Formiddagtreffet på Veldre
Vi holder på med vårt andre semester på Grøtterød grendehus. Hver tirsdag kl 10-13 møtes vi med unntak av skoleferien. Tidspunkt og opplegg er blitt justert underveis.
Vi spiser en god lunsj sammen, har småbarnsang som Mariann leder an. Vi har det sosialt og koser oss sammen. Drikker kaffe og ofte vanker det kake til fordi noen uoppfordret har bakt ei. Barna leker på lekematter, «lager mat», bygger lego, tegner. Hvis været tillater det er de ute i sandkassa eller på huskene.
     I tillegg har vi bakt boller, plukket høstblader og presset de. Mot jul skal vi bake pepperkaker og ha avslutning med julegrøt.
     I snitt er vi 8-10 voksne og 7-8 barn hver gang. Dette er en økning siden i vår. I hovedsak er det personer, bosatt utenfor Veldre som kommer, unntatt de som er med i styret. Vi håper og ber om at flere fra nærmiljøet skal finne veien til treffet.
Miljøet er positivt, varmt og inkluderende, noe som bekreftes av de som trofast møter opp.
Anne Fredin (36), boende på Veldre, er en av de som kommer trofast og som trives. Hun ble bedt med av Inger Sørensen. Ellers hadde hun nok ikke kommet, sier hun. Hun har savnet et slikt tilbud, der hun kunne treffe nye mennesker og være sosial. Grendehuset har hun ikke hatt noen tilknytning til.
     Vi i styret setter pris på disse tirsdagene. Det gjør seg ikke selv, men vi brenner for dette og ønsker å gjøre en innsats for å knytte nye kontakter med mennesker utenfor Misjonskirken.
Du er hjertelig velkommen til å ta turen innom. Du trenger ikke ha småbarn eller barn i det hele tatt. Kom og ta en kaffekopp, få lunsj og slå av prat. Ønsker du å gi oss en håndsrekning, hjelpe til å lage lunsj, så ville vi sette pris på det.
     Husk oss fortsatt i bønn. Vi trenger visdom til å møte mennesker med Guds kjærlighet.
Mette G. Toeneiet


Kamilla, Victoria og Sandra leker med Barbie.


Benedicte, Elisabeth, Line og Linn ved lunsjbordet.
Ansgarringens julemesse

Fredag 26. og lørdag 27. november holder Ansgarringen sin årlige julemesse. Som tidligere er det utlodning med kaffeservice, varekurv, kransekake. Salg av håndarbeider, sokker, hobbyting. De senere år har salg av små kaker og lefser vært en del av tilbudet. Noe som har vært svært populært. Selvfølgelig blir det kafeteria og åresalg. Teamet fra Ansgarskolen vil holde sangandakt på lørdagen. Du er hjertelig velkommen til julemessa og gjør den kjent blant dine venner og kjente.
     Ansgarringen er svært takknemlige for hjelp til småkake baking. Kan du hjelpe, så finner du kakebokser på kjøkkenet i Misjonskirken.

Team fra Ansgarskolen
Et team på sju personer fra Musikklinja på Ansgarskolen vil besøke menigheten i tiden 23.-28. november. De vil delta med sang, musikk og vitnesbyrd i ulike samvær den uka. Det er flott med en slik kontakt med Ansgarskolen som har rekordmange studenter denne høsten. La oss ta godt i mot de unge med åpne hjerter og åpne hjem.

U-koret fra Froland
Helgen 12.-14. november får menigheten besøk av ungdomskoret fra Froland. Ungdomspastor Geir Vilhelmsen blir med som taler.
     Besøket er en gjenvisitt etter at våre ungdommer gjestet Froland i vår. Misjonsmenigheten i Froland har gjennom mange år opplevd god vekst.

Til minne
Ellen Nøstrud døde 30. september på SIV 93 år gammel. Ellen Nøstrud har tjent Herren Jesus trofast gjennom mange år. Ikke minst som pastorkone i Baptistmenigheten på flere steder i landet. Hun hadde en gave til å synge og spille.
     I unge år var hun med i Misjonsmenigheten og nå de siste årene av sitt liv. Vi vil minnes Ellen med glede og takke for hennes tro og for hennes gjerning i vår menighet.
     Ellen Nøstrud ble begravet fra Hedrum kirke 7. oktober. Vi lyser fred over hennes minne. Vi ber om at all trøsts Gud lindrer sorg og savn for familien.
Ved Ellen Nøstruds båre ble det gitt en gave på kr 3.300 til Misjonskirken. Hjertelig takk for gaven.

