3-2007


Runde år
Anders Bua fyller 70 år 7. april. Randi Jensen fyller 90 år 11. april. Vi gratulerer og ønsker våre venner Guds velsignelse!

Barnevelsignelse
Søndag 18. mars blir det barnevelsignelse. Liv og Vegard Berget har fått gutt nr to. Han heter Cornelius og bæres fram til forbønn og velsignelse. Vi ber om Guds velsignelse over gutten og familien.

Vielse
Lørdag 31. mars vies Aslaug Irene Halden og Ole Andreas Gjerull i Misjonskirken. Thore Tellefsen forestår vigselen, mens talen blir holdt av Ingunn Folkestad Breistein.
Vi ønsker Guds velsignelse over brudeparet og deres nye hjem.

Dåp på tro og bekjennelse
Søndag 11. mars ble Dina Valberg døpt til Kristus på tro og bekjennelse. Dina er en av ungdommene som deltar både på ungdomsklubben Signal og cellegruppa på onsdag. Vi takker Gud for hennes tro, bekjennelse og engasjement og ønsker Guds velsignelse over framtiden.Søndagsskole/ barneparkering
Mette og Øyvind Toeneiet vil nå ta initiativ til å ha søndagsskole og barneparkering under møtene og samlinger i Misjonskirken. De forsøker å legge til rette for enkelt opplegg som passer for den aldersgruppen som kommer. I løpet av februar vil de være i gang. Det gleder oss og vi vil be om at det må lykkes. Hvis noen kan tenke å hjelpe til, så er det kjærkomment.Menighetens årsmøte
Larvik misjonsmenighet avholdt årsmøte i Misjonskirken søndag 4. februar. 50 medlemmer hadde funnet veien da styreleder i menigheten Terje Olafsen ønsket velkommen.
Pastor Thore Tellefsen åpent årsmøte med andakt og ledet nattverdfeiringen.
    Deretter ble de ulike årsrapporter fra menigheten og dens avdelinger framlagt. Budsjettet for året ble vedtatt. I den forbindelse ble det gitt en utfordring om å gi 10 kr pr dag i tillegg til de vanlige givertjenesten . Hvis 50 medlemmer gjorde det ville vi få budsjettet i balanse.
Terje Olafsen ble gjenvalgt som styreleder. Med seg i styret fikk han: Torhild Fjeldheim, Kristian Isaksen og Hilde Øyslebø. Vararepresentant: Bjørn R. Kjøndal. Det ble valgt ulike komiteer og godkjent ledere for menighetens avdelinger.
    Festkomiteen serverte kaffe og smørbrød, slik at årsmøtet ble et festsamvær i en god og optimistisk tone. Årsmøtet ble avsluttet med forbønn for styret og ledere.

Økonomi
I januar og februar har det kommet inn kr 179.273 i kollekter og gaver til menigheten, herav kr 20.000 fra en anonym giver. Budsjettet er på kr 149.498,- Vi takker for gavene og for en fin start på det nye året. Det gleder oss og inspirerer.
    Gavene på årsmøtet 4. februar fra Ansgarringen kr 30.000 og ungdomsklubben Signal kr 5.000 til menigheten er medregnet. Vi takker hjertelig for gavene.
Menigheten har også fått tilsagn om lederstøtte til rusfritt ungdomsarbeide fra kommunen på kr 85.590 for 1. halvår.
    På årsmøtet ble det forslått at de som hadde anledning til det ga 10 kroner dagen ekstra til menigheten. Noen har tatt i bruk sparebøsser, syltetøy glass til bruk for sine ti-kroner. Søndag 15. april vil vi ha innsamling av disse gavene på gudstjenesten. Det vil bli foretatt flere slike innsamlinger i løpet av året.

Besøk fra Randesund
Søndag 25. mars får vi besøk av koret Privilegium fra Randesund misjonsmenighet. Malvin Haaland er leder av koret, som består av voksne i ulik alder. På sanggudstjenesten vil koret synge sanger av Lina Sandell. Hennes sanger er innholdsrike og de har vært til glede for mange opp gjennom årene. Det blir også en kort andakt.
    Koret besøkte oss for mer enn fem år siden og vi gleder oss til et nytt sanger besøk. Den dagen inviterer vi til kirkemiddag etter gudstjenesten for alle som vil. For kr 150 får du kalvestek, dessert og kaffe og godt felleskap med venner og gjester. Vil du være med, må du melde deg på innen 18. mars.

