Åremålsdager
Karin Hovland fyller 75 år søndag 7. mars.
Vi gratulerer med høytidsdagen og ønsker Guds rike velsignelse.
Marion Holmen vil takke for blomsterhilsen fra menigheten og fra kvinnemisjonen på sin 70 års dag. Hun hilser med Salme 23.

Til minne
Solveig Berntsen døde torsdag 8 .januar. Hun var 94 år gammel og en av menighetens eldste medlemmer. Hun ble medlem i Misjonskirken i 1937. De siste årene har hun vært på Byskogen bo og behandlingsenter, der hun også døde. «Borte fra legemet, hjemme hos Herren. Bevart troen og fullført løpet.»
Solveig Berntsen ble bisatt fra Undersbo kapell fredag 16. januar. Forstanderen talte og forrettet. Vi lyser fred over Solveig Berntsens minne.

Årsmøtet i Misjonskirken
Søndag 1. februar ble det avholdt årsmøte i menigheten. 66 stemmeberettigede medlemmer var møtt fram. Årsmøtet startet med andakt, nattverd og minneord.
Årsberetning og regnskap ble godkjent uten kommentarer. Budsjettet var det stort sett enighet om og ble godkjent etter noen justeringer. Terje Olafsen ble gjenvalgt som formann. Men valg av styret ble utsatt til menighetsmøte 25. februar fordi det var for få kandidater. Valgkomiteen jobber videre med saken. Ellers ble komiteer og avdelingsledere godkjent. Formannen leste opp et forslag fra kommunen til leie avtale mellom Misjonskirken og kommunen om leie av Grøtterød grendehus. Avtalen ble meget positivt mottatt og styret fikk fullmakt til å jobbe videre med saken.

Vellykket tur til Lifjell
9.-11. januar dro 60 ungdommer fra Misjonskirken, Metodistkirken og Frikirken til fjells. Målet var metodistenes leirsted på toppen av Lifjell.
Det ble en flott weekend, forteller vår ungdomsarbeider Øyvind Toeneiet. Det vekslet med aking, skiturer og slalomkjøring.
   Møtesamlingene hadde som motto: «Å velge Jesus og å leve med ham» Elin Brastein, ungdomsarbeider i Metodistkirken, Hannah Kolflaat Auen og Øyvind talte og underviste. 30-40 av de unge ga positiv respons på utfordringen ved å tenne et lys under forbønnstunden.
   Et felles lovsangsteam deltok og fikk det til å svinge.
Fellesskapet mellom ungdommene i de ulike menighetene ble utdypet og vennskapsbånd ble knyttet. Dette frister til gjentagelse.
   Det er viktig at vi makter å skape enhet og samhold blant ungdommen i byen vår. Sammen vil vi kunne nå lengre, avslutter vår ungdomsarbeider.
   Han forteller at planlegging av ungdomsleir på Skautvedt i påsken allerede er i gang.

Lørdagstreffet
Første treff dette året er lørdag 7. februar. Nye medarbeidere er kommet til. Det gleder oss. I skrivende stund er det ennå ikke klart hvor ofte lørdagstreffet vil være framover. Følg med i annonsering. Vi vil takke utgående medarbeidere, som har gjort en kjempejobb på kjøkkenet gjennom mange år. Så ser vi forventningsfulle og sier velkommen til deg som vil kombinere bytur med en kaffekopp med «nogåt attåt» i Misjonskirken.

Unge voksne
Som tidligere nevnt i vil vi ha noen søndagskvelder for denne målgruppe. Første samling er søndag 8. februar. Da vil Nils Lia holde andakt og Line M. Christiansen synge. Det blir god tid til felleskap omkring bordet. De neste samlingene er 14. mars og 9. mai. Vel møtt!

Ordet og Israel
Søndag 15. februar får vi igjen besøk av pastor Charles Hansen fra Ordet og Israel. Han vil tale om temaet. Hansen er en meget dyktig forkynner og har stor innsikt i det som har med Israel og profetordet å gjøre. Vi anbefaler denne samlingen.

