NMU-landsmøtet
Landsmøtet holdes i Larvik 11.-14.september.
Nmu- arrangementet Experience har to ulike deler. Fra torsdag middag til fredag middag handler det om Ledernettverk. Ca 30-40 leder kommer sammen til undervisning og inspirasjon. Martin Cave og Halvor Lindal fra IMI-kirken i Stavanger blir med som talere.
   Fra fredag kveld blir det Landsmøte med forhandlinger og inspirasjons møter. Her blir Siri Iversen med. Trygve Wikstøl blir med søndag formiddag. Da vil Barnegospelkoret fra Gjerpen under ledelse av Pål Lennart Horne bli med.
Dette NMU-arrangementet vil gi mange impulser og stor velsignelse til oss som menighet. Samtidig er det en utfordring til engasjement. Det er mange ulike praktiske oppgaver som skal løses. Til det trenger vi mye hjelp. Her må vil løfte i flokk, selv om en selv er kommet over ungdomsalderen. Vi vil investere i Guds rike med tanke på kommende generasjoner.
   Om ikke annet kan du be for denne viktige samling.

Fire nye konfirmanter
Dette året vil fire tenåringer følge konfirmasjonsundervisningen. Det er Benedicte Bøe, Alexander Ekenes, Anette Lanner og Kristine Øyslebø. Vi gleder oss disse fire unge. Undervisningen starter tirsdag 4. september kl. 18. Søndag 7. september blir konfirmantene presentert for menigheten. Vi ønsker forbønn for disse ungdommene.

Jubilanter
Berit Bredal fyller 60 år 28. august.
Astrid Gärtner Nilsen fyller 60 år 3. september.
Bodil Svendsen fyller 60 år 5. september.
Torgeir Svendsen fyller 70 år 20. september.
Ester Holst Bredesen fyller 80 år 4. oktober.
   Vi gratulerer hver enkelt med åremålsdagen og ønsker jubilantene Guds velsignelse!

Vielse
Elin Schau og Sverre Strand ble viet i naturens katedral, under strålende sol og flott ramme, på Skautvedt menighetsenter lørdag 9. august. Forstanderen talte og var vigselsmann.
   Vi gleder oss sammen med dem og deres to sønner Edward og Jesper. Vi ønsker Guds velsignelse over deres ekteskap og hjem.

Til minne
Bjørg Børresen døde 19. juli på Larvik sykehus. Etter lang tids kamp mot kreften måtte hun gi tapt, bare 46 år gammel. Bjørg har vært et aktivt medlem i menigheten siden 1978. Hun har hatt lederoppgaver på ulike plan. Vi nevner junioren, ungdommen, småspeideren, TID og de senere år med Ansgarringen. Bjørg var et markert ja-menneske som sto på så lenge det var mulig. Hun ble begravet fra Undersbo kapell fredag 25. juli. Forstanderen talte og forrettet. Vi lyser fred over hennes minne.
   Våre tanker går til mannen Leif og guttene Hans Kristian og Jon Anders. La oss omslutte dem i bønn og omsorg.

Alfred Tidemansen døde mandag 21. juli på Larvik sykehus, etter kort sykeleie.
Han ble 91 år gammel og har vært medlem i menigheten siden 1974. Alfred var et trofast medlem og forbeder. Han hadde en profetisk dragning over sitt liv og like til det siste drømte han om vekkelse over Larvik.
Alfred ble begravet fra Hedrum kirke 30. juli. Forstanderen talte og forrettet. Vi lyser fred over hans minne. Guds velsignelse over sønnen Frank med familie.


Døpt til Kristus
Dag Flermoen ble døpt til Kristus i Trysil, i rinnende vann, søndag 3. august. Stedet var det samme som faren og flere av familien ble døpt tidligere. Denne gangen var det far Ole som forrettet dåpen og dåpsmøtet ble avrundet med møte Misjonshuset. Vi gleder oss over at Dag ble døpt.
Dag vil kommende år studere kristendom ved Ansgarskolen. Vi kommer til å savne Dag og hans engasjement i menigheten. Ikke minst når det gjelder lovsang og piano. Vi ønsker Dag Guds velsignelse og velkommen tilbake etter fullført studie.

Økonomien
Inntekter i juni måned ble ca kr 76.000 . Det var ca kr 20.000 over budsjettet. Det gleder vi oss over og vil herved takke hver enkelt giver.
Vi ønsker at dere må kjenne glede og Guds velsignelse.
Vaskelistene vil bli sendt ut i september. I mange menigheter gjøres renholdet på dugnad, vi har ansatt folk til dette og gjort det til et spleiselag Vi håper at dette følges opp i praksis.

