7-2007


Presentasjon av konfirmanteneSøndag 9. september ble en riktig storsamling da åtte tenåringer ble presentert. Det var felles mellom pinsemenigheten Betania og Misjonskirken. Venner og familie samlet seg for heie disse ungdommene i gang med undervisningen. Vi opplevde Guds nærvær over samlingen. Lovsangsgruppa sang og spilte slik at samlingen fikk preg av en ungdomsgudstjeneste.
Undervisningen vil følge Ten Tro-opplegget som er felles for flere frikirkelige trossamfunn. Konfirmasjons dagen blir i Misjonskirken er 27. april 2008. Vi gleder oss over dette samarbeidet og tar med konfirmantene i bønn.

Runde år
Karin Flermoen fyller 70 år 23. oktober.
Ragnhild Abrahamsen fyller 70 år 24. oktober.
Astrid Dordi Pedersen fyller 60 år 27. oktober.
Vi gratulerer jubilantene og ønsker Guds velsignelse over dagen og framtiden.

Til minne
Ester Søderberg døde 10. september etter lang tids sykdom 65 år gammel. Hun ble begravd fra Tanum kirke 18. september under meget stor deltagelse. Pastor Ulf Børge Rahm talte og forrettet. Vi vil minnes henne i takknemlighet og lyser Guds fred over hennes minne.

Dåp
Solveig Thorsen ble døpt til Kristus på tro og bekjennelse i Farris. Det skjedde på Skautvedt mandag 27. august. Fint og strålende vær var en fin ramme om dåpshandlingen.

Barnevelsignelse
Vi gratulerer Eli Hågan og Odd Lindberg med Ingrid Johanna som bæres fram til velsignelse i Misjonskirken søndagen 7. oktober. Det skjer sammen med søskene Linnea Viola, Joakim Rene og Victor Sebastian som også blir velsignet den dagen. Vi ønsker Guds velsignelse over hele familien og synes det er hyggelig at denne begivenheten deles med oss i Misjonskirken. Familien er bosatt i Sarpsborg.

Økonomi
Menigheten inntekter ved utgangen av august var på kr 662,289,-. I tillegg har vi fått kr 29.923,- i gaver til oppussingen. Kollekt, offer og skattefrie gaver ligger noe under budsjettet. Vi minner om 10 kroner dagen gaven, som ble omtalt på årsmøte. Takk til alle som bidrar med sine gaver til menighetens arbeide. Guds velsigner hver glad giver.
    Vi minner om brevet angående oppussing og utfordringen til ekstra gaver. medlemmer. Alle ekstrainntekter gjør at vi trenger å låne mindre, noe som igjen vil minske utgiftene til den daglige driften. Ressursene er ulikt fordelt blant menighetens medlemmer, så hver enkelt får gi etter sitt hjerte og sine muligheter. Enhver gave er kjærkommen!
Konto for oppussing av Misjonskirken 2510.25.52086.

Konsert Berg arbeidskirke
Arild Bordøy, med tilknytning til vår egen menighet og Susanne Akerø, sammen med et band ledet av Trond Kleven, holder konsert i Berg arbeidskirke fredag 12. oktober. De vi formidle av de rike sang og musikk-skatter som finnes i salmer og sanger. Dette er profesjonelle sangere og musikere. Vi er ganske sikker på at det vil bli en konsert til stor glede og inspirasjon.
Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Berg menighet og Misjonskirken. Vi tror dette er et spennende samarbeid og vi tror blir en meget flott kveld. Det er også en fin anledning til å ta den nye Berg arbeidskirke i øyesyn. Ta med deg dine venner og kom.

Aktuell temakveld
Tirsdag 23. oktober er det klart for en aktuell temakveld. Det er Einar Solli som besøker oss og vil tale over temaet: «Kristen på vår måte eller Guds?» Det skulle virkelig være aktuelt i denne tiden vi lever i. Einar Solli har gjennom et langt liv jobbet med Ordet og solid erfaring fra forkynnelse og undervisning. Det er gruppen oss midt i mellom som står bak arrangementet. Inviter med deg venner og kjente til denne kvelden. Det blir servert kaffe og kaker.

Fellesmøter
Årets fellesmøter vil finne sted i Metodistkirken i tiden 22.-25. november. Tore Thomassen blir med som taler og sanger. Søndag formiddag blir det en felles familiegudstjeneste. Ellers blir det møter hver kveld og et bønnemøte. Onsdag 14.november blir det et felles bønnemøte i Metodistkirken, der folk fra de ulike menigheter samles for å be for byen.

Refleks fra dugnaden
Vi griper tak i Jan Mathisen, en av lederne for dugnaden, og spør hvordan den forløper seg. Vi fikk en god start, oppslutningen var god, men senere har det flata ut. Men veldig mye har blitt gjort både i kirkesalen og i gangen. Det er veldig positivt. Folk som kommer inn synes forandringene er veldig positive. Nå blir det spennende å se hvordan det blir når kirkesalen blir malt i lyse farger. Malerfirmaet begynner mandag 8. oktober. Da må vi ha ryddet og gjort alt klart der inne. Etter hvert blir det teppefliser og nye stoler. Det skal virkelig bli spennende.
     Jeg synes det skal bli flott med ny oppgradering av kirkelokalet vårt. På vei til himmelen i en skikkelig kjøredoning med moderne design og ikke lenger i en sekstitallsmodell. Kanskje flere får lyst til å være med til reisens slutt, sier Jan på sin lune måte.
Det er fortsatt mye å gjøre for den som har anledning til å være med på dugnaden.

