Runde år
Marie Olsen fyller 90 år tirsdag 10. oktober. Vi gratulerer med åremålsdagen og ønsker Guds rike velsignelse!

Vellykket weekend
Det ble en vellykket menighetsweekend på Vegårtun leirsted 25.-27. august.
Nesten 70 personer deltok, og det var en fin blanding av godt voksne, unge familier og barn. Vi hadde en meget flott weekend. Været fredag og lørdag var helt supert og ga oss rikelig muligheter til aktiviteter. Bykampen mellom de tre byene på gikk fra tidlig morgen til sene kvelden. Det handlet om bading, hesteskokasting og fotball. Noen trimmet på tur, andre plukket tyttebær og noe slikket sol i det fine været. Samlingene omkring Guds ord var til stor glede og inspirasjon. Lørdag kveld hadde vi besøk av ei sanggruppe fra Vegårshei som gledet oss inspirerende sang og musikk.
    Tilbakemeldingene etter weekenden er bare positive, vi kjente at vi som menighet ble knyttet ennå mer sammen. Vi ser fram til ny menighetsweekend neste år og har allerede booket stedet 24.-26. august.

Exit Veldre!
Hovedsaken på menighetsmøtet 31. august var veien videre på Veldre. Formannen redegjorde for situasjonen og pekte på at de aller fleste i Veldrekomiteen hadde trukket seg. Det betydde at menigheten vanskelig kunne klare de praktiske oppgaver ved grendehuset. De ulike aktivitetene fikk heller ikke den forventede oppslutningen. Styret forslag om å si opp leiekontrakt med Larvik kommune ble vedtatt med stort flertall, etter en samtale der mange hadde ordet. Menighetsmøtet var godt besøkt.
    Vi beklager situasjonen, men vi ser oss ikke i stand til å drive videre på Veldre. Det ble også ytret ønske om at styret kommer med planer for videre satsing for menigheten framover. Menigheten har seks måneders oppsigelse overfor Larvik kommune, men styret har bestemt, etter å konferert med brukere av stedet, at vi ikke bruker stedet etter 1. oktober.

MEGA-koret fra Kragerø
besøkte oss på storsamlingen søndag 17. september. Det var en stor glede å høre koret også denne gang. Oppslutningen var meget god og vi hadde en flott kveld. Olaf Alsaker holdt andakt i forstanderens fravær. Praten gikk livlig rundt bordene under kveldskaffen og folk hygget seg.
    Neste storsamling er søndag 29. oktober og da får vi besøk av «Kor uten grenser» fra Nanset kirke og distriktsforstander Sven Øverland.

Gjensyn med Granlund
Sverre Granlund, tidligere pastor i vår menighet, var satt opp som taler på DNM-dagen, som ble markert søndag 24. september. Det var et hyggelig gjensyn med Sverre og Sigrun Granlund og mange var møtt fram for å høre hans gode forkynnelse. Ikke minst var det hyggelig å se en del mennesker som vanligvis ikke har sin gang i Misjonskirken.
Foruten forkynnelse og bytte av forkynnere i DNM så har DNM-dagen har fokus på Hjemmemisjonsarbeidet, der det er flere gode og viktige prosjekter. På Bjølsen i Oslo satses det friskt for å vinne unge mennesker i den bydel på 70.000 mennesker, og nå snakkes det om at det gamle misjonshuset er for lite. På Holmlia, Søndre Nordstrand, har det vært drevet et arbeide for å plante evangeliet. Det fortjener også fellesskapet støtte. Nå har også Tønsberg misjonsmenighet kommet med som prosjekt. At det er riktig satsing ser vi når Moflata misjonsmenighet etter noens års støtte klarer seg selv og ikke lenger er blant disse prosjektene. Framfor alt handler om å søke å vinne våre landsmenn for Jesus.

Familiesamling oktober
I familiegudstjenesten 15. oktober kl 17.00 inviterer menigheten alle barn som er barnevelsignet eller barnedøpt siden år 2000. Invitasjonen blir sendt til alle familier som dette gjelder. Familiegudstjenesten er selvsagt åpen for alle. Programmet er ikke helt klart ennå, men Sverre Henriksen besøker oss den dagen og han vil holde tale slik vi vet han kan. Kom og vær med oss den dagen og la oss gjøre den til en festgudstjeneste.

