4-2007


Misjonskirken fin ramme for vielse
En flott pyntet kirke dannet en fin ramme da Aslaug Irene Halden og Ole Andreas Gjerull ble viet lørdag 31. mars. Misjonskirken var fullsatt. Musikken og sangen var med å skape virkelig høytids stemning sammen med talen Ingunn Folkestad Breistein holdt. Etter vielsen ble det servert kaffe og sveler før gjestene bega seg til festlokalet. Ekteparet er bosatt i Oslo.
Runde år
Kristin Haugmoen Kjøndal fyller 50 år 3. mai og Bjørg Austreim Dahl fyller 75 år 11. mai.
Vi gratulerer og ønsker våre venner Guds velsignelse!

Barnevelsignelse
Søndag 29. april blir det barnevelsignelse. Linnea , den flotte jenta til Iselin og Dag Flermoen bæres fram til forbønn og velsignelse. Vi ber om Guds velsignelse over jenta og familien.

Intervju med Hilde Øyslebø
Jeg møter Hilde Øyslebø noen minutter før en fellesskapskveld. Hilde er av de mest aktive i Misjonskirken og har en stå på vilje og et humør av de sjeldne og er lett hørbar på grunn av den glade latteren. Vi stiller henne noen spørsmål.
     Hvorfor kommer du til fellesskapskveldene og hva gir det deg?
     Jeg synes disse kveldene er veldige greie. Her møtes forskjellig type mennesker. Vi får anledning til å stille spørsmål og komme synspunkter etter innledningen. Det er et trivelig miljø og en god tone på disse kveldene.
Hilde er også med i Misjonskirkens styre derfor spør vi:
     Hvor lenge har du vært med i styret og hvorfor stilte du til gjenvalg?
    Jeg ble med i styret i 2000. Når jeg stilte til gjenvalg var det fordi jeg synes det var et spennende år vi hadde foran oss. Jeg tenker på forandring og oppussing. Jeg er i mitt ess når jeg kan bidra med noe praktisk arbeide og det gjør jeg som styremedlem ved siden av at jeg er sekretær.
     Hvordan kom du i kontakt med Misjonskirken?
     Jeg begynte i Misjonskirken fordi at jeg ble kjent med to personer som gikk der.
Etter det ble jeg bedt med på nyttårsfeiringen. Jeg tror det var nyttårsaften 77. Jeg var innom noen få ganger etter dette og ble med igjen nyttårsaften 79. Så begynte jeg å gå mer fast i junioren. Da hadde jeg fått flere venner. På nyåret 1980 begynte fellesmøtene, og en søndag kveld midten av januar tok jeg i mot Jesus, som min Frelser. Møtet den kvelden var i Misjonskirken.
     Hvorfor fortsatte du i Misjonskirken?
     Jeg ble med i Misjonskirken fordi at jeg kjente at jeg trivdes og fikk mange nye venner. Vi hadde det veldig fint på junioren. Det var et godt og inkluderende miljø Jeg var ikke lenge i junioren før jeg fikk lov til å være hjelpeleder. Dette skjedde fordi jeg var for gammel til å være junior. Jeg kan vel takke en dyktig leder som vi hadde der, Bjørg Børresen, Hvaal het hun den gang. Hun tok seg veldig godt av oss. Hennes hus var åpent for oss og vi var hos henne til alle døgnets tider. Hun fylte bilen sin og kjørte oss rundt, hentet og brakte oss. Jeg har lært veldig mye av henne., blant annet at å bry seg om ungdommene er viktig. Mange av vennene jeg fikk i den første tiden er jeg venner med den dag i dag.
     Hva har du vært med på i menigheten?
     For uten juniorleder, som har medført uttallige leirer, har jeg vært leder i Treffpunkt, forløperen for Signal, til midt på 1990 tallet. Dessuten har jeg vært med i småspeideren og søndagsskolen. Nå er jeg med i dekorasjonskomiteen og programkomiteen ved siden av styret.
    Vi legger til at Hilde også har en periode bak seg i Det Norske Misjonsforbunds Ytremisjonsstyre og er villige til å ta en utfordring. Slik som da hun i høst var med å koordinere aksjon Håp i Larvik.
     Er det et skriftord som liksom er ditt?
     Jeg er veldig glad i Salme 23. Den betyr veldig mye for meg.
     Hva ønsker du for Misjonskirken?
     Mitt ønske for vår menighet er at det blir en menighet i vekst. At vi kan nå alle generasjoner, særlig barnefamilier. Mulighetene ligger til rette for dette. Skulle ønske at vi kan lage noen arenaer, hvor vi kan bygge relasjoner. Slik at det etter hvert blir naturlig for dem å bli med på gudstjenester og møter. Målet er at folk skal bli frelst og bli med til himmelen, avslutter Hilde som fortsatt er gift med Toral . Familien består for øvrig av Christian og Christine samt hunden Dennis. Til daglig jobber Hilde på sosialkontoret i Larvik kommune i halvstilling og er bosatt i Mellomhagen.

