Gratulerer
Rigmor Johansen
fyller 50 år 15. mars. Åse Thorsås fyller 50 år 20. mars.
Vi gratulerer hver enkelt med åremålsdagen og ønsker Guds velsignelse over framtidsdagene.

Påskefeiringen
Årets påskeopplegg blir som i fjor. Skjærtorsdag kveld samles vi til nattverdfeiring. Første påskedag blir det påskefrokost før gudstjenesten. Langfredag samles vi i Metodistkirken til felles gudstjeneste.
     Korsvandringen i år starter fra Metodistkirken langfredag etter gudstjenesten ca kl 12.30. Ruten er kortere enn tidligere og foregår oppe i byen.
Første påskedag inviterer Stavern frikirke til påskesang ved Minnehallen kl 06.00.
La oss sammen feire påske for Herren!

Årsmøtet
55 av menighetens 215 medlemmer var tilstede, da menighetens formann Terje Olafsen ønsket velkommen. Årsmøtet ble innledet med andakt ved pastor Thore Tellefsen og nattverdfeiring.
     De som døde siste år ble minnet.
     Årsmeldingen viste at 2004 hadde vært et aktivt år. Nytt av året er en avtale med Larvik kommune om leie av Grøtterød grendehus. Der har det vært flere familiegudstjenester med stor oppslutning. Hver uke arrangeres det formiddagstreff med økende tilslutning og barnekoret MiBaGo øver i grendehuset.
     Ungdomsarbeidet i Misjonskirken har hatt en fin utvikling. Hver fredag samler den åpne ungdomsklubben Signal stadig flere og smågruppene for de unge vokser.
     Småspeidergruppa er dessverre uten aktivitet p.g.a. ledermangel.
     Regnskapet viste en omsetning på kr 1.200.000 og viste et lite overskudd. I tillegg har menigheten fått en arv på kr 270.000. Nytt budsjett med en liten økning ble vedtatt.
Terje Olafsen ble gjenvalgt som styreleder. Styret for øvrig består av Inger Møll, Kristian Isaksen, Elisabeth Søyland, Hilde Øyslebø. Med Bjørn Kjøndal som vararepresentant. Ny valgkomite: Torhild Fjellheim, Else Gunn Holt og Per Møll.

Håkon Fagervik og Bønn for Larvik
Evangelist og bønneleder, vil besøke Misjonskirken 10.-13. mars. Håkon Fagervik er framfor alt evangelisten med et brennende hjerte. Han leder et bønnesenter og en evangelistskole i Levanger.
     Håkon er også en meget habil sanger som har utgitt flere CDer. I tillegg vil vår lovsangsgruppe delta i møtene. Line Christiansen og Hans Krogh med flere vil delta med sang lørdag og søndag kveld.
     Besøket i Larvik vil gå under mottoet: «Bønn for Larvik». Det vil bli bønnesamlinger og undervisning på formiddagene og møter på kveldene. Har du bønneemner som du vil vi skal be for, ta kontakt med oss. Opplegget ser du under møtekalenderen. Vi håper på god oppslutning om disse samlingene.

