Siste leir for speiderne?
480 NMU-speidere hadde korpsleir i Karlsvika ved Tønsberg 26. juni- 3. juli. Fire av våre speidere deltok sammen med lederne Ole Petter Sørensen og Fred Isaksen.
På leiren var det mange spennende aktiviteter å være med på; «Ta sjansen» som i Holmenkollen, Marknad med bl.a bruskasseklatring og karusell, Misjonsdag hvor speiderne fikk prøve å dra en Landrover ut av søla på ordentlig, Fotballturnering, Dragebygging, Baking i stenovn og om kvelden en runde med «Tyven, tyven». Siri Iversen holdt flotte bibeltimer for oss, og på leirbålene var det underholdning for enhver smak.
      Været var helt perfekt, og gjorde også sitt til at det ble en uforglemmelig uke.
      Var dette siste leir for speidere fra Misjonskirken i Larvik? Fra høsten har de ikke lenger noe speidertilbud i kirken vår. Også sju småspeidere må finne seg andre aktiviteter. Seks av dem har ikke annen tilknyting til menigheten.
      Det er trist at ingen kan ta lederansvaret for det flotte speiderarbeidet.


Henriette Sørensen, Markus Isaksen, Andreas K. Auen og Jostein Ring er klar for haik en fottur i skogen med overnatting. Det ble en opplevelse med både spenning og strabaser.

Speidergruppa
Speiderne hadde gruppeting 15. juli og det ble besluttet å legge ned speideraktiviteten inntil videre. Årsaken er mangel på en leder som kan ta hovedansvaret. Fred Isaksen hadde allerede ved årsmøtetid signalisert at han måtte slutte. Han har vært leder siden 1982, de siste fire årene som flokkleder. Else Gunn Holt slutter også. Ingen av de tre gjenværende lederne kunne ta på seg hovedansvar. Det har vært umulig å rekruttere nye ledere de siste årene. Dermed var nedleggelse eneste utvei. Vi beklager dette sterkt, særlig med tanke på de ti ivrige speiderne som mister sin aktivitet, men også fordi vi som menighet mister arenaer til å møte mennesker på.
      Speiderarbeidet er en lavterskelaktivitet som det er lett å rekrutere barn utenfra.
Vi vil takke speiderlederne for den innsatsen hver enkelt av dem har gjort gjennom veldig mange år.
      Samtidig håper vi på at Gud kan kalle nye og villige sjeler slik at barnearbeidet i kirken vår kan blomstre opp igjen.

Til minne
Klara Bergmann døde lørdag 31. juli 81 år gammel. Hun har helt siden tenårene hatt tilknytning til Misjonskirken, selv om hun først i 1989 ble medlem. Klara har vært et trofast medlem, ivrig i bønnesamlingene, kvinnemisjon og andaktsgruppa så lenge helsa holdt. Hun ble begravet fra Langestrand kapell fredag 6. august. Borte fra legemet, hjemme hos Herren. Vi lyser fred over hennes minne. Ved hennes båre ble det gitt en gave på kr 3.570 til menighetens arbeide. Hjertelig takk!

Camilla Fjelberg
døde onsdag 11. august. Hun sovnet stille inn i sitt hjem. 26. juli fylte hun 95 år og på dagen hennes ble det arrangert et lite selskap for henne. Bare noen dager etterpå fikk hun hjemlov. Camilla har vært med i menigheten siden 1937 og har vært et aktivt medlem. Hun har vært med i søndagsskolen, Unges misjon, Kvinnemisjon, Andaktsgruppa og var med å starte formiddagstreffet. Hun ble begravet fra Undersbo kapell torsdag 19. august. Vi lyser fred over hennes minne.

Vi gratulerer
Alf Rød med 70 årsdagen søndag 22. august. Han var menighetens pastor fra høsten 1969 fram til sommeren 1976, og senere også deltatt i menighetens liv og virke. Vi takker Alf Rød for alt han har lagt ned av tid og krefter i menigheten. Vi ønsker Guds velsignelse over åremålsdagen og dager som kommer!

Barnedåp
I familiegudstjenesten 12. september vil Maren, datter av Maria Hellerdal og René Book bli døpt. Sverre Henriksen besøker oss den dagen. Han døper, taler og synger. MiBaGo synger. Vi ønsker Guds velsignelse over lille Maren og familien.

Takk til Rolf Bøe
Rolf Bøe sluttet som renholder i Misjonskirken ved utgangen av juli. Jobben har han hatt de siste fire årene. Vi takker Rolf for innsatsen. Hjertelig takk!
Stillingen som renholder
      Stillingen har vært utlyst. Carina Nøstrud Isaksen var eneste søker. Styret har vedtatt å tilby henne jobben. Også denne funksjonen er viktig for trivsel og velvære i menigheten.

