6-2007


Startskudd for dugnad i kirken
Lederne av dugnadsarbeidet har hatt samling og gjennomgått hva som skal gjøres i følge vedtaket i et tidligere menighetsmøte.
     Vi trenger hjelp til å rive radiorommet på galleriet og sette opp nye lysarmatur i kirkesalen. Hjelp til å endre noe av fronten ved altertavla for bildeframvisning. Malerarbeidet i kirkesalen er satt bort.
    I gangen og lillesalen skal det vaskes, grunnes, males. Lister skal pusses og oljes. Her trengs mange villige mennesker som har muligheter for å gi litt av sin tid. Dugnad er inspirerende og fremmer fellesskapet. Vær med ut fra de evner du har. Kanskje noen kan koke litt kaffe og lignende til dugnadsfolket. Dette klarer vi, sier Jan Mathisen, en av dugnadslederne og utfordrer hver enkelt til å delta.
    Komitéen innkaller til et orienteringsmøte tirsdag 21. august kl 19.00.Runde år
Astrid Hvaara fyller 70 år
3. september.
Undis Melberg fyller 50 år
25. september.
Inger Lise Larsen fyller 70 år
29. september.
Vi gratulerer og ønsker Guds velsignelse.

Til minne
Solveig Nilsen døde 31. mai, 85 1/2 år gammel og ble bisatt fra Undersbo kapell 12. juni. Solveig har vært et trofast medlem i menigheten gjennom mange år. Aktiv til det siste i Kvinnemisjonen, på bønnesamlingene og i møtene.
Alfhild Elisabeth Johansen døde 17. juli 95 1/2 år gammel og ble begravet fra Langestrand kapell onsdag 25. juli. Alfhild var ved sin død menighetens eldste medlem.
I mer enn 75 år har hun deltatt i menigheten med bønn og vitnesbyrd, sang og musikk,
i Kvinnemisjonen og Ansgarringen.
    Vi lyser Guds fred over deres minne.

Økonomi
Ved utgangen av juni hadde menigheten inntekter kr 467.022. Det er ca 50.000,-under budsjettet. Dette skyldes bl.a. et tilskudd som ikke har kommet ennå. Kollekt, offer og skattefrie gaver ligger litt over budsjett. Bidragene til DNM og NMU samt DNM-sør er videresendt.
    Vi minner om 10 kroner dagen gaven, som ble omtalt på årsmøte. Den blir samlet inn på samlingsfesten.
    I forbindelse med Alfhild Johansens bortgang har menigheten mottatt en testamentarisk gave på kr 10.000,-. Menigheten har også fått en gave på kr 50.000,-.
Det gleder oss også. Vi takker hjertelig for gavene!

Brev til alle medlemmer
I disse dager går det ut en brev til alle medlemmer i menigheten med en orientering om hva som skal gjøres i Misjonskirken og hvilken økonomisk ramme vi har. Vi utfordres vi til å gi en ekstragave til oppussingen eller gi menigheten et rentefritt lån. Alle ekstrainntekter gjør at vi trenger å låne mindre, noe som igjen vil minske utgiftene til den daglige driften. Ressursene er ulikt fordelt blant menighetens medlemmer, så hver enkelt får gi etter sitt hjerte og sine muligheter. Enhver gave er kjærkommen!

Vellykket junihelg
9.- og 10. juni var en usedvanlig flott helg på Skautvedt. Været var solfyllt, varmt og godt begge dager. Faktisk noe av det fineste sommerværet vi har hatt dette året. Lørdagen var kafeteriaen invitert dit. Skautvedt komiteen sørget for nydelig servering. Thore Tellefsen holdt andakt og det var utlodning, opplesning og konkurranser.
    Søndagen feiret misjonsmenighetene i Vestfold felles gudstjeneste. Gjestetaler i år var pastor Gordon Kleppe, som var et nytt bekjentskap for oss. Han holdt en meget engasjerende tale. Monica Rasch med venner fra Horten deltok med solosang og vitnesbyrd.
Etter gudstjenesten tente vi grillen. Folk storkoste seg og tok seg god tid utover dagen.

