Vellykket bruktmarked på grendehuset
Bruktmarkedetlørdag 28. april som Åpent grendehus-gruppen arrangerte ble vellykket. Mange fornøyde selgere ble kvitt noe av det de hadde på lager av barnetøy, leker m.m. Kjøperne fikk med seg ulike ting til en billig penge. Kafeteriaen gikk bra og det ble et fint overskudd på kr 5.000 som ble gitt i gave til menigheten øremerket grendehuset.


Elisabeth Søyland og Ida Ring var kremmere for en dag.


Runde år
Roger Nilsen fyller 50 år 23. juli. Vi gratulerer og ønsker Guds velsignelse.

Vielse
Iselin Eismann Aasen
, Bergen og Dag Flermoen, Larvik gifter seg i Hvarnes kirke lørdag 18. juni kl.13.00. Vi gratulerer og ønsker brudeparet Guds velsignelse.

Dåp
Søndag 12. juni døpes Daniel Grindheim i Misjonskirken. Daniel er en av årets konfirmanter. Vi gleder oss til det og ønsker ham Guds velsignelse.

Gjestetaler
Ingulf Diesen, tidligere misjonsforstander i DNM, taler i gudstjenesten søndag 19. juni. Det er lenge siden han besøkte vår menighet og ser fram mot besøket. Diesen er en meget anerkjent forkynner i ulike sammenheng som vi gleder oss til å høre.

På grendehuset
Familiegudstjenesten på Grøtterød 22. mai var en god opplevelse. Det var flott å høre og se barnekoret fra Tønsberg og MiBaGo. God oppslutning om gudstjenesten, som ble ledet av Eva Lise Børven Olsen på en fin måte. Etter gudstjenesten var det grilling og aktiviteter på utsiden av grendehuset. En fin samling.


MiBaGo hadde besøk av barnegospelkoret fra Tønsberg misjonsmenighet, og de sang sammen på familiegudstjenesten 22. mai.

Neste samling på Grøtterød blir søndag 28. august. Det blir startskuddet for høstarbeidet på Veldre.
    Vi har fått forslag til nye tiltak fra høsten av, slik at tilbudet blir større. Etter skoletid på tirsdager fra kl 12.30 og utover. Målgruppen er barn på Sky skole. Da vil grendehuset være åpent, det vil være anledning å få kjøpt noe å spise, kanskje litt leksehjelp, aktiviteter m.m. Det er allerede noen som er klar for å ta ansvar for dette, men det er ønskelig med noen flere. MiBaGo vil fortsatt øve på onsdagene. Signal vil ha en fredag pr. måned på grendehuset. Unge Voksne og Åpent grendehus fortsetter. Vi vil ha gudstjeneste en søndag pr. mnd. Det har også kommet fram et ønske om å ha en Kvinnesamling en gang eller to i semesteret.
Menighetens styre vurderer også å legge om Menighetsbladet, slik at det to ganger på høst og vår blir et spesial- nummer rettet mot Veldre og delt til alle husstander der opp. Dette er spennende og utfordrende. Vi tar gjerne i mot hjelp til ideer, stoff og utdeling. Alle kan bidra med offer, engasjement og forbønn.
    Basaren som ble annonsert tidligere er avlyst, da initiativtakerne ikke fikk den responsen fra menighetens medlemmer som forventet. Dette beklager vi.

Konfirmant i 2006
Det er tid for konfirmantinnskrivning. Noen har allerede meldt sin interesse, men vi håper på flere. Konfirmasjonsdagen er bestemt til å være 7. mai 2006. Spørsmål og påmelding gjøres til Øyvind Toeneiet.

Ungdommene
Ungdomsgruppa Signal drar på tur til Skautvedt 23.-26. juni. St.Hans feires sammen med menigheten og avslutningen faller sammen med Vestfoldtreffet og gudstjeneste søndag 26.
På Liv og Vekst-Ung vil flere av menighetens ungdommer være engasjerte medarbeider. Hovedansvarlig er Erik Andreassen.

