Konfirmanter
Konfirmanter i Misjonskirken søndag 7. mai:
• Isabelle Erlandsen Engene,
• Marthe C. Hansen,
• Julia Emilie Isaksen,
• Adrian Mørk.
David Wikstøl fra Tønsberg har også fulgt vår konfirmantundervisning. Han skal ha høytidsdag 21. mai i Tønsberg misjonsmenighet.
    Vi ønsker Guds velsignelse over dagen og framtiden for våre konfirmanter.
Konfirmantene drar på tur til London 20.-24. april. Det er lagt opp et allsidig program, der de besøker ulike severdigheter, menigheter og får anledning til å shoppe. Vaffelsalget i menigheten har gitt et godt tilskudd til reisekassa. Vi ønsker de unge god tur og håper det blir en fin opplevelse for alle.

Sportsgudstjeneste
Palmesøndag, 9. april, inviterer vi til sportsgudstjeneste.
    Vi starter inne på grendehuset med sang og andakt. Etterpå tenker vi å bruke uteområdet ved grendehuset. Her vil det blant annet være muligheter for hesteridning. Vi har fått løfte på noen hester. Dette skulle harmonere med palmesøndag. Vi planer også en natursti. Ellers tenker vi å tenne grillen. Hver enkelt tar med grillmat selv. Skulle ikke været vise seg fra den beste side, så finner vi på noe innendørs. Sett av litt tid og vær sammen med oss.

Unge Voksne
Unge Voksne vil være involvert i opplegget av sportsgudstjenesten palmesøndag. Fredag 21. april blir neste Unge Voksne samling, da kommer Line Christiansen for å synge og spille. Siste samling før sommeren blir fredag 9. juni med besøk av Dorthe Kyvik Bårnes.

Bruktmarked på Grendehuset
Vi drar i gang med et nytt bruktmarked på Grendehuset, denne gangen med bredere «utvalg». Tidligere har det vært salg av barneklær/utstyr. Denne gangen kan du komme med det du måtte ønske å selge. Om det er svigermors gamle kjøkkengardiner eller andre ting, så ta det med.
    Det er mange som sysler med en kjær hobby. Ønsker du å selge dine varer, så er du hjertelig velkommen til det. Også denne gangen bestiller du bord og står selv for salget. Kom og vær medpå å skape liv og røre på grendehuset denne dagen.
    Selvfølgelig blir det salg av vafler, kaffe, saft m.m. Så her får du muligheter til en liten pustepause og muligheter til å dele fellesskap med noen.
    Dagen er lørdag 29. april kl 11.00 –15.00. Pris pr bord er kr 100,- Påmelding skjer til Hilde Øyslebø 33 12 74 77 eller til Elisabeth Søyland 33 19 75 14.

Dugnad
Vårdugnad i Misjonskirken, lørdag 22. april, med vask og opprydding utvendig med tanke på konfirmasjonen. Ta med deg niste. Vi serverer kaffe, så spiser vi sammen. Har du ikke anledning til å møte den lørdagen, så fortsetter dugnaden påfølgende uke.

Predikantbytte
Søndag 30. april får vi besøk av Olaf og Liv Kristin Alsaker som taler og synger i gudstjenesten. Samme dag vil vår pastor tale i Tønsberg. Det er fint med en slik veksling.

Juniorklubben
Juniorklubben på grendehuset for 5.-7. klasse har fått en fin start. Flere unge har funnet vei til grendehuset på disse fredagene. Vi håper at ennå flere finner veien. Her har det vært trivelige aktiviteter som er godt tilrettelagt for aldersgruppen. Be for dette arbeidet og for de som har sagt seg villige til å være ledere.

Menn mosjonerer
Trimgruppe for voksne menn har vært i vinterdvale en periode. Men nå når solen titter fram og det blir lengre dager så kommer de seg ut av go’stolen. Hver mandag kl 18.00 er de i gang. Frammøtestedet har variert. Noen dager fra Misjonskirken, andre dager fra Grendehuset. Det har vekslet med turmarsj i rolig tempo og innegym. Opplegget varer gjerne halvannen time og avsluttes med sosial kaffe. Har du lyst til å ha selskap på trimturen, så møt fram mandag kl 18.00 ved grendehuset.

