Fellesmøtene
Det blir fellesmøter 13.-17. oktober med Ronny Låås som taler. Ronny Låås kommer fra Trollhättan i Sverige, men har siden 1984 vært bosatti Norge, nærmere bestemt Kragerø. Han tilhører Baptistsamfunnet og har sinutdannelse fra Teologiske høyskolen i Stockholm. Som ung studentprest jobbet han i svært utfordrende miljøer i Göteborg, ogvar der bl.a. ansvarlig rådgiver for den store Billy Graham-kampanjen på1970-tallet. Senere har han virket som menighetsforstander både i Göteborg og Hunnebostrand før han ble pastor i Kragerø Baptistmenighet. I dag kombinerer Ronny Låås en virksomhet som miljøarbeider og reisevirksomhet som forkynner.
     Fellesmøtene finner sted i Nanset kirke i dagene 13.-17. oktober. Møtetiden er kl 19.00. Starten onsdag kveld vil være et bønnemøte. Lokal sang og musikk-krefter vil delta med blant annet Allelu og Tellit.

Årets konfirmanter
I storsamlingen søndag 19. september ble årets konfirmanter presentert. Det er Sunniva Bøe og Daniel Grindheim. Øyvind Toeneiet har ansvar for undervisningen. Vi ønsker de unge lykke til i forberedelsen og ber for dem.

Prosjekt Veldre/Grøtterød
Vi jobber fortsatt med å finne veien på Veldre. Som nevnt tidligere vil vi ha åpen kafe på Grøtterød grendehus lørdag ettermiddag og ha gudstjeneste søndag ettermiddag også den innledes med åpen kafe. Første gang er lørdag 23. og søndag 24. oktober. Vi planlegger også julegrantenning og sang i advent søndag 28. november. Håper du vil være med oss.
Tirsdagstreffet er i gang etter ferien og det meldes om gode samlinger og god oppslutning av voksne og barn.
     MiBaGo fortsetter sine øvelser og her er det plass for flere. Be for dette prosjekt Veldre og tenk over om du kan bidra med noe.

Menn mosjonerer
Har du lyst til å «bevege» kroppen litt ekstra? FINT!
Da har du mulighet nå. Er interessen stor nok vil vi etablere gruppen: «menn mosjonerer»
Ja helt enkelt Vi samles på Grøtterød grendehus og rusler rundt i skogen og fjelltoppene i området. Etterpå samles vi til for eksempel en kopp kaffe.
     Har du lyst til å være med så ta kontakt med Thore Tellefsen (905 15 164) eller Terje Olsen (906 09 125). Si fra hvilket tidspunkt som passer for deg!

Pensjonist treff på Veldre?
Etter spørsmål, vurderer vi muligheten for å arrangere pensjonisttreff på Grøtterød grendehus. Har du lyst, har du lov til å være med på uforpliktende, positive og humørfylte samlinger med mening. Kanskje du kan være med å forme innholdet? Interessert? Har du tanker, ideer o.l? Ta kontakt med Terje Olafsen.

Speiderleder i 25 år
En gang speider, alltid speider, heter det. Så langt er dette tilfelle med Fred Isaksen.
Jeg var med da pappa, Sverre Isaksen, og Arne B. Thorsen startet opp Ulvungene våren 1974. Vi var to gutter på første møte, etter hvert kom det flere til og snart var det en flokk på 15-20 gutter. Siden har det gått slag i slag med ulike oppgaver. 13 år gammel ble jeg hjelpeleder i Ulveflokken, siden har jeg vært troppsassistent, gruppeassistent, troppsleder og flokkleder. Engasjement har vært der hele tiden, forteller Fred i en samtale med menighetsbladet.
     Ved siden av dette var han redaktør i speideravisa Fjompen i 21 år. Her fikk han kombinere hobby med et meningsfullt engasjement for speidergruppa til glede for mange. Samtidig fikk Fred ta utdannelse som grafisk designer, slik at Fjompen utviklet seg hele tiden. Sju ganger ble Fjompen hedret med Norges speiderforbunds «Den gyldne fjærpenn».
Fred har gjort en trofast tjeneste for speidersaken og barna. Samvittighetsfullt har han drevet på. Brukt av sin tid, både den han hadde og ikke hadde, uke etter uke.
      Hva har gitt deg motivasjon, undrer vi?
      Jeg har følt at det har vært mitt talent og en oppgave som jeg skulle jobbe med. Jeg har aldri ønsket å være «sjef» som styrer og delegerer, men jeg liker å ta ansvar og gjøre jobben, som en slags mellomleder. Hele tiden har jeg fått veldig mye igjen. Barna er spontane og har gitt gode tilbakemeldinger.
     Fred Isaksen sluttet som speiderleder i sommer etter endt leir på Karlsvika ved Tønsberg. Det var den tjuende i rekken av sommerleirer. Det er en krevende hjemmesituasjon som gjør at Fred nå avslutter sitt leder engasjement.
      Det kjennes ikke godt medgir han. 10 småspeidere var det nå i flokken, men ingen kunne ta lederansvar, derfor ble hele flokken nedlagt. Det er trist for speiderne, men også for menigheten, som snart ikke har noen tilbud til barn.
     Speidergruppa har gjennom flere år etterlyst nye ledere uten å bli hørt. Kanskje har folk følt at terskelen har vært for høy for å bli speiderleder. Noen har følt at de måtte selv ha vært speider eller å være et «friluftsmenneske». Speiderleder kan en være uten spesielle forkunnskaper. Ting kan læres underveis, dessuten er det et samspill med de andre lederne, avslutter Fred, som håper at siste ord ikke er sagt i denne saken. Menigheten vil takke Fred hjertelig for innsatsen for innsatsen og håper at han ved en senere anledning får bruke sine talenter til tjeneste i Guds rike.

