Menighetsmøte
Det innkalles til et viktig menighets møte torsdag 31. august. Hovedsaken er; veien videre på Veldre. Vi håper at så mange som mulig vil være med oss den dagen.

Lederfest
Vi inviterer til lederfest for alle ledere i de ulike avdelinger torsdag 7. sept. God bevertning, samtale, fellesskap, Quiz, litt lederinput. Sett av kvelden. Husk påmelding til menighetskontoret 33 18 10 00 innen 31. august.

Liv og vekst
Vi fikk med oss noe av Liv og Vekst-stevnet i Grimstad. Dette året var det en sterkere markering av generasjonsfellesskapet enn før. De forskjellige generasjonene fikk slippe til med sine innslag til stor fornøyelse for alle. Vi fikk høre sterke budskap fra Herren. Ikke minst hadde larviksgutten Erik Andreassen et utfordrende budskap lørdag kveld. Søndag formiddag ble det arrangert familiegudstjeneste med flott opplegg og tale ved Trygve Wikstøl. Liv og Vekst fortsetter i Grimstad også neste år.
    Samtidig med Liv og Vekst ble UNG arrangert for tenåringene. Flere av våre unge deltok. Det var et stevne preget av gudsnærvær og mange ble berørt.

Vestfoldstevnet
Søndag 11. juni var DNM- menighetene i Vestfold samlet på Skautvedt. Det var et strålende vær med mye sol og varme. Pastor Sverre Henriksen holdt en engasjerende og utfordrende preken. Liv Kristin Alsaker og Jan Egil Breen sang duett. Etter gudstjenesten nøt de mange frammøtte solen og fellesskapet utover dagen.

St. Hansfeiring
Ungdommen inviterte til St.Hansfeiring på Skautvedt. Det var lagt opp til grilling og aktiviteter. Ut på kvelden var det samling på låven, der ungdommen sang og spilte. Dag Flermoen holdt en fin andakt. Kvelden ble avsluttet slik den hør og bør med bålbrenning nede på odden. Vi takker ungdommen for en flott kveld. De unge fortsatte feiringen på Skautvedt både lørdag og søndag, der de kjente at Jesus berørte dem.

Oppstart
Søndag 20. august er det samlingsfest. Sommeren er en ferietid og mange av oss farter rundt på jakt etter nye opplevelser. Menighetsarbeidet bærer også preg av dette, men nå er det samling for nye aktiviteter. Kvinnemisjonen starter opp mandag 21. august. Ansgarringen har sin samlingsfest onsdag 23. august. Formiddagstreffet starter lørdag 2. september og fortsetter hver første lørdag i måneden. Ungdomsklubben Signal har sin først samling fredag 1. september. De andre aktivitetene bekjentgjøres etter hvert.

Isabell Lloves
En av menighetens unge som kjenner trang til å virke for Gud, er Isabell. De siste to årene har hun vært borte fra byen vår. Først gikk hun ett år på Ansgarskolens danselinje deretter har hun gått på Ungdom i Oppdrag(UiO) sin disippeltreningskole i Skien.
Isabell forteller at hun kjenner seg utfordret til å være med i et team i UiO med base i Skien. Det består av ti personer med ulik utrustning. Noen skal danse sammen med Isabell, andre synger, spiller, vitner og holder appeller. Teamet setter sammen en slags show, forestilling med dans, sang, musikk, drama, multimedia og sammen med vitnesbyrd og tale som presenteres ulike steder, i menigheter, kirker, ungdomssamlinger og lignende. Det er ofte lettere å invitere ungdom til en slik forestilling enn til et møte. Konseptet kalles Reboot og bak ligger ønsker om presentere evangeliet med virkemidler som virkelig fenger. Teamets målsetning er å vinne unge mennesker for Gud.
     Jeg har vært med en måned siste året og vi fikk se at mange mennesker søkte Gud. Over hundre tok i mot innbydelsen til å ta imot Jesus. Disse blir tatt hånd om av de lokale menighetene. Vi samarbeider alltid med lokale arrangører, sier Isabell.
     Hva med finansiering?
     Dette er ingen lønnet jobb. Alle som jobber i UiO er ulønnet. Hvert enkelt team-medlem må selv skaffe seg underhold. Vi trenger omlag 4000 pr. måned for å kunne leve og reise. Noen støttepartnere har jeg fått, men ennå er jeg ikke i mål med dette. Jeg synes det er fryktelig vanskelig å be om penger, men jeg kjenner at jeg skal være med i dette teamet, og tror Gud vil sørge for meg.
     Ved siden av dette trenger jeg og teamet mye forbønn. Be for oss at vi går godt sammen, at opplegget vårt vil bli bra, at mennesker blir berørt av Gud, der vi virker, sier hun.
Vi ønsker Isabell og teamet Guds velsignelse, slik at Guds rike vokser. De som vil støtte henne eller be for henne kan få tilsendt rapporter på epost.