Felleskapssamlinger
Torsdag 16. februar hadde vi et inspirasjonsmøte i Misjonskirken med bønn og samtale. Vi ble utfordret av menighetens formann til å be over og samtale om hva vi så som viktig for vår menighet framover. Mange flotte ting kom fram den dagen. De ble notert ned og er senere blitt bearbeidet av styret.
    En av de ting som kom tydelig fram var å arbeide med fellesskapet i menigheten, derfor ble de innkalt til fellesskapskveld i Misjonskirken torsdag 30. mars. Det var en del som hadde funnet veien. Opplegget var slik; først prat over en kaffekopp, innledning om fellesskapet ved forstanderen, deretter samtale i grupper og til slutt en liten oppsummering. Vi synes dette var vellykket og inviterer til en ny fellesskapssamling torsdag 27. april. Sett av dagen og vær hjertelig velkommen!

Inspirerende menighetsmøter
Torsdag 16. februar og torsdag 23. mars var det samlinger i Misjonskirken. Førstnevnte møte ga retning for menighetsmøtet. Ettersom mye tid ble brukt til samtale omkring menighetens virksomhet framover. Menighetsmøtet 23. mars vedtok budsjett for 2006, etter at budsjettet, som var lagt fram på årsmøtet, var blitt justert.
    Den økonomiske oversikt for januar og februar viser et lite underskudd, men vi håper og tror at det retter seg utover våren.
    Menighetsmøtet sluttet seg også til styrets forslag om å gjøre 22. november 1856 til stiftelsesdato for menigheten, slik Ingulf Diesens forskning viser. Menigheten er dermed i likhet med Skien og Tromsø 150 år. Dette vil bli markert i årskonferansen i Skien i mai.
Formannen la fram de tre hovedområdene som var kommet fram på møtet 16. februar. Fellesskapet var et av dem, se avsnittet om Fellesskapssamlingen. Sang og musikklivet ble berørt og det blir nå gjort en undersøkelse over hvem som vil være med i et eventuelt kor. Påmeldingsliste henger på oppslagstavla i gangen, slik at interesserte kan skrive seg på. Barnearbeidet arbeides det videre med blant annet den nye juniorklubben på Veldre. Budsjett vedtatt.

Ungdom til påskeleir
NMU-sør inviterer 12-16 åringer til leir, liv og røre på Vegårtun lørdag 8. – tirsdag 11. april. Der blir det syttitallsparty, talentiade, powerstation, ulike sportslige utskeielser, ski, bading. Tema for leiren er «Fokus», undervisning, lovsang. Flere av våre tenåringer drar til Stagedive som denne leiren kalles på Vegårtun.

Årskonferanse i Skien
DNMs årskonferanse holdes i Skien i tiden 25.-28. mai. Forhandlingene vil finne sted i Betania, misjonskirken i Skien. De offentlige møter blir i Gulsethallen. Konferansen vil markere at det er 150 år siden de første frimenighetene i Norge ble stiftet i Skien, Tromsø og Larvik. Med så kort vei til Skien håper vi mange av våre venner vil få med seg årskonferansen. I konferansen skal det velges ny misjonsforstander etter Sveinung Lorentsen. Forslag til omorganisering av DNM foreligger også.

Vi over 60
DNM-sør inviterer til «Vi over seksti» på Vegårtun 1.-5. juni. Talere er Asbjørn Johansen og Odd Tybakken. Fra Danmark kommer Else og Leif Ingebrigtsen som deltar med sang og musikk. Vertskap er Karen og Sven Øverland. Påmelding til Sven Øverland. Se program og oppslag.

En sommer full av opplevelser
– for barn og familier. Tidenes største familieprogram fra Misjonsforbundet.
Slik reklamerer NMU for arrangementer på Vegårtun i sommer. Se brosjyre utlagt i Misjonskirken.

