Håkon Fagervik og Bønn for Larvik
Evangelist og bønneleder, vil besøke Misjonskirken 10.-13. mars 2005. Håkon Fagervik er framfor alt evangelisten med et brennende hjerte. Han er engasjert i sosialt hjelpearbeide på Filippinene med et barnehjem. Han forkynner stadig der og i Ukraina. Han leder et bønnesenter og en evangelistskole i Levanger. Håkon er også en meget habil sanger som har utgitt flere CD.     Besøket i Larvik vil gå under mottoet: «Bønn for Larvik». Det vil bli bønnesamlinger og undervisning på formiddagene og møter på kveldene.
Opplegget blir som følger:
Torsdag kl 11.00: Bønn og undervisning
kl 18.30: Bønnesamling
kl 19.30: Møte
Fredag kl 11.00: Undervisning.
kl 18.30: Bønnesamling.
kl 19.30: Møte. Lovsangsgruppa.
Lørdag kl 11.00: Bønn og undervisning.
kl 16.00: Seminar. Kaffe/vafler kl 18.00: Møte. Line Christiansen m.fl. synger og leder lovsangen
Søndag kl 11.00: Gudstjeneste. kl 17.00: Kaffe/vafler
kl 18.00: Møte. Line Christiansen m.fl.
La oss benytte disse dagene til bønn og engasjement for byen vår. Velkommen!

Gratulerer
Oddvar Johnsen fyller 75 år 14. februar og holder åpent hus fra kl 12.00 der alle er velkomne. Oddvar ønsker ikke gaver, men gjerne en gave til misjonen i Colombia.
Gudrun Holst fyller 85 år 2. mars.
Vi gratulerer hver enkelt med åremålsdagen og ønsker Guds velsignelse over framtidsdagen.


Flott søndagskveld på Veldre
Søndag 16. januar arrangerte menigheten kveldsgudstjeneste på Grøtterød grendehus. Vår distriktsforstander og tilsynsmann Sven Øverland holdt en engasjerende tale om å vende seg til å leve nær Gud. Det var solosang av Ida S. Ring og opplesning av Elisabeth Søyland. Møteleder var Eva Lise Børven Olsen. Det var god oppslutning og vi koste oss med kaffe og kake og praten gikk livlig. Ole Petter Sørensen hadde et parallelt opplegg for barna under gudstjenesten.

Fellesmøte i Misjonskirken
Søndag 23. januar arrangerte predikantringen i Larvik fellesmøte i Misjonskirken. Ved siden av fellesmøtene i oktober bruker det å være fellesmøte i anledning av den internasjonale bønneuke. Misjonskirken var fullsatt da Terje Olafsen ønsket velkommen. Møteleder var prost Terje Fonk som også hadde ansvaret for forbønn-stunden, der det ble bedt for de sørgende etter flodbølgekatastrofen, bibelarbeidet i Kasakhstan, Aserbajdsjan, Usbekistan, og selvsagt for fellesskapet mellom de ulike menighetene. Pastor Ronny Låås talte, med utgangspunkt i Fader Vår, om viktigheten av å kunne tilgi. Møtet hadde en meget god atmosfære og flere kjente behov for forbønn. Etter møtet inviterte konfirmantene til vafler og kaffe i lillesalen, der praten gikk livlig til sene kvelden.

Vi over 40
Skautvedt-komiteen arrangerte hyggekveld for aldersgruppen over 40 år lørdag 29. januar. Den godt voksne samlingen opplevde en stemningsfull kveld, ute ble snøen opplyst av en mengde fakler, inne brant det i peisen. Maten ble fortært i hyggelig fellesskap rundt bordene. Latteren satt løst og utlodningen ga kjærkomne inntekter til leirstedet. Allsangen løftet seg mot himmelen. Pastoren avsluttet kvelden med å minne om at Herren, vår Gud omslutter oss på alle kanter og går sammen med oss. Leierstedet vårt fungerer også flott utenfor badesesongen.

Mulighetstenker
Det er et ord vi sitter igjen med etter inspirasjonskvelden i Misjonskirken søndag 30. januar. Karl Fredrik Kittilsen tok oss med til utviklingen i menigheten Elim på Moflata. Moflata er bydel i Skien. Vi ble informert om tilbakegangen, lysten til å gi opp og hvordan han ved Guds hjelp snudde det hele. Den gamle menigheten har opplevd formidabel vekst, ikke minst siden de flyttet inn i den en såkalte «Remakirken». Misjonskirken og Rema 1000 deler tomt og lokaliteter. Stadig nye mennesker kommer til Misjonskirken, nye aktivitets tilbud lanseres og nye medarbeider stiller opp. Det var fantastisk å høre hvordan Herren Jesus åpner ulike dører og leder mennesker til sitt rike. Dette vil vi ta med oss som oppmuntring og inspirasjon i vår menighets liv og virke i tiden som kommer. Ingen ting er umulig for Gud og den som ser mulighetene.