NMU-dagen
Vi feirer NMU-dagen søndag 29. februar. Da legger vi opp til en generasjonssamling på Grøtterød grendehus. Først blir det uteaktiviteter og natursti. Etterpå samling innendørs med servering av kaffe, kakao m.m. Samlingen avsluttes med skuddsårsfest. Ta gjerne med kostyme til utkledning. MiBaGo og lovssangsgruppa blir med. Andakten holdes av Aslaug Irene Halden som nylig besøkte vårt misjonsarbeide i Colombia.

Tirsdagstreff på Grendehuset

Som det ble nevnt på menighetsmøtet i november ønsker vi å starte småbarnstreff på Grøtterød grendehus på Veldre. På nevnte menighetsmøte ble det vist en statistikk over alders- sammensetningen på Veldre og den viser at det bor mange småbarnsfamilier der. Tallene syntes vi taler forat det burde være en glimrende anledning til å starte opp et tilbud for denne målgruppa.
   Konseptet vil bli enkelt: Det er i utgangspunktet ikke et evangeliserende tiltak, men et sted der folk kan treffes, slappe av, møte mennesker i samme livsituasjon og et sted der en knytter kontakter. Det vil bli treff hver tirsdag kl. 11.00- 14.00. Første gang 2. mars. Vi vil ha formiddagsmat, sosialt samvær, leke med barna og etter hvert kanskje også babysang.
   Høres dette bra ut?
   I den forbindelse trenger vi noe utstyr som bl.a. lekematter, duplo legoklosser, leketelt, dukker, biler, tegnerull, farger og tusjer. Kunne du tenke deg å sponset oss? Det ville vi være takknemlige for.
   Hvis noen ønsker å hjelpe til med formiddagsmaten (som kun består i å handle inn og dekke bord, der folk forsyner seg selv) er dere hjertelig velkommen til det. Og ønsker du bare å ta en tur, selv om du ikke lenger har små barn eller har passert din første ungdom, er du mer enn gjerne velkommen!
   Husk gjerne på oss i bønn. Be om at det blir et avslappet og koselig sted der både foreldre og barn kan trives!
   Hilsen Carina N. Isaksen, Anette N. Nilsen, Mariann Isaksen, Ellen Eikenes, Hilde Øyslebø, Elisabeth Søyland og Mette G. Toeneiet.

Søndagsskolen
I høst har det vært planlagt å ha søndagsskole annenhver søndag. Rebecca Løvstø Gabrielsen og Trude Johansen sto for dette. Utover høsten har det ikke vært noen barn som har møtt fram og vi har derfor besluttet å la tilbud med søndagsskole bero en periode. Vi beklager dette sterkt.

Bønnetime
Hver tirsdag kveld blir det bønnetime i Misjonskirken. Åpent for alle og for alle behov. Tiden er nå kl. 20.00 til 21.00.
   Bønnemøtet som finner sted i Misjonskirken hver torsdag formidag fortsetter som før. Du er hjertelig velkommen til å være med eller ringe inn dine bønnebehov. Gud hører bønn.

Denne måneden ber vi for:
- Jon Arne Hoppestad.
- Aktiviteter knyttet til Grøtterød grendehus.
- Menighetens styre.

PMF-møte i Oslo
I tiden 9.-12. februar vil Øyvind Toeneiet og Thore Tellefsen delta på Predikant og misjonærforenings vårmøte i Betlehem i Oslo. Forkynnere fra hele DNM fellesskapet kommer samme til kurs og inspirasjon. Blant talerne er Åge Åleskjær, Egil Svartdal, Runar Eldebo. Kursdagene kombineres også med seminardagen «Livskraftig menighet» med Bill Hybels.

DNM-SØR

som vår menighet er en del av, har sitt årsmøte på Vegårtun lørdag 20. mars. Årsmøtet utgjør en sesjon av inspirasjonsdagene 19.-20. mars for menighetene i DNM-Sør. På årsmøtet skal det blant annet avgjøres om en skal fortsette ordningen med distriktsforstander. Tema på inspirasjonsdagene er: Den sunne menighet. Å venne seg til å leve nær Gud. En smittende tro i en smittende menighet. Funksjonelle strukturer. Har du lyst og anledning til å være med så ta kontakt med pastor for ytterligere opplysninger. Talere: Sveinung Lorentsen, Rune Fridell og Sven Øverland.

