Konfirmantgudstjenesten søndag 24. april
Det ble en fin markering for våre to konfirmanter Sunniva Bøe og Daniel Grindheim.
De hadde selv vært med å forme gudstjenesten. Selv hadde de laget en film fra konfirmant turen til London. En liten samtale om betydningen av Jesu død var med , dessuten firhendig pianomusikk. Lovsangsgruppa sto for sang og musikk. Øyvind Toeneiet holdt en tale om å få mest mulig ut av livet. Forbønn og bibeloverrekkelse til de unge hørte også med. Konfirmasjonsgudstjenesten hadde ungdommens friskhet og et høytidelig preg.


Sunniva Bøe, Øyvind Toeneiet og Daniel Grindheim.

Storsamling og Bønn for Larvik
Bønn for Larvik under ledelse av Håkon Fagervik var meget inspirerende. Bønn for Larvik er fortsatt viktig og vi fortsetter med dette søndag 8. mai. Da blir det besøk av Line og Hans og Schultz-gruppen fra Sandefjord. Den kvelden blir det mye sang og musikk. Thore Tellefsen og Øyvind Toeneiet vil delta. Vi tror det blir en flott kveld i Guds hus. Kom og vær sammen med oss.

Takk for hjelpen med dugnaden
Vi takker alle som har tatt et tak i vårrengjøringen i Misjonskirken . Hjertelig takk til Bjørg Woll for god tilrettelegging. Ennå er det ting som står ugjort. Vi håper at noen kjenner seg kallet til de ulike oppgavene.

Menn mosjonerer
Mandagen har blitt trimdagen i menigheten vår. Ungdommene trener fotball på Sky skole. De siste mandagene har en god gjeng mannfolk gått tur rundt i skogen i flott vær og på fine løyper. Arne B. Thorsen har vært kjent mann. Turen blir avsluttet med en kaffeprat på grendehuset. Velkommen du også, vi starter mandag kl. 18.00 fra Grøtterød grendehus.


Menn som mosjonerer: Sverre Isaksen, Thore Tellefsen, Morten Dahl og Oddvar Johnsen har gått til toppen av Salsås hvor man ser Tvetenåsen og helt ut til Svenner. Arne B. Thorsen tok bildet.

Menighetsmøte
Det blir menighetsmøte torsdag 19. mai. På dagsorden står bl.a. presentasjon av den nye menighetsprofilen og veien videre. Hva skal vi gjøre nå? Økonomisk rapport. Informasjoner.

Pinsefeiring
Pinsehøytiden er menighetens fødselsdag og den vil vi feire med gudstjeneste og kirkekaffe 1. pinsedag. 2. pinsedag er vi invitert til en stor felles gudstjeneste og nattverdfeiring i Bøkeskogen, der Thore Tellefsen vil tale. Siden vår nasjonaldag følger så tett på pinsen dropper vi den nasjonale festen i Misjonskirken i år.

Lederfest
Onsdag 1. juni vil det bli lederfest på Grøtterød grendehus. Dette skal være en takk og inspirasjonssamling for våre ledere. Lederne i de ulike avdelinger i menigheten vil få innbydelse senere, men vi ber dere merke datoen allerede nå.

Unge Voksne
Søndag 29. mai er det klart for en ny Unge Voksne kveld på Grøtterød grendehus. Det blir avslutning før sommerferien og da blir det grillparty. Søndag 17.april var Liv Kristin og Olaf Alsaker gjester og det ble en trivelig kveld. Merk deg dato for neste kveld, kom selv og ta gjerne med deg vennene dine.

Familie-gudstjeneste
Søndag 22. mai er det klart for en ny familiegudstjeneste på Grøtterød grendehus. Denne gangen får vi besøk av barnekoret fra Tønsberg misjonsmenighet. MiBaGo blir selvsagt med. Etter gudstjenesten vil det være anledning til grilling, fellesskap og tur i det fine terreng.Ta med deg grillmat.

Menighetsweekend
9.-11. september fortsetter suksessen fra tidligere år sammen med venner fra Tønsberg og Horten. Denne gangen drar vi til Stenbekk misjonssenter i Østfold. Stedet ligger i nærheten av Sarpsborg, ca 25 minutters kjøring fra Moss. Det er et flott sted. Denne gangen blir det full oppdekning. Leirstedet har egne kokker og vi slipper å vaske etter oss. Prisen skulle være overkommelig.
    Opplegget blir med visse justeringer slik vi har hatt det tidligere og blir litt for enhver smak. Hjemmemisjonssekretær Rune Fridell vil holde et seminar lørdag formiddag. Programmet med alle opplysninger er under bearbeidelse. For oversiktens skyld er påmeldingsfristen satt til 5 .juni. Vi håper du og dine blir med oss. Påmeldingsliste er hengt opp i gangen i kirken.

Forstander-boligen leies ut
Våre ungdomsarbeidere, Øyvind og Mette Toeneiet har kjøpt hus på Tvetenåsen og flytter i løpet av mai måned. Vi gleder oss med dem. Styret har derfor besluttet å leie ut boligen til Solveig Johansen, mor til Daniel og Rebecca som begge er i menigheten.

