Konfirmasjonssøndag
Søndag 25. april var det høytid og fest fire kjekke ungdommer ble konfirmert.De fire er (f.v.) CØ, Anette Lanner, Benedikte Bøe og Alexander Llovez.

Runde år
Berit Andersen fyller 70 år 4. mai. Vi gratulerer og ønsker Guds velsignelse!

Vielse
Vi gratulerer Torhild Fjeldheim og Morten Dahl som ble viet av forstanderen fredag 30. april. Vi ønsker Guds velsignelse i hjem og samliv.

Vårdugnaden
Takk til dere som deltok på vårdugnaden lørdag 17. april. Det ble gjort mye godt rengjørings og vedlikeholdsarbeid.
      Sverre Isaksen hadde lagt opp til brannøvelse både i teori og praksis. Det var en nyttig gjennom gang for alle som var med. Hjertelig takk!

Karl Fredrik Kittilsen
besøker oss i Misjonskirken søndag 9. mai. Da har du ennå en mulighet til å høre ham. Karl Fredrik er en inspirator av Guds nåde. Om vi skulle bruke en bibelsk formulering på det, så ser jeg på ham som en apostel. Både Romania-aksjonen, La Afrika-leve, snuoperasjonene i menighetene på Bøle og Moflata er eksempler på det.
      Kom og la deg inspirere!

Unge voksne
Søndag 9. mai er det klart for en ny hyggekveld. Denne gangen er samlingen lagt til Grøtterød grendehus. Omgivelsene blir litt annerledes, men stilen vil være den samme. Samling og samtale rundt bordet. Andakt, sang og musikk. Inviter gjerne noen med til unge voksne samlingen, som har vært vellykket til nå.

Menighets-weekend
Planlegges på Vegårtun leirsted 27.-29. august. Leirstedet er reservert for oss. Våre venner i Tønsberg og Horten er invitert. Programmet er klart. Distriktsforstander Sven Øverland blir med. Påmeldingsfristen er 1. juni, påmeldingsliste på oppslagstavla i Misjonskirken. Dette må du få med deg! Det er viktig for fellesskapet og trivselen i menigheten.

Grøtterød grendehus
Allmøte mandag 10. mai.
Hva vil beboerne på Veldre at vi skal bruke grendehuset til? Det er et viktig spørsmål å stille. Inger Møll vil inviterer beboerne på Veldre til et allmøte mandag 10. mai for å drøfte dette helt åpent. Vi er spent på hva som kommer ut av det møtet.

Bruktmarked
Arrangeres lørdag 12. juni fra kl 11.00- 15.00. Det betyr at folk som har noe å selge kan leie seg et bord og selge det de vil bli kvitt. Det kan være ting de har laget, gamle ting og tang som de vil bli kvitt, bøker og lignende. Den enkelte må selv ordne bordet og rydde etter seg. Inntektene av salget går i egen lomme. Leie av bordet koster kr 100,- som går til grendehuset. Informasjon og bestilling av bord går til Inger Møll. E-post: inger@moll.no eller tlf. 33 18 74 98 eventuelt Eva Lise og Terje Olsen
tlf. 33 18 42 53
.
      Det blir også kafeteria på Grendehuset den dagen. Møt fram, dette blir spennende!

Inspirerende gudstjeneste
Det var en inspirerende familiegudstjeneste på Grøtterød grendehus søndag 18. april. MiBaGo sang friskt og godt. Thore Tellefsen holdt familieandakt illustrert av fiskegarn, brød og tegninger. Eva Lise Børven Olsen bandt det sammen på en fin måte. Oppslutningen var meget god, grendehuset nærmest fullsatt. Det var ca 85-90 personer tilstede og av dem var 35-40 fra Veldre området. «Kirkekaffen» etterpå smakte godt og i det fine været var det mange som koste seg med kaffekoppen utenfor på «kirkebakken». Familiegudstjenesten viste både potensialet som finnes der oppe og engasjementet i menigheten for prosjekt Veldre. Familiegudstjenesten frister til gjentagelse.

