Økonomien og givertjeneste
Vi takker alle som har vært med å gi til menigheten og misjonen dette året. Årets regnskap viser at det er gitt mye, selv om vi har et lite underskudd.
Takk til hver enkelt. Vi utfordrer hverandre til å stå med også kommende år. Styret legger fram et realistisk budsjett og vi håper og tror at menighetens medlemmer fortsatt vil gi.
    Det enkelte medlem får selv velge sin måte å gjøre det på. Enten ved overføring gjennom bank, kollekt eller månedsoffer. Hovedsaken er at det kommer inn jevnlig med midler til menigheten.
    Også for 2006 gjelder ordningen «gaver med skattefradrag» til menigheten. De som allerede har inngått avtale med kasserer trenger ikke å gjøre det om igjen. Beløpet kan trekkes fra på selvangivelsen. Vi vil understreke at det er viktig at innbetalte giroer merkes på en slik at kassereren kan finne ut hvem det er som har innbetalt. Vår bank har fått nytt datasystem noe som gjør dette ekstra viktig.
Gud velsigner enhver glad giver!

Vi gratulerer
Signe Margot Gjerstad fyller 85 år torsdag 23. februar. Mens Gerd Inger Berg fyller 60 år 8. mars. Vi gratulerer med åremålsdagene og ønsker Guds velsignelse.

Nye medlemmer
Daniel Grindheim og Iselin Eismann Flermoen har blitt ønsket velkomne som nye medlemmer i vår menighet. Vi gleder oss over det, takker for flere gode medarbeidere og inkluderer dem i fellesskapet!

Barnedåp
Synnøve Holm bæres fram til dåp i gudstjenesten søndag 12. februar. Vi ønsker Guds velsignelse over foreldrene Ann Kristin Licina og Roy Arne Holm sammen storesøsknene Selma og Simon Albin.
    Sverre Henriksen, nå bosatt på Notodden, forretter og taler. Han har ofte spesielle vinklinger på sine taler, så vi gleder oss til å høre ham.
    Ny døpefont blir tatt i bruk ved denne dåpshandlingen. Det er første gang menigheten har sin egen. Døpefonten er en gave til menigheten, laget av Per Schou Hansen og Egill Jensen i fellesskap.


Menighetens årsmøte
Søndag 5. februar var det klart for menighetens årsmøte og festsamvær. Det innledet med andakt og nattverdfeiring. Andakten handlet om å ligne Jesus i offervilje, tjenersinn og seiersvilje. Årsmøtet ble ledet av Terje Olafsen. En fyldig årsrapport ble lagt fram av Elisabeth Søyland. Regnskapet, som viste et underskudd, ble opplest og vedtatt. Budsjettet for 2006 ble framlagt, men ble ikke godkjent. Styret skal arbeide videre med det før det legges fram til godkjenning. Terje Olafsen ble gjenvalgt til styreleder. Hannah Boswell Auen ble nytt styremedlem etter Inger Møll, som ikke ønsket gjenvalg. Fra før er Kristian Isaksen, Elisabeth Søyland og Hilde Øyslebø styremedlemmer med Bjørn Kjøndal som varamedlem. Det ble også foretatt valg og godkjenning på en rekke verv i menigheten.
    55 medlemmer var tilstede på årsmøtet som er viktig for oss som menighet. Det gir oss tid til ettertanke og takknemlighet. Vi vil takke for alle gode og trofaste medarbeidere, takke for Guds rike velsignelse og nåde. Vi er heldige som får være en del av et felleskap som har lært Herren Jesus å kjenne. Det er helt sikkert mange ting som kunne vært gjort annerledes og bedre. Men ut fra forutsetningene har vi forsøkt å gjøre det beste ut av det. Det er viktig å tenke over hvor vi har vårt fokus. Er det på gledene? Eller graver vi oss ned i feilene? Slik er det i mitt personlige liv også. Er jeg opptatt av det jeg ikke kan eller får til? Eller fokuserer jeg på hva jeg kan og hva jeg kan utrette.
    Årsmøtet skal også gi signaler for framtiden. Hva vi ønsker å gjøre i menigheten i tiden som kommer. Dette ble det ikke tid til, men det ble besluttet å kalle sammen til et menighetsmøte torsdag 16. februar der vi vil fokusere på dette. Det er viktig at det kommer minst like mange til dette møtet som på årsmøte. Herved er innbydelsen gitt.
    Sett av kvelden!