Viktig menighetsmøte
Torsdag 3. mai blir det nytt menighetsmøte. Styret har jobbet videre med planene for oppussing av Misjonskirken. Anbud på maling av kirkesal med nytt gulv er innhentet fra flere firma. Belysning og investering til lyd blir også drøftet. I tillegg foreslår styret å male gangen og lillesal på dugnad. Det foreligger også forslag om nye stoler i kirkesalen. Styret vil legge fram forslag slik at en på dette menighetsmøtet kan gjøre vedtak i saken. Slik at vi snart kan komme videre i saken. Det er derfor svært viktig med god oppslutning om dette menighetsmøtet. Vi ønsker å gi Misjonskirken en sårt tiltrengt ansiktsløftning.

Økonomi
Årets første kvartal har gitt kr 234.740 i inntekter til menigheten. Budsjettet er på kr 215.097,- Siden vi vedtok et underskuddsbudsjett på årsmøtet har likevel et underskudd. Men det går den rette veien. Vi takker for gavene og for en fin start på det nye året. Samtidig håper vi at den gode trenden fortsetter. Hjertelig takk for alle gaver til menigheten!
På årsmøtet ble det forslått at de som hadde anledning til det ga 10 kroner dagen ekstra til menigheten. Søndag 15. april ble det samlet inn kr 3.315 i kontanter i tillegg kvitteringer på kr 8.049 som er gitt direkte. Vi takker hjertelig. Neste innsamling blir på samlingsfesten i august.

Inspirerende «Privilegium»
Sanggudstjenesten søndag 25. mars var flott. Koret Privilegium ledet oss gjennom en rekke flotte sanger av Lina Sandell. Vi fikk også deler av hennes livshistorie. Rektor Bjørn Øyvind Fjeld holdt en tankevekkende tale om følge Jesus opp til Jerusalem. Etter gudstjenesten var det kirkemiddag for koret og påmeldte gjester. Festkomiteen hadde dekket festbord og det ble en meget hyggelig avslutning på et flott besøk. Hjertelig takk til festkomiteen for flott oppvartning. Slike besøk frister til gjentagelse.

Refleks fra påskesamlinger
Vi har påsken bak oss og i lys av Den Oppstandne vandrer vi videre. Vi er meget takknemlig for samlingene i påsken. Skjærtorsdags kvelden rundt dekkede bord i kirkesalen med kjærlighetsmåltid og nattverd var meget oppmuntrende. Påskedagen fikk vi feire Jesu oppstandelse i ord og toner. Begge samlingene hadde god oppslutningen. Det er tydelig at ikke alle er bortreist eller på tur i påska. Vi takker Kaare Bordøy for inspirerende sang og musikk i begge samlinger. Takk til komiteen som ordnet kveldsmaten på skjærtorsdag. Langfredag var det en fin felles gudstjeneste i Metodistkirken etter fulgt av korsvandring i byens gater. I år falt det seg slik at det på påskeaften både ble arrangert kafeteria i Misjonskirken og andakt på Bøkeskogen Eldresenter. Takk til dere som deltok der.
Vi vil også takke dekorasjonskomiteen for innsatsen i forbindelse med vielsen, som er nevnt annet sted i bladet, og pyntingen til påske. Det skapte fine rammer for de ulike arrangementene, noe som gjør det ekstra trivelig å komme i Misjonskirken.

Menighetsweekend
Ny menighetsweekend på Vegårtun blir det fredag 24. august- søndag 26. august. Denne gangen blir barnepastor Viggo Klausen med oss. Han er en meget dyktig og engasjerende barnearbeider som spenner over et stort register. Så ta med barn og barnebarn. Vi kommer tilbake med program senere. Etter en meget vellykket samling i fjor håper vi ennå større deltagelse i år. Merk deg datoene og bestem deg for å være med. Som i fjor blir det sammen med de øvrige Vestfoldmenighetene.

