Tilbakeblikk og takk
Vi ser tilbake på julefeiringen i Misjonskirken med takk til Gud. Julaften var Misjonskirken fullsatt, juledagens gudstjeneste hadde ikke så stor oppslutning, men var preget av Guds nærvær. Juletrefesten søndag 28. var meget vellykket, der både små og store koste seg. Nyttårsaften var det en flott fest i Misjonskirken med 40 deltagere i alderen 4- 87 år. Våre unge feiret nyttår i et felles opplegg i Stavern frikirke. Der var det samlet 60 unge og rapportene derfra forteller at det var stor stemning og et vellykket arrangement.
Vi takker Gud for hans velsignelse.Juletrefesten var en flott fest for både gamle og unge. Til v.: Alfhild Mathisen, Randi Jensen og Karin Hovland hører på Julia Isaksen og Pernille Skinmo (t.h.) som synger sammen med MiBaGo.

Runde år
Marion Holmen fyller 70 år 19. januar.
Turid Pedersen fyller 60 år 21. januar. Vi gratulerer og ønsker jubilantene Guds velsignelse!

Felles møter og fellesskap
«Jeg ber om at de alle må være ett, så verden kan tro» ba Jesus. Vi begynner året med å styrke enheten og fellesskapet.
   Søndag 11. bytter prester og pastorer prekestol. Jan Eilert Aakre, forstander i Betania, preker i Misjonskirken, mens Thore Tellefsen taler i Stavern frikirke.
Samme søndag kveld er alle menigheter samlet til fellesmøte i Betania, der Brastein taler.
   Vi fortsetter med felles bønnemøte i Metodistkirken onsdag 21. kl 12 og i Larvik Vineyard torsdag 22. kl 19.30. Larvik Vineyard holder til på Hovland, Frankendalsveien 97 ovenpå Norrøn fargehandel.

Årsmøtet
Menighetens årsmøte finner sted søndag 1. februar kl 17.00. Dette er et viktig møte som bør prioriteres. Sett av den kvelden og møt opp.

Bruk dine evner og gaver i Guds rike
Hva kan du? Hvilke gaver har du? Hva trives du med? Hva brenner du for? Det er viktige spørsmål å svare på. Du vil sikkert bruke dine gaver der de trengs, ikke minst i Guds rike og i menigheten. Og vi trenger dine evner og gaver. Hvis det sammenfaller med behovene blir det et godt resultat. Ingen skal gjøre alt, men alle kan vi gjøre noe. Meld deg til tjeneste eller ta kontakt med valgkomiteen, som skal forsøke å få tilpasset dine gaver med menighetens behov til beste for Guds rike.
   Valgkomiteen består av Gro Bigseth, Sylvia Nøstrud, Bodil Svendsen og styrets representant Hilde Øyslebø.


Jeg er som poteten!
Slik omtaler Aslaug Irene Halden seg selv. Det betyr at hun er brukbar og villig til alt. Aslaug Irene holdt en fengslende og illustrerende andakt på juletrefesten 28. des. Vi satte oss ned for en prat og Aslaug Irene snakker seg varm:
    Til vanlig er jeg familie- og ungdomskonsulent i Normisjonen. Der har jeg jobbet siden 1998 og hatt flere funksjoner. distriktssekretær, kretssekretær, folkehøgskolelærer. Selv om tittelen har endret seg noe, så har det vært samme arbeide: å møte mennesker enten de er barn, unge og unge voksne. På Kongsvinger bodde jeg i to år. Der drev jeg også som miljøarbeider på en kafé som Normisjon drev for eldre og for ungdom. Og så har det handlet mye om leirarbeidet.
    Jeg har hatt nytte av erfaringer fra speideren og friluftsliv. Ellers har jeg båret med meg impulser fra livet i Misjonskirken. Der begynte jeg 6 år gammel i MiBaGo. Bestemor tok meg med. Senere ble det speider, junior og ungdomskor. Jeg fikk også være med som leder i ungdomsarbeidet en periode.
   Om veien til troen sier Aslaug Irene: Jeg bestemte meg for å bli en kristen på et kveldsmøte i Misjonskirken da jeg var 13 år gammel, men før det hadde det vokst fram en tro. Det nevnte møtet var bekjennelsen som kom på plass, da jeg gikk fram til forbønn.
   Aslaug Irene framhever betydningen ungdomspastor Ingunn Folkestad hadde i hennes ungdomstid. Hun hadde så mye bibelkunnskap og var åndelig moden. Jeg minnes bønnemøtene før skoletid. De ga meg mye.
   Jeg fikk et kall til heltidstjeneste på en juniorleir i Åmli, da jeg var 13 år. Jeg ønsket å bli pastor da jeg var 15. Og på en måte føler jeg at jeg har vært pastor uten å ha vært ansatt i noen menighet. Jeg har møtt utfordringer som jeg har vokst på. Jeg føler jeg har vært der Gud vil jeg skulle være, vitner hun.
   Utdannelse har hun fått med 3 år på Ansgarskolen, etterfulgt av lærerskole i Kristiansand og Tønsberg.
   Aslaug Irene har fått med seg to turer til Sør-Amerika. I 2002 var hun 6 måneder i Ecuador og jobbet som frivillig for Misjonsalliansen.
    Der fikk jeg se hvordan misjonen forandrer menneskers daglige liv. Selv fikk jeg jobbe på et senter for barn med spesielle behov og med døve barn. Dessuten fikk jeg lære spansk, både og forstå og å føre en samtale på spansk, forteller hun.
I 2003 var hun tilbake på en kortere tur. Da fikk hun også besøke vårt misjonsarbeide i Colmbia. Det var inspirerende å se det voksende arbeide. Mer om dette vil hun fortelle på NMU-dagen.
   På vårt spørsmål om framtida svarer Aslaug Irene:
    Jeg fortsetter i Normisjon så lenge Gud vil ha meg der. Men jeg ser ikke for meg å jobbe der hele livet. Jeg vil jobbe for at mennesker skal komme til tro. Og for at mennesker skal vokse i troen. Om det blir på fritid eller heltid er det samme. Jeg vil tjene Herren.
   Vi ønsker Aslaug Irene Guds velsignelse og gleder oss til å høre henne på NMU-dagen.

