Tirsdag på grendehuset
Hver tirsdag formiddag er det liv og røre på grendehuset. Voksne med og uten barn samles til en hyggelig lunsj og trivelig samvær. Noen tirsdager har det vært organisert litt småbarnsang — ungene synes det var gøy å lære noen nye sanger.
      De første tirsdagene var vi innendørs. Ungene koste seg med å leke. Vi vil rette en dyp takk til dere som har gitt gaver i form av penger, babystoler og leker. Det har kommet godt med.
      På tirsdag før påske var det ekstra gøy — vi var en gjeng på 16 voksne og rundt 20 barn! Utrolig flott! Maten spiste vi ute. Det var påskestemning i den nydelige sola. Ungene frydet seg både i snøen og i sandkassa. Det var mang en deilig(?) kake som ble laget av snø og sand og sølevann — det var bare å forsyne seg... Uteområdet på grendehuset er veldig bra — stor boltreplass og god oversikt.
      Det har vært mange voksne og barn innom siden vi startet opp 9. mars. Og det kommer stadig nye til. Det er endel fra Veldre — og det har også kommet noen fra sentrum, Valby, Torstvedt og Kvelde. Det er trivelig å bli kjent med nye mennesker. Positivt både for voksne og barn. Trivsel er noe vi legger vekt på, viktig at alle føler seg velkommen! Vi har så langt bare fått positive tilbakemeldinger fra dem som har vært på grendehuset. De synes dette er et flott tiltak og er positivt overrasket over lunsjbordet. Det er tydelig at det er behov for et slikt møtested. Viktig at vi har åpent hver tirsdag (bortsett fra i skoleferiene) så de som ønsker å komme alltid vet at vi er der og klokkeslettet er 1100-1400.Runde år
Anders Bua fyller 70 år 7. april.
Berit Andersen fyller 70 år 4. mai.
Vi gratulerer og ønsker Guds velsignelse!Vi gratulerer
våre ungdomsarbeidere Mette og Øyvind Toeneiet med ei flott jente født 11. mars. Hun veide 3400 gr. og var 49 cm lang. Mia skal hun hete. Vi ønsker Guds velsignelse både over Mia og foreldrene.

Konfirmanter
Det er konfirmasjon i Misjonskirken søndag 25. april, og konfirmantene er
Benedikte Bøe, Anette Lanner, Christine Øyslebø og Alexander Llovez Ekenes. Vi gratulerer konfirmantene og ber om Guds velsignelse både over høytidsdagen og framtidsdagene.

Økonomien
Ved utgangen av februar har menigheten fått inn kr 159.000. Det er kr 3.000 mer enn budsjettert. Dermed har vi hentet opp etterslepet fra januar. Det er flott . Vi takker hver enkelt giver. Gud velsigne deg!
      Det er tydelig at ordningen med å gi skattefrie gaver hjelper oss til å få en jevnere inntekter til menigheten. Vi løfter i flokk og da går det godt!

Styret
Menighetens styre har konstituert seg slik etter årsmøtet: Styreleder: Terje Olafsen (valgt på årsmøtet). Nestleder: Inger Møll. Sekretær: Hilde Øyslebø. Gunnar Nøstrud er styret representant i økonomiutvalget. Bjørn R. Kjøndal er vararepresentant og styrets representant i valgkomiteen. Inger Møll er koordinator for prosjekt Veldre.

Grøtterød grendehus
Vi jobber fortsatt med dette prosjektet. Mye av våren vil nok gå med til dette. Men MiBaGo øver der allerede og opplever økt tilslutning. Tirsdagstreffet har også hatt en positiv start og både foreldre og barn synes å trives i grendehuset.
      Hva vil beboerne på Veldre at vi skal bruke grendehuset til? Det er et viktig spørsmål å stille. Inger Møll vil samle en idégruppe der oppe. Og ser for seg et allmøte for drøfte dette helt åpent. Det ser spennende ut.
      Søndag 18. april blir det familiegudstjeneste kl 11.00 i Grendehuset. MiBaGo synger og spiller. Thore Tellefsen holder familieandakt. «Kirkekaffe» etterpå.

Trenger uteleker
En liten oppfordring fra tirsdagstreffen på grendehuset; Vi trenger endel sandkasseleker, gamle trehjulsykler — og andre leker til utebruk. Vi er veldig takknemlige om du har noe liggende du kan gi bort — eller sponse oss med.

