Jubilanter
Karola Svensson fyller 85 år 23. november.
Bjørg Woll fyller 60 år 24. november.
Vi gratulerer med åremålsdagene og ønsker Guds velsignelse over liv og tjeneste.

Denne måneden ber vi for:
Våre misjonærer Oriana og Jon Arne Hoppestad.

Takk og be for Kongo-kirken. Tross uro og fattigdom så går Guds rike fram.
I en møteserie nylig ved evangelist Kany Yocka ble over fem hundre mennesker at vi ville blir frelst. Menigheten hadde fra før 250 medlemmer. Be for de nyfrelste og undervisningen av dem, så det blir varige frukter.

MiBaGo og deres ledere.Sven Øverland

Distriktsforstanderen besøker oss allehelgenssøndag og vil dele Guds ord med oss. Vi gleder oss til det. Denne søndagen er tenker vi på de som har gått foran oss og er hjemme hos Gud. Det blir en gudstjeneste i håpets tegn.

Gla’sang
En ny gla’sangkveld blir det 2. november. Tema: «Himmelen». Edlegutter og Thore Tellefsen blir med. Kveldskaffe. Ta med dine venner til en flott allsangskveld.

Felles i Tønsberg
Søndag 9. november blir det felles gudstjeneste i Tønsberg misjonsmenighet, Det er et ledd i fellesskap i Vestfold krets. Vi trenger å inspirere hverandre for å kunne nå målet. Thore Tellefsen taler Guds ord den dagen. Biler går fra Misjonskirken kl 10.15.

Menighetsmøte
Onsdag 12. november blir det nytt menighetsmøte. Denne gangen vil vi samtale om
- framtidig aktiviteter i Grendehuset på Veldre.
- Ungdommens tanker om menigheten.
- Innspill angående arbeid for unge familier.
- Cellegrupper?
- «Jesus som leder» - innspill fra lederkonferansen i Oslo.
- Forslag til nye statutter for DNM - menigheter.
- Økonomi og aktuelle informasjoner.
- Åpen mikrofon.
Her finnes gode muligheter for å komme til orde med det som ligger deg på hjertet.
Kaffe, kjeks og frukt. Vi håper på meget godt oppmøte den dagen. Det er viktig for framdriften i menigheten.

Ansgarkoret
Søndag 16. november får vi besøk av Ansgarkoret i gudstjenesten. Ansgarkoret er et glimrende kor med en særdeles inspirerende dirigent John Yngvar Syvertsen. Vi tror det vil bli en flott gudstjeneste.
   Ansgarskolen har en egen plass i våre hjerter. I år er det 207 studenter ved skolen. Hva det betyr for hver enkelt student og for vårt samfunn er det ingen av oss som makter å lodde dybden av. La oss støtte Ansgarskolen i bønn og offer!

Julemesse
Ansgarringens julemesse er 28-29. november, og har i år utlodning av bl.a. stor juleduk, kaffeservise, dukke m/dukkevogn, varekurv, kransekake. Salg av håndarbeider m.m.
   Småkaker er populær salgsvare på julemessa. Folk står faktisk i kø for å sikre seg billig julebakst når messa åpner. Derfor ønsker Ansgarringen hjelp til baking. Det finnes esker som de kan legges i på kjøkkenet i Misjonskirken.

Fiskarlaget
er en sanggruppe fra Nesodden som består av personer fra ulike menigheter. De kommer til Larvik og deltar med tale, sang, musikk, vitnesbyrd i kveldsmøtet i Misjonskirken søndag 16.november. Vi håper mange vil nytte anledningen til å høre dem.

Nyttårsaften
Også i år blir det fest i Misjonskirken nyttårsaften. En komité er allerede i gang med å tenke på opplegget, som i hovedsak vil følge mønsteret fra de siste årene.    Oppslutningen tidligere år har vært meget god og vi håper den blir minst like bra denne gangen. Har du aldri feiret nyttår i Misjonskirken før, kom å bli med. Du må gjerne ta med vennene dine. Mer om det i neste menighetsblad.