Takk for dugnadsinnsats
Vi vil gjerne takke alle som stilte opp på dugnad lørdag 28. juni og skaffet menigheten 10.000 kr. Vaskingen av Engvoldsens hus gikk i rekordfart til stor tilfredshet både for selger og kjøper. Arbeidet gikk med liv og lyst. De som tok del opplevde et hyggelig fellesskap, som ble avsluttet med et godt måltid, servert av Bjørg Børresen og Elisabeth Søyland. Hjertelig takk!

Oppstart
Menighetens samlingsfest var 17. august.
En stor forsamling var møtt fram, da Terje Olafsen ønsket velkommen. En flott fest med duettpreken med utfordring til å bygge broer til andre mennesker, solosang, opplesning og mye informasjon. Festen ble avsluttet med smakfull kveldsmat.
Nå handler det arbeide sammen både for å nå nye mennesker og å løse praktiske oppgaver.

Søndagsskolen

Rolf Bøe og Merethe Næss slutter i søndagsskolen. Vi vil takke disse for den tiden de har vært ledere i søndagsskolen. Rolf har meget lang fartstid og vi vil takke for innsatsen.
   Men søndagsskolen fortsetter. Fra høsten blir det annenhver søndag. Dette blir annonsert i ØP og menighetsbladet. Trude Johansen og Rebecca Løvstø Gabrielsen vil lede søndagsskolen. Det er ønskelig med noen voksenpersoner som kan bistå. Vi ønsker Guds velsignelse over dette viktige arbeidet. Søndagsskolen starter opp søndag 7. september. Følgende søndager blir det søndagsskole 21.09, 05.10, 19.10, 02.11, 16.11, 30.11 og 14.12.
Send barna til søndagsskolen

Speiderne
Etter mange år i speideren har Richard D. Nilsen meldt at han av familiehensyn må ta en pause i troppen. Dermed står speidertroppen uten ledere og det blir ingen aktivitet i «storspeidern» utover høsten. Hva som skjer etter dette er uklart.
Småspeideren fortsetter som tidligere og starter opp tirsdag 2. september.

MiBaGo
MiBaGo vil gjerne ha en hjelper til. Torunn Nøstrud har sluttet og vi takker for innsatsen.

Signal
Ungdomsklubben startet opp med friskt mot fredag 22. august og holder åpent hver fredag.

Ansgarringen
Starter opp med tur til Skautvedt onsdag 27. august.

Kvinnemisjonen
Starter opp mandag
1. september og fortsetter annenhver uke.

På plass i Colombia
Oriana og Jon Arne Hoppestad er nå på plass i Colombia. De reiste fra Norge 9. august. Det er viktig at vi som menighet, husker dem i forbønn. De skal nå etablere seg, finne seg til rette etter flere år i Norge, og komme i gang med arbeidet. Vi hadde en flott misjonsfest med avskjed med dem. Send dem gjerne en hilsen pr brev eller e-post. Menigheten har vedtatt å støtte dem både økonomisk og med forbønn, mens de er i Colombia.

Loppemarked 29.-30. august
Vi har fått meget god respons på våre annonser etter lopper. Vi har derfor endret tidspunkt for loppemarkedet, som nå blir 29. og 30. august. Nå trenger vi mange gode hjelpere i dagene fram mot loppemarkedet. Vi trenger folk som kan sortere og sette fram. Under selv loppemarkedet trenger vi mange medarbeidere og selgere. Her må vi løfte i flokk. Meld deg til tjeneste. Egill Jensen vil stå i spissen for dette. Så merk deg de nye datoene og vær med oss.

Fellesmøtene
15.-19. oktober er det samlinger i Metodistkirken og møtene i år vil ha ulike fokus og forskjellige talere. Vi nevner Tomas-messe, Rolf Ekenes, Stein Bjørkholt og Foundation, Karsten Isachsen og Marit Landrø.
Be for møtene.

Kurs i Horten
Lørdag 27. september er det kursdag i misjonsmenigheten i Horten. Kurset handler om å inkludere funksjonshemmede.