Årsmøte 6. februar
Årsmøtet er menighetens øverste organ. Der fattes beslutninger som betyr mye for menighetens ve og vel. Det gir retning for dager som kommer. Viktige valg skal foretas. Derfor er det viktig med god oppslutning. En bør ha en god grunn for å holde seg hjemme. Vær velkommen og be for møtet.

NMUdagen
Søndag 13. februar markeres NMU-dagen i vår menighet med familiegudstjeneste. MiBaGo blir med oss, sammen med lovsangsgruppa. Dessuten vil Helene Haugland m.fl. fra NMU være med. Øyvind Toeneiet holder søndagens tale. Vær med å inspirere barn, foreldre og ungdomsledere ved ditt nærvær. Det blir kirkekaffe etter gudstjenesten.

NMU-Lederkurs
Helene Haugland fra NMU holder lederkurs i Misjonskirken fredag 11. og lørdag 12. februar. Det kommer ledere fra ulike steder i landet og de vil tilbringe dagene i Misjonskirken med våre ungdommer som vertskap.

Permisjon
Øyvind Toeneiet har pappapermisjon 27. februar- 29. mars Ungdomsarbeidet vil gå som normalt i denne perioden ved hjelp av de frivillige medarbeiderne.
Pastoren har kvartalsfri 19.- 22. februar.
Begge våre ansatte deltar når Predikant og Misjonærforeningen i DNM inviterer til vintermøte i Kristiansand 7.-10. februar. Tema for møtet er «Tidsskifte» og blir berørt i forbindelse med både lederskap, menighetsarbeid, misjon og arbeide blant barn.

Andaktstelefon
Menighetens andaktstelefon ble lagt ned for en tid siden fordi vårt utstyr var blitt ubrukelig og menigheten ikke hadde midler til å investere i nytt. Savner du andaktstelefonen? Her har du en mulighet for en 3-4 minutters andakt ved å ringe 380 91700. Åpent hele døgnet . Ny andakt hver tirsdag og fredag. Du betaler kun vanlig tellerskritt. Denne andaktstelefonen er tverr- kirkelig og drives av ulike menigheter i Kristiansand.

Nytt telefonnummer
Misjonskirken har fått nytt telefonnummer. Det nye nummer er 33 18 10 00 og skulle være lett å huske. Dessuten er det nummeret som var på andaktstelefonen. Det gamle nummeret
33 18 19 15 er blitt faks-nummeret vårt. Noter deg endringene og vær med å spre informasjonen.

Økonomien
Vi henviser til regnskapet som legges fram på årsmøtet. Vi er glade for alle pengene som kommer inn til menigheten og misjonen i løpet av året. Takk for din trofasthet. Så vil vi fortsatt stå sammen i givertjeneste i året som kommer. Vi vil satse videre. Det koster å bygge Guds rike i byen og på Veldre. Takk at du vil være med.

Ansgarkoret
Besøker Larvik fredag 4. mars og da blir det skikkelig konsert. Ansgarkoret holder meget høy standard. Det er liv og entusiasme når de setter i gang. John Yngvar Syvertsen, eller «Syver» som han kalles, er en inspirator av rang som spiller, synger og dirigerer med hele kroppen. Koret kommer til Larvik nesten direkte fra New Orleans, der de har hentet inspirasjon. Dette må du få med deg. Hjelp oss å gjøre det kjent.

Denne måneden ber vi for:
prosjekt Veldre.
MiBaGo og Formiddagstreffet.
våre misjonærer: Jon Arne Hoppestad m/familie i Colombia. Dag Ottar og Helen Hansen i Afganistan.

Det skjer på grendehuset
Søndag 6. mars kl 20.00:
Unge Voksne kveld. Andakt. Sang, musikk og mat.
Palmesøndag 20. mars kl 11.00: Sportsgudstjeneste. Thore Tellefsen. Skyss fra Misjonskirken kl 10.30. Etter gudstjenesten går vi ut på tur. Deretter grilling ved grendehuset.
Hver onsdag kl 17.30-18.30: MiBaGo for sangglade barn fra 4 år og oppover.
Hver tirsdag kl 10.00-13.00: Åpent grendehus. Sosialt samvær for voksne og barn.