Sommeren på Skautvedt
Tradisjonen tro blir det St.Hans feiring på Skautvedt. Vi samles på ettermiddagen og holder på utover kvelden på en av de lyseste sommernetter vi har. Hver enkelt tar med mat og drikke. Vi sørger for å tenne grillen og bålet. Andakt, sang og musikk blir det også.
Søndag 26. juni har vi gudstjeneste på Skautvedt. Det er det såkalte Vestfoldtreffet som finner sted den dagen, der menighetene i Tønsberg og Horten blir med. Etter gudstjenesten tenner vi grillen og koser oss utover dagen.
    Søndagene 24. juli og 14. august blir det ettermiddagssamlinger på Skautvedt. I likhet med tidligere år tar vi ettermiddagskaffen der. Det blir andakt, sang og musikk. Vi håper å se deg disse dagene.

Menighets-møtet 19. mai
Menighetsmøtet onsdag 19. mai hadde viktige saker på dagsorden. Den nye menighetsprofilen ble presentert og ble etterfulgt av en engasjerende samtale og mange gode innlegg. Den økonomiske rapporten viste at menigheten hadde en svikt i inntekter, nedgang i skattefrie gaver selv om fratrekksbeløpet er økt til kr 12.000. Vi vil oppfordre hver skattebetaler til å gjøre seg bruk av dette. Kasserer kan gi ytterligere informasjoner.
På menighetsmøtet ble det snakket om videre satsing på Grøtterød grendehus også i forhold til Misjonskirken og de ressurser menigheten rår over. Referat fra DNM-sør sitt årsmøte ble gitt.

Menighetsweekend
Vi fortsetter suksessen fra tidligere år sammen med venner fra Tønsberg og Horten. Denne gangen drar vi 9.-11. september til Stenbekk misjonssenter i Østfold. Stedet ligger i nærheten av Sarpsborg, ca 25 minutters kjøring fra Moss. Det er et flott sted. Denne gangen blir det full oppdekning. Leirstedet har egne kokker og vi slipper å vaske etter oss. Prisen skulle være overkommelig.
    Opplegget blir med visse justeringer slik vi har hatt det tidligere og blir litt for enhver smak. Hjemmemisjonssekretær Rune Fridell vil holde et seminar lørdag formiddag. Programmet med alle opplysninger foreligger. For oversiktens skyld er påmeldingsfristen satt til 5. juni. Vi håper du og dine blir med oss. Påmeldingsliste er hengt opp i gangen. Det er allerede flere som har meldt seg på, men det er plass til flere.

Stillingen som renholder
Iselin Eismann Aasen har sagt seg interessert i stillingen som renholder i Misjonskirken. Og vil begynne med virkning fra juni måned.

Sommer og ferie
I juli måned blir det, i likhet med de senere år, felles gudstjenester med Metodistkirken. Se møtekalenderen. Thore Tellefsen har ferie ukene 26- 28 og uke 31, men kan nås på mobiltelefonen om nødvendig. Ungdomspastoren har ferie ukene 27-31. For øvrig er ny adresse for ungdomspastoren Bakåsveien 8b med telefonnummer som tidligere.

Liv og Vekst
Finner sted i Holvikahallen i Grimstad i tiden 12.-17.juli. Det er lagt opp til et allsidig program både innendørs og utendørs, for barn, ungdom og voksne, som vil gi impulser og inspirasjon i tiden som kommer.

Bibelcamping
på Vegårtunarrangeres 1.-10. juli og 19.-24. juli med ulike talere Brosjyre for begge disse
arrangement, med oversikt over talere, sangere, tider og priser, finnes utlagt i Misjonskirken.


