen selv sammen Øyvind Toeneiet vil sørge for taler og undervisning. Vi ber om at Herren Jesus vil fylle våre unge med Den Hellige Ånd.

Exit Colombia
Hva er det? Misjonssamling der vi tar farvel med Oriana og Jon Arne Hoppestad, som i juli drar til Colombia.
   Menigheten har vedtatt å støtte dem både økonomisk og med forbønn, mens de er i Colombia. Avskjeden med våre misjonærer kombineres med en trivelig sommerfest søndag 15. juni kl 18.00. Du kommer vel?

Samlinger på Skautvedt
St.Hansaften feires tradisjonen tro på Skautvedt.
Søndag 13. og 20.juli og 3. august blir det ettermiddagssamling på Skautvedt. Hver enkelt tar med mat og drikke. Ellers blir det andakt, sang, musikk.
   Søndag 24.august blir det Fellessamling for Vestfold krets med gudstjeneste kl 12.00. Taler Olaf Alsaker, solosang. Etterpå tennes grillen og det blir aktiviteter, leker m.m. Ca kl 16.30 : Gla’sang- stund med solister og mye allsang.
Vi gleder oss til å være sammen på vårt flotte leirsted. Vel møtt!

Liv og vekst
Misjonsforbundets sommerstevne finner sted i Grimstad i tiden 22.-27.juli. Opplegget er noe endret i forhold til tidligere år. Brosjyre er lagt ut i Misjonskirken, ellers finner du det på internett:
www.misjonsforbundet.no
   Dette er fin mulighet til å kombinere åndelig oppbyggelse og ferie. Ta gjerne med deg venner og kjente.

Ferieavvikling
Øyvind Toeneiet har ferie uke 26 og ukene 30-32.
Thore Tellefsen har ferie ukene 27-30.
Skulle ekstraordinære ting komme på, så er det mulig å nå oss på mobiltelefonen.

Loppemarked
Vi har fått meget god respons på våre annonser etter lopper. Vi har endret tidspunkt for loppemarkedet, som nå blir 29. og 30. august. Har du noe eller vet du om andre som har det, så ring Berit Schou-Hanssen på tlf 33 18 16 17. Og til selve loppemarkedet trenger vi medhjelpere. Egill Jensen vil stå i spissen for dette. Så merk deg de nye datoene og vær med oss.

Husk NMU-landsmøtet
i Larvik 11.-14. september


Nytt alphakurs
Vi tar sikte på å starte et nytt Alphakurs tirsdag 23. september. Vi håper å få mange med på kurset. Vi tror mange av medlememne vil ha godt av et alphakurs. Det vil bevisstgjøre oss på vår kristne tro. Dessuten er det en flott anledning til å be med seg venner, kollegaer og familie til et slikt kurs. Be og tenk over om det er noen du kan invitere med deg.

Økonomien
Inntekter hittil i år (pr.april) er kr 382.000. Jubileumsgave kr 73.298 og erstatning for vannsskade på kr 68.000. Likviditeten er tilfredsstillende. Med dette nr. er det vedlagt en giro. Vi takker Gud for hver giver og ønsker at dere må kjenne glede og Guds velsignelse.

Skattefri gave til menigheten
Nye regler gjør at vi i år for første gang har mulighet til å få skattefradrag for penger vi gir til frivillige organisasjoner, og Larvik Misjonsmenighet er godkjent som en slik mottaker. Beløpet som gis må til sammen i løpet av året være på minimum 500 kroner, og vi kan få skattefradrag for til sammen 6000 kroner. Det betyr at alle som betaler skatt vil få tilbake 280 kroner for hver 1000 kroner de gir til menigheten innenfor disse beløpsgrensene. Eller sagt på en annen måte: Hver enkelt av oss kan gi 1280 kroner til menigheten uten at det koster oss mer enn 1000 kroner, fordi vi får tilbake 280 kroner når skatteoppgjøret kommer. Og hvis vi benytter muligheten fullt ut kan hver av oss gi 7680 kroner uten at det koster giveren mer enn 6000 kroner.
   Vi håper at flest mulig vil benytte seg av denne muligheten, og at vi da også lar skattefradraget komme menigheten til gode. For å kunne benytte seg av ordningen må den enkelte fylle ut et registreringsskjema som leveres/sendes til menighetens kasserer. Skjemaet inneholder navn, personnummer, adresse og skattekommune. Skjemaer er lagt ut i Misjonskirken, men du kan også få skjema ved å kontakte menighetens kasserer Thor Olav «Lasse» Woll på privattelefon 33 18 69 03 eller e-post
lasse.woll@c2i.net. Ferdig utfylt skjema sendes til Lasse Woll, Rødbergsvingen 32, 3267 Larvik, eller legges i posthylla hans på Misjonskirken (til venstre i gangen utenfor handicaptoalettet). Hvis du overfører penger via bank må du være sikker på at avsenderen kommer med — ved direkte trekk fra bankkonto pr. måned kommer ikke alltid navnet fram, men hvis du betaler med vanlig utfylt bankgiro, telegiro eller nettgiro er det ikke noe problem. Hvis du er i tvil om hvordan du skal gjøre det kan du ta kontakt med kassereren. For øvrig gjelder ordningen for hele 2003, dvs. at beløp som er innbetalt tidligere i år og som kan identifiseres, kan regnes med.
    Vi er glade for denne muligheten, og oppfordrer hver enkelt til å benytte seg av ordningen.

