1-2007


Runde år

Bent-Yngve Hasselgård fyller 50 år 13. januar.
Wenche Bøe Norborg fyller 50 år 9. februar.
Vi gratulerer og ønsker hver enkelt Guds velsignelse!

Barnevelsignelse
I gudstjenesten nyttårsaften var det barnevelsignelse. Tanya og Pål André Bordøys barn nummer to, Lars André Bordøy, ble båret fram til forbønn og velsignelse. Familien er bosatt i Mexico.
    Søndag 21. januar blir det igjen barnevelsignelse. Mette og Øyvind Toeneiets datter, Isabel Toeneiet, bæres fram til forbønn og velsignelse. Vi ønsker familiene og barna Guds velsignelse.

Fellesskapskvelder i vår
Høstens felleskapskvelder har vært positive. Nå satser vi videre i vårsemesteret. Opplegget vil følge boka «Målrettet liv» av Rich Worren. Boka har følgende hovedavsnitt: 1. Hvorfor i alle dager er jeg her? 2. Du ble planlagt for å glede Gud. 3. Du ble dannet for Guds familie.
4. Du ble skapt for bli lik Kristus. 5. Du ble dannet for å tjene Gud. 6. Du ble skapt for et oppdrag. Disse temaene vil bli behandlet i en undervisningsdel, deretter blir det samtale og bønn. Enkel bevertning hører også med. Hvis du vil lese boka for å arbeide med stoffet, så må du gjerne det, men det ingen forutsetning. Vi sier vel møtt til et utfordrende fellesskap!

Engasjerende og spennende menighetsmøte
På menighetsmøte torsdag 7. desember la menighetens formann Terje Olafsen fram spennende planer for Misjonskirken framover. Illustrert med en powerpoint presentasjon pekte Olafsen på hva som er veien videre for menigheten. Med utgangspunkt i dagens situasjon snakket han først om fellesskapet og viktigheten av det. Målsetningen for framtiden er å få nye mennesker til menigheten. Han la oss fram utfordrene planer når det gjaldt opprustning av Misjonskirken, selve bygningen. I hovedsak handlet det om restaurering med oppussing og noen forandringer med blant annet riving av sidegalleriene, flytting av inngangen til kirkesal og endringer i lillesal, samt flytting av kontor. Illustrasjonsfoto henger for øvrig oppslått i Misjonskirken. Formannen pekte også på muligheten for å kunne realisere noen av de verdiene som menigheten sitter på for å finansiere dette.
    Etterpå var det tid for spørsmål og samtale. Det ble ikke tatt noen avgjørelse i denne saken på dette møtet, men det innkalles til nytt medlemsmøte i Misjonskirken torsdag 11. januar for å behandle forslaget videre. Styret håper å kunne komme videre med denne saken, derfor ber vi det enkelte medlem tenker igjennom saken og ber om Guds veiledning. Vi håper på god oppslutning, slik av vi fatte en rett avgjørelse. Vel møtt!

Økonomi
I skrivende stund har vi ikke oversikt hvordan menighetens økonomi ligger an i forhold til budsjettet. Men nå er det nytt år og vi håper å en god start. Det er viktig å få jevne inntekter, derfor utfordrer vi hvert medlem til å tenke gjennom sin givertjeneste og tilgodese menigheten hver måned. Ordningen med å gi med skattefradrag fortsetter og beløpene er fra kr 500 -12.000, det samme som i fjor. Takk fordi du vil være med. Gud vil velsigne hver glad giver.