Sankthans-feiring
Sankthansaften var en regntung dag. Det var med bange anelser jeg dro til Skautvedt den dagen og hadde liten tro på at særlig mange ville ta veien dit i det været. Men der ble jeg til skamme, for huset ble fullt. Ungdommen var der fra før, de hadde weekendtur. Ungdommen hadde ordnet med møteopplegg, sang, musikk, god preken av ungdomsarbeideren. Vi koste oss innendørs, men da tiden for å tenne bålet klarnet det av og vi fikk en fin avslutningen nede på øya.
    Et overraskende besøk fikk vi av Jon Arne Hoppestad med familien. Det var fint å møte dem igjen og hører hvordan arbeidet går fram i Colombia.

Konfirmanter i 2007-08
Dette året er det to konfirmanter i Misjonskirken. Det er Henriette Sørensen og Jostein Ring. I tillegg vil fire ungdommer fra Betania delta i undervisningen som en ledd i et samarbeide. Undervisningen vil følge Ten Tro- opplegget som er felles for flere frikirkelige trossamfunn. For våre vil det ble en presentasjon i gudstjenesten søndag 9. september. Konfirmasjons dagen i Misjonskirken er 27. april 2008.

Intervju med Gudrun Holst
Vi møter Gudrun etter bønnesamlingen på torsdag. Gudrun kommer trofast til menighetens bønnesamling og har gjort det gjennom mange år.

     Bønn og forbønn har jeg tro på. Mange bønnesvar har det blitt opp gjennom årene og det inspirerer til å være med i en viktig tjeneste, sier hun.
    Gudrun har to døtre, fire barnebarn og 16 oldebarn som alle betyr mye for henne. Disse står alle på bønnelista.
     Jeg må være med på møtene. Det gir meg så mye, sier Gudrun.
     Jeg skjønner ikke hvordan folk kan klare å leve som kristen uten jevnlig møtegang. Det er jo så godt å komme sammen.
     Hvordan kom du i kontakt med menigheten?
     Det skjedde i 1939. Foreldrene mine hadde blitt med menigheten før meg og anbefalte meg å gå på møte. Første gangen jeg var i Misjonskirken ble jeg omvendt. Det første som slo meg var alle de som var med i sanggruppa. De sang og strålte av glede. I løpet av møtet kom pastoren ned i benken og han spurte om jeg var en kristen. Det var jeg ikke, men ble det da. Jeg bøyde med og tok imot Jesus som min Frelser. Det var pastor Damsgaard som ledet meg til Gud.
     Gjennom skiftende tider har du vært med i Misjonskirken. Hvilke oppgaver har du hatt foruten bønnetjenesten?
     Jeg har vært med i kvinnemisjonen og leder der gjennom flere perioder. Jeg ble med i andaktsgruppa, enda jeg ikke kunne synge. For jeg kokte kaffe til dem og så utfordret de meg til å være med å synge også. I mange år har jeg vært med i festkomiteen.
Vi vil legge til at Gudrun har en praktisk omsorgsgave. Det er ikke få som har blitt velsignet av hennes baksttrau og hennes gjestfrihet. Dessuten har hun er hun stadig på farten i besøk til mennesker som sliter med sykdom.
     Hva betyr menigheten for deg?
     Det er godt sted å være. Her møter jeg Jesus og opplever et godt vennskap.
     Mitt favoritt ord i Bibelen er: «Gled dere i Herren alltid, atter vil jeg si gled dere!» Fil 4,4.
     Jeg ønsker for menigheten at det skal bli vekkelse her og i byen. Det mitt ønske at Misjonskirken skal fylles på nytt igjen, avslutter Gudrun Nilsen på 87 år med pågangsmot som en ungdom.

Weekenden
Mange har meldt seg på til menighetsweekenden på Vegårtun. Totalt er over 90 personer påmeldt. I skrivende stund er det kun få plasser igjen. Viggo Klause , barnearbeider i NMU, blir med. Han har en spesiell gave til å forkynne og engasjere barn. Vi gleder oss til denne weekenden og kommer tilbake med fyldig reportasje i neste menighetsblad.

