Ulveflokken på Ono-øya
I lavvo: (f.v) Arve Bøe, Edvart Bahi Sølyst Balendran, Andreas Kolflaath Auen og Benjamin Eskedal. Bak: Markus Isaksen.

Fem småspeiderne fra ulveflokken var 19-20. september på overnattingstur på Ono-øya i Farris.
   På fredagskvelden grillet vi på leirbålet utenfor lavvo-teltet vi hadde satt opp på «Sørstranda».
   Neste dag utforsket vi den tidligere speiderøya.
   Vi grillet kylling til lunsj, og etterpå dro vi på båttur med «Hathi» (Per Richard Nilsen) oppover i Farris. Vi gikk i land på en odde ved Albrektsgjerdet. Der lagde vi hvert vårt spyd somvi prøvde å treffe mellom to trær. Deretter gikk vi en sti opp til en kjempehelle som det visstnok skal ha bodd folk i.
   «Raksha» Else Gunn Holt og «Akela» Fred Isaksen var også med som ledere.MiBaGo sang i Langestrand kirke
Søndag 21. september var MiBaGo invitert til å synge på høsttakkefesten i Langestrand kirke. MiBaGo deltok i en inngangsprosesjon og bar frukt- og grønnsakskurver og hadde bladkranser på hodet.

Barnevelsignelse

Rebecca Nøstrud Isaksen ble båret fram til velsignelse i Misjonskirken søndag 31. august. Vi gratulerer foreldrene Carina og Isak- André Isaksen med et nytt skudd på familietreet. Gud velsigne Rebecca i tiden som kommer.

Døpt til Kristus
Simen Naper Nilsen ble døpt søndag 21. september. Pastor Sverre Henriksen forrettet og talte. Vi gratulerer Anette og Richard D. Nilsen med familieforøkelsen og ønsker Guds velsignelse over Simen.

Økonomien
Ved utgangen av august har det kommet inn kr 377.900,- i kollekt og offer til menighet og misjon. Dette ca 1.000 kr over budsjett. Det er vi meget takknemlige for. Menighetens likviditet er i skrivende stund tilfredstillende. Vi har fått noe mer i tilskudd enn budsjettert.
   Vi vil fortsatt minne om ordningen «gaver med skattefradrag» til menigheten. Husk: For å få skattefradraget må det gjøres en avtale med kassereren eller fylle ut et skjema med opplysninger.
   Vaskelistene er sendt ut. Og vi håper på god respons. Alle gaver til dette mottas med takk.
   Vi ønsker at dere må kjenne glede ved å gi og kjenne Guds velsignelse.

Denne måneden ber vi for:
- VÅRE MISJONÆRER
Oriana og Jon Arne Hoppestad er nå på plass i Colombia. Colombia er et svært voldelig land, blant de verste i verden. Drap er dødsårsak nummer en i landet. Be om beskyttelse for våre utsendinger og be om inngang og visdom i det arbeidet som de skal gjøre.
- MENIGHETENS LEDERE
på ulike plan.
- MENIGHETENS SYKE
Guds rike vokser når vi ber.

Takk I
Loppemarkedet 29.-30. august. Loppekomitéen og menighetens styre vil få takke alle som gjorde en innsats, i forberedelser, under og etter loppemarkedet!
Det er vanskelig å trekke fram noen enkeltpersoner, men vi hadde aldri nådd det fine resultatet om ikke Berit og Per Schou-Hanssen hadde vært pådrivere til det hele. De tok telefoner, organiserte henting av lopper, skaffet plass og mannskap til sortering og gjennomføringen av markedet, og sørget for at alt ble ryddet opp etterpå. Vi sender dem vår varmeste takk på vegne av menigheten.
   Det endelige resultatet av loppemarkedet ble på ca kr 61.000,- netto. Det betyr at vi fikk inn nesten kr 25.000 mer enn budsjettert. Et strålende resultat!
Hjertelig takk!
Elisabeth Linde Dahle fra Bryne ble tildelt NMU-prisen 2003 av generalsekretær i NMU Gisle Lunde.