Bønnen betyr mye for meg
Vi sitter sammen med Inger Lise Olafsen etter at bønnesamlingen torsdag formiddag er slutt. Vi ønsker å fokusere litt på bønn. Inger Lise har kommet trofast til bønnesamlingen gjennom lengre tid.
Når begynte du å gå på bønnesamlingene og hva var årsaken til det?
Jeg begynte i 2001. Det var etter at jeg hadde blitt syk og fikk kreft. Betty spurte meg om jeg ville være med og etter en tids betenkning ble jeg med på disse bønnesamlingene. Jeg hadde erfart hva bønnen betydde i mitt eget liv under sykdomsperioden. Det ble skapt en lyst hos meg til å være sammen med andre i bønn.
Inger Lise er en travel kvinne med familie, hjem, venner og driver malekurs. Likevel prioriterer hun en formiddag til bønn.
Hva betyr disse bønnesamlingene for deg?
Bønnesamlingen betyr svært mye for meg. Den gir meg så inderlig mye og betyr så mye for hele livssituasjonen min. Det er stadig noe som dukker opp som det er viktig og naturlig å gå til Gud med. Alt jeg møter i hverdagen får jeg løfte framfor ham.
Hvordan opplever du bønnelivet uten om disse samlingene?
I hverdagen blir jeg ofte minnet om navn og personer noen kommer jeg på fordi jeg har hørt om dem under forbønnen da kan jeg gå til Gud i bønn for dem. Det er også en flott side av bønnen som ikke er bundet til noen spesiell dag eller tid.
Bønnelunsj blir det snakket om noen ganger. Hva er det for noe?
Etter hvert bønnemøte dekker vi bord. Drikker kaffe/te og spiser sammen. Det gir oss som er med et fint fellesskap. Der kan vi få dele med hverandre helt hverdagslige ting. Dessuten kan vi få snakke sammen om ting som står i Skriften og som ikke alltid er like lett å forstå. Eller ulike tema som opptar oss. Det er flott å få andres synspunkter og forsøke å finne svar. Jeg håper at ennå flere vil komme til bønnesamlingene som har pågått siden 1993, avslutter Inger Lise.

DNM-Sør-dager på Vegårtun
Distriktsstyret inviterer til «Inspirasjon og Informasjon» på leirstedet 1.-3. april. Lørdag blir det også årsmøte i Søndre distrikt. Tema som blir tatt opp er «Sunnhet og vekst i menigheten» og «Menigheten et sunt arbeidssted for frivillige og ansatte». Begge ved Dag E. Kristoffersen. Sten Sørensen har temaet: «Sterk nok til å være svak». Opplegget er for ledere, pastorer og andre interesserte. Til selve årsmøtet kan vår menighet sendes tre delegater. Påmelding innen 23. mars til distriktsforstanderen.

Denne måneden ber vi for:
prosjekt Veldre.
MiBaGo og Åpent grendehus.
våre misjonærer: Jon Arne Hoppestad m/familie og for de nasjonale medarbeiderne som ble skadet i trafikkulykken utenfor Bogota.
de nyomvendte i Kongo.
Dag Ottar og Helen Hansen i Afganistan.

Feirer ett år
Tirsdag 8. mars er det ett år siden formiddagssamlingene på grendehuset startet. Hver tirsdag, bortsett fra skoleferien, har grendehuset vært åpent. Det har vært økende tilslutning. Barn og voksne har en trivelig formiddag. Til tider myldrer det av liv i grendehuset. Småbarnsang har blitt et fast innslag.
Tirsdag 8. markeres ettårsdagen. Alle er hjertelig velkommen!

Sportsgudstjeneste
Palmesøndag 20. mars arrangerer menigheten sportsgudstjeneste på Grøtterød grendehus. Etterpå tenker vi å bruke turterrenget rundt grendehuset. Det finnes stier for kortere eller lenger turer. Det er opp til den enkelte å velge rute og lengde. Noen vil sikkert gå sammen. Etterpå tenker vi å kunne samles ved eller i grendehuset for spise medbrakt mat. Grillen kan også tennes. Det blir skyssmuligheter fra Misjonskirken med retur etterpå.
Vi vil praktisere mottoet: «Ut på tur, aldri sur».

Basar på Veldre
Prosjektgruppa på Veldre planlegger basar på Grøtterød grendehus lørdag 27. august. Gruppa planlegger å samle de som vil være med på å lage noe til basaren. Da blir det også en sosial aktivitet. Dette er ikke ment som noe konkurrerende til noe av det menigheten har allerede. Vil du være med eller gjøre noe til basaren ta kontakt med Inger Møll.

Ny lysglobe
Menigheten har fått en ny lysglobe til bruk på Grøtterød. Vi takker Egill A. Jensen, som har laget og gitt den.