Renholder
Carina Nøstrud Isaksen har begynt som renholder i Misjonskirken fra 15. september og vi vil med dette ønske henne velkommen som medarbeider.

Åpenhet i Afghanistan

Helen og Dag Ottar Leite Hansen, bistandsarbeidere i Sentral-Asia, besøkte oss 3.-5. september. De formidlet inntrykk fra det arbeidet de står i på et inspirerende måte. Det var fint å høre hvordan de nærmet seg afghanernes kultur og kommuniserte med dem. Spesielt var det å høre om hvor stor åpenhet det er for evangeliet i dette muslimske landet. Med fare for sitt liv reiser disse to ungdommene tilbake til sitt arbeidsfelt i løpet av oktober. De ønsker å vise andre Jesu kjærlighet og bringe evangeliet til mennesker som aldri har hørt evangeliet. Vi vil stå med dem i bønn. Kjenner du for å støtte dem med gaver, så er de også meget takknemlige for det. De har ingen organisasjon i ryggen som gir dem økonomisk støtte.

Økonomien

Ved utgangen av august har vi fått inn kr 368.000 til menigheten det er ca 30.000 mindre enn budsjettert. Utgiftene for samme periode følger budsjettet. Det betyr at vi har fått et økonomisk etterslep. Men det har vi håp om å ta inn igjen. I disse dager sender vi ut en giro som erstatning for loppemarked. Vi løfter sammen i givertjeneste og forbønn. Da klarer vi det!
Klara Bergman har testamentert kr 20.000 til menigheten og vi takker hjertelig. Dette er ikke medregnet i oversikten over.

Denne måneden ber vi for:
Be for prosjekt Veldre.
Be for MiBaGo.
Jon Arne Hoppestad m/fam.
Helen og Dag Ottar Leite Hansen og deres tjeneste i Afganistan.

Fra ungdomsfronten
Ungdomsklubben Signal har fått en god start etter ferien. Flere nye har funnet veien inn på fredagskveldene. Det ser ut til at de trives. Det merkes åndelig sult og lengsel etter noe mer blant de unge. I disse dager planes det for oppstart av cellegrupper både for de yngste ungdommene så vel som de som har vært med en stund.
     Connection, et felles kristent tiltak med ungdomsrettede møter en søndag pr. måned er i gang og samler mange.
     Lovsangsgruppa Allelu under ledelse av Halvard Nicolaisen er i gang og vil bære ansvar under fellesmøtene.
     I november venter vi besøk av ungdomskoret fra Froland og Geir Vilhelmsen. Mens Erik Andreassen kommer en weekend i desember.
     Vi står foran en spennende høst, sier Øyvind Toeneiet. Husk å be for ungdomsarbeidet.

Flott menighetsweekend
Menighetsweekenden på Vegårtun leirsted 27.-29. august ble i alle deler vellykket. Ca 95 personer deltok og opplevde fin natur, god mat og et berikende felleskap. Vi har allerede bestilt leirstedet til menighetsweekend neste år og kommer tilbake med aktuell dato så snart den foreligger.

Takk fra Bali-familie
I november i fjor hadde menigheten besøk av Marianne og Bent Inge Frydenlund fortalte om sitt engasjement for å hjelpe en vanskeligstilt familie på Bali med hus. Det ble samlet inn en gave til deres arbeide den kvelden. Vi gjengir et takkebrev fra familien:
     «Fra dypet av våre hjerter takker vi alle de snille menneskene i Norge som har gjort det mulig for oss å bygge vårt eget hus og starte en ny framtid ! Dette hadde aldri blitt mulig uten hjelpen fra dere. Kjærlig hilsen Peggy, Wayan og barna.»