Hva med ditt liv?
av pastor Thore Tellefsen

I sommer har to våre medlemmer gått hjem til Gud. Bjørg Børresen døde midt i livet, 46 år gammel. Alfred Tidemansen døde mett av dager, 91 1/2 år gammel. Vi gleder oss over at de er hjemme hos Gud, men kjenner på sorg og savn fordi de ikke lenger er i blant oss. Begge to har etterlatt seg et godt vitnesbyrd om levd liv.
I forbindelse med venners bortgang stanser vi ved livets alvor. Med tanke på vår egen bortgang kan vi kjenne både frykt og glede. Frykt for det ukjente. Men samtidig glede med tanke at Herren henter oss hjem.
   Et annet spørsmål er hva slags ettermæle ønsker vi? Hva ønsker vi at andre skal si om oss, når vi er borte? Og hva ønsker vi å høre fra Herren Jesus, når vi skal stå framfor ham med livet vårt? For like sikkert som vi skal bryte opp herfra, så skal vi en dag stå for Gud for svare for vårt liv.
   De fleste av oss ønsker et godt ettermæle, selv om vi ikke skal danse etter andres pipe. Viktigst er imidlertid hva Gud synes om oss.
«Vel gjort du gode og trofaste tjener. Gå inn til din Herres glede.» slik tiltaler Jesus dem som har forvaltet sine talenter på en god måte.
Og slik vil det lyde til mennesker som har virkeliggjort det kall Gud ga. De som brukte sine talenter og brukte sin tid rett. De som trofast levde med Gud og tjente ham og andre mennesker.
   Det er viktig at vi, i tide, oppdager våre talenter, nådegaver, evner og bruker de. Farene er at vi graver talentene våre ned eller bruker ulike unnskyldninger for ikke å bruke dem. En annen fare er at vi bruker livet bare på oss selv.
For en dag skal vi altså gjøre regnskap for hvordan vi brukte vårt liv?. «Den som vil redde sitt liv, vil miste det. Den som mister sitt liv vil vinne livet,» sier Jesus.
Det er viktig at vi at begynner å virkeliggjøre Guds vilje med livet vårt og fortsetter med det inntil livets slutt.
   I dag begynner resten av ditt liv.Septemberprogrammet

Søndag 24. august
Vestfoldstevne på Skautvedt
kl 12.00 Gudstjeneste på Skautvedt. Taler: Olaf Alsaker. Sang: Liv Kristin Alsaker. Sverre Henriksen. Thore Tellefsen. Eget opplegg for barna. Tid til fellesskap, mat, aktiviteter, bading m.m. Ta med mat og drikke. Grillene tennes.
kl 16.30 Gla’ sang. Mye allsang. Edlegutter. Sverre Henriksen, Solosang.
Fredag 29. august
kl 17-2000 Loppemarked. Paus og Paus på Kanalkaia.

Lørdag 30. august
kl 10-1500 Loppemarked. Auksjon kl 13.00

Søndag 31. august
kl 11.00 Gudstjeneste. Nattverd. Barnevelsignelse. Solosang. Thore Tellefsen.

Lørdag 6. september
kl 11.00 Formiddagstreff/kafeteria.

Søndag 7. september
kl 11.00 Gudstjeneste. Månedsoffer. Øyvind Toeneiet. Presentasjon av konfirmantene.
Søndagsskole.

Fredag 12. september
kl 19.30 NMU-Landsmøte åpning på Thor Heyerdahl.
kl 22.00 Quellsmøte i Misjonskirken. Siri Iversen.

Lørdag 13. september
kl 09.30 Landsmøteforhandlinger.
kl 11.30 Åpent seminar. «Har det noen hensikt?» Halvor Lindal
kl 19.30 Quellsmøte. Halvor Lindal
kl 22.00 Lovsangskonsert.

Søndag 14. september
kl 11.00 Festgudstjeneste. Trygve Wikstøl og Grenland Barnegospel.
Lørdag 20. september
kl 16.30 Andakt på Bøkeskogen eldresenter.

Søndag 21. september
kl 11.00 Gudstjeneste. Barnedåp. Sverre Henriksen.
Søndagsskole.

Lørdag 27. september
kl 11.00 Formiddagstreff/kafeteria.

Søndag 28. september
kl 11.00 Gudstjeneste. Nattverd. Thore Tellefsen.
kl 18.00 Gla’sang. Tema: «Det kristne håp.» Andakt: Thore Tellefsen. Kveldskaffe.
Søndag 5. oktober
kl 18.00 SYTTENMØTE. Øyvind Toeneiet. Kveldens gjest m.m. Kveldskaffe. Personalia.
Søndagsskole.