Inspirerende fellesmøte
i Metodistkirken søndag 22. januar. En felles lovsangsgruppe fra Metodistkirken og Misjonskirken ledet lovsangen på en inspirerende måte. Ove Haugland , den nye forstanderen i Betania talte inspirert om livets og dødens flokk. Mange kom fram til forbønn. Selv om møtet hadde god oppslutning, savnet vi ungdommene som vanligvis går på Connection. Til Bibelmisjonen ble det samlet kr 3000.

Bønneseminar
Menigheten fikk et overraskende besøk av John og Kerri Shuey fra USA. De var på Norgesbesøk og hadde en ledig kveld onsdag 18.01. Det ga anledning for oss å høre deres visjon om bønn. Våre venner reiser rundt og deltar på bønneskoler. I Misjonskirken ble det en inspirerende bønnesamling. Mange forbønnsemner kom fram den kvelden og forsamlingen ble delt i grupper som ba sammen om disse emnene. Vi kjente Herren nærvær. Og det inspirerer oss til å arbeide med bønnen i vår menighet.

Bønnesamlinger
Hver tirsdag kveld vil Misjonskirken være åpen for bønn. Ansvarlig er Mette Toeneiet og Hannah Boswell Auen. Det blir også arrangert en bønnehelg i nær framtid. Da vil Misjonskirken være åpen for bønn, slik at den enkelte kan finne stillhet i bønn ved ulike bønnestasjoner eller få mulighet til å be sammen med noen. Mer informasjon senere. Vi tror at det nytter å be.

Storsamling
Det er et begrep som vi bruker om en kveldssamling en gang i måneden. Hvilke tanker ligger bak uttrykket? Bakgrunnen er at menigheten vår er delt opp i mange ulike grupper og fellesskap. De arbeider ganske selvstendig med litt forskjellig fokus. Det er jo bra. Visjonen bak storsamlingen er at vi ønsker en felles arena der alle grupperinger i menigheten kan være inkludert. En felles møte plass for ulike generasjoner. Derfor er det ulik musikkstil og ulike innslag. Vi vil legge til rette for aktiviteter for barn i samlingen. Muligheten for å kunne prate litt sammen er også til stede ved kveldskaffen.
    Vi ønsker også at denne storsamlinger kan ha en slik ramme at det skal være lett å invitere med seg venner og familie. Oppslutningen har vært god, men det er plass til flere. Velkommen du også.


Besøk i mars
Charles Hansen fra Ordet og Israel besøker oss søndag 5. mars og taler i gudstjenesten. Vi husker Charles Hansen fra tidligere besøk. Han er en varmhjertet forkynner, som har studert og arbeidet med det profetiske ord. Han har nylig utgitt et hefte med tittelen «Lys fra profetordets lampe». Det er samling av en rekke artikler fra Ordet og Israels blad. Vi gleder oss til dette besøket. Ordet og Israels formål er lett å kunne identifisere seg med. I skrivende stund setter media Israel og Midt-Østen i fokus etter valget i de palestinske områdene. Så dette er aktuelt.

Trygve Wikstøl, pastor i Bøle misjonsmenighet, kommer på besøk søndag 12. mars. Han er for tiden deltidsansatt i NMU som prosjektleder for barnas år. Trygve taler og synger og har en særskilt evne til å kommunisere både med barn og voksne. Vi gleder oss til besøket. NMU-dagen blir markert samtidig og den formiddagen samles vi på Grøtterød grendehus. Vi håper hele menighetsfamilien både store og små finner veien dit.


Fra Ungdoms-fronten
Lifjelltur. Øyvind Toeneiet forteller at ungdomsturen til Lifjell 13.-15. januar var meget vellykket. 40 ungdommer fra Misjonskirken og Metodistkirken dro av gårde. Været var dårlig så det ble minimalt med uteaktiviteter, men innendørs var det lunt og godt. Her gikk det i spill, møter, mat og skøy. Stemningen var god, til tross for det dårlige været. Møter og samvær engasjerte. Alexander Olafsen hadde en tale om bønn. Hanna Boswell Auen talte om Guds fulle rustning med Kristian som illustratør. Øyvind selv talte og underviste de unge.

Connection. Fellessamlingen for ungdom blir trappet opp. Denne våren blir det samlinger annen hver søndag kveld. Møtestedet veksler mellom Metodistkirken og Misjonskirken. Vi håper at dette vil resultere i at flere unge møter Jesus Kristus.