Håkon Fagervik
Evangelist og bønneleder, vil besøke Misjonskirken 10.-13. mars 2005. Håkon skulle ha besøkt oss allerede i høst, men pga. dobbeltbooking måtte det dessverre gå ut. Men nå satser vi på en møteserie i mars, med møter hver kveld. Vi gleder oss allerede.


Å venne seg til å leve nær Gud
av pastor Thore Tellefsen

Vanekristendom har ofte blitt kritisert og sikkert med rette. Å være kristen av gammel vane er lite verd. Kristentroen handler om hjerteforhold til Jesus Kristus. Hvis troen er bare noe som har gått i arv eller som kommer av en ytre plikt, så er den lite verd.
     De aller fleste som bekjenner troen på Jesus, ønsker å leve som en ekte og sann kristen. Mange ønsker å være en brennende kristen som lyser andre mennesker til Jesus. Vi må bare erkjenne at vi ikke alltid får det til eller lykkes, slik vi innerst inne vil.
     Overskriften over disse tankene handler om å venne seg til å leve nær Gud. Det handler om å lage seg gode vaner. Å venne seg til å leve nær Gud betyr bevisst at jeg vil ha kontakt med ham. I vårt velstands samfunn trenger vi ikke Guds hjelp for å overleve, slik som våre forfedre gjorde. Derfor fristes vi til å leve uten Gud i hverdagen.
     Men livskilden vår er Gud selv. Livet utgår fra ham: Fra Gud flyter det over av godhet, kjærlighet, tilgivelse, varme og kraft. Han har det hver enkelt av oss trenger. Bibelen sier at han rik for alle som søker ham. Å venne seg til å leve nær Gud handler om være nær kilden. Det handler om å søke til de kilder der vi møter Gud og gi seg tid med Gud.
     Gud er å finne i hans ord. Der gir han seg til kjenne for oss. Gud er å finne i bønnene. Gud er ikke lenger unna oss enn en bønn. Gudstjenestene og møtene er også steder der vi får møte den levende Kristus. Han har sagt at der hvor to eller tre er sammen i hans navn der er han selv til stede. Ikke minst gjelder det nattverden, der vi på særskilt måte møter den korsfestede og oppstandne Frelser.
     Å venne seg til å leve nær Gud må være å prioritere tid til dette. Det er ikke noe vi skal gjøre for Guds skyld, men for vår egen skyld. Han trenger ikke oss, men vi trenger hans hjelp. Det er heller ikke snakk om en form for skippertaksmentalitet, men å finne en livsrytme som gjør at den levende Gud får berøre vårt hverdagsliv. Det handler om en livsrytme som passer for meg, så får de andre finne en rytme som passer dem. Det viktigste er at den enkelte venner seg til å leve nær Gud.


Hjertelig takk
Jeg er overrasket og overveldet over den flotte festen som menigheten arrangerte for meg i etterkant av samlingsfesten i anledning av min 60 årsdag. Jeg finner ikke ord for det, men dere skal vite at jeg er svært takknemlig. Takk for alle gaver og hilsninger som jeg fikk, jeg som trodde at 60 årsdagen kunne forbigåes i all stillhet.
Takknemlig hilsen Thore.Oktoberprogrammet:

Lørdag 2. oktober
kl 11.00: Formiddagstreff.

Søndag 3. oktober
kl 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Øyvind Toeneiet.

Søndag 10. oktober
kl 11.00: Gudstjeneste. Thore Tellefsen.

Søndag 17. oktober
kl 11.00: Gudstjeneste. Thore Tellefsen.

Lørdag 23. oktober
kl 15.00: Åpen kafe på Grøtterød grendehus.

Søndag 24. oktober
Samling på Grøtterød grendehus.
kl 16.00: Samling for søndagstur på Grøtterød.
kl 17.00: Ettermiddagskaffe.
kl 18.00: Gudstjeneste Grøtterød grendehus. Thore Tellefsen.
Trenger du skyss til Grøtterød ta kontakt på tlf 90 51 51 64.
kl 19.00: Connection i Metodistkirken.

Søndag 31. oktober
STORSAMLING.
kl 17.00: Ettermiddagskaffe.
kl 18.00: MØTEPUNKT. Besøk fra koret MEGA fra Kragerø som synger og leder allsang. På repertoaret Andre Crouch og Trygve Bjerkreim sanger. Thore Tellefsen.

Lørdag 6. november
kl 11.00: Formiddagstreff.

Søndag 7. november
kl 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Thore Tellefsen.
kl 20.00: Hyggekveld for unge voksne.

Fellesmøter i Nanset kirke
14.-17. oktober Hver kveld kl 19.00.
Hovedtaler: Ronny Låås.
Lokale sangkrefter: Allelu, Tellit.