Misjonssekretær Eilif Tveit
var på besøk på storsamlingen 25. februar. Han tok forsamlingen med inn i Det Norske Misjonsforbunds arbeide i utlandet. Det satte misjonen i et større perspektiv og det er utrolig hva som gjøres. Mange var takknemlige for innlegget som inspirerer vår menighet til å bidra både med forbønn og offer. Til tross for mange vaskeligheter og uro går evangeliet fram, og mennesker møter Jesus til frelse og oppreisning.

Hjelp til Russland
Else Gunn Holt og Rigmor Greaker fra Larvik drar med en hjelpesending til Russland 18.-28. mai, nærmere bestemt byen Vyborg. De samarbeider med en tverrkirkelig stiftelse «Hjelp til Russland» som har utgangspunkt i Kristiansand. Stiftelsen har vært med å bygge barnehjem og eldre senter der borte. Turen med hjelpesendingen vil besøke disse sentrene samt kvinne-fengsel og mannsfengsel samt ulike kirker. Ladasenteret som deler ut mat og klær blir også besøkt.
    Else Gunn forteller at nøden der borte er stor, så hvis du har klær enten til barn eller voksne, gardiner, sengetøy som du kan være av med, så tar hun gjerne imot. Forutsetningen er at klærne er hele og rene. Aller helst vil de at det pakkes i bananesker. Penger til matpakker er også kjærkomment, hvis noen kan tenke seg å bidra med det. På grunn formelle ting fra myndighetens side må klærne være klare 25. mars. Kontakt gjerne Else Gunn tlf 33 18 52 71.

Dugnad
Huskomiteen har besluttet å ha vår dugnad lørdag 21. april. Misjonskirken trenger rengjøring og opprydding. Komiteen ber folket om merke seg dagen og stille opp. Dersom du ikke kan komme lørdag, så er det mulig å ta sin del i påfølgende uke gjøre en innsats på områder som ikke ble tatt på nevnte lørdag. Sammen må vi gjøre alt for å holde vårt gudshus i orden.

Fra ungdomsfronten
Hvordan står det til med ungdommen i Misjonskirken? Spør vi og ungdomsarbeider Øyvind Toeneiet svarer:

Ungdomsklubben Signal
Etter et noe tøft år i 2006, så har ungdomsarbeidet vokst nå de siste månedene.
På ungdomsklubben Signal ser vi en liten vekst i miljøet, det er en fast kjerne på ca 20 stk hver gang, men det er flere nye mennesker som kommer til, så vi er fra 20-30 stk. på en fredag. En Signalkveld består av sosial omgang, diverse spill, lovsang, Jesuspreik (andakt) og underholdning. Det er en god og inkluderende atmosfære på disse signalkveldene.
Etter jul har Signal fått en ny leder. Hun heter Rakel Elisabeth Ultvedt. Hun jobber i Larvik som bestyrer i en av byens klæsbutikker. Hvis noen drar kjensel på etternavnet, så er det slik at Rakel Elisabeth er datter av Erna og Jon Ultvedt, som er pastorer i Gjerpen Misjonsmenighet. Rakel Elisabeth er en flott miljøskaper og sprer mye godt humør rundt seg.

Cellegruppa
Hver onsdag er det cellegruppe med ungdommen, hvor vi fordyper oss litt mer i Bibelen og bønnen. Dette er også lagt opp sosialt, men hovedvekt på det åndelige. Målet med cellegruppa er at vi skal vokse i troen og kjennskapet til Jesus. Vi ønsker også å vokse i tall og dele oss. Nå er problemet bare at vi har vokst oss så store at vi bør dele oss. Onsdag 29. februar var det 16 ungdommer! Så mange har vi aldri vært før. I høst da vi startet etter sommerferien var vi bare 4-5 stk.
Jeg ser også at noen ungdommer blir berørt av Jesus og velger bevist å leve et liv som kristne. Det er også en del av de eldre ungdommene som tar ansvar og blir ledere for de yngre. Dette er viktig, slik at de yngre får noen nære forbilder.