Om å se seg selv og andre
av pastor Thore Tellefsen

Telefonen ringer jeg løfter av røret og så hører jeg : «Det er bare meg.» Du kjenner deg kanskje igjen? «Bare meg.» Intet menneske er et «bare». Hver enkelt er skapt i Guds bilde og er et mesterverk fra Guds hånd. Hvert enkelt menneske har sin egen identitet, sin egen DNA-profil.
    I Guds øye er jeg hans mesterverk. Han gleder seg over meg. Samtidig kjenner han sorg når jeg ikke følger de instruksjoner og råd for livet, han har gitt meg. Derfor kjenner jeg trang til å be:» Vær meg nådig Gud». Guds nåde er åpenbart for alle gjennom Jesus Kristus. Han er vår redning. Jeg er et menneske i Kristus, sier Paulus. Hva betyr det? Det betyr at jeg har min identitet i Jesus Kristus og det har gjort for meg. Han har gjort meg til Guds barn. Han har gjort meg rettferdig og ren. Han har gjort meg til Guds tjener. Men jeg er på ingen måte feilfri, men jeg er fullkommen tilgitt og fullkommen i Kristus.
    Jeg tror det er viktig å ha et sunt selvbilde. Å kjenne seg selv på godt og ondt er viktig. Bibelen taler om å prøve seg selv. Min selvfølelse berører livet mitt på mange plan.
Det betyr mye både i mitt forhold til Gud og til mine medmennesker.
Vi lever sammen som mennesker og som kristne. Det naturlig at vi speiler oss i hverandre. Vi sammenligner oss selv med de andre. I noen tilfeller syntes vi at vi bedre enn de andre. Noen er liksom verdensmestere.
    Mens andre opplever det slik at de andre er så mye mer vellykket, flinkere og bedre enn dem selv. Speiderne som Moses sendte ut for å utforske landet de skulle innta, kom tilbake med følgende beskjed: «Alle mennene vi så der, var store og sterke. Vi var som gresshopper mot dem, og det samme syntes nok de.» Det var nok ikke sannheten, men deres vurdering av situasjonen. De opplevde det vi kaller for gresshoppe-syndromet.
    Hvem er du? Hvordan ser du på deg selv? Du er da ikke verre enn de andre, men du er heller ikke bedre. Et menneske i kjøtt og blod som de andre.
    Det er viktig at vi ser på de andre som mennesker med gode og mindre gode sider, med menneskelig trekk og gudgitte gaver. Mine medmennesker har samme rett til å mene, hevde og uttale seg på samme måte som jeg har det. Jeg må akseptere dem på samme måte som jeg forventer de skal akseptere meg. De må få tjene ut fra de gaver og den utrustning Gud har gitt dem, slik jeg gjør det. I blant trenger de en hjelpende hånd, slik jeg gjør det. Til andre tider kan de gi en håndsrekning, slik jeg gjør det. Det er slik fellesskapet skal fungere, når vi får leve i spenningen mellom «jeg kan intet» og «jeg makter alt i ham som gjør meg sterk».

God sommer!Programmet for sommeren

Onsdag 1. juni
kl. 19.00: Lederfest på Grøtterød grendehus.

Lørdag 4. juni
kl. 11.00: Formiddagstreff.

Søndag 5. juni
kl. 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Thore Tellefsen.

Søndag 12. juni
kl 11.00: Gudstjeneste. Øyvind Toeneiet. Lovsangsgruppa. Dåp.
kl 19.00: Connection. Mette Toeneiet taler. Lovsangsgruppa m.fl.

Søndag 19. juni
kl 11.00: Gudstjeneste. Taler: Ingulf Diesen.

Torsdag 23. juni
kl 18.00: St.Hansfeiring på Skautvedt. Andakt: Øyvind Toeneiet. Ungdommene deltar. Grilling, aktiviteter m.m. Ta med mat og drikke. Bålet tennes ca kl 21.30.

Søndag 26. juni
kl 12.00: Gudstjeneste og Vestfold treff på Skautvedt. Thore Tellefsen taler. Ungdommene deltar. Opplegg for barna. Grillen tennes. Ta med mat og drikke.

Søndag 3. juli
kl 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Felles med Metodistkirken. Taler: Øyvind Toeneiet.

Søndag 10. juli
kl 11.00: Felles gudstjeneste i Metodistkirken.

Søndag 17. juli
kl 11.00: Felles gudstjeneste i Metodistkirken.

Søndag 24. juli
kl 11.00: Gudstjeneste. Felles med Metodistkirken. Taler: Thore Tellefsen.
kl 17.00: Samling på Skautvedt.

Søndag 31. juli
kl 11.00: Felles gudstjeneste i Metodistkirken.

Søndag 7. august
kl 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Thore Tellefsen.

Søndag 14. august
kl 11.00: Gudstjeneste. Thore Tellefsen.
kl 17.00: Samling på Skautvedt.

Søndag 21. august
kl 18.00: SAMLINGSFEST. Program kommer senere.