5-2007


Runde år
Einar Engvoldsen fyller 50 år 12. juli. Vi gratulerer og ønsker Guds velsignelse.

Takk
Hjertelig takk til menigheten og Ansgarringen for blomster i anledning min 75 års dag. Takknemlig hilsen fra Bjørg Austreim Dahl.

Fødsel
Våre utsendinger i Colombia Oriana og Jon Arne Hoppestad ble velsignet med datter nummer to, 10. mai. Hun ble fød i Bogota og skal hete Daniela Hoppestad. Vitale mål var 3200 g og 51 cm. Vi gratulerer og tar hele familien med i våre bønner.

Økonomi
Ved utgangen av april hadde menigheten inntekter kr 348.932. Det er ca 3.000 under budsjettet. Heldigvis viser utgiftene at vi har brukt ca kr 80.000 mindre enn budsjettet. Likevel har vi et underskudd. Men det er mindre enn forventet og det er vi veldig takknemlige for. Vi håper at vi kan holde budsjettet og så i sommermånedene.
    Et sommerbrev med en giro er vedlagt. Vi minner om 10 kroner dagen gaven, som ble omtalt på årsmøte. Neste innsamling av disse blir på samlingsfesten. Takk til alle som bidra med sine gaver til menighetens arbeide.

Vestfoldtreff på Skautvedt
I likhet med tidligere år har vi treff for menighetene i Vestfold og feirer felles gudstjeneste på Skautvedt søndag 10. juni. Gjestetaler i år er pastor Gordon Kleppe. Han har tidligere vært pastor i Porsgrunn. Nå jobber han i team sammen med Karl F. Kittilsen på Moflata og Skotfoss. Gordon har i mange år arrangert tur til London for konfirmantene. Monica Rasch fra Horten vil delta med solosang og vitnesbyrd.
    Etter gudstjenesten tenner vi grillen og koser oss utover dagen. Hver enkelt tar med seg mat og drikke. Vi regner med å servere kaffe. Vi håper du prioriterer denne samlingen og håper på fint vær. Blir været dårlig blir vi innendørs, så det er ikke vær forbehold.
Formiddagstreffet til Skautvedt.
    Lørdag 9. juni er formiddagstreffet/ kafeteriaen invitert til Skautvedt. Vi tilbyr skyss og det blir avgang fra Misjonskirken kl 10.30. På Skautvedt blir det servering, fellesskap, utlodning, allsang og andakt. Turen i fjor for amme gruppe var meget vellykket og vi gleder oss også til årets tur. Velkommen med!

Konfirmant i 2007-08
Det er tid for konfirmantinnskrivning. Noen har allerede meldt sin interesse, men vi håper på flere. Konfirmasjons dagen er bestemt til å være 27. april 2008. Spørsmål og påmelding gjøres til Øyvind Toeneiet.

Ferieavvikling
Øyvind Toeneiet har ferie uke 28-32 (9. juli-13. aug.) Thore Tellefsen har ferie uke 26-29 (25. juni-23. juli). Om nødvendig er pastoren tilgjengelig på mobiltelefon.

Ungdommen
Ungdommen drar til Göteborg på weekendtur 8.-10. juni. Overnattingen finner sted i Metodistkirken i Gøteborg og ungdommen blir med på søndagens gudstjeneste. Så blir det happening med på Liseberg og et teknisk museum. På kveldstid blir det egne samlinger med forkynnelse, bønn og sang.
    Ungdomsgruppa Signal drar på tur til Skautvedt 22.-24. juni. St.Hans- kvelden feires sammen med menigheten og de unge bidrar i store deler av opplegget.

Sommer på Skautvedt
Tradisjonen tro blir det St.Hans feiring på Skautvedt. Vi samles på ettermiddagen og holder på utover kvelden på en av de lyseste sommernetter vi har. Hver enkelt tar med mat og drikke. Ungdommen sørger for å tenne grillen og bålet. Andakt, sang og musikk blir det også.

Positivt og viktig menighetsmøte
Et enstemmig menighetsmøte 10. mai gjorde følgende vedtak:
     Galleriene i Misjonskirken blir værende, men males og de nederste bordene fjernes.
     Storsalen males. Nye teppefliser legges på gulvet i storsalen. Nytt matchende belegg legges på plattformen.
     Veggene på hver side av alterbilledet forandres slik at de kan brukes til tekst og billedfremvisning. Prosjektor kjøpes. Plattformen ved orgelet utvides, slik at flygel får plass på samme nivå.
     Lydanlegg oppgraderes til et tilfredsstillende nivå.
     Lysanlegg oppgraderes til en tilfredsstillende, og ikke minst, lovlig standard. Vi har i dag en del armaturer som inneholder miljøgifter, og som må skiftes ut.
     Maling og gulvarbeide settes bort til fagfolk.
     Gangen og lillesalen males. Dette regner vi med å gjøre på dugnad.
     Det investeres i nye stoler i kirkesal og til lillesal. Ca 200 stoler.
For å legge til rette for barnefamilier, barn under 3 år, pusser vi opp søndagsskolerommet. Vi setter inn gode sittemuligheter, og teknisk sett legger vi opp til at møter kan overføres på skjerm.
    Totalt ramme for dette prosjektet blir ca. kr 700.000,-
     Misjonsmenigheten har tidligere mottatt en arv på kr. 260.000 som brukes..
Det vil bli snakk om å låne mellom kr 4500.000,-
    Styret vil samarbeide med økonomiutvalget hvordan dette skal gjøres på best mulig måte.
Det vil også bli satt ned en komité på 2 -3 stk. som har hovedansvar for den praktiske gjennomføringen i samråd med styret.
    Forslaget ble enstemmig vedtatt.
I tilknytning til samtalen omkring dette kom det noen forslag til småjusteringer som styret vil drøfte i etterkant.
    Dette blir meget spennende og vi håper at Misjonskirken vil framstå i sin nye drakt en gang på høsten. Vi trenger penger og vil du kjøpe din stol eller bidra med større eller mindre beløp, så vil de komme godt med. Vi trenger også hjelp til å male det som skal tas på dugnad.