Lifjelltur
Ungdommen dro på Lifjell-tur sammen med Metodistkirkens ungdomsgruppe fra fredag 16. til søndag18. februar. Dette var femte gangen vi dro sammen med dem til Lifjell, en tur som er blitt tradisjon og er veldig populær. Vi var over 60 ungdommer på tur i år, så det var helt fullt på leirstedet. Fra Misjonskirken var vi 25 ungdommer og meg som voksen leder. Så mange har vi aldri vært fra Misjonskirken før.
    På Lifjell gjorde vi masse gøy som å boltre oss i skibakken, rebusløp med forskjellige aktivitetsposter, underholdning og spill. Det var Anders Island fra Metodistkirken som sto for det musikalske innslaget. Alexander Olafsen talte lørdags kvelden om å ta valg. Jeg talte lørdag formiddag om Den Hellige Ånd. Per Halvor Jørgensen og David Blikstad fra Metodistkirken talte fredag og søndag. Per Halvor talte om nåden i Jesus Kristus og David talte om å leve med Jesus.

Stage Dive-leir på Vegårtun
31. mars- 3. april blir det påskeleir for tenåringer på Vegårtun. Øyvind Toeneiet skal være hovedtaler og drar i spissen for flere av våre unge.

Intervju med Torhild Fjelheim


På årsmøtet ble valgt Torhild Fjelheim som styremedlem i menigheten. Torhild er gift med Morten. Hun har tre barn og er mormor til 3. Til daglig jobber hun som typograf i ØP.
Vi har møtt henne og stilt noen spørsmål i denne anledningen.
Har du vært med i styret før?
Jeg var vararepresentant for lenge siden.
Hvorfor stilte du til valg?
Jeg har blitt spurt tidligere, men svart nei. Jeg har lenge gått og tenkt på det uten å få det ut av tanken. Det er trist at det er så vanskelig å få noen med i styret, derfor ville jeg være med å ta et tak. Jeg synes tiden var ne for det nå. Morten syntes også det var greitt, så slik ble det. Jeg håper jeg kan bidra mede noe i hvert fall.
Er du med i andre ting i menigheten?
Jeg er også med i huskomiteen, deltar i en bibelgruppe og som styremedlem er jeg med i valgkomiteen.
Hvor lenge har du vært med i menigheten?
Jeg har vært med i menigheten siden jeg var 17 år, og jeg er veldig glad i menigheten. Mitt åndelig gjennombrudd fikk jeg hjemme på rommet mitt, etter at jeg hadde vært i Misjonskirken på møte tidligere. Ei venninne fikk med på møte. Det har gått opp og ned i livet mitt, men Jesus og menigheten har vært gode å ha. Jeg føler en ro og glede når jeg kommer inn i kirken vår. Nå som vi skal pusse opp blir det noe nytt å ta fatt på. Vi trenger det, selv det ikke er det viktigste.
Hva ønsker du for menigheten vår?
Jeg ønsker at menigheten må vokse og at flere som vi ser mindre til finner veien tilbake. Eg håper at vi kan dra lasset sammen. Kanskje finne på nye ting, ulike arrangementer, visekvelder og lignende. Det finnes mange måter å forkynne Guds ord på og sikkert flere som har ideer. Å få i gang barnearbeide er også viktig. Jeg ønsker at alle generasjoner skal trives. Vi har flotte pastorer og formann, som gjør en grundig jobb, så la oss støtte dem.
Har du noe favoritt bibelord?
Favorittordet er det jeg leste den kvelden jeg ble frelst. Rom 10,9-13 «Hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige for Gud, med munnen bekjenner vi så blir frelst. Skriften sier: Ingen som tror på ham, skal bli til skamme. For her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller ham. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst.»Guds bygning
av pastor Thore Tellefsen

