Påskefeiringen
Årets påskefeiring startet opp med sportsgudstjeneste på Grøtterød grendehus. En fin flokk hadde funnet veien dit. Etter en times gudstjeneste bar det ut i naturen, for så å vende tilbake til grendehuset, der vi spiste nistemat og grillet. Skjærtorsdag kveld fortsatte feiringen med samling om nattverdbordet. Langfredag var vi samlet i Metodistkirken til felles gudstjeneste. Korsvandringen startet derfra etter gudstjenesten. Ruten var kortere enn tidligere og foregikk oppe i byen. Flere syntes både tidspunkt og rute var bedre i år, så vi regner med at den er kommet for å bli.
    1. påskedag var det dekket til påskefrokost i Misjonskirken. Lillesalen var fint pyntet, måltidet var nydelig tilberedt og maten smakte godt før gudstjenesten. Alt i alt en meget flott påskefeiring i Misjonskirken, der vi i ord og toner fulgte påskens begivenheter.
Takk for påskedekorasjonen som var satt opp i Misjonskirken, den var med på å synliggjøre Jesu forsoning for oss.Fra bønnevandringen langfredag utenfor Bøkeskogen eldresenter.


Akivitet for alle aldersgrupper etter sportsgudstjenesten på grendehuset palmesøndag.


Gratulerer
Vidar Jakob Melberg fyller 60 år 10. april. Martha Fjelstad fyller 85 år 24. april.
Kari Bjerkholt Hansen fyller 60 år 25 april.
Vi gratulerer hver enkelt med åremålsdagen og ønsker Guds velsignelse over framtidsdagene.

Basar på Veldre
Basar har en god klang. Basar er sosialt og samlende. Basar engasjerer. Basar gir vinnere. Basar er åpen for alle. Basar har ingen aldersgrense. Derfor ønsker Larvik misjonsmenighet
å ha en basar på Grøtterød grendehus.
    Det krever litt jobbing å arrangere basar. Det trengs gaver til en basar. Det trengs villige arbeidere både før og under selve basaren. Det trengs kort sagt personer med flittige hender, kreative tanker og pågangsmot. Alle trenger ikke kunne alt, men alle kan gjøre noe.
Vi er klar over at den enkelte har «sine» interesser og oppgaver knyttet til kirken. Likevel har vi frimodighet til å utfordre dere til å være med i dette basarprosjektet.
    Konkret: Kontakt Gunnar eller Inger dersom du ønsker å bidra med mye eller lite, hjelp eller gaver, eller om du ønsker å selge lodd. Vi har foreløpig satt av arbeidskvelder 27. april og
4. mai. Flere datorer kommer senere. Inntektene går til driften av grendehuset.
Basaren går av stabelen 27. august i år.

Ansgarkoret
Var på ti dagers turné og besøkte Larvik fredag 4. mars. Det ble en meget flott konsert. Koret fylte hele plattformen i Misjonskirken. De sang og spilte så det var en fryd for øret og viste at Ansgarkoret holder meget høy standard. Hyggelig var det å se menighetens Ansgarstudenter markere seg både verbalt og med dans. Det var merkbart at Ansgarkoret kom til Larvik nesten direkte fra New Orleans. Det var flott å se at Misjonskirken var nesten fullsatt den kvelden.


Isabell Llovez og Ansgarkoret.

Bønn for Larvik
Det var med spenning vi så fram til bønnedagene sammen med Håkon Fagervik. Vi hadde lagt opp til 11 samlinger i løpet av disse fire dagene. Ville det komme folk? Vi opplevde dager med stor inspirasjon og velsignelse. Alle samlinger var meget godt besøk. Foruten våre egne medlemmer kom det folk fra noen av de andre menighetene i byen, slik at dette ble en felles aksjon. Håkon ledet bønnesamlingene på en fin og positiv måte. Møtene var åpne, gode og oppbyggende.
    Vi tror det er viktig at vi står sammen i bønn for byen vår. Svært mange uttrykte at dette bør vi fortsette med. Selv om Håkon Fagervik reiste videre, er fortsatt bønnens mulighet der. Be stadig! Vi takker Gud for disse dagene, for Håkon og for de som kjente en berøring av den evige Gud.