Elisabeth Søyland


Vi møter Elisabeth en rolig formiddag for en liten prat. Hunden Bamse, en liten shelty, følger trofast med. Den er nylig kommet inn i familien etter ønske fra datteren Ida. Det fjerde familiemedlemmet er sønnen Jostein.
    Elisabeth bor i Vestveien på Brunla og jobber i hjemmesykepleien. Siden 1983 har hun jobbet i helsesektoren i kommunen.
     Hvilke aktiviteter har du vært med i menigheten, undrer vi?
     Jeg har vært speiderleder, bever, ulvunge og småspeiderleder. Så har jeg vært juniorleder, en tid var jeg også med i ungdomskoret Factum. På Grøtterød var jeg leder i Åpent grendehus og Nesten tenåring. Jeg har vært med i menighetens styre.
     Utover dette har jeg vært på evangelisering i Ungdom i oppdrag. 82-83 var jeg ettåring i NMU med plassering på Nærbø. Vært med i NMU-sør og hatt ansvar på flere barneleirer på Vegårtun. Elisabeth snakker seg varm om barn og ungdom. Det er det hun særlig brenner for.
     Hva har vært og er drivkraften i ditt engasjement?
     Det har liksom vært naturlig for meg. Jeg må bidra med det jeg kan. Jeg ønsker at barn og unge skal bli kjent med Jesus og hjelpe til å skape et trygg og oppvekst for dem. Det er viktig for meg familien kjenner en tilhørighet til kirken og at det er tilbud til alle generasjoner.
     Hva tenker du om menigheten?
     Nummer 1 at det skal være et sted der vi møter Jesus. Dessuten skal menigheten være et sted der mennesker kjenner seg velkommen, blir sett og kjenner tilhørighet. Det er også viktig at jeg ser andre.
    Hvor lenge har du vært med i Misjonskirken?
     Jeg er født og oppvokst menigheten. På en leir da jeg var 13 år ble jeg bevisst min personlige tro, at jeg ikke kunne bygge på mine foreldres tro. Jeg har aldri prøvd noe annet og ikke tenkt på noe annet enn menigheten heller, reflekterer Elisabeth.
    Elisabeth sluttet i styret på grunn av sviktende helse og sliter periodevis med helsa. Hva gjør det med deg, spør vi?
     Jeg har slitt med helsa siden jeg fikk barn. Gode perioder kan jeg ha, men så kommer sykdommen lurende. Jeg opplever at sykdommen gjør meg lei og oppgitt. Det blir mange spørsmål til Gud. Det er så vanskelig å forstå hvorfor, når jeg gjerne vil tjene Jesus. Jeg trenger jo også krefter til det daglige. Uten foreldrene mine som trofaste støttespillere hadde det ikke gått. Når det er som mørkest trøster jeg meg med ordene:
«I Herrens hender, i Herrens hender der er det hvile, der er jeg trygg.»
     Hva er ditt favoritt ord?
     Uten nøling kommer det kontant fra Elisabeth; Jeremia 29,11: «For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere framtid og håp.»
     Hva tenker du om vedtatte oppussing i Misjonskirken?
     Det er fint at kirken vår blir stasjet opp og pyntet på. Det trengs, selv om jeg alltid har sagt: «Om vi så må sitte på appelsinkasser, så får det ikke hjelpe, bare Gud er der,» avslutter Elisabeth.

Meld deg på weekend
Som nevnt i forrige menighetsblad blir det også år menighetsweekend på Vegårtun 24.-26. august. Viggo Klausen blir med og vi regner med en familievennlig profil. Nå er det tid for påmelding. Fristen er satt til 15. juni. Påmeldingsliste henger i Misjonskirken, men du kan også ringe til menighetskontoret.
    Vi håper at riktig mange blir med ettersom fjor årets weekend var så vellykket. Ta gjerne med både barn, barnebarn og venner! Følgende priser er satt for full kost og losji. Voksen kr 550, kr 650 i servicebygget, barn 4-12 kr 300. Maks pris familie kr 1400.
Bli med sammen med venner til en flott weekend!