Distriktets årsmøte
Toralf Øyslebø og Thore Tellefsen representerte menigheten DNM-Sør sitt årsmøte på Vegårtun 1. april. Rundt 40 delegater møtte. Jens Gunstveit ble valgt til formann. Årsmøtet luftet muligheter for ombygging/ utbygging av internater på leirstedet uten at det ble tatt noen stilling til det. Renseanlegget vil ferdigstilles i løpet av våren. Dugnadsleir arrangeres etter påske.Han klarte det!

Var det ikke det jeg trodde, han klarte det! utbrøt en liten gutt etter at han hadde levd seg inn i påskeevangeliet, som ble fortalt ham. Begeistringen gjaldt Jesus som kom ut av graven og sto opp igjen.
    Vi deler guttens begeistring fullt ut. Jesus klarte det!
Han klarte å bygge bro mellom himmel og jorden, mellom Gud og menneske. Han gjorde det mulig for oss å finne frelse og lære Gud å kjenne.
    Han klarte å rive ned fiendskapet mellom Gud og mennesket, slik at vi ble forlikt med Gud. Det var Gud selv som kom til oss i Jesus Kristus og skapte denne forsoning. I Jesus Kristus går dom og straff for synd og skyld oss forbi. Påske betyr jo forbigang. Dommen og straffen traff Jesus i stedet for oss. Jesus, vårt påskelam, ble slaktet på Golgata og er veien til friheten for oss.
    Han klarte å avsløre og beseire de onde makter. Dette gjorde han ved å la seg spikre til korset.
    Han klarte å overvinne døden og dødsriket. Ved Jesus Kristus finnes seier over døden. Jesus sa: Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø.
    Jesus klarte å bringe fram det evige livet.
    Den som forsøker å klare seg uten Jesus, går fortapt. Men det er ikke nødvendig å gå fortapt fordi Jesus har vist oss veien til det evige livet.
    Det evige livet er å kjenne den eneste sanne Gud og ham han har utsendt, Jesus Kristus.
La oss derfor bruke påsken til å søke den oppstandne, så vi kan lære å kjenne ham og kraften av hans oppstandelse. Skjærtorsdag dekkes nattverdbordet for oss, langfredag følger vi ham til Golgata og påskedag samles vi til påskefrokost og oppstandelsesgudstjeneste.
La oss samles i påsken for å tilbe og ære Jesus Kristus fordi han klarte det som ingen andre kunne klare, å gi oss frelse, håp og evig liv.

Redningsmannen er oppstanden,
Er oppstanden i morgengry!
Helvede vredes, himmelen gledes,
Himmelen gledes med lovsang ny.
Redningsmannen er oppstanden,
Er oppstanden i morgengry!

April-programmetSøndag 9. april
kl 12.00: (NB! tiden) Sportsgudstjeneste på Veldre. Thore Tellefsen.

PÅSKEN 2006
Skjærtorsdag 13. april

kl 18.00: Nattverdgudstjeneste. Øyvind Toeneiet og Thore Tellefsen. Solosang: Kaare Bordøy.

Langfredag 14. april
kl 11.00: Felles gudstjeneste. Tale: Arne G. Ellingsen. Sang: Ellen Jane Langerud.
kl 12.30: Korsvandring.

1. påskedag 16. april
kl 06.00: Salige påskemorgen, lys over Golgata. Påskesang ved Minnehallen.
kl 10.00: Påskefrokost.
kl 11.00: Påskegudstjeneste. Thore Tellefsen. Solosang: Carina N. Isaksen.

Søndag 23. april
kl 18.00: Storsamling.

Torsdag 27. april
kl 19.30: Fellesskapskveld.

Søndag 30. april
kl 11.00: Gudstjeneste. Olaf Alsaker taler. Solosang: Liv Kristin Alsaker.

Lørdag 6. mai
kl 11.00: Formiddagstreff/kafeteria.

Søndag 7. mai
kl.11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste. Øyvind Toeneiet. Lovsangsgruppa. Innslag ved konfirmantene.

Søndag 14. mai
kl 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Mette Toeneiet taler.