10-2006


Runde år
Ellen Ravndal fyller 85 år 27. desember.
Solveig Nilsen fyller 85 år 28. desember.
Alfhild Johansen fyller 95 år 3. januar og er det eldste medlemmet i menigheten.
Vi gratulere og ønsker hver enkelt Guds velsignelse!

Gratulerer
Våre ungdomsarbeidere ble velsignet med jente nummer to. Hun heter Isabel og ble født 28. september. De vitale målene var 3000 gram og 49 cm. Menighetens venner gratulerer og ønsker Guds velsignelse over store og små.

Julefeiringen
Julefeiringen blir ganske tradisjonell i Misjonskirken. Vi samles til familiegudstjeneste på julaften og til høytidsgudstjeneste 1. juledag.
    Juletrefest blir det fredag 29. desember. En god gammeldags juletrefest med gang rundt juletreet, bevertning ulike innslag og bevertning.
    I det tradisjonelle opplegget vil be om og ønske en fornyet begeistring, takknemlighet og tilbedelse for hva Jesus Kristus har gjort for oss. Vi vil fordype oss i julens mysterium at Ordet ble menneske og tok bolig i blant oss.
    Misjonskirken vil hele adventstiden være pyntet med stallen. Ta med våre samlinger i din julefeiring.

Økonomi
I dette menighetsblad er det lagt ved et julebrev med en giro. Vi ligger etter budsjettet og håper på at en julegave til menigheten, som du er så glad i, vil rette opp situasjonen.
Vi vil løfte i flokk og tror han vil velsigne hver glad giver.

Viktig menighetsmøte
Torsdag 7. desember innkalles det til medlemsmøte i Misjonskirken. Styret vil legge fram planer for opp-pussing og restaurering av Misjonskirken sammen med tanker om arbeidet i menigheten framover. Vi håper at riktig mange vil finne sette av tid til dette møtet midt i en travel adventstid. Vi ber om en god og åpen samtale. Vel møtt!

Familie-gudstjeneste
Siden det er aksjon Håp denne søndagen så blir familiegudstjenesten eller generasjonsgudstjenesten som vi gjerne kan kalle det, på formiddagen 10. desember. Øyvind Toeneiet vil holde familieandakt og Line Christiansen vil synge solo. Det legges også opp til aktiviteter for barna. Enkel kirkekaffe blir det etter gudstjeneste. Kom selv og ta gjerne med deg familien, barn og barnebarn til Misjonskirken.
    Familiegudstjenesten i november hadde flott besøk av Anne Kristin Haugland, barnearbeider i pinsemenigheten Betania med en illustrerende andakt. Barnekoret Levende lys sang for oss til stor glede.

Nyttårsaften
Inviterer vi til gudstjeneste under mottoet: «Mine tider er din hånd». Det blir lagt opp til en gudstjeneste med tid til stille ettertanke, bønn, skriftlesning, sang og en kort tale. Velkommen til et lite pustehull i jul og nyttårsfeiringen.

Valgkomiteen er i gang
Valgkomiteen er allerede i gang med å forberede valget av representanter og medhjelpere til de ulike verv i menigheten. Det vil være til stor hjelp for komiteen om hvert enkelt medlem tenker igjennom og ber over hva slags gaver og evner som kan brukes til beste for menigheten. Vi tror at menigheten fortsatt skal tjene mennesker i Larvik. Valgkomiteen består av Else Gunn Holt, Kristin Kjøndal og Bjørn Kjøndal som er styrets representant.