Inspirerende Julefeiring
Midt i den tradisjonelle julefeiringen i Misjonskirken opplevde vi stor inspirasjon. Familiegudstjenesten på julaften samlet fullt hus. Det var nydelig triosang av Carina, Line og Liv Kristin akkompagnert av Dag Flermoen og flott solosang av 10-åringen Camilla Tellefsen. Nydelig julemusikk ved Halvard Nikolaisen, gitar og Trond Tellefsen på flygel. Barna deltok med lystenning og det var familieandakt ved Thore Tellefsen. Øyvind Toeneiet ledet oss gjennom gudstjeneste, der vi kjente skikkelig julestemning.
    Høytidsgudstjeneste var oppbyggelig og fredfull med et sterkt Jesus nærvær. Mette Toeneiet sang solo og forstanderen talte om «Barnet i krybben Guds eget tegn».
Terje Olafsen ledet oss fram til velsignelsen.
    Juletrefest var det fredag 29. desember. Det ble en god gammeldags juletrefest med gang rundt juletreet, Ole Petter Sørensen engasjerte både voksne og barn med sine påfunn. Mette Toeneiet sang solo og ungdomspastoren holdt andakt. Det flott å se så mange i ulike alder komme til juletrefesten. Slekt skal følge slekters gang, heter det i sangen og det fikk vi erfare til fulle. Vi takker Gud for en velsignet julehøytid!

Vellykket julebord for ungdommen
Fredag 8. desember var det klart for høstens store begivenhet for ungdommen. Det var tid for julebord. En etter en ble de unge tatt i mot i Signal-rommet. Guttene stilig kledd i skjorte, dress og slips. Jentene hadde funnet fram julekjolene og tok seg virkelig fint ut. Senere ble de geleidet opp i Lillesalen, der festbordet sto ferdig pyntet. Kveldens toastmaster Daniel Grindheim kunne ønske 25 ungdommer hjertelig velkommen til bords. På en fin måte med sin fine humor ledet han oss gjennom et fint program. På menyen sto det ribbe, medisterkake, medisterpølse med rødkål og surkål.
    Etter at middagen var konsumert flyttet selskapet seg ned i Signalrommet, der juletreet sto ferdig pyntet. Så var det julesanger og lovsanger ledet av lovsangsgruppa. Selvsagt var det Quiz med Kris. Ungdomsarbeideren holdt en engasjerende julepreken før det var tid for pakkebytte. Dette ble en flott kveld, og Team-Signal vil takke Inger Sørensen og Hilde Øyslebø som brukte hele fredagskvelden til å varte oss opp.


Hvarnesgjengen
Under julebordet fikk vi en sjanse til å snakke nærmer med den såkalte Hvarnesgjengen. Den består av fem tenåringsjenter: Hanne Lund Olsen, Guro Kyvik Bårnes, Rut Synnøve Eiken, Linn Kristin Langerud og Dina Valberg. De snakket nesten i munn på hverandre og forteller:
Vi er med på Signal og er også med i cellegruppa på onsdags kveld. Det er stykke til Hvarnes synes vi, men jentene sier at det bare dreier seg om 30 minutters kjøring. Noen ganger tar vi bussen ned og blir hentet av foreldre hjem igjen. Eller kjørt begge veier. Snakk om flotte foreldre.
     Hvorfor kommer dere til Misjonskirken?
    Det er så gøy og koselig å komme hit , sier de i kor. Veldig flott miljø og så er det masse cola. Det er ikke så mye å være med på i Hvarnes og det som er engasjerer oss ikke i særlig grad.
     Hva får dere med dere på Signal?
    Her er det bra lovsang, ungdommen selv får være med i opplegget og tar ansvar for ulike deler av programmet. Øyvind er flink til å tale. Vi forstår det han sier. Han har en ungdommelig stil og bruker språk og bilder som vi forstår avslutter jentene som var godt fornøyd med julebordet.

Grendehuset
Kommunen har meddelt oss at de vil ha grendehuset tilbake så snart som mulig og senest
1. februar. Vi trenger hjelp til å få klargjort huset til overlevering. Det vil bestå i opprydning, bortkjøring og vask. Meld fra til forstanderen om du kan bidra.

Årsmøte papirer
Rapporter til årsmøtemappen må være forstanderen i hende innen 15. januar. Regnskap skal leveres til revisjon 12. januar.

