Runde år
Jan Mathisen fyller 70 år 23. mai. Vi gratulerer med åremålsdagen og ønsker Guds velsignelse over dagen og framtiden.

Vellykket London-tur
Vi møter de tre konfirmantene Adrian, David og Julia etter at de var kommet hjem fra langweekend i London og ber dem fortelle fra turen.
Vi og konfirmantene fra Porsgrunn reiste fra Torp torsdag 20. april med kurs for Stansted. Der traff vi konfirmanter fra Bryne og Stavanger. Til sammen var vi 26 konfirmanter.
I tillegg var det 9 ledere. Blant dem var Alexander Olafsen, Hannah Boswell Auen og Øyvind Toeneiet fra Larvik. Det var en kjempeflott tur, men det ble veldig, veldig mye gåing.
Overnattingen skjedde på Lancaster Gate hotell/ KFUK/KFUM Germany og vi hadde det veldig greit.
Fortell litt om opplegget?
Torsdagskvelden besøkte vi Piccadilly circus. Fredagen var vi på Madame Tussauds, London Eye, Imax en tredimensjonal kino og Herods, et stort shoppingsenter. Fredag kveld besøkte vi Kensington Temple og var med på ungdomsmøte med omlag 500 unge studenter. Flott, selv om det var mer voksen ungdom i forhold til oss. Lørdag var vi først på det store marked Porto Bello roads marked, deretter var vi på en fotballkamp.
Søndag deltok vi på en gudstjeneste i Hillsong menigheten, der var det ca 3000 til stede for lovprise Gud og lytte til Guds ord. En mektig opplevelse og flere av våre ungdommer ble berørt. Etterpå gikk turen til shopping på Oxford Street. Søndag kveld var vi på lovsangskonsert med Delirious, for så avslutte kvelden med en skikkelig avskjedsmiddag.
Hva var høydepunktet undrer vi?
Julia og David svarer unisont: Delirious-konserten var fantastisk og et høydepunkt.
Ble dere kjent med konfirmantene fra de andre byene?
Jeg ble kjent med de fra Bryne og Stavanger, sier Julia. David og Adrian har vært sammen med folk fra Porsgrunn.

Inspirerende påskefeiring
Påskefeiringen begynte med familiegudstjeneste på grendehuset palmesøndag med andakt, sang, natursti, grilling og kaffe. Skjærtorsdag var nattverdbordet dekket og langfredagens felles gudstjeneste var inspirerende. Påskefrokosten og gudstjenesten var smakte godt. Det var hyggelig at oppslutningen om samlingene var så god. Korsvandringen og bønnemarsjen langfredag er god opplevelse. Det samme kan sies om påskesangen ved Minnehallen i soloppgangen. Vi takker Gud for frelse og evig liv ved Jesus Kristus!

Spennende taler 2. pinsedag
Pastor Yesu Bandela, president for Gospel Association of India blir taler i gudstjenesten i Bøkeskogen 2. pinsedag. Dette er den tradisjonelle felles gudstjenesten Den norske Kirke inviterer til. Yesu Bandela leder en organisasjon som mål å gi hver person i India en fair sjanse til å ta i mot evangeliet, gjøre troende til disipler og bygge ledere og utøve kristen innflytelse i India. Bandela har opplevd Guds kall og gjerninger på en helt spesiell måte i sitt liv og tjeneste. Hør ham og opplev fellesskap i Bøkeskogen den dagen.

Menighets-weekend
25.-27. august drar Vestfoldmenighetene til vårt flotte leirsted. Vi håper på god oppslutning. Flere har allerede meldt seg på, men det er plass til fler. Påmeldingsfristen er satt til 1. juni. Dette for å få en oversikt over interessen for en slik weekend. Vi må nok regne med å gjøre litt kjøkkentjeneste på dugnad, men det kan jo være en del av fellesskapet. Prisene er gjort familievennlige, slik at det kan være overkommelig for de som er mange å være med. Detaljert program kommer senere.

Dugnadsinnsats
Takk til huskomiteen og dere som har deltatt på vårdugnaden i Misjonskirken med vask, opprydding og boning. Det er synlig det som er gjort og vi gleder oss over deres gjerninger.

Bruktmarkedet
på Grendehuset måtte dessverre avlyses. Dette skjedde fordi det var for få som var interessert å selge sine brukte ting. Damene på Åpent grendehus, som har vært initiativtagere til dette, håper å kunne arrangere nytt bruktmarked till høsten.

Felleskaps-samlinger
Torsdag 27. april hadde vi fellesskapskveld i Misjonskirken. Det var ikke så mange frammøtte som gangen før, men vi hadde en fin samtale om viktigheten av fellesskapet både med Jesus og hverandre. Vi tror dette har er berikende for oss som menighet. Styret inviterer derfor til en ny felleskapssamling torsdag 1. juni. Siste før sommeren. Sett av dagen og vær hjertelig velkommen!

Interessert i menighetskor?

Det har stadig kommet fram ønsker å starte kor i menigheten. Det skjedde også på inspirasjonssamlingen i vinter. Styret ønsker å få en oversikt over hvor mange som kunne tenke seg å være med i et slikt kor. På oppslagstavla er det hengt opp en påmeldingsliste, der interesserte kan skrive seg på. Herved er utfordringen gitt.