Julehilsen fra pastorene
Vi vil takke menigheten for all forbønn som vi har vært gjenstand for dette året. Vi er priviligerte som har så mange forbedere. Takk for støtte, hjelp og korrigeringer i året som ligger bak oss. Vi ønsker etter beste evne å tjene Gud og menigheten, slik at Guds rike vokser.
    De beste ønsker sender vi dere alle om en velsignet julehøytid og en godt og framgangsrikt år for den enkelte og menigheten.
Mette og Øyvind Toeneiet. Bjørg og Thore TellefsenTeamet fra Ansgarskolen
Fra fredag 18. til søndag 26. november har menigheten hatt besøk av et team fra Ansgarskolen. Temaet besto av Ida Anne Langeland, teamleder, Nina Ellefsen, Elisabeth Johansen, Rolf Kåre Vigrestad, Lars Petter Frønes. Studentene går på Bibel og disippelskap, som linjen nå heter på Ansgarskolen.
    I løpet av året skal vi ha fjortendagers praksis i en menighet og dette var den første uka. Teamet er satt sammen av Stein Bjørkholt som er linjeleder og gammel colombiamisjonær, derfor skal vi også på skoletur til Colombia, forteller studentene entusiastisk
     Vi har hatt det fint i Larvik, sier de. Vi har vært på ulike samlinger. Ungdomsklubben har fått to besøk, Et dataparty har guttene fått med seg. Cellegruppe for de unge, bønnemøter og fellesskapssamling har vi fått med oss. På fotballen mandagskvelden var vi også med. Onsdag var vi innom Ansgarringen. Vi var sammen med pastoren både på formiddagstreff lørdag og på andakt på Bøkeskogens eldresenter. På søndagssamlingene har vi også deltatt med drama og Lars Petter har rappet.
    Vi har også blitt bedre kjent med hverandre, siden vi har bodd og ordnet mat sammen denne uka. Vi sett litt av byen og omgivelsene. Det trengs flere ungdommer i menigheten og det trengs vekkelse i byen, avslutter ungdommene.

Mitt vitnesbyrd
En av Ansgarstudentene Lars Petter Frønes kommer fra Skien. Vi gjengir her hans vitnesbyrd.
Jeg er vokst opp i en kristen familie. Da jeg var 12 år gammel bestemte jeg meg for å være en kristen. Jeg var fjortis frelst og skikkelig gira på Jesus. På videregående ble jeg litt påvirket av de andre. Jeg trodde fortsatt på alt det Jesus har sagt, men jeg klarte ikke å leve opp til det. I en periode førte det til at jeg levde en slags dobbeltliv.
    Jeg hadde imidlertid begynt med rap. Det er en slags musikkstil, der en finner tekster og setter sammen ord som rimer. Jeg tar opp personlige ting og troen min. Jeg prøver å finne bilder som illustrerer, slik at det kan bli jordnært og livsnært. For meg er det en måte å kommunisere et godt budskap til andre unge på, derfor vil jeg gjerne være i miljø der det finnes mange ikke-kristne ungdommer, i hip hop- miljøet. Jeg skriver tekstene selv, Gud har på en måte gitt meg en slik evne.
    Men under tida på videregående var det som om Gud sa at jeg måtte ta en avgjørelse for ham, dersom han skulle bruke meg på dette området.
    Da bestemte jeg meg for å satse på Jesus. Siden har jeg vokst i tro og bønn og blir stadig utrustet. Det er helt avgjørende for meg å være i en menighet for å hente kraft og styrke for å være noe i miljøet, ellers ville jeg aldri overlevd som en kristen.
    Jeg har vært med i Skien misjonsmenighetog har lært mye av å være sammen med Øystein Aronsen som har vært ungdomspastor i Skien.
    Det koster å stå fram slik, men det er verd det med tanke på alt det Jesus har gjort for oss.

Aksjon Håp
Vil du gjøre noe for mennesker som lever i ekstrem fattigdom og nød?
Aksjon Håp trenger bøssebærere. Har du en mulighet til å hjelpe til søndag 10. desember 2006? Aksjon Håp trenger bøssebærere og utfordrer deg til å melde deg som bøssebærer. Det koster noe for oss alle å ringe på andres dører for å be om penger, men den smerten kan vi tåle med tanke på at vi hjelper mennesker i ytterste nød. Du kan hjelpe til å fylle bøssen med håp. Dessuten vil denne tjenesten gi deg mange positive opplevelser av hyggelige mennesker. Aksjonen vil bli godt bekjentgjort gjennom media, både aviser, TV og radio.
Bøssebærere møter i Betania, Doktor Holmsvei søndag 10. desember kl 14.00.
Du må gjerne gi beskjed på forhånd på liste i gangen eller til Hilde Øyslebø.Jesus sier: Følg meg!
av ungdomspastor Øyvind Toeneiet