Økonomien
Ved utgangen av juni var inntektene til menigheten omtrent som budsjettert. Sommergaven har gitt kr 23.000 og på vaskelistene har kommet inn kr 48.500. Dette takker vi for. Juli måned har imidlertid vært dårligere og vi har pådratt et underskudd i forhold til budsjett på kr 22.000. Dette håper vi på å ta inn igjen, nå ved oppstarten av høstsemesteret Hjertelig takk til alle glade givere. Vi står sammen for Jesus Kristus.

Grendehuset Bruktsalg og framtid
Lørdag 12. juni var det brukt salg, også noe nytt, på Grøtterød. Det var mange som hadde betalt for å leie et bord og solgte sine saker. Kafeteriaen gikk bra i det fine været. Det var en hyggelig og god atmosfære. Oppslutningen var dessverre ikke så stor som vi hadde håpet. Den lørdagen var det storopplegg i sentrum, så folket var nok der. Bruktmarkedet fikk likevel kr 5.406 i overskudd. Vi takker alle som gjorde dette mulig ved baking, gaver, hjelp til tilrigging og nedrigging. Alt i alt et vellykket bruktsalg og det frister til gjentagelse.
Vi jobber fortsatt med å finne veien på Veldre. Styret vil arrangere kafeteria på lørdag ettermiddag der oppe og ha gudstjeneste søndag ettermiddag påfølgende søndag.
MiBaGo fortsetter sine øvelser og treffet på tirsdag formiddag vil fortsette. Be for oss og tenk over om du kan bidra med noe.

Flott Vestfold-samling
Det var med bange anelser vi dro til Skautvedt søndag 20. juni. Det var tett regn og vi hadde invitert til stevne. Men folket kom, peisestua og gangen var mer enn fullsatt og det var inspirerende å høre misjonær Svein Watne. Været ble bedre etter gudstjenesten, vi fikk varme på grillen og nøt fellesskapet.

Dag Ottar Leite Hansen
Har vært bistandsarbeider i Sentral-Asia i flere år og vært nær de store konflikt områder i verden. Nå er han hjemme på en kort ferie. Han har reist ut for å hjelpe mennesker og være en kristen som både med hånd og ord kan vise Jesus kjærlighet. Han har vært frimodig og lærte å kjenne kulturen i disse landene. Dag Ottar har et hjerte som brenner, eier noen av pionerens iver og kommuniserer meget godt. Han er vel verd å høre. Siden han har levd i en muslimsk kultur vil han formidle kunnskap og kjennskap i forhold til kristen tro. Vi tror det blir lærerikt og nyttig for oss. Han blir med oss fredag til søndag 3.-5. september.

Årskonferansen
gikk av stabelen i Ålesund 20.-27. mai. Det meldes om god oppslutning og vertsmenigheten hadde laget et opplegg som fungerte meget godt. Mottoet var «Livsnære menigheter», noe som sto i fokus både i seminarer og møter. Fra vår menighet deltok hele ni stykker. Terje Olafsen var en av konferansens ordstyrere.
      Eilif Tveit ble valgt til ny misjonssekretær i 6 år etter Viggo Koch, som har vært i stillingen i 15 år. Rune Fridell ble gjenvalgt som hjemmemisjonssekretær for 4 nye år. Konferansen vedtok nye mønsterlover for distriktsarbeidet og menighetsarbeidet. DNMs motto ble endret og lyder slik: «Guds barns enhet og menneskers frelse». Barnas år ble lansert. Ved valgene ble Gunnar Nordby og Kjell Holmqvist gjenvalgt som DNMs ordfører og varaordfører. Hilde Øyslebø ble valgt til vararepresentant i Ytremisjonsstyret. Til kontrollkomite ble Terje Olafsen, Inger Møll og Tor Hartvig Pedersen valgt. Årskonferansen 2006 blir i Skien.

DNM-dagen 19. september
Årskonferansen i Ålesund vedtok at det framover blir arrangert en DNM-dag i menighetene rundt om i landet. Det skal være en dag der en markere hva vi står for i DNM- fellesskapet og inspirere hverandre til videre innsats i Guds rike. Pastorene vil bytte talerstol.
Jarle Råmunddal, en våre yngre forkynnere, som i flere år har vært pastor i Arendal, vil besøke Larvik.
      Det er i år 120 siden DNM fellesskapet ble stiftet, derfor blir hvert medlem utfordret til å gi en krone for hvert år i takke- og jubileums gave. Dette skal gå til Hjemmemisjonsarbeidet. Og der har vi flere gode og viktige prosjekter. Vi nevner nysatsingen på Moflata misjonsmenighet ved Karl Fredrik Kittilsen. På Bjølsen i Oslo, en bydel på 70.000 mennesker, satses det friskt for å vinne unge mennesker. På Holmlia har det vært drevet et arbeide for å plante evangeliet der, som også fortjener fellesskapet støtte. Dette handler om å søke å vinne mennesker for evangeliet. Søndag 19. september samler vi inn gaven i vår menighet, samtidig som vi satser på et godt opplegg. Se møtekalenderen.