Vårdugnad
Huskomiteen legger opp til dugnad lørdag 17. april fra kl 09.00. Det er konfirmasjonsdag i Misjonskirken søndag 25. april, derfor trenger vi litt ekstra rengjøring. Det er den årlige vårrengjøring som må gjøres inne og ute. Kl 12.00 blir det brannøvelse og gjennomgang av det nye brannvarslingsanlegget. Dette er viktig for alle som har lederansvar i menigheten å være med på. Har du ikke anledning til å utføre dugnad på lørdagen kan du kanskje ta din oppgave tidligere i uka. Vi må stå sammen om å holde vårt gudshus rent og ordentlig.

Karl Fredrik Kittilsen
Kittilsen besøkte Kvinnemisjonen mandag 15. mars. Han fortalte fra sin siste reise i Afrika med besøk i Rwanda og Kongo. På en engasjerende måte tok han oss med inn i nøden, og all den menneskelige lidelse som finner sted der ute. Han pekte også på hvordan det blir formidlet hjelp både ved å støtte de innfødte og hjelpe dem på rett spor. Det nytter å hjelpe. De 13 kvinnene i Kvinnemisjonen lot seg gripe og inspirere. Kollekten ble på kr 2.660 til «La Afrika leve» til hjelp for voldtatte og mishandlede kvinner.
      Karl Fredrik Kittilsen besøker oss i Misjonskirken søndag 9. mai. Da har du ennå en mulighet til å høre ham. Karl Fredrik er en inspirator av Guds nåde. Kom og la deg inspirere!

Felles søndagskveldsmøter
De unge har inngått en avtale om felles kveldsmøter på enkelte søndager. Møtene kommer til å være vekselvis i Misjonskirken og Metodistkirken. Poenget er å jobbe sammen for å få til større ungdomsmiljø i byen vår. En tror også at det vil være lettere å få med seg venner dersom miljøet er større.
      Kveldsmøtene vil ha en ungdommelig profil, men det er ingen aldersgrense. Vi tror faktisk at mange unge setter pris på at flere generasjoner kommer sammen. De unge har en smittende iver. Den eldre generasjonen har mange erfaringer som det er viktig at de unge får del i. Derfor sier vi vel møtt til disse fellesskapskveldene.

Speideraksjon
Tirsdag 9. mars gikk åtte småspeidere fra ulveflokken fra dør til dør på Veldre, og i løpet av et par timer hadde de samlet inn kr 3.626,- til et prosjekt for barn i det krigsherjede landet Liberia. Det var flott innsats av våre speidere, som denne måten viser at de tar speiderloven på alvor. Hjertelig takk til dem som gav til formålet.


Småspeiderne, her Fredrik, Markus, Andreas, Sander og Edvart, samlet inn over 3600 kroner på Veldre.


Duft av himmel
Vegårshei trekkspill klubb besøkte oss søndag 28. mars. Da ble det en skikkelig gla’sang gudstjeneste. Trekkspillklubben, bestående av to trekkspillere, to gitarer, bassgitar og tre sangere, sang og spilte så det var en fryd å høre på. Hele gudstjenesten var en duft av himmelen. Fra Vegårshei kom det en buss med 27 personer og etter gudstjenesten var de samlet sammen med venner fra menigheten til middag. Deretter gikk turen til Betel misjonskirke i Gjerpen. Vi er takknemlige for besøket og håper at det kan gjentas.

Distriktets årsmøte
Lørdag 20. mars. var ca 60 utsendinger fra DNM-sør tilstede på distriktets årsmøte på Vegårtun. Årsmøtet gikk inn for å forlenge distriktsforstander Sven Øverlands engasjement for ytterligere fire år. I forkant av årsmøtet, både fredag og lørdag, var det inspirasjons seminarer, der hovedvekten var at sunne menigheter vokser. Rune Fridell inspirerte. Fra Larvik deltok Gunnar Nøstrud, Terje Olafsen, Elisabeth Søyland og forstanderen.

Vi over 60
I tiden .-14. juni inviterer DNM-sør til arrangement på Vegårtun. Det er lagt opp et allsidig program med møter, bibeltimer, utflukter og sosiale samlinger. I lederskapet finner vi Tolleif Andersen, Sven Øverland og Erna Søgaard Ultvedt, som tar i mot påmeldinger fortløpende i tlf. 35 53 65 92. Hovedtaler er Asbjørn Johansen. Vel møtt!

Menighetsweekend
Det planlegges menighetsweekend på Vegårtun leirsted 27.-29. august. Leirstedet er reservert for oss. Våre venner i Tønsberg og Horten er invitert. Distriktsforstander Sven Øverland blir med. Påmeldingsfristen er 1. juni. Programmet er på det nærmeste klart. Dette må du få med deg! Det er viktig for fellesskapet og trivselen i menigheten.