Økonomien
Vi minner om givertjenesten til menigheten og misjonen. Oversikten etter sommeren har vi i skrivende stund ikke, men vi vet at det trengs jevnlige inntekter slik at vi kan holde budsjettet. Vaskeliste-giroer blir sendt ut i nær framtid.

MEGA-koret
Koret fra Kragerø besøker oss og blir med på storsamlingen søndag 17. sept. Mange vil huske Mega-koret fra et tidligere besøk. Den kvelden var det flott og inspirerende å høre koret som både sang for og med oss. Torunn og Einar Engvoldsen er våre kontaktpersoner i koret. Kom og vær sammen med oss og inviter gjerne noen med deg til Misjonskirken den kvelden. Kveldskaffe blir som vanlig på disse samlingene.

Fellesskaps-samling
I vår hadde vi noen slike kvelder. Det var flere som synes det var verdifullt. Styret vil gjerne fortsette med fellesskapssamling en torsdagskveld pr måned. Første samling er torsdag 21. september. Vi samles rundt et lite undervisnings opplegg, samtale, bønn, forbønn. Enkel kveldskaffe hører også med. Vi sier vel møtt.

DNM-dagen
Årskonferansen i Ålesund vedtok at det framover blir arrangert en DNM-dag i menighetene rundt om i landet. Det skal være en dag der en markere hva vi står for i DNM- fellesskapet og inspirere hverandre til videre innsats i Guds rike. Pastorene vil bytte talerstol.
Sverre Granlund, tidligere pastor i vår menighet, er satt opp som taler på DNM- dagen, som hos oss blir markert søndag 24. september. Granlund er en meget god forkynner og mange gleder seg til gjenhør med ham.
    DNM-dagen har fokus på hjemmemisjonsarbeidet, der det er flere gode og viktige prosjekter, som på Bjølsen i Oslo og på Holmlia, Søndre Nordstrand. Nå har også Tønsberg misjonsmenighet kommet med som prosjekt. Søndag 24. september samler vi inn en gave til prosjektene.

Weekend
Det er ca 80 personer som er påmeldt til menighetsweekenden på Vegårtun 25.-27. august. Vi gleder oss virkelig og håper på flott vær. Fortsatt står døren oppe for etteranmeldte. Ta kontakt med forstanderen.

Oktobersamling
I familiegudstjenesten 15. oktober kl 17.00 inviterer menigheten alle barn som er barnevelsignet eller barnedøpt siden år 2000. Invitasjonen blir sendt til alle familier som det gjelder. Familiegudstjenesten er selvsagt åpen for alle. Programmet er ikke helt klart ennå, men Sverre Henriksen besøker oss den dagen og han vil holde tale slik vi vet han kan.

