9-2006Konsert med KIMIA

Kimia

Afro sanggruppen Kimia var på Norgesbesøk i september og oktober. Kimia betyr fred og medlemmene to kvinner og fem lever fredelig sammen. Dette til tross for at de kommer fra ulike stammer som ellers ligger i strid med hverandre i Kongo. Troen på Jesus Kristus og sangen og musikken forener. Kimia hadde to konsert i Larvik .
    Lørdag 7. oktober var det konsert i Nanset kirke tilrettelagt av Per Møll og onsdag 11. oktober var Misjonskirken arena for konsert. Begge steder var det ekte livsglede, stor sangglede og et levende håp som kom til uttrykk. Til tider kjente vi oss hensatt til jungelen der trommene buldret. Selv om livet til medlemmene i Kimia blør, som følge av den pågående i konflikten i hjemlandet, så bar de med seg en smittende glede. Vi takker Gud for disse menneskene og for deres vitnesbyrd om troen på Jesus Kristus. Vi hadde håpet at ennå flere hadde funnet veien til konsertene. Et hyggelig innslag var det at flere afrikanere kom til konsertene og de kommuniserte med teamet på en inspirerende måte.

Runde år
Ruth Gundersen fyller 60 år 24. november. Vi gratulere og ønsker Guds velsignelse!

Økonomi
Ved utgangen av august ligger vi etter budsjetterte inntekter. Heldigvis er utgangen noe mindre enn budsjettert, men vi sliter med et betydelig underskudd. Vi håper å ta inn dette før året er omme. Gledelig er det at vi også for 2. halvår har fått støtte Larvik kommune til vår ungdomsarbeider. Vi vil løfte i flokk og tror han vil velsigne hver glad giver.

Familiesamling i november
Søndag 12. november blir ny familiegudstjeneste. Anne Kristin Haugland som er barnearbeider i pinsemenigheten Betania kommer for å holde andakt for oss. Hun har med seg barnekoret Levende lys. Vi håper at denne familiegudstjenesten samler både store og små. Inviter med venner og kjente. Ta med deg barn og barnebarn. Jesus har noe å gi til alle aldersgrupper. Det er viktig at vi satser på de unge.
    
Familiegudstjeneste
Noen av barna som fikk utdelt bok.

Familiegudstjenesten 15. oktober var en god opplevelse. Kirkesalen var dekket med småbord og det var fargerikt pyntet. Mange av de inviterte barna kom sammen med sin familie og de fikk utdelt boka: «1 år, 2 barn, 3 venner». Elisabeth Søyland hadde sørget for et godt opplegg med sang av Maria og Ida. Andakten var ved Sverre Henriksen om Nåløyet og kamelen.

Team fra Ansgarskolen
I tiden 17.-26. november vil et team fra Ansgarskolen besøke menigheten og ta del i de ulike aktiviteter som vi har. Teamet består 5-6 studenter som skal få bruke sin utrustning og prøve seg. Dette er et ledd i praksisen som de skal i gjennom på Ansgarskolen. Vi gleder oss til besøket og ønsker dem hjertelig velkommen. Det ville være kjærkomment med litt hjelp til mat og lignende for disse ungdommene.

Ansgarringens julemesse
Fredag 1. og lørdag 2. desember har Ansgarringen sin årlige julemesse. Da blir det salg av håndarbeider av ulike slag, hobby ting, lefser, hjemmebakte kaker, kransekaker. Utlodningen har mange flotte gevinster. Åresalg hører med og selvsagt blir det kafeteria med hyggelige priser. Gjør julemessa kjent blant familie og venner. Inntekten går til Ansgarskolen, Norges største frikirkelig teologiske høyskole og bibelskole som i disse dager har begynt på en betydelig utbygging.

Fellesskapssamling
Torsdag 19. oktober hadde vi en kjempeflott fellesskapskveld. Mange hadde ordet i samtalen om nådegavene etter en innledning av forstanderen. Vi kjente Guds velsignelse og en åpen og god atmosfære som knyttet oss sammen.
    Torsdag 23. november er det klart for en ny fellesskapskveld, der vi fortsetter med samme tema som forrige gang. Vi har fått signaler om at vi må ha fellesskapskvelder oftere. Det vil styret vurdere for neste semester. Vi samles rundt et lite undervisnings opplegg, samtale, bønn, forbønn. Enkel kveldskaffe hører også med. Det er plass for deg også.