Pastorens fridag
Pastoren endrer sin fridag fra mandag til fredag. Det betyr at det blir kontortid tirsdag og onsdag kl.10.00-12.00 og ikke fredag. Dette er en prøveordning inntil videre.
Pastoren har vinterferie 13.- 20. februar.


På rett spor
av pastor Thore Tellefsen

Skisesongen er i gang, og mange benytter nysnøen til en skitur. Det er god mosjon og fin avkobling. Livet vårt er ingen skitur, likevel kan vi lære fra skisportens verden.
På ski har vi gjort den erfaring at det er godt å gå i oppkjørt løype eller at noen har gått foran og laget spor. Det er tyngre å lage løype selv og det er lettere å falle. I blant advares snøkjørere mot å kjøre utenfor merket løype fordi det representerer livsfare. Men det er fristende å kjøre utenfor sporet fordi det gir store muligheter for innta andre områder enn den såkalte rundløypa. Rett smøring er også viktig ellers kan skituren bli et fryktelig slit.
   Apostelen Peter sier at Jesus har gitt oss et eksempel forat vi skal følge hans fotspor. Jesus satte spor etter seg i sanden i Israel. De sporene er borte, men hans liv er et strålende forbilde for hvert menneske på hvordan vi skal leve. Vi skal følge i hans spor. Det gjør det lettere for oss å gå. Vi vet hvor sporene leder oss . De fører rett til himmels. Jesus fotspor fører til seierens tinder. Følger vi sporene han satte i vår historie, når vi målet.
   Underveis kan vi lett bli lurt til å skifte spor eller gi oss ut på egen hånd. Det kan være terreng som frister oss å utfordre. Men det er lett å gå seg vill. Og det er, som sagt, lett å snuble i løs snø. Noen fall kan bli ganske fatale. En kan skade seg for livet. Heldigvis har vi en Frelser som hjelper oss å reise oss og leder oss tilbake til sporet igjen.
   Hvilken smøring skal vi bruke? Rød eller grønn swix? Tålmodighet er det beste å smøre med. Jesus lærte det av sin lidelse.
   Tålmod og utholdenhet er viktig i vår etterfølgelse av Jesus Kristus. Noen motbakker i livet blir det for oss alle. Enkelte partier i løypa går bratt oppover. Gi ikke opp. Hold ut. La oss se på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus Kristus. Han kaller oss til å følge hans spor og han lover å være med oss hele veien. Herre, hjelpe meg til å følge dine spor hele livet!

Februarprogrammet

Søndag 1. februar
kl 17.00: Menighetens årsmøte. Nattverd. månedsoffer. Andakt: Thore Tellefsen

Søndag 8. februar
kl 11.00: Gudstjeneste. Thore Tellefsen.
kl 20.00: Hyggekveld Unge voksne. God mat. Andakt v/ Nils Lia. Sang: Line M. Christiansen.

Søndag 15. februar
kl. 11.00: Gudstjeneste. Øyvind Toeneiet.
kl. 19.00: Kveldsmøte med Fokus på Israel. Tema: «Oljetreet -Israel».
Taler: Charles Hansen fra Ordet og Israel.

Lørdag 21. februar
kl. 16.30: Andakt på Furuheim.

Søndag 22. februar
kl. 11.00: Gudstjeneste. Thore Tellefsen.

Onsdag 25. februar
kl. 19.00: MENIGHETSMØTE. Styrevalg, Grøtterød grendehus, Distriktsårsmøte m.m.

Søndag 29. februar
kl. 11.00: Gudstjeneste. Tale: Thore Tellefsen.
kl. 16.00: Samling på Grøtterød grendehus. Leker utendørs. Natursti. Kaffe, kakao m.m. kl. 17.30-18.45: Skuddårsfest. MiBaGo. Lovsangsgruppa.
Andakt: Aslaug Irene Halden.

Lørdag 6. mars
kl. 11.00: Formiddagstreff/kafeteria.

Søndag 7. mars
kl. 11.00: Gudstjeneste.Nattverd. Månedsoffer. Thore Tellefsen. Sang: Elisabeth og Helge Lindhjem.