Påskeleiren
Påskeleiren for ungdom på Vegårtun samlet ca 150 tenåringer og de opplevde en flott leir. Fire tenåringer og to ledere fra Larvik kom begeistret tilbake. Lovsang og forkynnelse var inspirerende. Mye moro hadde det også vært. Torbjørn Glenna, som var leirens taler visste å sette rett fokus, noe som også var motto for leiren.

Denne måneden ber vi for:
Juniorklubben og etterskoletid på Veldre.
Menighetsarbeidet og styret.
DNMs årskonferanse.
Misjonærene.

Hver torsdag formiddag er det bønnesamling. Flokken øker i tall. Vi ber for hverandre og for andre. Har du bønneemner gi oss beskjed om du ikke kan komme selv. Etter bønnen er det fellesskap rundt lunsjbordet. Velkommen!

Årskonferanse i Skien
DNMs årskonferanse holdes i Skien i tiden 25.-28. mai. Forhandlingene vil finne sted i Skien misjonskirke, Betania. De offentlige møter blir i Gulsethallen. Konferansen vil markere at det er 150 år siden de første frimenighetene i Norge ble stiftet i Skien, Tromsø og Larvik.

Liv og Vekst
Blir det i år også i tiden 19.-23. juli. Brosjyren finner du på informasjonsbordet i Misjonskirken.

Vestfoldstevne
I likhet med tidligere år blir det en felles samling for Vestfoldmenighetene på Skautvedt søndag 11. juni. Pastor Sverre Henriksen blir med som taler. Liv Kristin Alsaker og Jan Egil Breen synger. Vi tenner grillen etter gudstjenesten og deler fellesskapet utover søndagen. Vi håper på en flott søndag og håper du blir med oss.

Sangkor fra Åmli
Koret vil delta på storsamlingen søndag 18. juni. Koret kommer til Larvik fra Bedehusfestivalen i Østfold. Vi gleder oss.


Påske og pinse historiske hendelser og personlige opplevelser
av pastor Thore Tellefsen

Vi lever mellom påske og pinse. Vi minnes hva som skjedde i påsken. Da Jesus døde og oppsto fra de døde. Så vi ser fram mot pinse, når vi skal minnes at Den Hellige Ånd kom over disiplene og den kristne menighet ble skapt.
    Jesus lever!!! Forkynner vi med stor glede og entusiasme. Den Hellige Ånd er kommet for å gjøre Jesus virkelig for oss og skape liv i oss.
    Sann kristendom er ikke et minneprogram om historiske hendelser. Visst er oppstandelsen og Den Hellige Ånds komme historiske hendelser, og det er sant at Den Hellige Ånd kom for minne oss om alt Jesus har sagt og gjort for oss, men kristendom er framfor alt liv. Vi skal føres oss inn i virkeliggjørelsen av Jesu frelses gjerning.
    Vi skal få erfare at Jesus virkelig lever og vi skal få leve med ham. Erfaringen av Guds nærvær i livet vårt er livsviktig for oss. Det handler om å kjenne Guds kjærlighet og Guds kraft. Det skal sette oss i stand til å virkeliggjøre Guds vilje for våre liv:
Å elske Gud og elske hverandre.
    Kom Hellige Ånd, slik ber mange mennesker verden over. De ønsker at Den Hellige Ånd skal hjelpe dem til å leve for Jesus. I dette ligger en erkjennelse, de trenger Guds hjelp til å leve etter Guds vilje og tror at Ånden kan virkeliggjøre Guds målsetning i livet deres.
Denne bønn er aktuell for oss også. Jeg tror at vi mer enn noe annet trenger å rope til Gud om at han på nytt må komme til oss ved DHÅ, slik at det blir en personlig opplevelse og kraft som setter oss i stand til å tjene Gud og hverandre etter Jesu forbilde. Slik at påske og pinse får betydning for vårt hverdagsliv.

Mai-programmet

Lørdag 6. mai
kl 11.00: Formiddagstreff/kafeteria.

Søndag 7. mai
kl 11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste. Øyvind Toeneiet. Lovsangsgruppa. Innslag ved konfirmantene.
kl 19.00: Connection i Misjonskirken.

Lørdag 20. mai
kl 16.30: Andakt på Bøkeskogen eldresenter

Søndag 21. mai
kl 18.00: Storsamling. Thore Tellefsen. Lovsangsgruppa. Kveldskaffe.

Søndag 28. mai
kl 11.00: Gudstjeneste utgår. Vi deltar i årskonferansen i Skien. Felles avreise kl 10.00.
kl 19.00: Connection i Metodistkirken.

Torsdag 1. juni
kl 19.30: Fellesskapskveld

1. pinsedag 4. juni
kl 11.00: Pinsegudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Thore Tellefsen. Solosang.

2. pinsedag 5. juni
kl 11.00: Felles gudstjeneste i Bøkeskogen. Taler: Pastor Yesu Bandela, India. Nattverd.
(Hvis regn: Larvik kirke.)