Valgkomiteen er i gang
Valgkomiteen er allerede i gang med å forberede valget av representanter og medhjelpere til de ulike verv i menigheten. Det vil være til stor hjelp for komiteen om hvert enkelt medlem tenker igjennom og ber over hva slags gaver og evner som kan brukes til beste for menigheten. Vi tror at menigheten fortsatt skal tjene mennesker i Larvik. Valgkomiteen består av Else Gunn Holt, Kristin Kjøndal og Bjørn Kjøndal som er styrets representant.

Ansgarringens julemesse
Julemessa fredag 1. og lørdag 2. desember ble vellykket, forteller Marit Frantzen til menighetsbladet. Vi fikk i ca kr 53.000, omtrent som i fjor, og det er vi meget godt fornøyd med, legger hun til.
    Ansgarringen vil takke hver enkelt bidragsyter for støtten. Det gjelder både de som handlet, kjøpte lodd, hjalp til på kjøkkenet, hjelp til rigging og opprydning, bakte kaker for salg og ga gevinster til utlodningen eller annen måte har bidratt til det fine resultatet. Hjertelig takk!

Jon Arne Hoppestad
Har vært sykemeldt i høst og vært hjemme i Gjerpen, mens Oriana og Ana Margarita har vært i aksjon i Colombia. Nå har kone og barn kommet til Norge for å feire jul. På nyåret håper hele familien på å reise til Colombia, slik at de kan fortsette sin misjonstjeneste. Be om at Jon Arnes helse må bli så bra at det kan bli mulig.

Predikant bytte og bønnebuss
Søndag 21. januar bytter predikantene i de ulike menigheter i Larvik prekestol. Vi får besøk av Svein Kjøndal, som er leder av Larvik Vineyard. Han taler i gudstjenesten. Thore Tellefsen vil besøk Larvik Vineyard søndag 14. på ettermiddagen.
    Søndag 21. januar er også avslutning på bønneuken for kristen enhet. Predikantringen oppfordrer til en spesiell bønnekveld. Vi kjører buss rundt til de ulike menigheter, går inn der og ber sammen i den form som vertsmenigheten har. Bønnebussen starter fra Metodistkirken kl 17, stanser først ved Frelsesarmeen, så til Larvik kirke, fortsetter til St.Frans katolske kirke, deretter til Misjonskirken og Betania. Siste stopp er Larvik Vineyard, hvor det etter bønnen blir servert kaffe. Bussen returnerer så til Metodistkirken. Hele opplegget er beregnet til å vare ca to timer. Bussen har ca 50 seter og skulle det bli flere så er det mulig å bruke privatbil. De som vil dele fellesskapet med kristne fra andre menigheter og styrke det fellesskapet bør møte fram sammen med de som vil være med i bønnetjenesten for byen. Vel møtt til et annerledes bønnemøte.

Aksjon Håp
Resultatet av aksjonen søndag 10. desember ble i Larvik 300.000,-. Ca 150 bøssebærere var i aksjon i Larvik kommune denne søndagen. Fra vår menighet var det også en del som vandret rundt med bøsse. Totalt ble det samlet inn ca 50 millioner på landsbasis.
Hjertelig takk til alle bøssebærere og givere.

Sonja Isabel Lloves skriver

Isabel skriver i et julebrev om en høst med mange utfordringer. Ungdom i Oppdrag har besøkt Polen, Danmark og Vestlandet avbrutt av kortere turer rundt på Østlandet. Svært oppmuntrende var det å se hvordan gaver til en sårt tiltrengt minibuss kom inn, slik at de kunne kjøpe en til kr 60.000. Etter høstens virke har teamet i sin database ca 1500 personer som skal følges opp. Brevet, som er kopiert i sin helhet, ligger utlagt og bilder med inntrykk fra tjenesten henger på tavla.