Skyss til møtene
Mange av våre medlemmer har oppnådd en høy alder og har i blant vanskelig for å kunne ta seg fram til våre møter og gudstjenester. I den forbindelse ville det være fint om vi som kjører bil kunne ta med noen av dem. Vi vet at noen allerede er gang med dette.

Skautvedt-rapport
Skautvedt komiteen arrangerte samling for «Vi over førti» lørdag 17. mars. Det var en god kveld i tradisjonell stil med allsang, konkurranser, mat, fellesskap og hygge. En vellykket kveld som samlet over førti. Vi håper komiteen vil invitere til flere slike kvelder.

Fra ungdomsfronten
Gøy med leir!
sier Kristian Isaksen. Han har nylig kommet hjem fra Stage Dive-leiren på Vegårtun. Han har deltatt som leder og sier at leir er noe av det fineste å være med på som leder. Å få være med som et forbilde for tenåringer er fint.
    Kristian forteller at det var 115 ungdommer som var samlet på Vegårtun 31. mars- 3. april. Fra Larvik var vi 16.
    Opplegget fungerte veldig fint. På formiddagstid var det ulike aktiviteter å være med på. Fotball, filmgruppe og selv ledet jeg en Kvikk-lunsj-gruppe sammen Rakel Elisabeth Ultvedt. Kvikk-lunsj-gruppe? Det betød turgruppe som klatret til topps på ulike knauser rundt leirstedet, der nevnte sjokolade ble fortært. Noen, også fra Larvik, tok det første badet i Vegår, selv om det var ganske kaldt.
    Møtene var meget fine og det var mange ungdommer som fikk en berøring av Jesus. Noen tok et standpunkt for Jesus, mens andre fornyet sitt. Talere var Stine Risanger fra Ansgarskolen og Øyvind Toeneiet. En flott lovsangsgruppe under ledelse av Eivind Horne var til stor inspirasjon. Roar Åkre Olsen var leirsjef som var et NMU-arrangement.

Skitur til Kongsberg
Ungdommene i Signal kan mer enn å holde møter. Lørdag 17. mars dro 12 ungdommen til Kongsberg for å stå på ski. Slikt styrker samholdet. Når de i tillegg avsluttet turen med å være med på ungdomskveld i Normisjon i Sandefjord ble det en flott kombinasjon for både kropp og sjel.

LAN i Misjonskirken
LAN hva er det for noe? Vi spør Dag Flermoen, en av de ansvarlige for opplegget. LAN står for Local Area Network og det betyr at ungdommen kobler sammen datamaskinene sine.
I påsken var det LAN fra langfredag til 1. påskedag. Over 20 datamaskiner var lenket sammen i kirkens kjeller. Deltagerne kommer fra Signalmiljøet og det er positivt for arbeidet i Signal. Selv om i tiden datapartiet varte ble lite med søvn, forteller Dag Flermoen som hadde ansvar sammen med Kristian Isaksen og Daniel Grindheim.

Ungdomsklubben Signal er invitert av Skautvedtkomiteen til en samling på Skautvedt fredag 27. april og de planlegger tur til Froland i 11.-13. mai.

Takk!!!
Else Gunn Holt vil gjerne gjennom menighetsbladet få takke alle som bidro med klær,utstyr og penger til nødhjelps sending til Russland. Else Gunn fikk inn 140 esker og 15 sekker. Dette er kjørt til Kristiansand og videre sendes 18. mai. Else Gunn skal være med å en tur med hjelpesending og lover å komme med tilbakemelding senere.

Årsmøte i DNM-Sør
DNM-Sør holdt sitt årsmøte på Vegårtun lørdag 24. mars. 14 menigheter var representert til sammen 34 delegater. Toralf Øyslebø og Thore Tellefsen representerte vår menighet.
Den store saken denne gangen var utbygging av leirstedet. Årsmøtet vedtok å bygge et nytt internat og la de gamle stå inntil videre. Kostnadsrammen er 5 millioner og man regner med å kunne betjene lån på inntekter fra driften av leirstedet.
    Ellers ble Jens Gunstveit fra Grimstad gjenvalgt som styreleder. Toralf Øyslebø ble valgt inn i Vegårtun-komiteen, som er ansvarlig for stedet og driften.

