Flott juletrefest på grendehuset
Fjerde juledag ble den årlige jultrefesten i menigheten arrangert på grendehuset på Veldre. I overkant av 60 unge og gamle koste inne mens rene snøstormen ulte på utsiden.
    Henriette Sørensen (bildet) sang solo og framførte «Julestjernen» og «En stjerne skinner i natt». Andakten ble holdt av Aslaug Irene Halden om julens største julegave; Jesus.
I pausen mellom to runder med juletregang ble det servert pølse og brød.
    Festen ble ledet av Fred Isaksen som også hadde ansvaret for lekene. Tradisjonelle «Lille Willy» er alltid en populær lek.
    Nissen ringte og fortalte at han dessverre var blitt syk. Heldigvis hadde han vært tidligere og satt fra seg godteposer til barna.

Nye medlemmer
Reidun og Jan Kjøndal bosatt på Solstad har overført sitt medlemskap fra Skien misjonsmenighet til vår menighet. Vi gleder oss over det og ønsker dem hjertelig velkommen!

Denne måneden ber vi for
Oriana og Jon Arne Hoppestad.
Guds velsignelse over menighetsarbeidet og Årsmøtet.
Barnas år i vår menighet.

Økonomien og givertjeneste
Vi minner om givertjenesten til menigheten også dette året. Vi ønsker ikke å mase om penger til stadighet, men behovet for midler til menighetsarbeidet og misjonen er stort. Vi ber deg om å tenke igjen hva du kan bidra med og om mulig øke gavene noe. De fleste opplever lønnsøkning. Det er veldig flott om det blir en jevn inngang av midler, slik at vi har likvide midler. Om du vil gi i kollektbøssa eller om du bruker bank står deg fritt.
    Også for 2006 gjelder ordningen «gaver med skattefradrag» til menigheten. De som allerede har inngått avtale med kasserer trenger ikke å gjøre det om igjen. Beløpet kan trekkes fra på selvangivelsen. Vi vil understreke at det er viktig at innbetalte giroer merkes på en slik måte at kassereren kan finne ut hvem det er som har innbetalt. Vår bank har fått nytt datasystem noe som gjør dette ekstra viktig.
    Gud velsigner enhver glad giver!

Menighetens årsmøte
Menighetens årsmøte blir søndag 5. februar. Det innledes med andakt og nattverdsfeiring. Valgkomiteen er i gang for å finne kandidater til de ulike verv. Vi ber deg om å vurdere hva du har lyst til å gjøre i vårt fellesskap kommende år. Nådegavebasert tjeneste er den mest slitesterke motivering, derfor ber vi deg tenke igjennom hvilken gave du har som du kan bruke i menigheten. Gi valgkomiteen (Torhild Fjellheim, Else Gunn Holt og Per Møll) et signal.
Rapporter og regnskap må leveres så snart som mulig, slik at de kan bli revidert og komme med i årsmøtemappen.

Felleskirkelig samlinger
Fellesmøte blir det i Metodistkirken søndag 22. januar. Denne gangen blir det sammen med Connection, siden de unge var så involvert i fellesmøtene i oktober. Ove Haugland , den nye forstanderen i Betania vil forkynne Guds ord. Misjonskirkens lovsangsgruppe forsterket med noen andre unge vil delta i møtet.

Forkynnerbytte. Søndag 15. januar vil de forskjellige pastorer og prester bytte «prekestol». Det medfører at Arild Normannseth fra Baptistmenigheten kommer på besøk i Misjonskirken, mens Thore Tellefsen vil tale i Betania og i Vineyard-menigheten.

Bønneuke. Fellesskapet vil også prege uke 3, da avholder vi den evangeliske allianses bønneuke. Det betyr at det blir bønnemøter i Kirkestua i Stavern tirsdag 17. januar kl 18.00, onsdag 18. kl 19.00 i Baptistmenigheten på Torstrand og i Betania på torsdagskvelden 19. kl 19.30
    Skal vi som kristenfolk i Larvik berøre byen med Jesu kjærlighet, er det viktig at vi står sammen.

Fra Ungdomsfronten
Signal arrangerte en meget vellykket førjulsfest fredag 16. desember med over 30 unge til stede. Nyttårsaften var det felles fest i Metodistkirken. Rapportene forteller om en flott fest med godt opplegg og fin forkynnelse. 13.-15. januar satses det på Lifjelltur. Ca 40 ungdommer er påmeldt til en tur med en fin kombinasjon av sosialt, sportslige utskeielser og åndelig felleskap. Connection, de felleskristne søndagskveldene trappes opp. Cellegruppa og ungdomsklubben Signal er allerede i gang. Det er stadig noe som skjer blant de unge. Be for ungdommen i byen vår at de må lære Jesus å kjenne.

Julefeiringen
Det var inspirerende å se Misjonskirken helt fullsatt til familiegudstjenesten julaften. Elisabeth Søyland hadde et fint opplegg slik at store og små fikk en fin start på julekvelden. Hyggelig å se at mange som kommer på familiebesøk starter feiringen i Misjonskirken. Gudstjenesten 1. juledag hadde en mer stille og dyp tone, og de som var tilstede kjente trang til å tilbe og takke vår Frelser for hans gjerning.
    Vi vil takke dekorasjonskomiteen for fin pynting både i Misjonskirken og på Grøtterød.
Nyttårsfesten ble dessverre avlyst fordi det var så få som hadde lyst til å feire nyttår i Misjonskirken. Vi trodde det var behov for en slik fest, men også på dette området gjør privatiseringen seg gjeldende.