MS-støtteforening
Har leid Misjonskirkens lillesal hver mandag fra kl 18.00-20.00 i seks uker i høst. De har trivdes så godt, at de har spurt om å bruke vår kirke fortsatt. Dette har menighetens styre sagt ja til og ønsker dem hjertelig velkommen!


Nytt år nye muligheter

av pastor Thore Tellefsen

Godt nytt år! Det er et ønske om et godt år på alle måter. Et godt år for vårt land, vår by, vår familie og vår menighet. Det nye året representerer nye muligheter for oss alle.
«Hver dag er sjelden gave, en skinnende mulighet. Hver dag er på ny en nåde som stiger fra himlen ned.»
    Hver dag er en gave fra vår Gud. Den vil vi gjerne ta i mot. Guds gaver for oss er gode fordi han har de beste tanker for oss. Gud gir oss tid og tiden kommer til oss som en mulighet.
«Hver dag er igjen et ansvar, et stort og alvorlig krav. Hver aften står hvite stjerner og spør deg om hva du gav.»
    Det hviler et ansvar på hver enkelt til å ta imot gaven og bruke den rett. Selv om Gud gir oss nye muligheter så må hver enkelt av oss være med på realisere dem. Det er så lett å fraskrive seg ansvaret. Vi kan fristes til å overlate det helt og fullt til Gud, eller så overlater vi alt ansvar til andre. Det siste skjer ofte i menigheten. Vi ser ting som er kritikkverdige og som bør endres, men er ikke villige til å gjøre vårt for å få til en forandring. Vi har ønsker og drømmer for hvordan menigheten skal fungere, men det blir ofte bare med drømmen. Det skjer ingen ting fordi om vi har fått et nytt tall på kalenderen. Gud utfordrer oss til å gjøre vår del, være villige til å følge hans instruksjoner. Arbeid på dere frelse med frykt og beven, for Gud virker i dere både å ville og virke til hans behag, heter det i Skriften. Slik fordeles ansvaret mellom Gud og hver enkelt som tror.
    «Hver aften står hvite stjerner i himmelriks fjerne by. Hver morgen går Gud og vekker din vilje til dåd på ny.»
    Vår Frelser er i aktivitet og vekker oss hver morgen både for at vi skal høre hva han sier oss. Og han vekker vår vilje, slik at vi gjør etter hans vilje. Det betyr å leve i hans godhet og nåde og kunne glede seg over den. Men det betyr også å være med å gjøre godt overfor våre medmennesker. Tar vi imot Guds gaver og de muligheter han gir oss og bruker tiden som en gave, da vil vi erfare et nytt godt år. Gud velsigne deg!


Januarprogrammet

Lørdag 6. januar
kl 11.00: Formiddagstreff.

Søndag 7. januar
kl 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Forstanderens nyttårstale.

Torsdag 11. januar
kl 19.00: VIKTIG MENIGHETSMØTE!!!

Lørdag 13. januar
kl 16.30: Andakt på Furuheim.

Søndag 14. januar
kl 11.00: Gudstjeneste. Thore Tellefsen.

Mandag 15. januar
kl 11.00: Kvinnemisjonens årsmøte.

Torsdag 18. januar
kl 19.30: Fellesskapskveld. Undervisning, samtale, forbønn, kaffe.

Søndag 21. januar
kl 11.00: Gudstjeneste. Tale: Svein Kjøndal
kl 17.00: Felles Bønnebuss start fra Metodistkirken.

Søndag 28. januar
kl 18.00: STORSAMLING. Thore Tellefsen. Sang: Tom Arne og Roar. Lovsangsgruppa.

Lørdag 3. februar
kl 11.00: Formiddagstreff.

Søndag 4 .februar
kl 17.00: Årsmøte. Nattverd /månedsoffer. Andakt. Rapporter, regnskap, valg m.m.

Lørdag 10. februar
kl 16.30: Andakt på Bøkeskogen eldresenter.

Søndag 11. februar
kl 17.00: NMU-SØNDAGEN