Stemningsfullt
1. søndag i advent arrangerte menigheten julegrantenning på Grøtterød. Det ble meget stemningsfullt. Snøen var kommet og fakler lyste opp området omkring grendehuset. Mange mennesker hadde funnet veien dit og det ble sang og juletregang. De aller fleste gikk innendørs til kaffe, saft og nydelige lussekatter. Deretter var det sang i advent med sang av MiBaGo og Ansgarteamet fra musikklinjen på Ansgarskolen. Thore Tellefsen holdt andakt om Jesus kongenes konge. Vi håper å gjøre julegrantenningen Grøtterød til en tradisjon.
Vi gratulerer

Kjell O. Johansen fyller 50 år
2. januar. Vi gratulerer og ønsker Guds velsignelse.

Idrettslinja fra Ansgar på besøk
Hver mandag har ungdommene fotballtrening. Nylig flyttet de aktiviteten til gymsalen på Sky skole. Mandag 22. nov. fikk de besøk av idrettslinja ved Ansgar bibelskole som hadde opplegget med leker, ballspill og andakt. Etter trening og dusj vanket det pizza i peisestua på kirka på såkalt «After Svett».

Økonomien
Menigheten har fått en testamentarisk gave på kr 254.000 etter Camilla Fjelberg. Det er et stort beløp som vi er svært takknemlige for.
     Vi minner ennå en gang om at gaver med Skattefradrag kan gis menigheten. Men skal det kunne brukes må det føres på en giro og gjøres avtale med menighetens kasserer på eget skjema. Maks beløp for inneværende år er kr 6.000. Julegavegiroen som er vedlagt dette nummer av menighetsbladet kan brukes, dersom det er fullstendig navn på den og avtaleskjema er fylt ut. Fristen er 31. desember.

Menighetsmøte
Torsdag 4. november var det et inspirerende menighetsmøte. Det ble gitt en god økonomisk oversikt som viser store inntekter. Ungdomsarbeideren lot oss få innblikk det som rører seg blant de unge. Pastoren innledet til samtale om menigheten som vårt åndelige hjem. Om utfordret til å skape et åpent og inkluderende miljø, et omvendelsesmiljø. Hvert enkelt medlem er en viktig stein i dette byggverk og for den videre utvikling i vår menighet.
Flere grep ordet under åpen mikrofon i et trivelig menighetsmøte.

Nyttårsfest på Grøtterød
De senere år har en gruppe i menigheten arrangert en åpen nyttårsfest, slik også i år. Venner i og utenfor menigheten er hjertelig velkommen. Det er ingen aldersgrense. Festen begynner kl 18.30 og varer til utpå natta. I år blir det koldtbord, underholdning, kaffe, kaker.
Midnattsgudstjeneste ved pastoren hører med. Årets priser er følgende: Voksne kr 225,- Barn 5-15 år kr 50 og barn under 5 år gratis. Meld deg på. Påmeldingsliste henger i Misjonskirken og på Grøtterød grendehus. Bindende påmelding innen 26. desember. Nytt av året: Festen blir på Grøtterød grendehus.

Erik Andreassen
Erik er på hjemlige trakter. Han studerer til vanlig i Oslo. Erik er en aktiv kar med mange jern i ilden. Han er aktiv medspiller i Betlehem misjonsmenighet. Ved siden av dette er han varaordfører i NMU. Erik er primus motor på NMU-UNG på Liv og Vekst-stevnet i Grimstad. Vi kjenner Erik som en engasjert forkynner. Fredag 10. desember taler han på Signal og søndag 12. hører vi ham i gudstjenesten og på Connection på kvelden. Vi gleder oss, og sier: Bruk anledningen til å la deg inspirere.

Utveksling av forkynnere
Olaf Alsaker, pastor i Tønsberg taler i gudstjenesten søndag 5. desember. Samme dag taler vår pastor i Tønsberg misjonsmenighet, som opplever en positiv utvikling. Både barn og ungdomsarbeidet vokser. Vi gleder oss med dem.

Kontaktsamling
Menighetens lederskap var nylig i møte med misjonsforstander Sveinung Lorentsen og tilsynsmann i DNM-Sør Sven Øverland. Møtet fant sted i Tønsberg og var felles for vestfoldmenighetene. DNMs hjemmemisjonsprosjekt ble presentert og misjonsforstanderen holdt et inspirerende innlegg om lederskap. Kontaktsamlingen var meget givende og nyttig for fellesskapet i DNM.


Team fra Ansgarskolen
Teamet fra Musikklinja på Ansgarskolen gjorde en flott innsats den uka de besøkte oss. De deltok med sang og musikk på ungdomsarrangement, julemessa og gudstjenesten. Dessuten underviste de både i cellegruppa, konfirmantene og på Signal. Vi fikk Ansgarskolen ennå nærmere og takker hjertelig.

Valgkomiteen
Valgkomiteen består i år av Gro Bigseth, Torild Fjellheim, Per Møll og Bjørn Kjøndal. Det nærmer seg årsmøtet og valgkomiteen vil snart være i funksjon. Vi vil be hver enkelt om å tenke i gjennom sine nådegaver, slik at vi kan få en nådegavebasert tjeneste i menigheten. Det betyr at hver enkelt skal få tjene ut fra de evner og gaver som Gud har gitt. Valgkomiteens oppgave er å finne samsvar mellom det som skal utføres av oppgaver i menigheten og hva den enkelte kan tjene med. Årsmøtet er berammet til søndag 6. februar kl 17.00.