Vi ber for:
- Virksomheten knyttet til Grøtterød grendehus.
- Be for befolkning på Veldre.
- Jon Arne Hoppestad m/ familie.Vinnerkultur og samhandling
av pastor Thore Tellefsen

Overskriften er lånt fra Nils Arne Eggens bok «Go’foten». Der skriver han om det som har gjort Rosenborg til Norges beste fotballklubb. Vi skal på ingen måte forsøke å drive Larvik fotball, men vi har noe å lære av den tankegang som preger Rosenborg.
      Vinnerkultur. Det er viktig for et lag å gå på banen for å vinne, uansett hvem som er motstanderen. Den samme vinnerkultur er det like viktig for oss som kristne å eie. Vi skal vinne over motstanderen. Den onde skal ikke få overtaket på oss. Det er vi som skal gå seirende fram. Vi lar oss ikke overvinne av ødeleggende krefter, ei heller av intriger og beinkrok fra fristeren.
      Vi vil vinne mennesker for Jesus og for himmelen. Vi går ikke inn for å spille uavgjort, noe som betyr status quo. Vi er ikke bare fornøyd med å holde hjulene i gang i menigheten. Flere barn og unge ønsker vi å få med på laget. Vi vil vinne og engasjere voksne og hjelpe de eldre til å møte døden med håp.
      Samhandling. Skal vi vinne kampen kreves det samhandling . Vi må opptre som lag og ikke en gruppe av solospiller, som bare tenker på seg selv. Vi må jobbe med oss selv, utvikle vår egen dyktighet og finne vår plass på laget. Det handler i vår sammenheng med å ta ansvar for eget gudsliv og kunnskap og kjennskap til bibelske sannheter. Øvelse i bønn og tro hører med her. Bevisstgjøring av våre egne nådegaver er viktig, slik at vi vet hvilken plass vi har i laget. Hvert lag består enkeltspillere som vil jobbe sammen for å fungere som et lag. Et team der vi støtter hverandre tross ulike ferdigheter og plasseringer. Vi vil søke å gjøre hverandre gode, dyrke fram det beste i hverandre. Være rause med gode ord og oppmuntringer. I blant kan det nok være nødvendig med irettesettelse og korrigeringer, men alt skal tjene fellesskapet.
I Rosenborg er det lov å stikke seg fram, men ingen i klubben har egenverdi ut over å gjøre laget bedre.
      Lojalitet. La oss også ta med noen viktige ting til slutt. Det er lov å være uenig, men en bør samtidig vær lojal mot fellesskapet. Det er lov å være seg selv, alle gjør så godt en kan. Det er viktig å ha et eierforhold til laget/menigheten og ha det moro sammen. Humør og folkelighet er en styrke. Vi må lære å gjøre hverandre gode, være rause og ha store tabbekvoter.
      Vinnerkultur er viktig, men det må også være plass og rom for de som mislykkes og for taperne.
      La oss ta dette med til ettertanke og inspirasjon for fortsatt satsing i menigheten vår.

April-programmet

Søndag 4. april
kl 11.00 Gudstjeneste. Månedsoffer. Olaf Alsaker. Sang: Liv Kristin Alsaker.

Påsken i Misjonskirken:
Skjærtorsdag – 8. april

kl 18.00 Påskegudstjeneste m/nattverd. Øyvind Toeneiet. Thore Tellefsen.

Langfredag – 9. april
kl 11.00 Gudstjeneste. Felles med Metodistkirken. Pastor Jan Brastein taler.
kl 17.00 Korsvandring.

1. påskedag – 11. april
kl 06.00 Oppstandelsesfest. Frikirken inviterer til påskesang ved Minnehallen.
kl 10.00 Påskefrokost.
kl 11.00 Påskegudstjeneste. Thore Tellefsen.
Solosang: Carina N. Isaksen.

Lørdag 17. april
kl 09.00 Vårdugnad i Misjonskirken.
kl 16.30 Andakt Furuheim.

Søndag 18. april
kl 11.00 Familiegudstjeneste Grøtterød grendehus. MiBaGo synger og spiller. Andakt: Thore Tellefsen. Kirkekaffe.
kl 19.00 Felles Kveldsmøte. Hannah K. Auen. Lovsangsgruppa «Allelu».

Søndag 25. april
kl 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste. Øyvind Toeneiet. Lovsangsgr. «Allelu».

Lørdag 1. mai
kl 11.00 Formiddagstreff.

Søndag 2. mai
kl 11.00 Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Thore Tellefsen.