Pinse for pensjonister
Vegårtun kaller igjen de over 60 år til samling i hele pinsa fra 24.-28. mai. Taler er Pastor Asbjørn Johansen. Sangere og musikere: Inger Johanne Øyreskleiv fra Oslo. Inger Johanne har sin gitar og synger viser og sanger med stor innlevelse. Det vanker også noen Prøysen-viser. Fra Haugesund kommer Henry Vikse, som også i tidligere år gledet oss med sin sang. Hallvard Grindlia trakterer pianoet.
    Vertskapet er Karen og Sven Øverland. Til dem sender du også påmelding, enten pr. post: Nedre Brattbakken 10, 4635 Kristiansand, tlf. 38 04 36 67, 913 60 343, eller e-post: sveoever@online.no Husk å melde deg på så snart du kan!
Fullstendig program og opplysninger er utlagt i Misjonskirken.Det er helt sykt!
av pastor Thore Tellefsen

Det er helt sykt!
    Det er et kraft uttrykk som vi hører fra tid til annen. Kraftuttrykk som brukes i ulik sammenheng. I disse dager kan det med rette sies om vår jord. Langfredag la en FN- kommisjon fram en rapport om vår tids klimasituasjon. Vi vil i de nærmeste år sto foran store og omfattende klimaendringer som vil medføre miljøkatastrofene som vil ramme de aller svakeste i verden, de fattige og barna. Det konkluderes med at klimaendringene er menneske skapt. Rapporten viser at det er mye som er helt sykt i vår verden. Framtidsprognosene sier oss at dersom utviklingen fortsetter i samme spor som nå vil det bli en global katastrofe.
Noen vil kanskje tenke: Det er vel slik det skal bli. Profetordet taler vel om dette.
Likevel utfordrer ekspertene verdenssamfunnet til å ta ansvar. Det gjelder i første rekke nasjoner, politikere og forskere. Selvfølgelig er det deres ansvar og så vi fristes til å tenke at dette er bare deres ansvar.
    I dokumentar filmen «En ubehagelig sannhet» utfordrer Al Gore, amerikansk miljøforkjemper og tidligere visepresident i USA, det enkelte menneske til å ta ansvar. Det handler om å være miljøbevisst. Det betyr at vi sorterer avfall, tenker på bilkjøring og andre transport midler som vi bruker. Det betyr å tenke over vårt eget forbruk og vår egen livsstil. Hvis vi kan gjøre dette til en folkebevegelse kan vi være med å begrense skadene. Han utfordret dessuten, alle som hadde lært å be, til bruke bønnen som et middel i kampen for vår verden. Vi ønsker å overgi en friskmeldt jord til kommende generasjoner til barn og barnebarn.
Hvorfor tar vi dette med i menighetsbladet? Gud har skapt verden og overgitt forvaltningen av den til oss mennesker. Som kristne forvaltere har vi ansvar for vår jord. Vi vet intet om når Jesus kommer tilbake for å ordne opp i verdens problem. Derfor er det viktig at vi ikke sover, for det som nå er i ferd med å skje med vår verden er helt sykt.


Mai-programmet

Søndag 22. april
kl 18.00: STORSAMLING. Thore Tellefsen, Michael Mizidy. Lovsangsgruppa.

Søndag 29. april
kl 11.00: Gudstjeneste. Tale: Thore Tellefsen. Barnevelsignelse. Solosang: Mette Toeneiet

Torsdag 3. mai
kl 19.30: Fellesskapskveld. Tema: Undervisning, samtale, forbønn, kaffe.

Lørdag 5. mai
kl 11.00: Kafeteria.

Lørdag 5. mai
kl 16.30 Andakt på Furuheim

Søndag 6. mai
kl 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer.Thore Tellefsen.

Torsdag 10. mai
kl 19.00 VIKTIG MENIGHETSMØTE

Søndag 13. mai
kl 11.00: Gudstjeneste. Thore Tellefsen. Sang: Marita Anthonisen.

Søndag 20. mai
kl 18.00: STORSAMLING. Øyvind Toeneiet taler. Lovsangsgruppa.

1. pinsedag 27. mai
kl 11.00: Gudstjeneste. Thore Tellefsen.

2. pinsedag 28. mai
kl 11.00: Felles gudstjeneste i Bøkeskogen.

Torsdag 31. juni
kl 19.30: Fellesskapskveld. Undervisning, samtale, forbønn, kaffe.