Økonomien
Vi takker for gaver på kr 53.000 til menighet og misjon i november. Dette følger budsjettet. På vaskelistene har det kommet inn kr 43.000 mot budsjett kr 48.000. Det ser ut til at inntektene ved utgangen av november ligger ca kr 20.000 over budsjettet.

Denne måneden ber vi for:
- De jordskjelvrammede i Ram, Iran.
- Menighetens årsmøte og valg av ledere.
- Familien Hoppestad.

Oppstart
Ansgarringen starter opp med årsmøte onsdag 21. og Kvinnemisjonen mandag 26. Ungdomsklubben Signal starter med tur til Lifjell fredag 9. januar.

Bønnemøter
På menighetsmøte 11. november hadde ungdommen et innspill angående menighetens framtidig virksomhet, de ønsker mer bønn. Nå har de selv tatt initiativ til bønnemøte hver tirsdag kl 19.00.
   Det er Hannah Kolflaat Auen som vil være ansvarlig. Bønnesamlingen er åpen for alle som vil. Og herved er utfordringen gitt til menigheten om å komme sammen til bønn.


Unge voksne 25 år+
På menighetsmøte 11. nov. ble det orientert om behov og tanker om å satse mer på denne gruppa. Vi vil ha noen samlinger på søndagskvelder for denne gruppa. Opplegget vil samle seg omkring et måltid, andakt, sang, musikk og felleskap. Vi satser på å invitere venner og kjente i den aktuelle alder til dette. Velkommen!

Ny CD
Line Christiansen har nylig kommet ut med en cd som hun kaller «Nytt liv». Tekster og melodier har hun laget selv. Med seg har hun et orkester bestående av lokale musikere. CD-en består av femten flotte låter. Norske tekster, behagelig musikk som det er lett å bli glad av. Det er en meget flott CD, som vi gjerne anbefaler. Line Christiansen blir med som sanger på gudstjenesten søndag 18. januar, der hun også vil presentere cd-en.

Konferanse
Onsdag 11. febr. arrangeres det en stor konferanse i Filadelfia i Oslo under motto: «Livskraftig menighet.»
   Konferansen varer fra kl. 10 til 17.30 og tar opp emner som: «Frivillighet og frivillige medarbeider». «Om å lære lederskap av Jesus.» Dessuten deler Bill Hybels sine ledererfaringer. «Å leve og lede i forandring.» v/Egil Svartdahl.
   For ytterligere info ta kontakt med pastor.