DNMs årskonferanse
Misjonsforbundets årskonferanse finner sted i Ålesund 20.-23. mai. Mottoet er: Livsnære menigheter og dette behandles i ulike samvær.
      Konferansen skal velge ny misjonssekretær og hjemmemisjonssekretær. Statutter for menighetene legges fram. Misjonsbladet er 100 år og Misjonsforbundet er 120 år i år . Vår menighet blir representert ved Terje Olafsen, Inger og Per Møll, Hilde og Toralf Øyslebø.
La oss huske årskonferansen i våre bønner.

MB 100 år
Misjonsbladet er 100 år. I den anledning er det mulig for våre medlemmer å få et gratis prøveabonnement 4-5 måneder. Kontakt Thore Tellefen.

Økonomien
I mars er det innkommet 50.000 kroner i gaver. I tillegg er det kommet 32.000 kroner inn på vaskelistene.
      Hjertelig takk for gavene!

Fra ungdomsfronten
Connection er i gang.
Hva er det for noe undres vi? Spørsmålet går til vår ungdomsarbeider som svarer: Connection betyr egentlig kontakt og det handler om kontakt med hverandre, kontakt med andre menigheter og ikke minst kontakt med Gud. Connection er derfor betegnelsen på de felles søndagskveldene som ungdom i Misjonskirken og Metodistkirken har tatt initiativet til. Det er et arrangement for ungdom og av ungdom. De unge er engasjert i forkynnelse, vitnesbyrd, lovsang, dans, drama og møteledelse. Her er det lyd og lys-effekter. Til nå har Hannah K. Auen og Øyvind Toeneiet hatt forkynneransvar, men flere kommer til. Til nå har det vært to slike søndagskvelder der 50-55 personer har vært til stede hver gang. Stadig ser en nye mennesker komme til disse kveldene. Målet er å nå ungdom i byen vår med evangeliet om Jesus Kristus. Når mange kommer sammen vil det bli lagt merke til. Ungdommen synes også det er lettere å invitere med seg venner på slike arrangement. Øyvind presiserer at det ikke er noen aldersgrense for disse kveldene, selv om målgruppen er ungdom.
De neste samlingene er 16. mai i Metodistkirken og 6. juni i Misjonskirken.

Cellegruppe for tenåringer
Ungdomsarbeideren har startet en ny cellegruppe for de yngste på Signal. Til nå har gruppen fire deltagere, foruten lederne, men håper på at flere vil komme. Gruppa samles hver torsdag kveld og opplegget inneholder undervisning, samtale, bønn, is, brus, pizza og gotteri. Isabell Lloves og Alexander Olafsen har lederansvar i cellegruppa, der trivselen er stor.

Ungdomstur til Froland
Fredag 21. mai drar ungdommen vår på besøk til Froland Misjonsmenighet i Aust-Agder. Fra fredag til søndag vil det bli et felles opplegg med ungdommen i Froland. Geir Wilhelmsen, ungdomspastor i Froland og vår ungdomsarbeider står for forkynnelse og undervisning. Ellers blir det lovsang, bønn og aktiviteter.

Signal-weekend
Ungdomsklubben Signal
vil ha en weekend på Skautvedt 18.-20. juni. Be for ungdommen!

Junior-treff på Skautvedt
Du som har vært junior i Misjonskirken i tidligere tider, er velkommen til en heldag på leirstedet vårt lørdag 21. august.
      Nærmere info kommer senere, men sett av dagen allerede nå.
      Initiativtagere: Ellen Jane Langerud, Else Gunn Holt, Gunn Tove Hasselgård, Rigmor Johnsen, Karen M. Carlsen, Reidun Langemyr og Ellen Christiansen

Vi over 60 på Vegårtun
9.-14. juni. Allsidig program med møter, bibeltimer, utflukter og sosiale samlinger.
I lederskapet finner vi Tolleif Andersen, Sven Øverland og Erna Søgaard Ultvedt, som tar
i mot påmeldinger fortløpende i tlf. 35 53 65 92. Hovedtaler er Asbjørn Johansen. Vel møtt!