Jacqueline fra Kongo
Jacqueline Mizidy har vært i Misjonskirken ved flere anledninger i høst. Jacqueline er mor til Michael Mizidy, som tidligere har vært ungdomsarbeider både i Moflata misjonsmenighet og Skien misjonsmenighet. Mange husker Michael, fordi han har vært solist i Larvik ved flere anledninger.
    Mor Jacqueline sliter med en dårlig hofte og har invalidiserende smerter. Til daglig er hun leder for mikrokreditt-prosjekt i Brazzaville som låner ut penger til fattige kvinner, slik at de kan starte sin egen virksomhet. Dette er i tråd med bakgrunnen for årets fredspris.
Jacquelines sviktende helse har Reidun Kjøndal tatt tak. Hun har åpnet sitt hjem og hjerte både for Michael og moren. Hun har sørget for konsultasjon hos lege, ulike undersøkelser og nå har Jacqueline fått tilbud om hofte operasjon 22. november i Skien. Etter operasjonen vil hun få opptrening og opphold på Nordagutu rehabiliterings- og behandlingssenter før returen til Kongo.
    Siden hun faller utenfor vårt helsesystem koster operasjonen kr 110.000. Noen vil garantere for dette ved å oppta lån. Hvis du kjenner at Gud minner deg om å være med i et spleiselag for å hjelpe et medmenneske så er beløp i alle størrelser kjærkomne. Det er opprettet en konto som du kan bruke: 2510.15.09489.
    Det blir også holdt en støttekonsert fredag 24. november kl 19.00 i Moflata Misjonskirke i Skien. Her vil Michael Mizidy og hans kone Øydis synge og spille sammen med andre venner.
At Jacqueline har fått løfte om operasjon er et bønnesvar. La oss også be om at operasjonen må bli vellykket og Jacqueline får helsa si igjen.

Ungdom i oppdrag-besøk


Fredag 20. oktober fikk vi et besøk av et ungdomsteam fra Ungdom i Oppdrag basen i Skien. Dette teamet besto av dansere, sangere, vitner og forkynnere. Deltagerne kom fra Norge, Tyskland og USA. Ei av deltagerne var Isabel Llovez fra vår egen menighet. Hun deltok med dans, men deler også vitnesbyrdet sitt. Teamet bruker sine evner og gaver til å forkynne evangeliet om Jesus til ungdom i vesten. De benytter seg også av et multimedia- show med lys- og røykeffekter.
    Ungdomsteamet kom til oss i forbindelse med Connection som er et tverrkirkelig samarbeid her i Larvik. Det er i hovedsak Misjonskirken og Metodistkirken som drar dette arbeidet nå, men håper flere menigheter blir med på denne satsingen for å nå byens ungdom. Vi var mellom 80 og 100 ungdom som kom for å se Reboot som teamet kaller seg. Det var god stemning i salen og flere ble berørt av budskapet om Jesus. Det var utrolig moro og se stor salen nesten full av ungdom! Inger Møll hadde bakt rundt 80 boller til oss. Disse var spist bare på noen få minutter. Jeg takker på vegne av ungdommen.
    Vi satser på slike større hendelser et par ganger i halvåret i regi av Connection. Neste samling er i Metodistkirka 1. desember med Team Action fra Hedmarktoppen.

Denne måneden ber vi for:
Be for ungdomsklubben Signal.
Jon Arne Hoppestad m/familie.
Isabell Lloves og hennes team.
Våre utsendinger i Afganistan.

Fellesmøtene
Vi har tidligere gjort kjent at det skulle være fellesmøter den første uka i november. Det ble dessverre nødvendig å avlyse fellesmøtene denne gangen. Jens Petter Jørgensen som skulle vært taler meldt at han dessverre ikke kunne komme på grunn av en nødvendig operasjon. Det ble derfor besluttet å ha et felles bønn og lovsangsmøte i Nanset kirke, for å be for byen. Vi beklager at det ble slik denne gangen. Vi håper å komme tilbake med nye felles arenaer der vi fra de ulike menigheter kan treffes og markere oss i byen.