Gud problemløseren
Kjære venner! Du som lever med Gud vil høyst sannsynlig ha vært i situasjoner, store eller små, der du ikke har klart å løse problemene på egen hånd, eller i egen kraft. Du forsøkte alt du kunne, men til ingen nytte. Men du ba en bønn og problemet løste seg.
Tanken å samle en del slike opplevelser har kommet til meg. Hvordan dette materiale skal brukes videre, har jeg ikke helt klart for meg. Men på en eller annen måte skal det brukes for å vise at Gud er tilstede i våre liv og hjelper i stort og i smått, og i alle slags situasjoner. Det jeg ber om er:
   Skriv ned, eller ta kontakt med meg, for å fortelle om opplevelsen der Gud grep inn og løste det hele. Det er særdeles viktig at du forsøkte å ordne opp selv, men ikke klarte det. Problemet ble ikke løst før etter at du ba Herren om hjelp.
   Jeg er interessert i alle opplevelser i tråd med det jeg har beskrevet ovenfor.
Dersom du tenker på noe, men sier til deg selv, at dette er da ikke noe, så vil jeg si til deg. Dersom løsningen, på det du tenker på, kom etter at du ba Gud om hjelp, så er det interessant.
   Du kan skrive ned bidraget ditt og legge det i min posthylle i Misjonskirken eller levere det personlig.
   Du kan selvsagt få være anonym. Du kan kontakte meg pr telefon 33 18 86 19 - 91 60 60 65. Jeg håper å få bidragene innen utgangen av januar.
   Jeg håper på mange bidrag. Og at de kan brukes på en måte som kan ære Gud, og åpne hjerte og sinn hos mennesker som leser og hører historiene.

Hilsen Terje OlafsenRett fokus i livet
av pastor Thore Tellefsen

En av de norske hoppkometene ble intervjuet i forbindelse med et hopprenn nylig, der vinden var skiftende og forholdene vanskelig. På spørsmålet om hvordan han vurderte mulighetene under slike forhold, svarte han: «Jeg får fokusere på det jeg skal gjøre, så får vi se hvor langt det bærer.»
   Det var et klokt svar.
   Det er viktigere å fokusere hvordan en skal leve enn på alle omstendighetene omkring vårt liv og vår tilværelse.
   Salmisten ber: Gi meg et udelt hjerte, så jeg frykter ditt navn. Sal 86,11 Vi står alle i fare for å dele vår oppmerksomhet og ha et delt hjerte. Noen ganger er vi redde for å bli kalt ensidige og smalsporet. Og vår frykt driver oss til å forsøke på å favne alt.
Noen er opptatt av omstendighetene omkring dem. Peter gikk på vannet med fokus på Jesus, men da han ble opptatt av bølgene og været begynte han å synke.
Forkynneren sier: Den som akter på vinden, får ikke så, den som kikker på skyene, får ikke høste.
   Det er ikke så viktig hvordan vi har det, men hvordan vi tar det, sies det.
Det avgjørende er hvordan vi fokuserer i alt som møter oss. Det er i motbakke at det går oppover. Det kinesiske ordet for krise kan bety fare eller mulighet.
Et udelt hjerte, så jeg frykter ditt navn. Det er en viktig holdning med tanke på det nye året vi har gått inn i.
   Fokus på et hjerte fylt av gudsfrykt. Det høres gammelmodig og avleggs ut, vil noen si. Gudsfrykt, hva betyr det ordet? Å frykte Gud er ikke å ha redsel for ham, men å ha ærefrykt og respekt for ham. Det handler egentlig om det første bud. «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.» Martin Luther sier at vi skal frykte og elske Gud.
   Og apostelen sier at gudsfrykten er nyttig til alt, den har i seg løfte både for dette liv og for det som kommer.
   Rett fokus på gudsfrykt vil gi et rikt liv. Det handler ikke om at vi vil bli spart for alle vanskeligheter. Men det gir oss muligheter for hjelp fra Herren vår Gud i alle de omstendigheter og livsfaser vi befinner oss i. La oss øve oss i gudsfrykt, bruke tid med Gud. Be om hjelp til å fokusere rett i alt som møter oss. Må Herren vår Gud virkelig gi oss et udelt, heltent hjerte for Gud og hans rike.Januarprogrammet
Søndag 4. januar
kl. 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Thore Tellefsen taler.

Søndag 11. januar
kl. 11.00: Gudstjeneste. Taler Jan Eilert Aakre.
kl. 18.00. Fellesmøte i Betania. Taler: pastor Jan Brastein.

Søndag 18. januar
kl. 11.00: Gudstjeneste. Thore Tellefsen. Sang: Line Christiansen. Søndagsskole.

Onsdag 21. januar
kl 12.00: Felles bønnemøte i Metodistkirken.

Torsdag 22. januar
kl 19.30: Felles bønnemøte på Vineyard.

Lørdag 24. januar
kl 16.30: Andakt på Bøkeskogen eldresenter.

Søndag 25. januar
kl 18.00: Kveldskaffe
kl 19.00: Søndagskveld i Misjonskirken. Øyvind Toeneiet. Lovsangsgruppa. Bønn.

Søndag 1. februar
kl 17.00: Menighetens årsmøte. Nattverd. månedsoffer. Andakt: Thore Tellefsen

Søndag 8. februar
kl 11.00: Gudstjeneste. Thore Tellefsen.
kl 20.00: Unge voksne 25+ samling.