Takk II
Vi takker for Experience og NMU-landsmøtet 11.-14. september.
Vår takk går først og fremst til Gud for hans rike velsignelse. Sjelden har vi vært med på fin undervisning og inspirasjon som på leder dagene. Martin Cave og Halvor Lindal fra IMI-kirken i Stavanger delte fra Guds ord og fra eget liv. I de åpne møtene var Misjonskirken fullsatt av ungdom. Det gledet oss og ga næring til drømmen om at Misjonskirken må fylles av ungdom. Til gudstjenestefesten søndag var hele Misjonskirken fullsatt. Frisk sang fra Gjerpen barnegospel og engasjerende familiepreken av Trygve Wikstøl. Utdeling av NMU-prisen 2003.
   Vi takker NMU som valgte å legge dette arrangementet til Larvik. På den måten formidlet de Guds velsignelse til oss.
   Takk til medarbeidere som utførte de praktiske tjenester på ulike områder. Det handlet om matservering, innkvartering, vakthold, lyd og lys, pynting, vakthold.
En spesiell takk til Hilde Øyslebø for en kjempeinnsats på den praktiske siden, godt assistert av Signe Britt Slåtta fra Porsgrunn/ Stranda.
   Tilbakemeldingene fra NMU og fra deltagerne var meget positive. Vi takker Gud og vil la oss inspirere til økt satsing i Guds rike.

Takk III
Vi vil også takke dere som har gjort dugnads innsats for å utbedre vannskaden i kjelleren. Her er det gitt mange penger som følge av sparte arbeidspenger. Hjertelig takk til dere som har praktiske gaver og et villig hjerte.

Ny profil på fellesmøtene
Fellesmøtene finner sted 15.-19. oktober og alle møter blir i Metodistkirken. Fellesmøtene starter med en Tomasmesse. Hva er Tomasmesse? Det er en gudstjeneste preget av lovsang, bønn og enkle vitnesbyrd. Det er ingen preken. På Tomasmessen kan du tenne lys, be en bønn, be om konkret forbønn, skrive en bønnelapp. Kvelden avsluttes med nattverdfeiring, fortelle Oddrun Pedersen som er ansvarlig leder.
   Misjonskveld blir det på torsdag der Rolf Ekenes vil tale over tema: «Tro som endrer liv». Han har vært misjonær på Madagaskar i flere år, skrevet flere bøker.
Fredagen står i ungdommens tegn med besøk av fOudation og Stein Bjørholt.
Karsten Isachsen vil ha en temakveld på lørdag. Han trenger ingen nærmere presentasjon. Temaet er «Gledens kilder».
   Søndag kveld vil Marit Landrø, leder av sjelesorg og veilederkontor, sette fokus på temaet «Verdifull til tjeneste». Vær hjertelig velkommen og ta gjerne venner og kjente med deg.

Ungdommene til Vegårtun
NMU-sør arrangerer ungdomsweekend på Vegårtun 10.-12.oktober. Ungdomsarbeideren reiser dit sammen med en gjeng fra Larvik.

Cellegrupper
Misjonskirkens visjon er vinne, varme og vokse. Menighetens lederskap ønsker å satse på gudstjenestene, der vi alle møtes for å tilbe, lovsynge og lære Jesu å kjenne.
Ved siden av dette ønsker vi å starte cellegrupper. En cellegruppe er en gruppe mennesker 6-10 personer som kommer sammen for dele Guds ord og egne liv. Dette skaper nærhet og øker fellesskapet. Det gir også mulighet for å invitere med seg venner og kjente inn i fellesskapet. Kristi legeme består mange celler. Cellene vokser og etter hvert vil de deles. Vi kommer til å bruke høsten til å forberede dette og etter nyttår vil vi starte opp. Vi vil utfordre deg til å være med og ta andre med deg. Mer om dette senere.