Forbønnstjeneste
Vi vil gjerne minne om muligheten for forbønn i menigheten. Personlig forbønn kan du få i forbindelse med gudstjenester, møter eller du kan gjøre avtale med menighetens lederskap. Ønsker du å bli salvet og bedt for ,så ta gjerne kontakt. Bønneemner kan også ringes eller sendes inn. Det finnes stort behov for forbønn i vårt samfunn, derfor vil vi minne om dette. Vi tror Gud hører bønn og griper inn.

Syttenmøte
Noen synes det er et dumt navn. Særlig når det begynner kl. 18 kan det virke forvirrende. Navnet er tilfeldig valgt, men vi har en bevisst tanke med dette. Vi ønsker at dette møte skal være et annerledes møte. Kall det lav terskel møte, der evangeliet forkynnes i tale, sang og vitnesbyrd. Vi ønsker å gjøre det til en trygg møteplass der en med frimodighet kan ta med seg venner, som ikke er så vant med gudstjeneste liv.
Skal vi lykkes må vi gå sammen både med hensyn til program og invitasjoner og ikke minst forbønn. Vi er avhengige av Gud.Inspirert lærer i søndagsskolen

Rebecca Løvstø Gabrielsen er en av de to nye søndagsskolelærerne menigheten har fått det siste året. Sammen med Trude Johansen har hun ansvaret for søndagsskolen. Vi har tatt en prat med Rebecca for å høre hvordan det går.
   — Fortell først litt om deg selv, Rebecca.
   — Jeg er 18 år og går på videregående i Sandefjord på helseservice-linja. Jeg satser på å bli legesekretær.
Rebecca forteller at hun alltid har vært en kristen. Hun har vokst opp i et kristent hjem. Da hun var åtte år gammel bestemte hun seg for at hun ville være kristen. — Mamma ba frelsesbønnen for meg den gangen. Og siden har jeg vært kristen. Jeg ble døpt 14 år gammel i Betania i Larvik, siden vi var pinsevenner.
   — Hva er årsaken til at du havnet i Misjonskirken?
   — Jeg gikk på ungdomsmøtene i Betania, men de ble lagt ned. Så møtte jeg Isabell på skolen og hun inviterte meg til Misjonskirken. Her har jeg blitt medlem og trives. Det ser jeg på som Guds ledelse. Jeg er også med i lovsangsgruppa.
Har du selv gått på søndagsskole, undrer vi?
Jeg har gått på minior, junior og barneklubb i Salem i Sandefjord. Dessuten noen år på søndagsskolen. Jeg har bare positive minner fra det og jeg synes det var koselig.
   — Hvorfor sa du ja til å være søndagsskole lærer?
   — Jeg har aldri vært leder før og synes det var en utfordring. Så er jeg veldig glad i barn og synes det er veldig moro med dem. Og jeg ønsker at det skal komme veldig mange barn for vi har plass nok.
   — Hvordan opplever du søndagsskolen?
   — Jeg synes vi har kommet godt i gang. Enkelte ganger har det gått bra, særlig når vi har bedt på forhånd. Vi har et bra program, et fint opplegg fra søndagsskoleforbundet på Gjennestad: Opplegget er til stor hjelp for oss.
   — Hva er målsettingen med søndagsskolen?
   — Jeg ønsker at barna skal få høre om Jesus og lære ham å kjenne. Lære om hvorfor han døde på korset for og få en start på livet med Jesus. Sier Rebecca oppglødd og inspirert.
   Det er ikke vanskelig å merke at hun brenner for at barna skal få lære Jesus å kjenne. Vi ønsker våre søndagsskoleledere Guds velsignelse og ber foreldrene om å sende barna til søndagsskolen.