I Matt. 4:19-20 kan vi lese om hvordan Jesus kalte på Simon (Peter) og broren Andreas. Jesus sa til dem: «Følg meg så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. De forlot straks sine garn og fulgte ham.»
    Det er interessant å legge merke til at Peter og Andreas straks slapp taket i garnene sine og fulgte Jesus. Jeg blir imponert av den radikale handlingen de gjorde. De slapp taket i yrket sitt, tryggheten, stoltheten, det de kunne og det som var forventet av dem. De satset utrolig høyt på det kall Jesus utfordret dem med.
    Hvordan er det med oss kristne i dag? Er vi Jesus etterfølgere, eller er det Jesus som må følge etter oss?
    Det denne handlingen til Peter og Andreas kan lære oss, er at det koster og følge Jesus. Alle mennesker som vil følge Jesus må gi avkall på noe som er kjært. Dette bryter med vår tids ånd som fremelsker individualismen. Med det mener jeg at vi i dag blir oppfordret til å ha det komfortabelt på alle områder, «fordi vi fortjener det». En annen ting er at reklamen hele tiden bomber oss med budskapet «har du lyst har du lov», som fremhever denne tidens ånd.
Jeg tror at jo mer vi er villige til å gi slipp på ting for å følge Jesus, jo rikere og mer innholdsrikt liv får vi. Problemet, for meg og mange med meg, er at livet med Jesus ikke ser så spennende, gøy og komfortabelt ut som et liv hvor man kan bestemme helt selv. For meg har det vært viktig å se at om jeg skulle bestemme over livet mitt 100 prosent selv, hadde jeg blitt bundet til et eller annet uansett. En annen ting er at et liv med Jesus er et liv fylt av nåde, man blir aldri fordømt om en går feil. Det eneste man må, er å være villig til å innrømme feilen og vende om når man oppdager den.
    Ser vi på livet til Peter så endte det med døden opp ned på et kors. Ikke særlig attraktivt, men vi skal alle dø en gang. På en annen side så var Peter sentral i verdens største begivenhet. Han ble det første overhodet for Kristi menighet på jord. Han fikk oppleve Åndens fylde, og se tusener av mennesker komme til troen på Jesus. Han fikk oppleve Gud gjøre store mirakler gjennom ham, blant annet helbredelser, demonutdrivelser, profetisk tale og mye mer.
Men det største av alt for Peter og oss er at vi skal få tilbringe evigheten sammen med Jesus i himmelen! Det eneste vi kan få med oss dit er våre venner, men da må vi la Jesus få gjøre oss til menneskefiskere. Det kan koste oss livet, stoltheten, karrieren osv. men den som mister livet for Jesu skyld skal finne det. Matt. 16:25.


Desemberprogrammet

Fredag 1. desember
kl 1100-1700: Ansgarringens Julemesse

Lørdag 2. desember
kl 1100-1500: Ansgarringens Julemesse forts. Musikkandakt kl 1200. Trekning kl 1500.

Søndag 3. desember
kl 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Thore Tellefsen.

Torsdag 7. desember
kl 19.00: VIKTIG MENIGHETSMØTE

Søndag 10. desember
kl 11.00: Familiegudstjeneste. Øyvind Toeniet. Sang: Line Christiansen.

Søndag 19. desember
kl 11.00: Gudstjeneste. Thore Tellefsen.

Julaften 24. desember
kl 16.00: Familiegudstjeneste. Thore Tellefsen. Sang: Carina, Line og Liv Kristin. Julegave til misjonen.

1. juledag 25. desember
kl 11.00: Høytidsgudstjeneste. Taler: Thore Tellefsen.

Fredag 29. desember
kl 17.00 Juletrefest for små og store. Andakt: Øyvind Toeneiet. Gang rundttreet. Bevertning. Ulike innslag. Velkommen til en god gammeldags julefest.

Søndag 31. desember
kl 11.00: Nyttårsgudstjeneste. «Mine tider er i din hånd» Refleksjon, ettertanke, bønn, allsang. Thore Tellefsen. Barnevelsignelse?

Lørdag 6. januar
kl 11.00: Formiddagstreff

Søndag 7. januar
kl 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Thore Tellefsen taler.