Tilfeldigheter eller målrettet
av pastor Thore Tellefsen

Det ble undervist tydelig og inspirerende om målrettet ungdomsarbeide og målrettet menighetsliv på seminarer under Nmu-opplegget i Misjonskirken 11.-13. september. Det var tydelig å merke at dette tok tak i de unge. Jeg tenkte der jeg satt: Dette burde hele menigheten fått del i. Jeg er redd at alt for mye av vårt kristenliv bærer preg av tilfeldigheter.
   Skal en drive en målrettet menighet, må de som er med i menigheten, først være innstilt på å leve et målrettet liv. De må være bevisst hva Herrens plan er med sitt liv. De bør kjenne Herren , hans nåde og kjærlighet. Det som jo er grunnvollen for vår kristne tro og vårt kristne liv. De bør også kjenne seg selv, sine evner og gaver. Slik at en kan bruke det i tjeneste for Jesus.
Målrettet liv handler om å være en sann etterfølger av Jesus Kristus. Det han sier vil jeg gjøre, der han kaller vil jeg gå. Det handler følge ham på hans premisser, ikke på egne.
   I 2. Samuelsbok skildres kong Davids kamp mot sine fiender. I kap. 15 møter vi en mann som heter Ittai. Han kom til kong David og ville være med i kongens følge. Kong David forteller ham hva han har i vente, hvis han velger å følge kongen. Her var ingen fagre løfter, snarere tvert om. Og råder ham til å dra hjem. Da svarer Ittai kongen slik: «Så sant Herren lever og så sant du lever, herre konge, hvor du er, herre konge, der vil også din tjener være, enten det bærer til liv eller død.»
   Dette er en uttalelse som tilkjenner at Ittai ønsket å følge kongen koste hva det koste ville. Han hadde bestemt seg til å følge kongen uansett. Det handlet om å leve målrettet.
   Det er slik en innstilling Jesus ønsker at vi skal ha. Han vil på ingen måte ødelegge våre liv, bare berike det. Jesus er den gode kongen, selv om det medfører smerte, svette og tårer å følge ham. Han kaller oss til, sammen med ham, å utbre hans rike i denne verden.
   La oss være dette vårt kall bevisst, slik at ikke tilfeldighetene tar styringen over vårt liv.
   Da kan vi lykkes med vår målsetting, ønsket om å gjøre misjonsmenigheten til et sted der mennesker finner frelse, møter omsorg og varme, vokser i troen og tjener Jesus med glede.Oktober-programmet

Søndag 5. oktober
kl 18.00 SYTTENMØTE. Øyvind Toeneiet. Kveldens gjest m.m. Kveldskaffe. Månedsoffer. Søndagsskole. Kveldskaffe.

Lørdag 11. oktober
kl 11.00: Formiddagstreff/kafeteria.

Søndag 12. oktober
kl 11.00: Familiegudstjeneste. Thore Tellefsen og MiBaGo. Kirkekaffe.

FELLESMØTENE 2003 – METODISTKIRKEN
Onsdag 15.
kl 19.00: Tomasmesse. Kammerkoret. Oddrun Pedersen.
Torsdag 16. kl 19.00: Misjonskveld. Misjonær Rolf Ekenes.
Tema: «Tro som endrer liv.» Sang: Gospelkoret.
Fredag 17. kl 19.00: Ungdomskveld m/nattcafé
Funkrock-bandet fOundation. Stein Bjørholt.
Lørdag 18. kl 19.00: Temakveld v/Karsten Isachsen.
Tema: «Gledens kilder.» Elevkoret fra Fredtun.
Søndag 19. kl 19.00: Avslutningsmøte. Prosjektansvarlig ved kontor for sjelesorg Marit Landrø.
Tema: «Verdifull til tjeneste». Koret «Tell it».

Lørdag 18. oktober
kl 16.30: Andakt på Furuheim.

Søndag 19. oktober
kl 11.00: Gudstjeneste. Søndagsskole. Thore Tellefsen.

Søndag 26. oktober
kl 11.00: Sanggudstjeneste. Magne Fremmerlid. Thore Tellefsen.

Lørdag 1. november
kl 11.00: Formiddagstreff/kafeteria.

Søndag 2. november
kl 11.00: Gudstjeneste. Månedsoffer. Nattverd. Distriktsforstander Sven Øverland.
kl 18.00: Gla’sang. Tema: «Himmelen». Andakt: Thore Tellefsen. Kveldskaffe.