Å tale sant om livet sitt
av pastor Thore Tellefsen

«Ikke noe gleder meg mer enn å høre at mine barn lever i sannheten» (3. Joh. 4)
Johannes skriver om å leve i sannheten. Og der vil de fleste av oss leve. Likevel så forekommer det at vi dreier sannheten mer eller mindre bevisst.
Vi har så vanskelig for å tale sant om vårt eget liv. Det handler om hvordan vi egentlig er. Våre første foreldre, Adam og Eva, dekket seg bak et fikenblad. Og den enkelte av oss finner ulike måter å kamuflere oss på.
   I forhold til Gud har vi derfor vanskelig for å tale sant om vårt eget liv. Vi skjuler oss bak sammenligningen med andre. Jeg er ikke verre enn de andre, snarere bedre. I Guds øyne betyr det ingen ting om vi er verre eller bedre vår neste. Ingen er god nok i Guds øye. Lær meg sannhet i hjertet dyp og rens meg, sier kong David.
Den som står åpent fram med et sine synder, brist, svik og tilkortkommenhet vil finne nåde og barmhjertighet hos Gud.
   Det er kanskje ikke så vanskelig å si at man er en synder. Det er nok ikke så vanskelig å erkjenne sin kollektive synd. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Verre er det å sette ord på konkret synd og brist. Men det er likevel nødvendig. Bibelen sier: Dersom vi bekjenner våre synder er han trofast og rettferdig så han forlater oss syndene og renser oss fra all urett. Erkjent og bekjent synd fører til tilgivelse. Å tale sant om sitt liv overfor Gud er å leve i sannheten.
Å tale sant om sitt eget liv betinger at en kjenner seg selv. Jeg kan ingen ting, sier noen. Det er ikke sant. Alle kan noe, ingen kan alt. Det handler om tale sant. Jeg har noen evner og gaver. Sett ord på dem. Det betyr ikke at du er verdens mester. Men kanskje du er brukbar på noen områder. Av Guds nåde er jeg det jeg er. Hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves, sier apostelen Paulus. Kanskje det kunne være vår erkjennelse også.
   Noen av de unnskyldningene vi omgir oss med er heller ikke sanne. Noen ganger er de bare kamuflasje for at vi egentlig ikke vil.
   Den Hellige Ånd er sannhetens ånd. Han skal overbevise oss om hva som er sant og rett i Guds og menneskers øyne. «Jeg vil leve i lyset, som han har sagt!» slik skrev en tolvår gammel jente på en enkel tegning. Måtte sannhetens ånd hjelpe oss til å leve i sannhetens lys.

NovemberprogrammetLørdag 1. november
kl 11.00: Formiddagstreff/kafeteria.

Søndag 2. november
kl 11.00: Gudstjeneste. Månedsoffer. Nattverd. Distriktsforstander Sven Øverland.
kl 18.00: Gla’sang. Tema: «Himmelen». Andakt: Thore Tellefsen. Kveldskaffe.

Søndag 9. november
kl 11.00: Felles gudstjeneste i Tønsberg Misjonsmenighet. Taler: Thore Tellefsen. Sang: Liv Kristin Alsaker, Sverre Henriksen, dansegruppe. Kirkekaffe.
kl 17.00: SYTTENMØTE. Thore Tellefsen. Lovsangsgruppa. Kveldens gjester: Marianne og Bent Inge Frydenlund fra Langestrand.

Onsdag 12. november
kl 19.00: Menighetskveld/møte.

Lørdag 15. november
kl 16.30: Andakt på Bøkeskogen eldresenter.

Søndag 16. november
kl 11.00: Gudstjeneste. Ansgarkoret. Søndagsskole.
kl 18.00: Kveldsmøte. «Fiskarlaget» synger og vitner.

Lørdag 22. november
kl 11.00: Formiddagstreff/kafeteria.

Søndag 23. november
kl 11.00: Gudstjeneste. Øyvind Toeneiet. Lovsangsgruppa.

Fredag-lørdag 28.-29. november
fredag kl 10-17: Ansgarringens julemesse.
lørdag kl 10-15: Ansgarringens julemesse forts.
kl 15.00: Trekning.

Søndag 30. november
kl 17.00: Sang i advent. MiBaGo. Duett: Maria/Carina. m.fl. Thore Tellefsen. Gløgg og pepperkaker.