Bønn for Larvik
av pastor Thore Tellefsen

Bønnen er av de store gaver vår Frelser har gitt oss. Men bønnen som gave har så lett for å bli overskygget av tanken på at bønnen er vår oppgave. For når vi taler om bønn berører det så lett samvittigheten vår. Den sier oss at vi ber altfor lite. Fra vårt indre høres det liksom en stemme som sier: «Du kan ikke be godt nok. Du ber feil. Eller du må ikke be høyt for du kan ikke formulere deg godt nok».
     Bønn er ikke noe vi gjør som en plikt. Den er heller ikke noe form for prestasjon i ordbruk. Bønnen er hjertespråk. Bønn er ikke noe vi må gjøre for å tilfredsstille den Hellige Gud. Det er ikke antydet i Bibelen hvor lenge vi må be. Men vi utfordres til å be til stadighet. «Be ofte, kort og sterkt» har Martin Luther sagt.
     Bønn er et privilegium, noe vi får lov til. Bønn er å legge vår sak Herrens hånd. Det er bære våre bekymringer, sorger, uro og problem framfor Gud. Bønn er å åpne hjerte og slippe han inn i vårt liv. Vi tror på Gud som en kjærlig og omsorgsfull Far, som vil sine barn vel. En Far som er mektig til å gjøre mer enn alt det vi ber om eller forstår oss på.
Bønn for Larvik er overskriften for noen dager i mars. Det kunne sikkert vært overskriften for hele året. Vi vet at det finnes mange mennesker som er i kontinuerlig forbønn for byen vår, og slike bønnemennesker finnes i alle menigheter og arbeidslag.
     Bønn og forbønn kan ikke alltid måles. Men vi tror på bønn fordi vi tror på Gud. Han har jo sagt: «Be, så skal dere få . Let, så skal der finne. Bank, på så skal det lukkes opp for dere». Noen ganger ser vi at Gud svarer tydelig på våre bønner, andre ganger får vi ikke øye på svaret. Vi tror likevel at bønn betyr en forskjell. Noen ganger ber vi kanskje ikke konkret nok, derfor ser vi heller ikke konkret bønnesvar. Noen bønner blir besvart etter at forbederen er død. Det gir bønnen perspektiv.
     En kristens bønneliv dreier om to akser. Den ene er: Den personlige bønnestunden hjemme, slik Jesus sier: Når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din Far i himmelen.
     Den andre er: Alt to av dere blir enige om å be om, skal de få av min Far i himmelen. Det handler om felles bønn og det er dette vi vil praktisere i bønn for Larvik.

MarsprogrammetFredag 4. mars
kl 20.00: ANSGARKORET in CONSERT

Søndag 6. mars
kl 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Thore Tellefsen.
kl 19.00: Connection i Metodistkirken
kl 20.00: Unge voksne kveld på Grøtterød. Andakt. Elisabeth Søyland deltar.

BØNN FOR LARVIK
Håkon Fagervik deltar i alle samlinger.
Torsdag 10. mars
kl 11.00: Bønn, undervisning
kl 18.30: Bønnesamling
kl 19.30: Møte

Fredag 11. mars
kl 11.00: Undervisning. Bønn
kl 18.30: Bønnesamling.
kl 19.30: Møte. Lovsangsgruppa.

Lørdag 12. mars
kl 11.00: Bønn ,undervisning.
kl 16.00: Seminar. Kaffe/vafler
kl 18.00: Møte. Line Christiansen m.fl. synger og leder lovsangen.

Søndag 13. mars
kl 11.00: Gudstjeneste.
kl 17.00: Kaffe/vafler
kl 18.00: Møte. Line Christiansen m.fl.

Lørdag 19. mars
kl 16.30: Andakt på Bøkeskogen eldresenter.

Søndag 20. mars
kl 11.00: Sportsgudstjeneste Grøtterød grendehus. Taler: Thore Tellefsen. Skyss fra Misjonskirken kl 10.30.

PÅSKEN 2005
Skjærtorsdag 24. mars

kl 18.00: Påskemøte m/nattverd. Thore Tellefsen

Langfredag 25. mars
kl 11.00: Felles pasjonsgudstjeneste i Metodistkirken. Thore Tellefsen taler.
kl 12.30: Korsvandring med start fra Metodistkirken.

Påskedagsfeiring søndag 27. mars
kl 10.00: Påskefrokost
kl 11.00: Gudstjeneste. Thore Tellefsen.

Lørdag 2. april
kl 11.00: Formiddagstreff.