Unge Voksne kveld
Søndag 6. mars er det klart for en ny Unge Voksne kveld på Grøtterød grendehus. Søndag 9. januar hadde vi en engasjerende samling. Line Christiansen sang og spilte for og med oss. På en personlig måte formidlet hun sitt vitnesbyrd og sin tro til oss. Rundt kveldsmaten hadde vi god tid til en hyggelig prat. Flere syntes at samlingen var altfor kort ettersom den var slutt ved 22-tiden. Opplegget er ganske enkelt. Det inviteres til samling omkring god mat, god tid til å prate sammen og bli kjent. Det holdes en kort andakt og som regel er det litt sang og musikk. Tidspunktet er valgt med tanke på barnefamilier. Kom selv og ta gjerne med deg vennene dine.

Barnas år
av pastor Thore Tellefsen


NMU og DNM har bestemt å markere inneværende år som Barnas år.
Det gjør de med rette. Barna er det viktigste vi har, derfor er det rett å gjøre mest mulig for dem. Jesus Kristus satte barna i sentrum og refset alle som ville hindre barna å få kontakt med ham. «Det er ikke sant at det ikke er så viktig med søndagsskolen, mamma», sa den lille jenta. Moren hadde nemlig problem med å komme seg opp tidsnok til å få sendt jenta til søndagsskolen og hadde brukt mangel på viktighet som unnskyldning.
     Hele vårt samfunn er opptatt av barnas levekår. Lærerne jobber med å øke kvaliteten i skolen, til tross for stadig minkende økonomiske ressurser. I dag tilbys det flere fritidstilbud for barn enn noen gang før, derfor opplever vi som kristne at det er konkurranse om hvem som har det beste tilbud, det som trekker barna til seg.
     Menigheten trenger å ha gode tilbud for barn tilpasset den aktuelle alder. Det er vi forpliktet etter Jesu eget ord og som en oppfølging av barnevelsignelse og barnedåp. Barnetilbud er også en mulighet til å påvirke andres barn og familier med evangeliet om Jesus.
I dagens media settes det fokus på barneoppdragelse. Begreper som tydelighet, fasthet og grensesetting er viktige, samtidig som en har fokus på omsorg, kjærlighet og omtanke. Vi trenger å være bevisste på vår rolle som forbilder, ikke bare i ord, men i holdning og handling. Det er ikke godt nok å peke på veien, vi må selv gå den. Barn må hjelpes til å velge. De trenger veiledning av mennesker som lever nær Jesus og som vil lede dem i retning av ham. Vi tror at barna hører Jesu til, men de trenger hjelp og støtte slik at deres åndelige liv næres og utvikles etter som årene går. Det gjelder hjelp til personlig andaktsliv så vel som et aktivt menighets- og gudstjenesteliv. Det er for billig å overøse dem bare med materielle gaver. La oss gi dem gaver som varer: Oppmerksomhet, åndelig veiledning og forbønn. Både foreldre og besteforeldre bør legge dette på hjertet. Vi vil ikke løfte pekefinger mot noen for å skape skyldfølelse, men understreke behovet for å være bevisst vår oppgave.
     NMU har anbefalt barneboka, «1 år 2 barn 3 venner» skrevet av Linda A. Johannesen og Kristin Pedersen, til høytlesning. NMU utfordrer menighetene å gi den som gave til alle barn i fireårsalderen i vår sammenheng. Utfordringen er gitt til vår menighet også. «Gi oss barna før de er fem år gamle», sier katolikkene. «Så har vi dem hele livet.» Hva sier vi?
Barnas år får ingen betydning med et vedtak på en årskonferanse, ei heller ved et motto på kalenderen, med mindre menigheten og den enkelte gjør noe aktivt for at det skal få et innhold. Det er utfordring til menighetens lederskap, foreldre og ledere.
 Februarprogrammet

Lørdag 5. februar
kl 11.00: Formiddagstreff.

Søndag 6. februar
kl 16.00: Menighetens årsmøte. Nattverd. Månedsoffer. Andakt. Rapporter, regnskap, budsjett, valg.
kl 19.00: Connection i Metodistkirken.

Søndag 13. februar
kl 11.00: NMU-søndagen. Gudstjeneste. Øyvind Toeneiet. MiBaGo. Lovsangsgruppa. Helene Haugland m.fl. fra NMU. Kirkekaffe.

Lørdag 19. februar
kl 16.30: Andakt på Furuheim.

Søndag 20. februar
kl 11.00: Gudstjeneste. Taler: Mette Toeneiet.

Søndag 27. februar
kl 11.00: Gudstjeneste. Thore Tellefsen.

Fredag 4. mars
kl 20.00: ANSGARKORET in CONSERT

Lørdag 5. mars
kl 11.00: Formiddagstreff

Søndag 6. mars
kl 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Thore Tellefsen
kl 19.00: Connection i Metodistkirken
kl 20.00: Unge voksne kveld på Grøtterød. Andakt.