Denne måneden ber vi for:
- Virksomheten knyttet til Grøtterød grendehus.
- Årskonferansen.
- Jon Arne Hoppestad m/ familie.
- Situasjonen i Midt-Østen.Grønne blad og god frukt
av pastor Thore Tellefsen


Blir den grønn i år? Dette spørsmålet dukker opp, i byen vår, hvert eneste år på denne tida. Det er selvsagt Bøkeskogen det handler om. Den blir grønn, og det er knapt noen som kan huske at den ikke har blitt grønn til 17. mai. Likevel er det en viss bekymring hos noen, særlig hvis våren lar vente på seg. Men ingen bekymringer eller gode ønsker kan framskynde prosessen som skaper de grønne bladene. Det er vår Herre som sørger for dem. Lyset, varmen og næringen sørger for at livsprosessen går sin gang. «Av seg selv» skjer dette uten at noen menneskelige anstrengelser kan gjøre noe fra eller til.
      En av våre eldre medlemmer sa, så flott forleden dag, at hvert grønt blad vitner om oppstandelsens krefter.
      «Av seg selv» prinsippet står meget sentralt i naturlig kirkevekst. Det som skjer i naturen, skjer også i et menneskes liv som åpner seg for Livet i Jesus Kristus. Hvordan det skjer kan vi ikke helt ut forstå eller forklare. Det hører med til livets mysterium. Noen ganger kan det se ut som om det skjer momentant, at en går fra død til liv. Andre ganger skjer det gjennom en lang prosess. Noen ganger så lang prosess, at en undrer seg om livet har slått rot og at det blir en forandring.
      I Salme 1 tales det om den som har sin glede i Herrens lov og grunner på den, er å ligne med et tre som står ved bekken. Det har alltid grønne blad og gir sin frukt i rette tid. Det betyr at den som leser i Bibelen og tar Guds ord inn i sitt hjerte og sinn vil være en levende kristen og bære rik frukt. «Av seg selv» prinsippet finner vi der også. Det synes ikke å være noen form for stress i naturens og åndens verden.
      Også hos profeten brukes bilde av treet ved bekken. Der er imidlertid overskriften en annen. Den som stoler på Herren og setter sin lit til ham, blir lik dette treet. Tillit og tro er to ord som vi finner her. Holder vi sammen disse to skriftordene handler det om å ta til seg Guds ord, stole på det og vise Gud tillit. Da skjer det noe i livet, da kommer livsprosessen i gang. Igjen finner vi «av seg selv» prinsippet.
      Frukten kommer til syne etter hvert. Hva slags frukt? Det er nærliggende å si at det handler om kjærligheten, som er kristenlivets første og største frukt. Apostelen sier: «Vi vet at vi er gått over fra døden til livet, vi som elsker brødrene.» 1. Joh. 3, 14. Videre står det slik: «Nå blir de stående, disse tre: Tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.» 1.Kor. 13, 13
      Hva skal vi gjøre dersom vi ønsker å leve med Gud, hjelpe andre til å gjøre og bli bedre mennesker ? Det beste vi kan gjøre er å fylle oss med Guds ord, stole på det og gi det videre til våre medmennesker og la Jesu kjærlighet få fylle vårt liv. Det vil skape forandring i eget og andres liv. Da vil det grønnes i Guds rike og bære god frukt.

Mai-programmetLørdag 1. mai
kl 11.00: Formiddagstreff.

Søndag 2. mai
kl 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Thore Tellefsen.

Søndag 9. mai
kl 11.00: Gudstjeneste. Karl Fredrik Kittilsen. Kirkekaffe.
kl 20.00: Hyggekveld for unge voksne. Andakt v/Sigmund Nøstrud.
NB! Denne gang på Grendehuset.

Søndag 16. mai
kl 11.00: Gudstjeneste. Thore Tellefsen.
kl 19.00: Connection i Metodistkirken. Øyvind Toeneiet. Lovsangsgruppa.

Mandag 17. mai
kl 19.00: Nasjonalfest. Taler: Terje Olafsen.
Sang, musikk, opplesning. Bevertning.

Lørdag 22. mai
kl 16.30: Andakt Bøkeskogen eldresenter.

Søndag 23. mai
kl 11.00: Gudstjeneste. Thore Tellefsen.

Pinsedag søndag 30. mai
kl 11.00: Gudstjeneste. Thore Tellefsen.

2. pinsedag mandag 31. mai
kl 11.00: Felles gudstjeneste i Bøkeskogen. Taler: Hans Onarheim. Nattverd. (hvis regn: Larvik kirke)

Lørdag 5. juni
kl 11.00: Formiddagstreff.

Søndag 6. juni
kl 11.00: Gudstjeneste. Månedsoffer. Nattverd. Øyvind Toeneiet.