Intervju med Else Gunn HoltElse Gunn var på tur til Russland med en hjelpesending. Det var tøy, klær, sko, ulike artikler og penger som vi kjøpte matposer for og som ble delt ut. Mye som var gitt fra mennesker i Larvik. Denne turen var i samarbeide med «Hjelp til Russland» som har sitt sete i Kristiansand.
     Jeg vil gjerne få takke alle som bidro med gaver av ulike slag , sier Else Gunn og legger til at det var flott å kunne konstantere at hjelpen kom fra dit den skulle. Den ble fulgt helt fram til den enkelte mottaker.
     Hvordan opplevde du turen?
     Det var en enorm kontrast mellom fattige og rike i Russland. Mange opplever St.Petersburg med gull, palasser og flotte bygninger. Men bare 6 mil unna møtte vi mennesker som i den ytterste fattigdom. De hadde ikke innlagt vann. I fengslene lå det femti mennesker på samme sal. Barnehjemsbarna var plassert langt uti granskauen bokstavelig talt. Heldigvis ble de tatt hånd om.
    Else Gunn vil dele sine inntrykk gjennom ord og bilder på storsamlingen 21. oktober.
     Hva har denne turen gjort med deg?
     Jeg er utrolig takknemlig for hvor godt vi har det i Norge, hvor vi har både mat, klær og penger. Jeg setter ennå mer pris på dette nå enn før.
     Du sa i en gudstjeneste for noen uker siden at du hadde vært med i Misjonskirken i nær førti år. Hvordan kan det ha seg, du er ikke så gammel?
     Jeg begynte i Speideren da jeg var seks år. Sylvia Nøstrud var min speiderleder. Siden gikk jeg gradene i speideren til troppsassistent. Så var jeg borte fra menigheten i ni år. I den perioden bodde jeg på Kongsberg og i Skien. Jeg startet for øvrig jentespeideren i Siljan i den perioden.
     Jeg var tilbake i Larvik i 1989. Da ble det speideren igjen og da som gruppeleder. Speideren har vært hjertebarnet mitt.
     Hva annet har du vært med om i menigheten?
     Det meste. Jeg har vært i styret, musikkoret, lovsangsgruppe. Nå er med i huskomitéen, bibelgruppe og med som møteleder.
     Har du et bibelord som betyr mye for deg?
     Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg! Jesaja 49,16. Det ordet fikk jeg fra en dame på Kongsberg som var så flink til å tegne.
Else Gunn har dette ønske for menigheten: Vi trenger hverandre, vi trenger mer sang og musikk. Vi trenger å oppleve mer av Jesus, ikke minst i hverdagen og ikke bare på søndagen.
     Det er veldig bra med oppussingen som nå finner sted, avslutter Else Gunn.

Inspirerende weekend
Aldri før har så mange vært med på menighetsweekenden på Vegårtun som i år. Totalt var vi 105 personer, i alderen 3 måneder til 89 år. Denne gangen var det ca. 30 barn og vi tror opplegget fungerte veldig greit. Vi var så heldige med været som det går an. Temperaturen både på land og i vann var aldeles utmerket. Badingen gikk med fryd og glede. Viggo Klausen, barnearbeider i NMU, tok hånd om barna lørdag formiddag. På familiesamlingene lørdag og søndag fenget han både store og små med sin illustrerende forkynnelse.
    Familiegudstjenesten ble en sjelden fin opplevelse, der mange ble berørt av Gud. Det var flere som bidro med sang og musikk gjennom hele weekenden. Vi takker alle som deltok med ulike oppgaver og denne dugnaden gjorde weekenden til en glede for oss alle. Vegårtun er allerede bestilt for neste år og vi ber dere å merke dere datoen 22.-24. august.


Viggo Klausen fenglet oss med illustrerende forkynnelse.
FOTO: SVERRE ISAKSEN

Vellykket busstur
Lørdag 22. september dro 33 personer av gårde på busstur. Etter ferden gjennom Lågendalen, over Meheia var første stopp Låvekirken i Heddal. Utvendig så den ut som en låve, men inne var det kirkesal, festsal og kontorer. Et flott bygg som vitner om menneskers tro. Turens toppunkt var besøket og omvisningen på Industrimuseet på Vemork med filmen om tungtvanns sabotørene. Interessant stopp og kafferast på bygdemuseet i Tuddal ble det tid til. Reidar Kobro var guide på turen. Han underholdt oss med god informasjon og muntre historier.

Fellesskaps-kvelder
I vår arrangerte menigheten fellesskaps kvelder tredje hver torsdag. I høst vil vi forsøke å ha fellesskapskveld annenhver onsdag, på den onsdagen Ansgarringen ikke har møte. Fellesskapskvelden består av bibelundervisning og samtale, der vi forsøker å sette ord på troen vår. En enkel kaffeservering hører også med. Dette er en åpen kveld for alle. Har du tid til rådighet så er du velkommen.