Besøk fra Jesus Revolution. Lørdag 18. februar blir det besøk fra Jesus revolutionen. Det er en gruppe tente ungdommer som har gitt et år eller to for å formidle evangeliet om Jesus Kristus. De synger, vitner, taler og dramatiserer. Det hele er et kjempeopplegg. Pinsemenigheten Betania står som vertskap, men opplegget er tverrkirkelig.
Gi oss din epost-adresse
så får du melding hver gang det kommer nytt menighetsblad slik at du kan lese bladet på nettsiden på din datamaskin.


Ti år på internett
Som en av de første menighetene i Norge kunne vi i mars 1995 presentere menigheten og menighetsbladet på internett. På våre alltid oppdaterete sider kan du søke og bla i bladene fra de siste ti årene.

Strikkekafé
Veldrekomiteen arrangerer i samarbeid med Husfliden strikkekafé 22. mars. Høstens strikkekafe var populær og samlet mange. Sett av kvelden og få gjerne noen med deg.

Fri for ansatte
Øyvind Toeneiet har kvartalsfri 17.-19. februar og vinterferie uke 10. Han deltar på PMF’s vårmøte på Hermon 6.-10.februar.
Thore Tellefsen har kvartalsfri 23.-26. februar.


Renholder
Stilling som renholder er ledig med virkning fra 1. februar. Er du interessert i dette eller vet du om noen som kunne være det, vennligst ta kontakt med menighetens formann Terje Olafsen.


Skrevet i stein
av pastor Thore Tellefsen

Jeg leste historien nedenfor for en liten tid siden. Den gjorde inntrykk og jeg bringer den herved videre.
    To venner gikk i en ørken.
I løpet av turen begynte de å krangle, og den ene gav sin venn en lusing. Han følte seg såret, men uten å si noe, skrev han i sanden:
« I dag ga min beste venn meg en lusing.»
De gikk videre til de fant en oase, og der badet de. Vennen som hadde fått seg en ørefik, var nær ved å drukne, men ble reddet av sin venn. Da han hadde kommet seg, skrev han i en stein:
«I dag reddet min beste venn mitt liv.»
    Vennen som hadde gitt ham en ørefik og reddet ham fra drukning, spurte: «Da jeg slo deg, skrev du sanden, og nå skriver du på en stein. Hvorfor det?»
Han svarte: «Når noen gjør deg vondt, bør du skrive det i sanden, der tilgivelsens vind kan slette det. Men når noen gjør noe godt, bør du gravere det i en stein der ingen kan slette det.
«Lær deg å skrive dine sår i sanden og gravere din lykke i stein!»
    Man sier det tar et minutt å møte et spesielt menneske, en time å sette pris på det, en dag å elske det, men et helt liv å glemme det.
    Denne historien assosierer til Jesu møte med kvinnen som var grepet på fersk gjerning i hor. Da bøyde Mesteren seg ned og skrev i sanden til stor forundring for de som var til stede. Jeg tenker også på Herrens ord: I begge mine hender har jeg tegnet deg, dine murer står alltid for meg.

Februar-programmet

Søndag 5. februar
kl 17.00: Menighetens årsmøte. Nattverd. Månedsoffer.

Søndag 12. februar
kl 11.00: Gudstjeneste. Sverre Henriksen taler. Barnedåp. Kirkekaffe.
kl 19.00: Connection. Misjonskirkens lovsangsgruppe deltar.

Torsdag 16. februar

kl 18.30: MENIGHETSMØTE. Viktig samling om veien videre for menigheten.

Søndag 19. februar

kl 11.00: Gudstjeneste. Thore Tellefsen.

Lørdag 25. februar

kl 16.00: Andakt på Furuheim.

Søndag 26. februar

kl 18.00: STORSAMLING. Øyvind Toeneiet. Lovsangsgruppa. MiBaGo. Ulike innslag. Opplegg for barna. Kveldskaffe.

Fredag 3. mars

Kvinnenes internasjonale bønnedag.

Lørdag 4. mars

kl 11.00: Formiddagstreff/kafeteria

Søndag 5. mars

kl 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Charles Hansen taler. Thore Tellefsen.
kl 19.00: Connection i Metodistkirken.

Søndag 12. mars

kl 11.00: FAMILIEGUDSTJENESTE på grendehuset. Trygve Wikstøl taler og synger. MiBaGo. Vi feirer NMU-dagen. Kirkekaffe.