Vi gratulerer
Lillian Mathisen fyller 80 år 30. november.
Ragnhild Nilsen fyller 80 år 3. desember.
Vi gratulerer jubilantene og ønsker Guds velsignelse over åremålsdagene og framtiden.

Økonomien
Ved utgangen av september har vi fått inn kr 423.000 til menigheten. I september kom det inn kr 51.054 (budsjett 53.320) . Det betyr at vi ligger kr 28.000 etter budsjettet på inntektssiden. Vi håper å ta inn igjen etterslepet. Løfter vi sammen i givertjeneste og forbønn, så klarer vi det!

Menighetsmøte
Torsdag 4. november innkalles det til menighetsmøte. Vi vil drøfte veien videre for vår menighet. Nyttige informasjoner blir gitt. La oss snakke sammen hvordan vi vil ha det i vårt åndelige hjem og hva vi skal gjøre sammen i framtiden. Sett av tid for dette.

Andakts-telefonen
Styret har besluttet å legge ned andaktstelefonen. Saken har vært drøftet i menighetsmøte tidligere. Utstyret vi har er for gammelt og fungerer ikke. Kassetter kan vi ikke få tak og de gamle kan ikke overspilles lenger. Vedtak gikk ut på at en skulle jobbe med om saken for å undersøke muligheter for å finne utstyr. Dette har vært gjort uten at det har lykkes. Nytt og moderne utstyr er svært kostbart. Andaktstelefonen har vært koblet ut i måneder og ingen har etterlyst den. Det taler vel kanskje også om behovet?
     Andaktstelefonen ble etablert i 1983. Det var en gave til menigheten og byen. I løpet av en periode på tre måneder hadde man 4000 oppringninger. Det har blitt noe mindre etter hvert, men andaktstelefonen ble flittig brukt helt til 2000. Mange er blitt hjulpet, oppmuntret og velsignet av telefonandaktene gjennom disse årene. Selv om det kjennes vemod, så synes det kapittelet å være over. Vi må se om vi kan finne andre veier til å nå dagens mennesker med evangeliet. Alt har sin tid, sier Skriften.

Håkon Fagervik
Evangelist og bønneleder, vil besøke Misjonskirken 10.-13. mars 2005. Håkon skulle ha besøkt oss allerede i høst, men pga. dobbeltbooking måtte det dessverre gå ut. Men nå satser vi på en møteserie i mars, med møter hver kveld. Vi gleder oss allerede.

Denne måneden ber vi for
Prosjekt Veldre,
MiBaGo og Tirsdagstreffet.
Jon Arne Hoppestad m/fam.
Ungdomsklubben Signal.

Fra ungdomsfronten
Det går så det suser på ungdomsklubben Signal for tiden. Oppmøtet er stigende. Mellom 40 og 50 ungdommer finner veien til Misjonskirken hver fredag kveld. I bunnen er det en fast stamme på ca 20. Dette er Guds nåde og et resultat av målrettet arbeid av team- signal med Øyvind Toeneiet i spissen. Hva som vil skje framover er sannelig spennende. Vær med i bønn for disse kveldene.
     Tirsdagskveldene brukes nå til cellegrupper, der de unge blir undervist og satt i stand til å være ledere. Det er også gruppe for de som ganske nye. Som gruppe ledere brukes ungdommer i team-signal som etter hvert har blitt modne. Her er tilbud både til de yngste ungdommene så vel som de som har vært med en stund.
     Lovsangsgruppa Allelu under ledelse av Halvard Nicolaisen hadde ansvar for sangen og musikken under fellesmøtene. Det gjorde en kjempefin innsats og det var en glede å høre dem.
Konfirmantundervisning går sin gang. I høst står en weekend på Vegårtun på programmet og i april planlegges det Londontur for konfirmantene. Londonturen går sammen med konfirmanter fra Porsgrunn og Haugesund. De unge må selv sørge for å jobbe inn hva turen koster. På den måten skapes engasjement.
     Ungdommen ønsker å pusse opp Signal-rommet og hulen. De ønsker litt andre farger. Både jobben og kostnader vil de ta seg av. Men er selvsagt mottagelige for hjelp.