Aksjon Håp
Vil du gjøre noe for mennesker som lever i ekstrem fattigdom? Da er du en mulighet søndag 10. desember 2006. Da skal
Aksjon Håp gjennomføres for tredje gang. Aksjon Håp er en allianse av 20 norske misjonsorganisasjoner som håper å samle inn 65 millioner til mennesker som lever i ekstrem fattigdom. Skal en lykkes å nå dette målet er en avhengige av at frivillige stiller opp som bøssebærere. Derfor er dette en utfordring til deg som har to føtter å gå på. Leger uten grenser fikk et rekordstort resultat, noe som viser at folk vil gi. Selv om ikke målsettingen er så stor, så trengs midler. Vi vet at misjonsorganisasjonen har evne til å få hjelpen fram. Meld deg som bøssebærer 10. desember.


Etterfølg deres tro
av pastor Thore Tellefsen

Overskriften er hentet fra et bibelvers, der det tales om tidligere ledere som har talt Guds ord. Vi utfordres til tenke på hvordan de levde og døde for å la oss inspirere av deres tro. Det er ikke et ord om å konservere gamle ting eller gamle metoder. Det handler om å etterfølge troen til dem som har gått foran oss. Troen virker som dynamisk kraft i et menneskes liv.
I den senere tid har jeg stadig tenkt på noen av de som har gått foran.
    Det må ha vært en sterk åndelig lengsel hos dem som stiftet misjonsmenigheten. Flere fra Larvik gikk til Skien for å oppleve vekkelsen og den frie apostoliske frimenighet der. Der møtte de Herren Jesus og så bar de med seg ilden og brannen hjem igjen. Det resulterte i stiftelse av frimenighet i vår by.
    Larvik Misjonsmenighet eller Larvik frimenighet, som den het den gang, ble stiftet 22. november 1856 på Langestrand. Lammers- vekkelsen var en sterk vekkelse som førte til at mange mennesker ble omvendt og frelst. Vekkelsen spredte seg til mange steder i landet og det sies at dette er den største vekkelse vi har sett i vårt land. Vår menighet var en av de første frimenigheter i landet.
    Det kostet ikke så rent lite for pionerene å bryte med Statskirken og den vanlige tankegang. Mange av dem ble uglesett Men de hadde funnet Jesus og bar på en sterk overbevisning og tro. Derfor våget de å stå for sin avgjørelse. Menigheten i Larvik var ikke stor på den tiden, men den var levende.
    Da Fredrik Fransson kom til Norge i 1883 var Larvik et naturlig stoppe sted fordi her var det en lammersk frimenighet. Besøket av Fransson ble en vitamin innsprøyting for den lille flokken og menigheten ble reorganisert. Grunnlaget lå i en sterk nød for menneskers frelse, enhet i troen, forkynnelsen av Jesu gjenkomst. Året etter var menigheten med i dannelsen av Det Norske Misjonsforbund.
    I 1888 sto vårt menighetslokale, som den gang het Betesda, ferdig. Bare kr. 13.000 i gjeld hadde menigheten ved innvielse, men det var sikkert et betydelig beløp den gangen. Men de satset i tro og tillit til Gud. De ville vinne mennesker for Jesus.
Menigheten har siden den gangen opplevd vekslende tider med mange ledere. De har hatt en sterk tro og tillit til Herren. Menn og kvinner har gitt sitt liv til Herren Jesus Kristus og hans menighet. Vi takker Gud for dem.
    Vi vil la oss inspirere av dem og etterfølge deres tro. La oss frimodig våge å bekjenne troen der vi ferdes til daglig. La oss tjene Gud i tro og i troskap virke for våre medmenneskers frelse. Vi står i en tradisjon som bør forplikte oss.Novemberprogrammet

Søndag 5. november
kl 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Thore Tellefsen. Solosang: Carina N. Isaksen.

Søndag 12. november
kl 17.00: Familiegudstjeneste. Anne Kristin Haugland. Barnekoret Levende Lys. Kveldskaffe.

Søndag 19. november
kl 11.00: Gudstjeneste. Øyvind Toeneiet. Team fra Ansgarskolen.

Torsdag 23. november
kl 19.30: Fellesskapskveld.

Lørdag 25. november
kl 11.00: Formiddagstreff/ kafeteria.
kl 16.30: Andakt på Bøkeskogens eldresenter.

Søndag 26. november
kl 18.00: STORSAMLING. ThoreTellefsen. Lovsangsgruppa. Team fra Ansgarskolen. Kveldskaffe.

Fredag 1. desember
kl 1100-1700: Ansgarskolens Julemesse.

Lørdag 2. desember
kl 1100-1500: Ansgarskolens julemesse. Musikkandakt kl.12. Trekning kl 1500.

Søndag 3. desember
kl 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Thore Tellefsen.