Hva er det kjæreste du har i livet?
av ungdomspastor Øyvind Toeneiet

Er det materielle ting, som hus, bil ,båt osv.? Er det yrket eller tittelen din? Er det familie og venner? Eller er det livet med Jesus? Jeg tror alle mennesker har godt av å stille seg dette spørsmålet. Hva elsker jeg høyest i livet?
    Jesus er meget opptatt av dette spørsmålet. Han tok dette stadig opp med disiplene og han tar det stadig opp med oss. Det er ikke like gøy å få dette spørsmålet stilt til en hver tid!
Peter fikk erfare dette. Jesus spurte Peter tre ganger om han elsket ham. Det var tøft spesielt når vi tenker på hva Peter hadde gjort kort tid før spørsmålet. Peter hadde lovet å være med Jesus i alt, men bannet på at han ikke kjente ham. Peter var blitt gjenkjent av ei dame ved byporten den natten Jesus ble arrestert. Peter var mer glad i sitt eget liv enn Jesus, derfor benektet han sitt kjennskap til Jesus.
    Kanskje vi også har gjort mer eller mindre dumme ting, som også kalles synd. Da er det ekkelt å få dette spørsmålet stilt. Vi er kanskje heldige som ikke får dette spørsmålet stilt personlig av Jesus fysisk.
    Jesus spurte Peter tre ganger om han elsker ham. De to første gangene bruker Jesus det greske ordet agape, som betyr overgitt kjærlighet, en kjærlighet som er sterkere enn livslysten. Men den tredje gangen bruker han ordet philos som betyr en vennskapelig/kameratslig kjærlighet.
    Peter ble lei seg og sa til Jesus at han visste alt, også sviket. Peter bekjente det han hadde gjort og han erkjente hvor høyt han elsket Jesus, ikke hvor høyt han burde elsket ham.
Det var når Peter var ærlig at Jesus kunne komme videre med ham. Slik er det med oss også, vi må være ærlige og si til Jesus hva vi setter høyest i livet, selv om det ikke er Jesus. Det er på den måten at Jesus kan få rettet på oss, slik at vi setter han høyest.
Det er interessant å se at Jesus sier til Peter og disiplene at de skal være i Jerusalem i bønn til de mottar Den Hellige Ånd, som er blitt lovet dem.
    Hva som skjedde med Peter og de første kristne når DHÅ falt over dem er like interessant. Peter, som hadde benektet kjennskapet til Jesus, sto på tempeltrappen og forkynte Evangeliet på en slik måte at tre tusen blir frelst på en gang. Det kom frykt over folket, da de så hvilken autoritet og kraft som strålte ut fra Peter. Jeg legger først og fremst merke til hvordan Ånden forandrer Peter innenfra, fra å være redd og feig, til å være trygg og modig.
Den samme forandringen kan vi erfare, men det handler om å elske Jesus først. Gjør vi ikke det så krever ikke Jesus annet enn å være ærlig, fordi vi kan ikke elske han uten å først bli berørt av Gud. Jeg tror vi i den tid vi lever i nå må bli mer «sultne» på Gud, slik at vi kan erfare DHÅ i våre liv. Gud ønsker å gi oss det beste han har, fordi han elsker deg og meg over alt. Det beste Gud har er en fylde av Ånden, som ble mulig etter det Jesus gjorde for oss da han tok vår synd og skam på seg, så vi som tror på ham er rene og rettferdige i Jesus.Septemberprogrammet

Søndag 20. august
kl 18.00: Samlingsfest. Thore Tellefsen, Solosang. Lovsangsgruppa. m.m. Bevertning.

Fredag 25. - søndag 27. august
Menighetsweekend på Vegårtun.

Torsdag 31. august
kl 19.00: Viktig menighetsmøte.

Lørdag 2. september
kl 11.00: Formiddagstreff .

Søndag 3. september
kl 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Thore Tellefsen.

Torsdag 7. september
kl 19.00: Lederfest.

Søndag 10. september
kl 11.00: Gudstjeneste. Thore Tellefsen.
kl 17.00 Familiegudstjeneste på Veldre. Øyvind Toeneiet. Enkel kirkekaffe.

Søndag 17. september
kl 18.00: Storsamling sangkveld. Megakoret fra Kragerø synger for og med oss. Andakt: Thore Tellefsen.

Torsdag 21. september
kl 19.00 Fellesskapskveld. Undervisning, samtale, forbønn, kaffe.

Søndag 24. september
kl 11.00: Gudstjeneste. DNM-dagen. Taler: Sverre Granlund.
kl 20.00: Unge voksne- kveld Veldre.

Søndag 1. oktober
kl 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Thore Tellefsen.