Samling for Unge Voksne
Søndag 8. oktober blir en ny samling for Unge Voksne. Aslaug Irene Halden blir med oss denne kvelden. Hun vil dele av sine erfaringer fra slikt gruppearbeide. Vi spleiser på pizza og hygger oss sammen. Den gangen blir samlingen i Misjonskirken. Vel møtt!

Lederfest
Vi prøver igjen å få til en lederfest. Torsdag 7. september, som det var invitert til, viste seg å være en vanskelig dag. Bare noen få meldte sin interesse. Vi prøver på nytt og inviterer til lederfest for alle ledere i de ulike avdelinger torsdag 26. oktober. Dette er ment som «en-takk-for-innsatsen-fest.» God bevertning, samtale, fellesskap, Quiz, litt lederinput hører med til programmet. Sett av kvelden. Husk påmelding til menighetskontoret 33 18 10 00 innen 20. oktober.

Kafeteriaen
Én lørdag pr. måned er det kafeteria i Misjonskirken. Mange synes dette er et fint tiltak og gleder seg til disse samlingene. Tidligere har disse samlingene funnet sted første lørdag i måneden, men denne høsten vil de være siste lørdag i måneden. Opplegget er ganske enkelt. Det starter med sang og andakt, deretter er det kaffe, smørbrød og kaker, God tid til å prate samt en liten konkurranse. Samlingen er slutt ca kl 12.30. Er du på byen lørdag formiddag er du hjertelig velkommen innom, selv om du ikke har anledning til å være hele tiden.

Andaktsgruppa
har tatt en pause fordi det er blitt for få sangere. Vi beklager dette, fordi andaktsgruppa har en stor oppgave ved å besøke ulike sykehjem med sang og musikk. Takk til dere som trofast har stått med helt til nå. Vi håper på nyrekruttering og ny start. Be om det.

Fellesmøtene 2.-5. november
Fellemøtene i Larvik blir i år i Nanset kirke. Taleren er Jens Petter Jørgensen. Han var taler i fjor også og mange vil huske ham fra den gangen. Også tidligere har han besøkt Larvik og har mange venner her. Predikantringen som står som. arrangør for disse møtene ville gjerne fortsette samarbeidet med Jørgensen. Hans klare og engasjerende forkynnelse gjorde noe med oss og vi tror det er rett at han kommer igjen. Jens Petter Jørgensen står midt i norsk kristenhet og representerer fornyelse og engasjement for Guds rike.
    Vi håper at mange fra vår menighet vil la seg engasjere sammen med kristne i de ulike menigheter. Vi trenger hverandre. Fellesmøtene er en unik mulighet til å markere at vi står sammen som kristne i byen. Det er inspirerende å oppleve at vi er mange kristne i byen, samtidig som det er et tydelig vitnesbyrd for dem som ikke har lært å kjenne Jesus Kristus. Derfor bør fellesmøtene prioriteres. Foruten forkynnelse blir det mye sang og musikk i disse møtene. Be for fellesmøtene. Det aller viktigste som kan skje er at mennesker blir berørt til omvendelse, fornyelse eller helbredelse.

Pastoren sykemeldt
Pastoren vil være sykemeldt i noen uker etter en operasjon. Han vil være i full virksomhet etter høstferien.
    Øyvind Toeneiet vil ha en ukes pappaperm og en ukes ferie i forbindelse med Mettes nær forestående nedkomst. Fødselen vil avgjøre tiden for dette.