Menighets-weekend
på Vegårtun leirsted 27.-29. august. Det er ca 80 personer som er påmeldt til turen. Vi gleder oss virkelig og håper på flott vær. Fortsatt står døren oppe for etteranmeldte. Ta kontakt med forstanderen.

Pensjonist treff på Veldre?
Etter spørsmål, vurderer vi muligheten for å arrangere pensjonisttreff på Grøtterød grendehus. Har du lyst, har du lov til å være med på uforpliktende, positive og humørfylte samlinger med mening. Kanskje du kan være med å forme innholdet? Interessert? Har du tanker, ideer o.l? Ta kontakt med Terje Olafsen.


Betingelsesløs kjærlighet
av pastor Thore Tellefsen

Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, den skryter ikke, er ikke hovmodig. Den gjør ikke noe usømmelig, den søker ikke sitt eget, blir ikke oppbrakt og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.
      Dette avsnittet fra kjærlighetens høysang i  1. Kor 13 har jeg lest mange ganger. Som vigselsmann har jeg lest det for alle de ektepar jeg har viet. Avsnittet hører med til vigselsritualet. Hva har det betydd for meg og for dem som har hørt det? Har denne kjærligheten preget våre liv? Eller har den bare gitt oss en følelse av utilstrekkelighet?
      Denne standarden som settes i dette avsnittet når jeg aldri opp til, selv om vi selvsagt bør strekke oss etter kjærligheten og jage etter den.
      Men la dette avsnittet få minne deg om hvordan Guds kjærlighet er. Du er elsket med en usvikelig og evig kjærlighet. Kjærligheten fra Gud har sitt utspring i hans vesen. Gud elsker fordi han er vår Gud. Han er kjærlighet. Ingen kan noen gang fortjene hans kjærlighet. Ingen fromhet, ingen bønner, trofast tjeneste eller plettfri vandel gjør at vi fortjener hans kjærlighet. Vi har så lett for å tenke at når vi lykkes, så er Gud glad i oss. Gud elsker også de som slett ikke får til livet sitt. Han elsker den som leser eller hører kjærlighetens høysang og slår blikket sitt skamfullt ned, som sier: Dette er over min evne.
      Jeg vil utfordre deg til å lese om igjen omtalte bibelavsnitt. Bytt ut ordet kjærlighet med Jesus, så får du et flott bilde av hvordan din Gud og frelser er. Da vil vi bibelavsnittet minne om en kjærlighet som vi ikke kan motstå, mer enn en kjærlighet som vi ikke kan prestere.
Min kones favoritt bibelord fra Jesaja 43, 4 favner noe av dette. Der det heter: Du er dyrebar i mine øyne, aktet høyt og elsket av meg. Gud elsker deg ganske enkelt fordi han har valgt å gjøre det. Han elsker deg når du ikke føler deg verdt å bli elsket. Han elsker deg når ingen andre elsker deg. Alltid. Uansett.
      Ta deg noen minutter i stillhet og sug denne kjærligheten inn i din sjel. Selv om du ble latt alene, sveket og etterlatt med et knust hjerte, så husk at Gud elsker deg. Kjenner du behov for kjærlighet, motta og fyll deg med Guds kjærlighet. Denne betingelsesløse kjærligheten er verd å gi videre til våre medmennesker.


Septemberprogrammet

Lørdag 21. august
kl 12.00 Juniortreff på Skautvedt. Grill Kl 17.

Søndag 22. august
kl 18.00 Samlingsfest. Thore Tellefsen, sang av Mette Toeneiet. Allelu m.m. Bevertning.

Fredag 27. august søndag 29. Menighetsweekend på Vegårtun

Lørdag 4. september
kl 11.00 Formiddagstreff
kl 16.00 Seminar v/ Dag Ottar Leite Hansen.

Søndag 5. september
kl 11.00 Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Dag Ottar Leite Hansen.
kl 20.00 Hyggekveld for unge voksne.

Søndag 12. september
kl 11.00 Familiegudstjeneste. Barnedåp. Sverre Henriksen. MiBaGo. Enkel kirkekaffe.


Søndag 19. september
kl 17.00 DNM-dagen -Storsamling.
kl 17: Ettermiddagskaffe.
kl 18: Møtesamling. Taler: Jarle Råmunddal. Solosang: Line Christiansen. Allelu. Info og gave til hjemmemisjon.

Søndag 26. september
kl 11.00 Gudstjeneste. Thore Tellefsen. Zoar-musikken fra Skotfoss. Kirkemiddag. Påmelding.

Lørdag 2. oktober
kl 11.00 Formiddagstreff

Søndag 3. oktober
kl 11.00 Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Øyvind Toeneiet.