Gamle speidere
Lørdag 22. sept. hadde gamle speidere fra Misjonskirken en uformell samling i peisestua i anledning at det er 70 år siden speidergruppa ble stiftet.

Ferie/perm
Forstanderen har ferie fra 28. sept. til 5. oktober.
Ungdomsarbeider Øyvind Toeneiet har pappaperm fra 3. oktober til 13. november.


Oppstandelsen og livet!
av pastor Thore Tellefsen

Historien om Jesus som oppvekker Lasarus har på ny blitt levende for meg. Det skjedde mens jeg leste en bok av Åsa Molin med tittel: «Og hjertet vender seg om en bok om håp.»
Menneskelig sett så er det helt umulig at mennesker som har vært døde i fire dager kan bli vekket til live igjen. Slikt skjer ikke, selv om vi skulle ønske at det kunne skje, når vi har mistet noen vi var veldig glade i. Oppvekkelse av døde strider mot all mulig fornuft og vår erfaring.
    Likevel gjorde Jesus det. Denne skildringen i NT er like autentisk som de andre skildringene av Jesu gjerninger. Det er øyenvitner som har fortalt hva de har sett. Apostelen Johannes skriver om dette tegnet og de andre tegn Jesus gjorde. Disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn.
Jesus ville og kunne gripe inn. Deretter presenterte han seg som Oppstandelsen og livet.
Det kaster lys og håp inn i vår verden. Døden er beseiret. Den som tror på Jesus skal aldri dø, han skal leve i all evighet. Det er vårt kristne håp. Derfor trenger vi ikke å frykte døden, Jesus har brutt dødens brodd. Selv om døden gjør sitt inntog, så kommer oppstandelsen ved Jesus gjenkomst.
    At Jesus er oppstandelsen og livet kaster håp inn i vår verden. Der alt håp synes å være ute, kan Jesus gripe inn. Om Lasarus står det at han stinket allerede. Det er et uttrykk som beskrev deres håpløshet. Det var ingen muligheter, intet håp. Det var for sent.
Vi bruker også dette uttrykket i overført betydning. Det stinker, sier vi. Synden stinker det av. Noen ganger merker vi det ganske tydelig. Noen ganger gjør det oss så nedslåtte. Alt virker håpløst. I blant stinker det i Guds menigheter også, særlig når livet blir borte og framgangen uteblir.
    Men med tanke på hva Jesus gjorde med Lasarus, så er ingen ting håpløst. Det ble en ny påminnelse for meg. Jesus kan befri fra enhver synd og last. Han oppreise mennesker som ligger nede av ulike årsaker. Han kan skape liv og forandring.
Jeg møter mange vitnesbyrd om hva Jesus har gjort også i vår tid. Mennesker som har vært fullstendig irreligiøse har blitt omvendt. Rusmisbruker har blitt befridd og andre har fått livet sitt reparert, til tross for at de har blitt beskrevet som håpløse tilfelle.
Denne Jesus ønsker at vi skal tro på ham og overlate våre liv i hans hender, da er mulighetene der.
    Gud kaller oss til å forkynne for andre at Jesus er oppstandelsen og livet, slik at mennesker kan få tak i håpet om evig liv. Han ønsker også at vi skal være med å gi utslåtte mennesker håp om oppreisning og håp.

Oktoberprogrammet

Søndag 30. september
kl 11.00 Gudstjeneste. Nattverd. Øyvind Toeneiet. Sang: Line Christiansen.

Lørdag 6. oktober
kl 11.00 Kafeteria.
kl.16,30 Andakt på Bøkeskogen eldresenter.

Søndag 7. oktober
kl 11.00 Gudstjeneste. Barnevelsignelse. Thore Tellefsen. Sang: Ellen Jane Langerud.

Onsdag 10. oktober
kl 19.00 Fellesskapskveld.

Fredag 12. oktober
kl 19.00 Konsert i Berg arbeidskirke. Arild Bordøy, Susanne Akerø. Trond Kleven m/ band. Inngang kr 100,-. Kaffe etter konserten.

Søndag 14. oktober
kl 11.00 Gudstjeneste. «Tillatelse eller tilgivelse».

Søndag 21. oktober
kl 18.00 Storsamling. Andakt: Thore Tellefsen. Else Gunn Holt viser bilder og forteller fra hjelpesending til Russland. Gitarsolo v/ Eskil Domben. Lovsangsgruppa. Kveldskaffe.

Tirsdag 23. oktober
kl 19.00 Temakveld. Einar Solli: «Kristen på vår måte eller Guds?»

Søndag 28. oktober
kl 11.00: Gudstjeneste. Thore Tellefsen. «Fokus på bønnen».

Lørdag 3. november
kl 11.00 Kafeteria.
kl 16,30 Andakt på Furuheim.

Søndag 4. november
kl 11.00: Gudstjeneste. Nattverd/månedsoffer. Thore Tellefsen.