Fellesskapssamlinger
I vårsemesteret hadde vi noen slike kvelder. Det var flere som synes det var verdifullt. Styret vil gjerne fortsette med fellesskapssamling en torsdagskveld pr måned. Første samling var torsdag 21. september. Vi samles rundt et lite undervisnings opplegg, samtale, bønn, forbønn. Enkel kveldskaffe hører også med. Neste samling er 19. oktober. Vi sier vel møtt.Tro for felles framtid
av pastor Thore Tellefsen

Jeg slipper deg ikke og svikter deg ikke!
    Det hender at vi møter den berømmelige veggen, der alt synes håpløst og ingen veier er framkommelige. Da er det fristende å gi opp og legge seg rett ned. En av Herrens profeter gjorde det. Elia hadde hatt et stort engasjement for Herren. I ettertid har han fått navnet ildprofeten. Dette navnet fikk han fordi han vant over alle de falske profetene og fikk ilden fra himmelen til å antenne offeret som var lagt på Herrens alter. Gjennom denne handlingen åpenbarte Herren seg som Israels Gud. Til tross denne store seieren møtte profeten veggen. Trusselen fra en sint dronning gjorde ham redd. Motstanden ble så stor og støttespillerne for få. Da flyktet han og satte seg ned under en gyvelbusk, der ønsket han seg døden. Men Herren fant ham og tok ham under behandling, slik at han fikk livsmot og krefter tilbake.
    Kanskje noen kjenner seg igjen i den situasjonen. Det kan gjelde både det vi har opplevd rent personlig eller det vi opplevd i menighetsarbeidet. Akkurat nå tenker jeg på situasjonen omkring nedleggelse av virksomheten på Veldre. Er det ikke som å møte veggen? Vi hadde trodd at dette skulle være en vei for oss til å bli flere både i menigheten og i himmelen. Men vi har ikke lykkes. Hva nå? Skal vi legge oss ned og gi opp? Det nytter visst ikke for oss.
    Hva tror du Herren mener om dette?
    Herren Jesus har sagt: Jeg slipper deg ikke og svikter deg ikke. Han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den inntil Jesu Kristi dag.
Skal vi våge å tro det? Er ikke Gud mektige til å føre sitt folk på sine veier? Historien taler tydelig og bekrefter at dette har skjedd mange ganger opp gjennom historien. Moses, som først fikk høre Guds løfte, erfarte det. Apostelen Paulus erfarte at han maktet alt i Herren som gjorde ham sterk. Både sult og overflod, både i rikdom og fattigdom, både i motgang og medgang erfarte han Guds hjelp.
    «L og E», skrev mange kristne i Biblene sine utfor enkelte løftesord. Det betydde lest og erfart. Jeg tror mange allerede har erfart sannheten i Guds løfter eller kan erfare det i dager som kommer.
    Hva er forutsetningen for erfaringer? Tro på Gud. Han mener det han sier og holder hva han lover. Han er en mester til å skape noe godt ut av vanskelige situasjoner. Tenk bare på hva han skapte av liv gjennom Jesu død. Tenk på hva som har skjedd av vekst i Guds rike, når Guds menighet ble forfulgt. Det er i motgang at det går oppover.
    La oss ikke gi opp, men la oss gi oss over til ham som er vår Frelser og Herre. Hans løfte står fast: Jeg vil ikke slippe deg og ikke svikte deg!

Oktoberprogrammet
Søndag 1. oktober
kl 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer.

Søndag 8. oktober
kl 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Thore Tellefsen. Sang: Ellen Jane Langerud.
kl 20.00: Unge voksne-kveld. Aslaug Irene Halden.

Søndag 15. oktober
kl 17.00: Familiegudstjeneste. Sverre Henriksen. Enkel kirkekaffe.

Torsdag 19. oktober
kl 19.30: Fellesskapskveld. Undervisning, samtale, forbønn, kaffe.

Fredag 20. oktober
kl 20.00: Connection. Team fra Ungdom i Oppdrag. Isabell Lloves

Søndag 22. oktober.
kl 11.00: Gudstjeneste. Thore Tellefsen.

Torsdag 26. oktober
kl 19.00: Lederfest.

Lørdag 28. oktober
kl 11.00: Formiddagstreff.
kl 16.30: Andakt på Furuheim.

Søndag 29. oktober
kl 18.00: Storsamling. Sang: «Kor uten grenser» og Lovsangsgruppa.
Taler: Distriktsforstander Sven Øverland. Kveldskaffe.

Søndag 5. november
kl 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Thore Tellefsen. Solosang.