Liv og Vekst
Finner sted i Holvikahallen i Grimstad i tiden 17. -22. juli. Det er lagt opp til et allsidig program både innendørs og utendørs, for barn, ungdom og voksne, som vil gi impulser og inspirasjon i tiden som kommer.

På Vegårtun
arrangeres det familieleirer 1.-6. juli og 7.-13. juli. Bibelcamping 6.-16. juli med ulike talere, sangere og medarbeidere Brosjyre for begge disse arrangement, med oversikt over talere, sangere, tider og priser, finnes utlagt i Misjonskirken.
Pinse for alle
av pastor Thore Tellefsen

Under dette mottoet feirer pinsebevegelsen sitt 100 års jubileum. Det er altså blitt hundre år siden T.B. Baratt kom hjem til Norge etter et opphold i USA der han møtte pinse vekkelsen.
I begynnelsen ble pinsevennene betraktet som en raritet. De opplevde mistenkeliggjøring, spott og forakt på grunn av de mange ytringer som fant sted i deres møter, ikke minst på grunn av tungetalen. Tungetalen var så uforståelig og ubegripelig for mange, likevel har den blitt et kjennetegn for pinsevennene. Grepet av vekkelsen kunne de kanskje overfokusere denne gaven, men det er hevet over en hver tvil at den har vært til berikelse for mange kristne.
    I løpet av disse hundre år har pinsevennene overvunnet all skepsis og blitt en berikelse for hele det norske kristenliv.
    Hundre år synes å være lang tid, men i den kristne menighet som nærmere seg 2000 år er det ikke lenge. Helt fra menighetens fødselsdag, femti dager etter Jesu oppstandelse, har pinsen og Den Hellige Ånd vært en berikelse for oss alle kristne. I dag som før trenger hver eneste menighet en berøring av pinsens ånd, dens liv og kraft. Det er ikke nok for verken pinsemenigheter eller misjonsmenigheter med bare historisk kunnskap om det som en gang skjedde. Enten det var i Jerusalem, i Azusa street i Los Angeles, der pinsevekkelsens vugge sto, eller i Larvik. Vi trenger alle en stadig fylde av Den Hellige Ånd . Kunnskap og historisk viten er vel og bra, men erfaringen er langt viktigere.
    Vi trenger alle en berøring av Den Hellige Ånd slik at vi kan få frimodighet og kraft til å bære med oss vitnesbyrdet om Jesus ut i hverdagslivet. Jesus har kalt oss, som tror, til å være hans vitner overalt hvor vi ferdes. Han kaller oss til å være vitner om Guds store gjerninger til frelse for alle mennesker. Hans komme i kjøtt og blod, hans soningsdød på korset, hans seierrike oppstandelse og himmelfart. Samtidig skal vi vitne om våre egne erfaringer av Guds nåde og kjærlighet.
    Slik jeg ser det, tror jeg at vi alle trenger større kraft og frimodighet ved Den Hellige Ånd.
Vi takker Gud for pinsebevegelsen og hva den har brakt oss av impulser og utfordringer. Pinsen er for alle som tror på Jesus, slik mottoet sier. Derfor vil vi med frimodighet be om en fornyet pinse i våre liv og i vår menighet til fremme for Guds rike.

Sommerprogrammet
Søndag 3. juni
kl 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Thore Tellefsen. Sang: Carina N. Isaksen.

Søndag 10.juni
kl 12.00: Vestfold treff på Skautvedt. Gordon Kleppe taler. Sang: Monica Rasch. Opplegg for barna.
Etter gudstjensten: Grillen tennes. Ta med mat og drikke.

Søndag 17. juni
kl 11.00: Gudstjeneste. Taler: Thore Tellefsen.

Lørdag 23. juni
kl 18.00: St.Hansfeiring på Skautvedt. Andakt v/ Øyvind Toeneiet. Lovsangsgruppa og ungdommen deltar. Grilling, aktiviteter m.m. Ta med mat og drikke. Bålet tennes ca kl 21.30.

Søndag 24. juni
kl 11.00: Gudstjeneste. Thore Tellefsen. Sang: Ellen Jane Langerud.

Søndag 1. juli
kl 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Felles med Metodistkirken.
Taler: Øyvind Toeneiet.

Søndag 8. juli
kl 11.00: Felles gudstjeneste i Metodistkirken.

Søndag 15. juli
kl 11.00: Gudstjeneste. Felles med Metodistkirken. Taler: Thore Tellefsen.

Søndag 22. juli
kl 11.00: Felles gudstjeneste i Metodistkirken.

Søndag 29. juli
kl 11.00: Gudstjeneste. Felles med Metodistkirken. Taler: Thore Tellefsen.

Søndag 5. august
kl 11.00: Felles Gudstjeneste i Metodistkirken.

Søndag 12. august
kl 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Thore Tellefsen.

Søndag 19. august
kl 18.00: SAMLINGSFEST. Program kommer senere.