Ansgarringens julemesse
Messen 25.-26. november var vellykket. Mange folk var innom og det ble et meget godt resultat på kr 50.700,-Ansgarrringen vil takke alle som gjorde dette resultatet mulig både med gaver, loddsalg, håndarbeider, kakebaking, kjøkkentjeneste m.m. Hjertelig takk!

Oppstart på Veldre
Etter skoletid er allerede i gang på Grøtterød grendehus. Det skjedde tirsdag 3. januar. Så her ligges det ikke på latsiden. MiBaGo startet opp igjen torsdag 5. Unge Voksne har sin første samling søndag 8. januar, Åpent grendehus starter tirsdag 10. januar og gudstjeneste blir det 22. januar.

Oppstart i Misjonskirken
Kvinnemisjonen har sin første samling mandag 30. januar.
    Bønnesamlingene torsdag formiddag er allerede i gang etter en pause i høytiden. Her samles flest kvinner sammen med noen få menn. Etter bønnen er det fellesskap rundt lunsjbordet. Da smaker det alltid så godt. Har du bønneemner som du vil vi skal ta med eller om du har anledning til å være med så er du hjertelig velkommen!
    Første storsamling blir søndag 29. januar. Vi fortsetter med omtrent samme konsept som før. Gjest denne gangen er Anne Ma Gulliksen som synger.

Prekener fra Filipperbrevet
Pastoren kommer til å ha en gjennomgang av Filipperbrevet framover vinteren og våren. Vi tror det er viktig både å lære hva som står skrevet og forsøke å omsette det i praksis. En av våre bibelgrupper jobber allerede med dette brevet. Vi utfordrer deg til selv å arbeide med Ordet og Ordet vil arbeide med deg. Kom og hør.


Avkristning?
av pastor Thore Tellefsen

Det er et spørsmål som har blitt aktualisert i media den senere tid. Bakgrunnen har vært utspill om å nekte skolegudstjenester og forbud mot å synge bordbønn i skole og barnehage. Dette førte til motaksjonen «Nok er nok» som Linda Austnes fra Møre startet og samlet inn 40.000 underskrifter på kort tid.
    Den kristne kirke er bare en generasjon fra undergang, har det blitt sagt. Eller sagt på en annen måte: Hver generasjon må høre evangeliet og lære Jesus å kjenne.
    Hvem har ansvaret for at det skjer? Det skjer ikke ved politiske vedtak. Det skjer ved at hver kristen er bevisst sin tro og lar den komme til uttrykk der en ferdes. Det betyr at vår tro farger fellesskapet i familien. Det handler om hvordan vi omgås naboer, arbeidskamerater og venner. Det handler om hvordan vi makter å skape arenaer der en kan komme i kontakt med andre mennesker. Det handler om å være bevisst sin tro når en er på bortebane og trår inn på andres områder.
    Jeg tror ikke signaler fra en gudfientlig verden er det verste, men sløvhet og likegyldighet blant troens egne folk. Da utarmes kristen tro innenfra og det er verre. Saltet mister sin kraft slik at forråtnelse skjer.
    Etter mitt syn begynner avkristningen i vårt eget sinn ved at vi vender oss bort fra Frelser og det personlige forhold til ham. I første omgang blir kristen tro bare et aktivitetsmønster nesten på linje med andre fritidsaktiviteter.
    Sann kristen tro handler først og fremst om fellesskap med Jesus, dernest preget vårt livsmønster i hjem, familie, menighetsliv og samfunnsliv. Det er min bønn om at signalene som har kommet den senere tid må føre til bevisstgjøring, engasjement og en hjertebrann for Guds rike. Det motvirker avkristning i landet vårt.

JanuarprogrammetLørdag 7. januar
kl 11.00: Formiddagstreff/kafeteria
kl 18.00: Vi over førti på Skautvedt.

Søndag 8. januar
kl 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Thore Tellefsen. Presentasjon av nye medlemmer.
kl 20.00: Unge Voksne på Grøtterød grendehus . Nyttårstanker v/ Thore Tellefsen

Søndag 15. januar
kl 11.00: Gudstjeneste. Arild Normannseth taler.

Søndag 22. januar
kl 11.00: Gudstjeneste på Grøtterød grendehus. MiBaGo m.fl. Øyvind Toeneiet deltar. Kirkekaffe.
kl 19.00: Fellesmøte i Connection stil i Metodistkirken. Pinseforstander Ove Haugland taler. Misjonskirkens lovsangsgruppe deltar.

Lørdag 28. januar
kl 16.30: Andakt på Bøkeskogen eldresenter.

Søndag 29. januar
kl 18.00: STORSAMLING. Thore Tellefsen. Anne Ma Gulliksen synger. Lovsangsgruppa. Ulike innslag. Opplegg for barna. Kveldskaffe.

Lørdag 4. februar
kl 11.00: Formiddagstreff/kafeteria.

Søndag 5. februar
kl 17.00: Menighetens årsmøte. Nattverd. Månedsoffer.