Dugnadsuke
I uke 14, 4.-10. april, blir det dugnadsuke med særlig fokus på lørdagen. Misjonskirken trenger vårpuss både ute og inne. Oppgavene er mange. Bjørg Woll koordinerer oppgavene og lister med oppgaver er hengt opp. På lørdag henstiller vi folk til å ta med seg niste, så blir kaffe servert. Vi håper på riktig god oppslutning, slik at Misjonskirken kan framstå ren og fin til konfirmasjonen.

Festkomiteen
Inger Møll og Hilde Øyslebø har nå overtatt som koordinatorer for festkomiteen. Meldinger, spørsmål kan rettes til dem. Vi vil takke Sylvia Nøstrud, som har hatt ansvaret i flere år, for vel utført jobb. Takk også til dere i festkomiteen for den tjeneste dere utføre til beste for oss alle. Denne tjenesten er viktig både for fellesskapet og samholdet i menigheten.

Menn mosjonerer
Vi har tidligere utfordret menn til felles mosjon. Etter en lang vinterdvale starter vi nå opp mandag 11. april. Vi samles kl. 18.00 ved Grøtterød grendehus. Deretter går vi en rundtur, vær og føreforhold sammen med dagsformen avgjør lengden. Vi avslutter med en kaffekopp på grendehuset. Disse turene vil fortsette hver mandag framover. Kom ut av go’stolen og bli med!

Konfirmanter
Konfirmasjonssøndag 24. april.
Sunniva Bøe og Daniel Grindheim er årets konfirmanter.

Konfirmantene på tur

Årets konfirmanter står foran en flott tur. Torsdag 7. april letter de fra Torp til en langhelg i London. Der skal de besøke ulike severdigheter og flere menigheter. Det blir et tettpakket program. For uten årets konfirmanter vil tre av fjorårets konfirmanter være med. Øyvind og Mette Toeneiet blir med som ledere.
    Det er pastor Gordon Kleppe i Porsgrunn misjonsmenighet som er idéskaper. Med på turen blir også konfirmanter fra Porsgrunn, Haugesund og Stavanger.
    Våre konfirmanter har jobbet hardt for å få inn penger til turen. Denne turen er årets høydepunkt for konfirmantene, så be for dem at alt må gå godt.
I neste menighetsblad håper vi å få høre fra denne turen.

Konsert
Torsdag 28. april arrangeres det konsert i Misjonskirken. Det er bandet Aerobirds som synger og spiller. Bandet er ansatt av Skjærgårdsgospel og reiser rundt hele året å holder konserter samtidig som de reklamerer for skjærgårdsgospel, som er et stort tverrkirkelig sommer arrangement. Bandet har fem dyktige musikere og moderne stil. Vi håper på fullt hus.

Bursdagsfest
8. mars var det bursdagsfest på Veldre. «Åpent Grendehus - tirsdagstreffet», feiret sin 1 års dag med pølser og kake.
    Ballonger og godteposer til barna hørte også med. Det var en flott bursdag med mye glede, sang, lek og prat. 41 små og store var med på festen!


Line Lye med Henrik og Merete Rimork med Marcus er på bursdagsfesten på grendehuset.


Bruktmarked
Lørdag 30. april kl 11 - 15 arrangerer «Åpent Grendehus - tirsdagstreffet» bruktmarked på grendehuset. Det vil bli salg av alt til BARN. f.eks. klær, leker, bøker, kosedyr, sykler, vogner, ski, stellebord, bilstol — for å nevne noe.
    Det vil også bli kafeteria og salg av hjemmelaget drops. Vi leier ut bord til kr 100,- hvor du selv kan stå å selge det du har med. Store ting får vi plass til ute i partytelt.
    Har du ikke noe å selge eller noe du trenger å kjøpe så kom likevel. Det er trivelig og samles til et slikt arrangement — i alle aldre.
Om noen har anledning til å hjelpe til med kakebaking eller stå i kafeteria, er vi veldig takknemlig for det.
    Vi leier ut maks 20 bord, påmelding snarest!
    Ved spørsmål og påmelding, kontakt Mette Toeneiet, 33 12 04 26 eller Hilde Øyslebø.