Overskriften kan sikkert lede våre tanker i ulik retning. Noen vil tenke på Guds bygning som Misjonskirken og andre kirker, bygninger som er innviet til Guds bruk. Våre forfedre var seg bevisst at de ville ha et slikt hus. Når vi nesten 120 år etterpå betrakter hva de satte i gang, må vi bøye oss i respektfull beundring. De var ikke så mange den gangen de begynte, penger var det lite av, men de hadde en entusiastisk tro som førte til mange dugnadstimer. De var framsynte og visjonære. «Missonshuset» som det da het skulle være et hus for Herren og det har det blitt.
    Dagens menighet har arvet dette huset og restaurert det. Nå trengs en ny restaurering og opp-pussing. Vi er ikke av den formening at fine lokaliteter alene fører mennesker til frelse. Men vi tror det har sin betydning å ha trivelige lokaliteter å ønske folk velkommen i, derfor trenger Misjonskirken en ansiktsløftning. Hjemme har mange pusset opp flere ganger i løpet av den tiden son er gått siden sist vi gjorde det i Misjonskirken.
    Vi ønsker fortsatt at Misjonskirken skal ha et enkelt preg, men vi ønsker å friske på farger og gjøre noen justeringer, slik at Guds bygning kan bli ennå mer funksjonelt. Jeg tror det vil være alminnelig enighet i dette.
    Men uttrykket Guds bygning har en annen betydning også. Paulus kaller menigheten i Korint for Guds bygning. Da tenkte han ikke på lokalet der de samlet seg til gudstjeneste og tilbedelse, han tenkte på menneskene. På samme måte er Larvik Misjonsmenighet Guds bygning. Det betyr at Den Hellige Gud bor hos oss, du og jeg når vi samles. Jesus sa: «Der hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt blant dere.» I menighetens fellesskap vil Gud ha bolig og gi seg til kjenne. Der han bor vil hans nærvær merkes. Hans kjærlighet, nåde og tilgivelse vil komme til uttrykk. Derfor er det viktig at vi tar del i fellesskapet og stiller oss åpne for Gud og til disposisjon for hverandre. Ved ditt nærvær og ved dine gaver vil Gud bygge denne bolig til beste for andre mennesker. Slik skriver apostelen Paulus: «Dere er opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, men hjørnesteinen er Kristus Jesus selv. Han holder hele bygningen sammen, så den i Herren vokser til et hellig tempel, og gjennom ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i Ånden.»Programmet

Søndag 18. mars
kl 11.00: Gudstjeneste. Thore Tellefsen. Barnevelsignelse. Solosang: Mette Toeneiet.

Torsdag 22. mars
kl 19.30: Fellesskapskveld. Tema: Gud årsaken til alt? Undervisning, samtale, forbønn, kaffe.

Søndag 25. mars
kl 11.00: Sanggudstjeneste. Koret Privilegium fra Randesund synger Lina Sandell-sanger. Andakt.

Lørdag 31. mars
kl 11.00: Kafeteria.
kl 13.30 Vielse.

Palmesøndag 1. april
kl 11.00: Gudstjeneste. Thore Tellefsen.

Påsken 2007
Skjærtorsdag 5. april
kl 18.00: Påskemøte m/ kjærlighetsmåltid og nattverd. Øyvind Toeneiet taler. Sang: Kaare Bordøy.

Langfredag 6. april
kl 11.00 Felles gudstjeneste i Metodistkirken. Thore Tellefsen taler.
kl 12.30 Korsvandring.

Lørdag 7. april
kl 16.30 Andakt på Bøkeskogen eldresenter.

1. påskedag 8. april
kl 06.00: Påskefeiring ved Minnehallen
kl 11.00: Påskegudstjeneste. Thore Tellefsen. Sang: Kaare Bordøy.

Søndag 15. april
kl 11.00: Gudstjeneste. Olaf Alsaker taler. Sang: Carina N. Isaksen. «Innsamling 10-kroner dagen gaven».

Søndag 22. april
kl 18.00: STORSAMLING. Thore Tellefsen. Sang: Michael Mizidy og Lovsangsgruppa.