Andaktstelefon
Blant flere viktige saker som ble tatt opp på siste menighetsmøte nevner vi blant annet Andaktstelefonens framtid. Skal vi fortsette vil det være nødvendig med betydelig investeringer i nytt utstyr. Foreløpig forsøker vi å få det gamle utstyret til å fungere. Fortsatt kan du ringe 33 18 10 00 og få en andakt som er talt inn tidligere.


Oasebevegelse
av pastor Thore Tellefsen


Overskriften indikerer kanskje at dette er informasjon om oasebevegelsen som oppsto på luthersk grunn på syttitallet. Men det er det slett ikke.
Det handler om å bevege seg mot noe som er ennå eldre og ennå friskere enn dette.
Det handler om å bevege seg til oasene som Den hellige Gud har opprettet i verdens ørken.
   Mennesket har til alle tider søkt etter å tilfreds stille sin indre lengsel. De har lyttet til sin indre stemme. Noen har blitt ført til kilden med levende vann. Andre har latt seg nøye med surrogater.
   Også i dag er det mennesker som søker til oasene. Noen drar på retreater, der stille meditasjon og kontemplasjon er et av de markerte trekk.
   Andre drar til karismatiske fornyelses stevner der det er liv og begeistring, høye tilrop, klapping og håndopprekking. Og mellom disse ytterlighetene finnes et bredt spekter av ulike tilbud. Vi mennesker er forskjellige og så er det ulike behov etter hvilken fase i livet vi er i. Noen vil kanskje trives begge steder.
   Egentlig behøver du ikke reise så langt. De finnes ganske nær deg. Hvor finner du oasene?
   I Bibelen, brodersamfunnet (les: fellesskapet), brødsbrytelsen (les: nattverden) og bønnene. Her kan vi få øse av livskildene. Her strømmer det velsignelse fra Guds hjerte. Han vil gi til hver tørstige sjel.
   I vår travelhet kan vi lett springe forbi disse kildene. Vi har ikke tid til å stanse. Vi vet så inderlig godt at dette er viktig for vårt liv, men agendaen tillater ingen stans. Vi må videre. Skynd deg, skynd deg, det finnes så mye å oppleve bak neste sving, lokkes vi med. Slik jager travelheten oss av sted.
   Unn din sjel et pustehull ved oasene. Reis gjerne bort på noe i sommer. Men glem ikke at kilden er nær deg, hvis du tar deg tid med Bibelen og bønnen.
   Det vil gi deg livsmot og livskraft.
   Glem heller ikke å fortelle hvor du finner vann. La ditt liv være en oasebevegelse i den forstand at du skynder deg med å gi videre det du har fått.
Vi håper på en god sommer. Eksperten har spådd en god og tørr sommer. Men for den som er i oasebevegelse blir det ingen åndelig tørke-sommer.
   God sommer!

Sommerprogrammet:

Søndag 1. juni
kl 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Thore Tellefsen.
kl 19.00: Bønn.

Pinsedag, søndag 8. juni
kl 11.00: Pinsegudstjeneste. Tale: Thore Tellefsen.

2. pinsedag, mandag 9. juni
kl 11.00: Felles gudstjeneste i Larvik kirke. Taler: Ulf Børge Rahm

Lørdag 14. juni
kl 11.00: Formiddagstreff/kafeteria. Formiddagstreffets 25 års jubileum markeres.

Søndag 15. juni
kl 18.00: Exit Colombia. Misjonskveld med utsending av Oriana og Jon Arne Hoppestad. Lovsangsgruppa. Innslag v/flere. Kveldskaffe.

Lørdag 21. juni
kl 14.00: Vielse.

Søndag 22. juni
kl 11.00: Gudstjeneste. Thore Tellefsen.

Mandag 23. juni
kl 18.00: St.Hansfeiring på Skautvedt. Grillene tennes, kiosk, aktiviteter, leker. Andakt: Thore Tellefsen. Sang: Kaare Bordøy. Bålet tennes kl 21.30.

Søndag 29. juni
kl 11.00: Gudstjeneste. Thore Tellefsen.

Søndag 6. juli
kl 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Toeneiet. Felles m/Metodistene.

Søndag 13. juli
kl 11.00: Fellesgudstjeneste i Metodistkirken.
kl 17.00: Samling på Skautvedt.

Søndag 20. juli
kl 11.00: Gudstjeneste. Toeneiet. Felles m/Metodistene.
kl 17.00: Samling på Skautvedt.

Søndag 27. juli
kl 11.00: Fellesgudstjeneste i Metodistkirken.

Søndag 3. august
kl 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Tellefsen. Felles m/Metodistene.
kl 17.00: Samling på Skautvedt.

Søndag 10. august
kl 11.00: Fellesgudstjeneste i Metodistkirken.

Søndag 17. august
kl 18.00: Samlingsfest. Program kommer senere.