Stillingen som renholder
Carina N. Isaksen har sagt opp sin stilling som renholder i Misjonskirken. Menigheten må finne en ny. I skrivende stund er det ingen avklaring på denne jobben. Vi håper at vi i allefall etter sommerferien har en på plass. Det betyr at vi må få til en midlertidig ordning. Er du interessert eller har du noen som du kjenner, som kunne være interessert, så ta kontakt med menighetens formann Terje Olafsen.

Vi over 60 på Vegårtun
9.-13. juni inviterer DNM-sør til vi over 60 til dager på Vegårtun, vårt vakre leirsted. Det er lagt opp et allsidig program med bibeltimer, kveldssamlinger, turer. Lederskapet består av Ragnhild og Tolleif R. Andersen, Erna Søgaard Ultvedt og Karen og Sven Øverland. Hovedtaler er Asbjørn Johansen. Fullstendig program er kopiert opp og ligger i Misjonskirken. Flere fra Larvik har allerede vist sin interesse. Noe for deg?

Vi ber for:
Ungdomsklubben Signal.
prosjekt Veldre. MiBaGo og Åpent grendehus.
våre misjonærer:
Jon Arne Hoppestad m/familie
Dag Ottar og Helen Hansen i Afghanistan.


Vårrengjøring og våronn
av pastor Thore Tellefsen

For noen uker siden hadde vi vårrengjøring i Misjonskirken. Det er blitt en tradisjon like før konfirmasjonen. Vi vil at Misjonskirken skal se presentabel ut når det kommer gjester. I løpet av vinteren samler det seg støv og skitt, som vi ikke ser så godt i den mørke årstida. Men når sola og lyset vender tilbake avsløres det. En skikkelig opprydding trengs også.
    Slik er det hjemme hos de fleste også. Ikke slik at det ikke blir gjort rent ellers i året. Men det er noe med lyset som gjør det ekstra aktuelt. Hagen får gjerne en opprydding den også, for ting som snøen har skjult kommer til syne. For bonden er det nødvendig med våronn.
    Som mennesker trenger vi også en form for vårrengjøring. Ikke slik å forstå at vi trenger et besøk i badestampen, vi dusjer og bader mer enn noen gang. Men det samler seg ulike ting i sinnet vårt, som vi ikke lar lyset fra den Hellige avsløre. Vi fristes til å leve i tussmørke, der vi tillater oss ting som ikke tåler lyset. Støv og smuss setter seg lett fast i sinnet vårt. Inntrykk fra verden omkring oss siger inn på oss gjennom våre sanser. Noen ganger presser det seg på. Gale holdninger og innstillinger har også lett for finne feste i hjertet vårt. Vi trenger å granske våre motiv og prioriteringer. Hvem kan vel si seg ren?
    Salmisten ber slik: «Ransak meg Gud og kjenn mitt hjerte, prøv meg og kjenn mine tanker. Se om jeg er på den onde vei og led meg på evighetens vei.» Salme 139,23-24 Et av de mørke kapitler i kong Davids liv ender i denne bønnen: «Skjul ditt åsyn for mine synder og utslett all min skyld! Skap et rent hjerte i meg, Gud, gi meg en ny og stø ånd!» Salme 51,11-12. Disse bønnene handler om å slippe nådens og tilgivelsens Gud inn i sjel og sinn for å gjøre rent, slik at vi kan vandre på Guds vei. Det ville være klokt av oss å følge deres eksempel og gjøre deres bønn til vår.
    Dette er også en slags våronn, der vår hjertejord blir i standsatt til å bære fram grøde. Gammelt skrot blir tatt bort, jorden blir bearbeidet, slik at det gode såkornet kan få bære frukt i våre liv. Naturlig kirkeveksts hovedprinsipp er «av seg selv». Av seg selv bærer jorden grøde, der gudslivet finnes bærer det frukt. Men det må ikke forhindre oss i gå til Gud med bønn om hjelp til å rydde av veien det som vil hindre det naturlige veksten. En slik vårrengjøring vil fremme veksten i Guds rike.Program for mai

Søndag 1. mai
kl. 11.00 Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Thore Tellefsen.

Lørdag 7. mai
kl. 11.00: Formiddagstreff.

Søndag 8. mai
kl. 19.00: Storsamling m/Bønn for Larvik. Lovsang v/Line, Hans og Schultz-gruppen. Øyvind Toeneiet og Thore Tellefsen.

Lørdag 14. mai
kl. 16.30: Andakt på Bøkeskogen eldresenter.

1. pinsedag 15. mai
kl. 11.00: Pinsegudstjeneste. Thore Tellefsen taler. Kirkekaffe.

2. pinsedag 16. mai
kl. 11.00: Felles gudstjeneste i Bøkeskogen. Taler: Thore Tellefsen.

Torsdag 19. mai
kl. 19.00: Menighetsmøte.

Søndag 22. mai
kl. 11.00: Familiegudstjeneste Grøtterød grendehus. Barnekoret fra Tønsberg. MiBaGo, Thore Tellefsen. Grilling etter gudstj. ta med mat.
kl. 19.00: Connection i Metodistkirken. Mette Toeneiet.

Søndag 29. mai
kl. 11.00: Gudstjeneste. Taler: Øyvind Toeneiet.
kl. 20.00: Unge voksne kveld på Grøtterød. Vi griller.

Onsdag 1. juni
kl. 19.00: Lederfest på Grøtterød grendehus.

Lørdag 4. juni
kl. 11.00: Formiddagstreff.

Søndag 5. juni
kl. 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Thore Tellefsen.