Fang revene!
av pastor Thore Tellefsen

Du synes kanskje overskriften er underlig. Det høres ut som en utfordring til revejakt, men det er det slett ikke. Utfordringen er hentet fra Skriften. «Fang revene for oss, de små revene som herjer i vingårdene, for nå står våre vingårder i blomst.» Høysangen 2,15
     I menigheten snakker vi om Naturlig kirkevekst og bildene derfra er hentet fra jordbruk og hagebruk. Grunntanken er denne: På samme måte som frøet i naturen vokser og blir til en plante, blomst og frukt, slik skjer det i Guds rike. Det gjelder både i den enkelte som tror på Jesus Kristus, så vel som i menigheten. Der hvor det er liv, der vokser det.
     Vingården er bilde på vårt kristne liv og uttrykker den prossess og det vekstpotensiale som ligger i det. Vi skal bære frukt for Gud. Men på samme måte som revene ødela vingårdene i Israel, så står vi i fare for at ting ødelegges i våre liv, slik at det ikke blir noen frukt. Revene står som bilde på de ødeleggende kreftene i livet vårt og som hindrer vekst og frukt.
     De små revene, står det faktisk. Vi skal ikke gradere synd: Likevel snakker vi om de små synder, små unøyaktigheter, litt uærlighet, de såkalte « hvite løgner»., litt misunnelse, litt sladder og baksnakk, selvhevdelse, rivalisering, jantelov. «Det kan da ikke være så nøye» holdning har vi lett for å preges av. Eller vi flytter fokus bort fra Jesus Kristus og fra Guds rike, til denne verdens rike med all dets herlighet og rikdom. Lastekatalogene i Bibelen er omfattende og stadig like aktuelle selv om tidene forandrer seg.
     Fang revene! Det er en utfordring til å jobbe med dette selv. Våke over eget liv, granske hjerte, motiv og tankegang. Se om du kan finne noen «små rever». Ta de til fange under lydigheten mot Kristus
     Som menighet bør vi også finne tak i «de små revene» som hindrer menigheten å vokse. Menighetsprofilen, i lys av de åtte kvalitetene på sunt menighetsliv, er et redskap til å evaluere hvordan vi fungerer som menighet og hva som hindrer vekst.
     Fang revene for oss, lyder det i skriftordet. Det er formet som en bønn om hjelp. La oss be Jesus Kristus om hjelp. Be om at DHÅ vil komme inn og ta styringen over disse «små revene» før de ødelegger vingården og hindre en sann og sunn utvikling. Vingården i blomst minner oss om det som er så lovende og blomstrende, mulighetene for at det skal bli til frukt som ærer Gud. Vekst og frukt skal ikke «de små revene» få ødelegge.

NovemberprogrammetTorsdag 4. november
kl 19.00: Menighetsmøte.

Lørdag 6. november
kl 11.00: Formiddagstreff.

Søndag 7. november
kl 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Thore Tellefsen. Sang: Carina N.Isaksen. Musikk v/Eskil Domben
kl 20.00: Unge voksne kveld på Grøtterød. Tacokveld. Mette Toeneiet og Allelu. Quiz v/Kristian.

Lørdag 13. november
kl 16.30: Andakt på Bøkeskogen Eldresenter.
kl 19.00: Ungdomskveld. Geir Vilhelmsen og Froland ungdomskor.

Søndag 14. november
kl 11.00: Gudstjeneste. Geir Vilhelmsen. Ungdomskor fra Froland.

Søndag 21. november
kl 11.00: Gudstjeneste. Øyvind Toeneiet.
kl 19.00: Connection. Tom Klefstad og Allelu.

Ansgarringens julemesse.
Fredag 26. november kl 11.00-17.00
Lørdag 27. november kl 11.00-15.00:
Sangandakt kl 12.00. Trekning kl 15.00.

Lørdag 27. november
kl 15.00: Åpen kafe på Grøtterød grendehus

Søndag 28. november
Samling på Grøtterød grendehus.
kl 17.00: Julegrana tennes. Ettermiddagskaffe.
kl 18.00: Sang i Advent Grøtterød grendehus. MiBaGo. Allelu. Gruppe fra Musikk-linja på Ansgarskolen.

Lørdag 4. desember
kl 11.00: Formiddagstreff

Søndag 5. desember
kl 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Olaf Alsaker. Sang: Liv Kristin Alsaker.
kl 20.00: Hyggekveld for unge voksne.