Det skjer på grendehuset
Søndag 10. april kl. 17.00: Familiegudstjeneste. MiBaGo synger. Elisabeth Søyland og Thore Tellefsen.
Søndag 17. april kl. 20.00:
Unge Voksne. Besøk av Liv Kristin og Olaf Alsaker.
Lørdag 30. april kl. 11.00- 15.00: Bruktmarked med alt til barn.
Hver onsdag kl. 17.30-18.30: MiBaGo for sangglade barn fra 4 år og oppover.
Hver tirsdag kl. 10.00-13.00: Åpent grendehus. Sosialt samvær for voksne og barn.

Unge Voksne
Søndag 17. april er det klart for en ny Unge Voksne-kveld på Grøtterød grendehus. Gjester denne gangen er Liv Kristin og Olaf Alsaker. De vil synge og holde andakt.


Fornyet visjon om misjon
av pastor Thore Tellefsen

Misjon har god klang i de fleste menneskers ører. Norge har vært et land som har sendt ut mange misjonærer til ulike land. Drevet av kjærlighet til Jesus Kristus har mennesker gitt sitt liv for å utbre Guds rike. De brøt opp og dro ut. Ilden brant i hjertet. Hjemmefronten har bedt og samlet inn penger med stor iver. Det er flott.
Noen ganger synes det være lettere å engasjere folk for misjonen ute enn hjemme. Hva er misjon? Er det dette at noen setter seg i et fly og drar til andre kontinent. Er misjon bare å komme seg over landegrenser? Nei.
    Hva er misjon? Misjon handler om å dele evangeliet med andre mennesker. Vi lever i et land med mye kristent arbeide, men samtidig blir vårt samfunn mer og mer sekularisert og verdsliggjort. Det kommer til uttrykk på ulike måter. Barn og unge vet ikke lenger hvorfor vi feirer jul og påske. Pinse har de i alle fall ikke peiling på. Vi skal ikke svartmale situasjonen, men den er forandret i forhold til før. I alle fall forteller den oss at vårt eget land er blitt mer og mer en misjonsmark. Situasjonen utfordrer oss til å være misjonærer der hvor vi bor.
Misjon er å dele troen med andre både ved ord og i handling.
    Jesus sier til sine disipler: «Likesom Faderen har sendt meg, sender jeg dere.» Dette gjelder alle som tror på Jesus , ikke bare noen få.
    Jesus utfordrer oss til fornyet visjon på misjon i vår egen tid. Tenk om vi kunne bruke misjons iveren til å nå våre egne. Her er det ikke snakk om dyre reiser, språkvansker eller kulturbarrierer. Vi er her og kjenner språk og kultur. Særlig den unge generasjon trenger å møte evangeliet. Utfordringene står i kø. Dette er ikke et kall til superkristne, men til vanlige mennesker som eier troen på Jesus. Ingen er fullkommen, men Jesus vil sette oss i stand til å dele troen når anledningen gis. La oss ikke være redde eller feige, for den levende Frelser vil selv være med oss. I vårt land har vi det godt på mange måter, men vi trenger å sørge for at våre medmennesker må tak i det beste, finne troen på Jesus og få tak i det evige livet. Dette er en utfordring til oss som felleskap og som enkelt personer. Slik kan menighetens visjon virkeliggjøres: Larvik misjonsmenighet ønsker å være et fellesskap der mennesker finner frelse.

Aprilprogrammet

Lørdag 2. april
kl 11.00: Formiddagstreff.

Søndag 3. april
kl 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Thore Tellefsen.
kl 19.00: Connection i Misjonskirken. Øyvind Toeneiet.

Søndag 10. april
kl. 17.00: FAMILIEGUDSTJENESTE Grøtterød grendehus. MiBaGo, Elisabeth Søyland, Thore Tellefsen. Kirkekaffe.

Lørdag 16. april
kl. 16.30: Andakt på Bøkeskogen eldresenter.

Søndag 17. april
kl. 11.00: Gudstjeneste. Thore Tellefsen taler.
kl. 20.00: Unge voksne kveld på Grøtterød. Liv Kristin og Olaf Alsaker deltar.

Søndag 24. april
kl. 11.00: Konfirmasjonsgudstjenste. Øyvind Toeneiet. Lovsangsgruppa.

Torsdag 28. april
kl. 20.00: KONSERT m/Aerobirds.

Lørdag 30. april
kl. 11-15 Bruktmarked på grendehuset Kafeteria og salg av hjemmelagde drops.

Søndag 1. mai
kl. 11.00 Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Thore Tellefsen.