Julemessa
Ansgarringens julemesse ble avviklet 26. og 27. november. Fredag gikk det unna med julebaksten og lefsene. Utover dagen var det noe mer stille. Lørdagen hadde et jevnt godt besøk. De flittige kvinnene i Ansgarringen fikk inn ca kr 43.500 på julemessa. Det er et flott resultat, selv om det er noe mindre enn i fjor.
     Ansgarringen takker hver eneste som på en eller annen måte har bidratt enten ved å gi gevinster, kjøpe lodd, bake kaker eller på annen måte har støttet messa. Hjertelig takk!

Unge Voksne
Det var meget god oppslutning på Grøtterød grendehus denne kvelden. Det ble servert Taco og rundt bordene var stemningen stor. God tid til å prate sammen var det. Mette G. Toeneiet holdt en engasjerende andakt. Både hun og lovsangsgruppa sørge for flott sang og musikk. Kristians Quiz engasjerte hele forsamlingen. Stemningen var så god at det var vanskelig å avslutte kvelden. Neste «Unge voksne kveld» er søndag 5. desember. Det er plass til flere. Kom selv og ta gjerne med deg vennene dine.


Mette og Øyvind Toeneiet og Robert og Linn Rygge koser seg med Taco på "Unge voksne".God jul
Vi ønsker dere en velsignet julehøytid og et fredfullt nytt år. Det er vårt ønske og bønn at det nye året må føre til stor framgang for vår menighet.
Mette og Øyvind Toeneiet,
Bjørg og Thore Tellefsen.Evangeliet for de fattige
av pastor Thore Tellefsen

Det er en svært enkel ramme omkring Julens evangelium, slik evangelisten Lukas gjengir det. Et fattig foreldre par var det som kom til Betlehem. Fødselen skjedde i ringe kår. De gode nyhetene om Frelserens fødsel ble først forkynt for fattige og utstøtte hyrder.
     På alle måter står dette i skrikende motsetning til vårt tids julefeiring, som ligner mer og mer på en gedigen kjøpefest, der det handler om glitter og stas. Gaver skal kjøpes til dem som har mer enn nok fra før. Hva gleder den som har alt? Jeg mener fortsatt at det er en fin skikk å gi andre julegaver. Evangeliet om Jesus handler om å dele . Det er saligere å gi enn å få, sa Mesteren. Selv om kjærligheten ikke kjenner noen grenser, så bør likevel kjøpefesten ha sin grenser.
     Julebordet bugner og fråtseriet ligger snublende nær. Det må selvsagt være tillatt å bytte bort brunosten med et festmåltid og nyte det med takk til Gud.
Evangeliet for fattige er overskriften. Det gjelder selvsagt mennesker som er fattige på jordisk gods. På kirkemøtet i Bodø forleden kom det fram at hver enkelt av EUs 21 millioner kyr tilføres 2,5 dollar i subsidier om dagen, og har dermed mer å rutte med enn halvparten av verdens befolkning. Dette viser den vestlige verdens enorme rikdom i forhold til de elendige vilkår mange mennesker lever under. Jesus kom til de fattige, sier Skriften.
Da er det ikke underlig at evangeliet går sin seiersgang i den fattige del av verdens befolkning. Mennesker griper troen på Jesus og finner trøst og håp.
     Frelseren, født i Betlehem, kom for å gi åndelig lengtende og fattige mennesker livets brød. Betlehem betyr egentlig brødhus.
     Vi har nok. «Vi har alt , men det er også alt vi har,» skal Ole Paus så treffende ha sagt. Kanskje er det derfor vår lengsel etter Guds rike er så liten, skjønt den finnes også i vår tid Lengselen kommer ikke til uttrykk som før i kirkegang og bibellesning. Mon tro om det ikke er flere som i likhet med Oddvar Stenstrøm ber sin aftenbønn og bekjenner sin barnetro.
     Kanskje julen i år burde feires litt mindre pompøs og mer enkel, slik at noe av vår rikdom kan gis til de som virkelig trenger det. Kanskje vi også kunne bruke mer tid til å reflektere over hva som er verdifullt i livet. Guds rike er evighetens rike og det kom Jesu for å tilby oss. Tiden er moden for en frimodig og tydelig bekjennelse av vår tro på Kristus og en helhjertet overgivelse til ham. Velsignet adventstid til hver enkelt.

DesemberprogrammetLørdag 4. desember
kl 11.00: Formiddagstreff.

Søndag 5. desember
kl 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Olaf Alsaker. Sang: Liv Kristin Alsaker.
kl 20.00: Unge voksne kveld på Grøtterød. Thore Tellefsen. Carina N. Isaksen.

Lørdag 11. desember
kl 16.30: Andakt på Furuheim.

Søndag 12. desember
kl 11.00: Gudstjeneste. Erik Andreassen. Lovsangsgruppa.
kl 19.00: Connection i Metodistkirken. Erik Andreassen taler.

Søndag 19. desember
kl 11.00: Gudstjeneste.Thore Tellefsen.

Julaften 24. desember
kl 16.00: Familiegudstjeneste v/Thore Tellefsen og Elisabeth Søyland m.fl.

1. juledag 25. desember
kl 11.00: Høytidsgudstjeneste. Thore Tellefsen. Sang: Mette G. Toeneiet.

Onsdag 29. desember
kl 17.00: Juletrefest på Grøtterød grendehus. Andakt: Elisabeth Søyland. MiBaGo. Asbjørn Hansen. Hva finner Sverre på i år? Bevertning. Juletregang.

Nyttårsaften 31. desember
kl 18.30: Nyttårsfest Grøtterød grendehus. Påmelding innen 26. desember.
kl 23.00: Våkenattsgudstjeneste v/Tellefsen.

Søndag 2. januar
kl 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Thore Tellefsen.

Søndag 9. januar
kl 11.00: Gudstjeneste. Taler: Øyvind Toeneiet.