DNM-dagen
Den årlige DNM- dagen markeres søndag 16. september. DNM- dagen er ment som en samling rundt DNMs fellesarbeide.
    Gjestetaler i Larvik på DNM-dagen er pastor og blues sanger Jon Ultvedt. Vi gleder oss til en flott gudstjeneste med mye sang og musikk.
    Thore Tellefsen vil være gjestetaler i Herøya misjonsmenighet og Øyvind Toeneiet i Tønsberg misjonsmenighet.

Mobilisering for ekteskapet
Barne og likestillingsdepartementet la 15. mai i år fram et høringnotat til en felles kjønnsnøytral ekteskapslov. Høringsfristen er 1. september. Etter dette er det mening at den skal bearbeides og framlegges til vedtak våren 2008. Dette lovforslaget bryter både med Guds ord, biologi og tidligere tiders ekteskapslovgivning. Den vil få store konsekvenser fra hele vårt samfunn dersom den blir vedtatt.
    Kristne fra ulike menigheter aksjonere i disse dager mot denne loven.
    Vi utfordrer herved enhver som er i mot dette lovforslaget om å vise det ved å bruke disse aksjonsformer. Underskriftslister finnes utlagt i Misjonskirken og en bønnemanual likeså.

Busstur
Lørdag 22. september arrangeres det busstur med avgang fra Misjonskirken lørdag 22. september kl 08.30. Turen går gjennom Lågendalen, over Meheia til Heddal. Der blir det kaffe og omvisning i Låvekirken. Deretter går turen langs Tinnsjøen til Rjukan Fjellstue, fortsetter med omvisning på Industrimuseet. Deretter over fjellet til Tuddal. Regner med å være tilbake ca kl 19.00.
    Pris pr. person kr 500,-. Påmelding skjer til Torhild tlf. 994 05 016 eller Sylvia tlf. 982 31 353. Det er en gruppe i menigheten som kaller seg «Oss midt i mellom» som står som arrangør.

Kor uten grenser
er gjester på storsamlingen søndag 23. september. De har besøkt oss en gang tidligere til stor velsignelse for oss. Vi gleder oss til besøket og utfordrer hverandre til å invitere til denne kvelden.

Fellesskapskvelder
I vår arrangerte menigheten fellesskaps kvelder tredje hver torsdag. I høst vil vi forsøke å ha fellesskapskveld annenhver onsdag, på den onsdagen Ansgarringen ikke har møte. Fellesskapskvelden består av bibelundervisning og samtale, der vi forsøker å sette ord på troen vår. En enkel kaffeservering hører også med. Dette er en åpen kveld for alle. Velkommen.

Ingen ferie på bønnegruppa
Gjennom hele sommeren har Misjonskirken vært åpen for bønn. Bønnegruppa på torsdag formiddag har vært sammen. Bønnesamlingene fortsetter utover høsten. Etter bønnen er det lunsj. Velkommen til denne bønnesamlingen, der vi søker Gud, ber for hverandre og for aktuelle bønneemner. Det er ingen betingelse at du ber høyt. Vi tror at Gud hører de stille, ordløse bønner såvel som de høylytte bønner. Vi tror Gud arbeider når vi ber!Krisetider og gudsnærvær
av pastor Thore Tellefsen


I det året kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en høy og mektig trone. Slik skildrer profeten sitt møte med Herren. Det var landesorg i Israel. Kongen var død. Folket var nedbøyet og usikkerheten rådet. Hvordan ville framtiden bli?
    I det året fikk profeten Jesaja sin største gudsopplevelse. Han så Herren, den hellige og opphøyede, den tilgivende og mektige Gud. Møtet med den Hellige gjorde han til en gudsmann og en profet som har fått stor betydning langt utover sin egen tid og sitt eget folk. Hans budskap har berørte mennesker i alle generasjoner siden.
    Midt i krisen, sorgen og fortvilelsen møtte Herren ham. Når alt var håpløst og svart fikk han øye på Herren. Midt i et folk der det var forfall og frafall fikk profeten erfare Guds nåde og kraft. I møte med Herren fikk han erfare en hjerterenselse som berørte hele personligheten. Han fikk motta syndstilgivelse og gjenopprettelse. Deretter fikk han en utfordring til å være Herrens sendebud. Kallet til å være profet tok han i mot med ydmykhet og villighet.
    I vår tid er det ingen landesorg over en død konge. Men vi opplever sorg over vårt folk på grunn av avkristning, åndelig frafall og moralsk forfall. Vi kan snakke både om urene hjerter og syndige liv. Det kan virke som om Herren vår Gud er satt på sidelinjen. Det er andre krefter og «konger» som har makt over folket. Noen opplever vanskeligheter på ulike områder på det personlige plan. Jeg skal ikke svartmale situasjonen, men vi lever i en tid som bør mane oss til åndelig våkenhet.
    Midt i denne tid ønsker Herren å gi seg til kjenne for sitt folk. Han vil gi oss, i likhet med Jesaja, en ny hjerterenselse og gjenopprette det som er nedbrutt. Herren Jesus utfordrer oss til å reise oss i profetisk kraft som et myndig gudsfolk i tjeneste for sannheten, rettferdigheten og renheten.
    Vi tenker så ofte at det jeg kan gjøre betyr så lite, men du kan bety en forskjell i det miljø der du ferdes. Sammen kan vi være med å påvirke andre både gjennom vårt budskap og våre bønner.
    I denne tid vil Herren gi seg tilkjenne for den som søker ham. Det heter i Skriften:

«La oss lære å kjenne Herren, la oss jage etter å kjenne ham. Han kommer like visst som lyset om morgenen. Han kommer til oss som regnet som regnet, lik vårregn som væter jorden.»

Gordon Johnsen har skrevet:

«Livet har lært meg at om vi bare holder ut,
så ser vi en gang at isen smelter,
at skyene letter, at solen bryter frem,
at livet spirer og gror og at mye har modnet seg
under sykdommens smerte og under skuffelsene og lidelsen.
Kunne vi bare lære oss at lidelsen er en del av livet,
at all skapning har i seg dette
med smerte ved vekst og modning.»SeptemberprogrammetSøndag 19. august
kl 18.00: SAMLINGSFEST. Øyvind Toeneiet. Lovsangsgruppa. Terje Olafsen. Bevertning.

Mandag 20. august
kl 11.00: Kvinnemisjonen oppstart.

Tirsdag 21. august

kl 19.00: Samling angående dugnad.

Onsdag 22. august

kl 18.30: Ansgarringen oppstart.

Fredag 24. - søndag 26. august

Menighetsweekend på Vegårtun.

Onsdag 29. august

kl 19.00: Fellesskapskveld/Cellegruppe.

Fredag 30. august

kl 20.00: Signal oppstart.

Lørdag 1. september

kl 11.00: Kafeteria.

Søndag 2. september

kl 11.00: Gudstjeneste. Nattverd/månedsoffer. Thore Tellefsen. Solosang: Marita Anthonisen.

Lørdag 8. september

kl 16.30: Andakt på Furuheim.

Søndag 9. september

kl 11.00: Gudstjeneste. Konfirmantpresentasjon. Thore Tellefsen. Musikk v/ Eskil Domben.

Onsdag 12. september

kl 19.00: Fellesskapskveld/Cellegruppe.

Søndag 16. september

kl 11.00: Gudstjeneste. DNM-dagen. Gjest: Bluespastor Jon Ultvedt taler og synger. Kirkekaffe.

Lørdag 22. september

Dagstur med buss. Påmelding.

kl 20.00: Samling for tidligere speidere i speidergruppa.

Søndag 23. september

kl 10.00: Vi går tur til Sportskapellet.

Søndag 23. september

kl 18.00: Storsamling. Sang: Kor uten grenser. Thore Tellefsen. Lovsangsgruppa. Kveldskaffe.

Onsdag 26. september

kl 19.00: Fellesskapskveld/Cellegruppe.

Søndag 30. september

kl 11.00: Gudstjeneste. Øyvind Toeneiet.

Lørdag 6. oktober

kl 11.00: Kafeteria
kl 16.30: Andakt på Bøkeskogen eldresenter.

Søndag 7. oktober
kl 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Barnevelsignelse. Thore Tellefsen taler. Sang: Ellen Jane Langerud.

(NB! På grunn av oppussing og dugnad, så kan det bli forandringer i møteplanen. Følg derfor ekstra godt med i kunngjøringer og annonseringen i ØP på fredager. Vi prøver å legge til rette så godt som det lar seg gjøre.)